WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 655.55 Буккросинг Тетяна ХЛОПЧУК, маг. та флешмоб у системі новітніх маркетингових стратегій промоції книги У статті проаналізовано новітні маркетингові стратегії, які стають ...»

-- [ Страница 1 ] --

266 { Український інформаційний простір }

УДК 655.55

Буккросинг Тетяна ХЛОПЧУК,

маг.

та флешмоб

у системі новітніх

маркетингових

стратегій промоції

книги

У статті проаналізовано новітні маркетингові стратегії, які стають перспективними в сучасному видавничому просторі. Різноаспектно розглянуто поняття

флешмобу та буккросингу та їх пріоритетність застосування видавцями.

Ключові слова: промоція, стратегія, флешмоб, буккросинг, видавничий бізнес.

The paper explores the newest marketing strategies that are promising in today’s publishing environment. The notion of different aspects ashmob and bookcrossing and their priority application publishers are allowed.

Key words: promotion, strategy, ashmob, bookcrossing, publishing business.

Постановка проблеми. Розвиток сучасного інформаційного суспільства диктує нові умови у способах і засобах поширення інформації. Ефективність стандартних методів просування видавничого продукту повільно знижується.

Все більше рекламних носіїв і хвилин телевізійного чи радійного часу необхідні для поширення інформації про нову друковану продукцію. Часто видавничий бізнес страждає через брак коштів на повноцінну, масштабну і, зрештою, дорогу рекламу, що перевищує її очікуваний прибуток. До того ж, рівень конкурентоспроможності видань не завжди відповідає рівню потенційної споживацької аудиторії. Такий стан видавничої галузі зумовлений незнанням видавцями сучасної маркетингової культури. Розуміння потреб читацької аудиторії – це основа новітнього видавничого маркетингу, який повинен розпочинатися ще на докнижковому етапі.

{ Студентська наука: видавнича справа } 267 Світовий прогрес у заданому напрямку значно перевищує вітчизняний. У Європі активно працюють книжкові (літературні) агенти, які успішно співпрацюють з авторами і вміло створюють усі умови для вдалого, а головне прибуткового видавничого бізнесу. Тому пріоритетним залишаємо сьогодні розвиток традиційної технології просування книг із урахуванням новітніх стратегій, які безпосередньо пов’язані з Всесвітньою павутиною.

Зрозуміло, що в умовах економічної кризи збільшення рекламних потужностей є неможливим для більшості видавництв, тому питання пошуку альтернативних методів просування видавничої продукції, що відповідали б як мінімум двом умовам – доступна вартість «ідеї» та бажаний маркетинговий ефект є сьогодні доволі перспективним процесом.

Це і зумовлює актуальність нашої розвідки та потребує детального вивчення досліджуваної проблеми.

Аналіз останніх публікацій. Протягом останніх років цим питанням активно зацікавилися закордонні науковці. Слід відзначити роботи С. Хіла та Г. Ріфкіна, які у своїй праці «Радикальний маркетинг» виклали основні положення нестандартних методів просування [2]. Також чільне місце у цьому напрямі посідає праця «Бізнес в стилі Шоу» Б. Шмітта, Д. Роджерса, та К. Вроцоса.

Серед вітчизняних вчених це питання розглянуто значно менше, що пов’язано з відставанням українських ринків у розвитку від закордонних. Так, дослідження у цій сфері проводили Т. Діброва, Л. Балабанова, Г. Гольдштейн, І. Іванов, О.

Катаєв. Сьогодні питання підбору та застосування альтернативних методів просування книжкової продукції залишається актуальним, відкритим та потребує подальшого опрацювання.

Метою дослідження є систематизація результатів наукових досліджень вчених стосовно доцільності використання сучасних альтернативних засобів просування, зокрема, Fleshmob (флешмоб), BookCrossing (буккросинг), у системі новітнього маркетингового простору (мережа Інтернет), в умовах, коли традиційна реклама стає менш ефективною.

Об’єктом нашої роботи виступає видавничий маркетинг, а предметом новітні стратегії промоції книжкової продукції – флешмоб та буккросинг у його системі.

Методологія. Теоретичною та методологічною основою нашої розвідки є наукові концепції, розробки і пропозиції закордонних та вітчизняних вчених, присвячені підвищенню ефективності маркетингових комунікацій в сучасних умовах рекламного перенасичення та тотального зниження ефективності традиційних засобів поширення до споживача інформації про новинки книжкового ринку та їх актуальність.

Основними методами, якими послуговуватимемося у дослідженні, назвемо метод структурно-генетичного аналізу, що обумовлений поглибленим вивченням сутності досліджуваних понять та методи аналізу і синтезу, що допоможуть всебічно розглянути елементи цих новітніх стратегій промоції видавничого продукту.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

• всебічно розкрити поняття «флешмобу» та «буккросингу»;

• пояснити доцільність та вмотивованість цих понять у сучасному книжковому маркетингу;

• окреслити переваги цих стратегій на видавничому ринку.

Нові стратегії просування видавничого продукту, що послуговуються Інтернетом, стали надзвичайно актуальними сьогодні. Такий прорив пов’язуємо із значним збільшенням користувачів у мережі та необхідністю застосування чогось нового та прогресивного.

268 { Український інформаційний простір } Прикладом такої новітньої маркетингової стратегії назвемо флешмоб (також флеш моб, флеш-моб, англ. ash mob – «спалахуючий натовп», «ash» – спалах, «mob» – натовп) – це заздалегідь спланована масова акція, зазвичай організована за допомогою Інтернету або інших сучасних засобів комунікації, під час якої велика кількість людей оперативно збирається у громадському місці, протягом декількох хвилин виконує заздалегідь узгоджені дії (за обговореним сценарієм) і потім швидко розходяться [3]. Флешмоб практично неможливий без Інтернету, оскільки саме за його допомогою відбувається підготовка і координація акцій.

Психологічний принцип цього явища полягає у тому, що мобери (його учасники) створюють незрозумілу, інколи абсурдну ситуацію, але поводяться так, начебто це цілком нормальна річ.

Ідеологія класичного флешмобу дотримується принципу «флешмоб поза релігією, поза політикою, поза економікою» [3], проте він здійснюється з певною метою, а саме – привернення уваги. Таку його особливість і відносимо до прихованої реклами і, відповідно, до маркетингової стратегії. Отож, видавцям для успішної, серйозної рекламної кампанії без особливих затрат на неї така стратегія може бути досить продуктивною. У цьому випадку мобери стають рушійною силою прихованої реклами.

Відразу після своєї появи у цьому явищі виокремили певні жанрові рамки.

Власне, сам флешмоб (майданна культура) розділився на такі різновиди: «xmob» (моделювання соціокомунікативних просторів і систем) і «social-mob»

(гра зі стереотипами масової свідомості) [3]. Окрім цього, послідовники флешмобу визначають такі його варіації: «mob-art» (акції художньої спрямованості), «i-mob» (флешмоб у мережі Інтернет), «auto-mob» (флешмоб із участю засобів пересування), «bookcrossing» (флешмоб, метою якого є популяризація певної книги чи взагалі процесу читання), «long-mob» (флешмоб, розрахований на тривалий процес реалізації впливу соціуму). Вони є простим, оперативним, безпечним способом вираження суспільної думки чи привернення уваги до тих чи інших проблем, на відміну від мітингів чи загрозливих демонстрацій. Таким чином, флешмоб можемо вважати елементом культури.

Як художній метод флешмоб характеризується і виокремлюється серед інших субкультур, по-перше, своєю стихійністю. Для свідків цього напряму маркетингу його учасники з’являються з «нічого і вирушають в нікуди». Подруге, його масовість: неможливо точно визначити кількості учасників, основний критерій – це те, що він повинен бути помітним (це або 10 осіб, або кілька тисяч, залежно від ситуації). По-третє, деперсоніфікація: в історії не залишаться ні імен авторів акції, ні імен її учасників. По-четверте, відмова від документації: вона має вимушений емпіричний характер і знищується відразу після проведення акції.

Флешмоб – це прояв постмодернізму, раніше мистецтвом вважалося, коли індивіди творять для мас, флешмоби ж спростовують це твердження – тут маси творять для випадкових індивідів. Прикладом цього може слугувати Інтернет, рольові ігри, коли відомий твір розподіляють за ролями серед користувачів, які пишуть свою альтернативну історію. Народний переклад «Гаррі Поттера», літературні лабораторії, коли незнайомі автори пишуть кілька сторінок або навіть по абзацу, та й форуми, гостьові, чати – усе це розраховане на масовість, раптовість і тимчасовість.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У флешмоб-акціях виділяємо типові правила: начебто спонтанне дійство, заборона збиратися або привертати увагу на місці до акції; одночасний початок { Студентська наука: видавнича справа } 269 і кінець; після акції потрібно миттєво зникати з місця події і робити вигляд начебто нічого й не було; жорстке дотримання сценарію: не викликати агресивної реакції, не порушувати законів і моральних засад, не показувати ніяких політичних поглядів. Флешмоб-акції, що не дотримуються цього називаємо екстрім-мобом або політ-мобом.

Явище «флешмобу» почалося після того, як у жовтні 2002 вийшла книга соціолога Г. Рейнгольда «Розумний натовп: наступна соціальна революція» (англ.

Smart Mobs: The Next Social Revolution), у якій автор пророкував, що люди будуть використовувати нові комунікаційні технології (Інтернет, стільникові телефони) для самоорганізації.

У книговидавничій справі флешмоби сьогодні набувають широкого поширення і визнання. Це явище тут має свою специфіку прояву: традиційну і суто мережеву. Прикладом традиційного флешмобу було нещодавне зібрання молоді у Львові: «перехожі на площі Ринок були здивовані, побачивши колону дітей, що дружно вигукували «Завітай в бібліотеку, що від тебе недалеко», «Бібліосупер, бібліоклас, бібліотека вітає вас». А також – ще з десяток інших гасел про книги та їхні домівки. На такий флешмоб у переддень святкування Дня бібліотек вийшли 17 дитячих бібліотек міста Лева» [2]. Ще один традиційний прояв відбувся у російському місті Псков: «У центрі Пскова 19 листопада пройшла акція «флешмоб». Близько 13. 00 на площі Леніна з’явилися декілька чоловік з кухлями і газетами в руках. Флешмобери – близько десяти молодих людей протягом 20 хвилин гуляли площею у різних напрямах, попиваючи чай і читаючи газети. Один з них знімав все дійство на відеокамеру. У перехожих вони викликали надзвичайну зацікавленість» – повідомляє місцева газета «Из рук в руки».

Мережевий видавничий флешмоб має свої особливості. Так, існують сайти де користувачі можуть обмінюватися рекомендаціями щодо прочитаних книг, пишуть рецензії тощо. Це виглядає таким чином: спочатку учасник описує свої побажання і кількість книг, які він зможе прочитати (за бажання вказує термін прочитання і написання рецензій). Для кожного учасника – окрема гілка обговорення в темі «Власне, флешмоб». Учаснику флешмобу інші користувачі рекомендують книги для прочитання, на які він повинен написати рецензії. Кожен користувач може запропонувати цьому учаснику тільки одну книгу. Бажано пропонувати книги, які досить легко знайти (також російською мовою). Учасник не має права відмовитися від рекомендованої йому книги (якщо вона не суперечить його побажанням або вже була прочитана). Якщо на рекомендовану книгу вже написано досить багато дійсно хороших і ґрунтовних рецензій (наприклад, більше 5), учасник за своїм бажанням може обрати, писати йому рецензію чи обмежитися відгуком на цю книгу. Вибрані для флешмобу книги можна читати і рецензувати в будь-якому порядку. Повторна участь у флешмобі вітається. Але тільки після написання рецензій-відгуків за тими книгами, які були вам запропоновані раніше. Якщо ви змінили нік, повідомте про це керівникам групи [4]. Ще однією відмінністю від традиційного є те, що він керований, тобто за кожним таким сайтом закріплюється адміністратор, який координує його роботу.

Як уже згадувалося, поняття «буккросингу» – це ще одна новітня маркетингова стратегія, яка набуває поширення на теренах України. Звичайно, вона ще не досягнула таких обертів, як, наприклад, в Америці та за відносно короткий термін таки завоювала свою нішу у видавничій справі.

Буккросинг (англ. bookcrossing) – хобі та громадський рух, що діє за принципом соціальних мереж і близький до флешмобу, нова стратегія маркетингу. БукУкраїнський інформаційний простір } кросинг – це процес «визволення» книг. Людина, прочитавши книгу, залишає («звільняє») її у громадському місці (парк, кафе, потяг, станція метро) для того, щоб інша людина могла цю книгу знайти та прочитати; та у свою чергу повинна повторити процес. Спостереження за «подорожжю» книги здійснюється за допомогою спеціальних сайтів в Інтернеті [1].

Найбільшу популярність буккросинг здобув у Європі. В італійському буккроссингу, який називають по-італійськи PassaLibro, беруть участь навіть серйозні організації. Наприклад, влада Флоренції подарувала руху 4000 книг, які були поширені через ринки міста й будинок мерії. Як і в Америці, в книгу вкладається листок з телефонами, адресою електронної пошти та адресою сайту радіопередачі, а також із поясненнями умов «гри». Простий, здавалося б, вчинок – забути книгу де-небудь на вулиці чи у громадському місці. Буккросинг проник також у Францію, де користується попитом.

Учасник буккросингу (буккросер) реєструється на спеціальному сайті. Потім він реєструє книги, що готується відпустити, створюючи таким чином свою «книжкову полицю». За реєстрації кожна книга отримує унікальний код книги (англ. BCID – BookCrossing ID). Буккросер «звільняє» книгу на сайті (тобто робить запис, де, коли (буде) звільнена книга), і «звільняє» її. Людина, що знайшла («піймала») таку книгу, увійшовши на сайт і, ввівши код книги, потрапляє в журнал книги, робить там запис, про що повідомляється буккросер, що відпустив цю книгу [1].

Виділяють два різновиди такого явища:

• букрей (англ. bookray) – пересилання книги поштою, по ланцюжку, від одного учасника до наступного, часто перетинаючи кордони країн та континентів. Книга не повертається до буккросера, що відпустив її.

• букрінг (англ. bookring) – єдина відмінність від букрея – книга надсилається назад власникові, що відпустив її, тобто утворюється коло (ring) [5].

Враховуючи, що буккросинг – нове явище для українців, воно стало пріоритетним на сучасному книжковому ринку. Тут присутня реклама, але вона відверта і щира, адже учасники цього процесу не зацікавлені у його комерційній успішності. З іншого боку, це може стати новою прибутковою справою для видавництв, які орієнтуватимуться на попит споживачів та враховуватимуть такий досвід у своїх планах-проспектах.

Висновки Сучасний видавничий ринок потребує оновлення свого стратегічного наповнення, аби не втрачати потенційного читача та, зрештою, свого прибутку.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України Виходячи з цього, сьогодні найбільш зацікавленими у проведенні екологічного аудиту є іноземні інвестори та самі підприємства (для отримання іноземного фінансування). Таким чином, заходи, які вживають на державному рівні у поєднанні з тенденціями на ринку, підвищення рівня свідомості і культури господарювання сучасних керівників призведуть до того, що українські підприємства широко застосовуватимуть принципи екологічного аудиту, який є важливою...»

«1. Знаменного розспiву, на глас 6. — Обиходъ нотнаго пэнiя, употребительныхъ церковныхъ роспэвовъ. Часть вторая. Божественная Лiтургия. — Москва, 1892. — З вiддiлу формування музичного фонду Нацiональної бiблiотеки України iменi В. I. Вернадського (далi — НБУВ). Знаменний розспiв — здобуток давньоукраїнської культури, сформований на основi вiзантiйського та староболгарського (балканського) православного спiву. На жаль, бiльша частина найдавнiших пам’яток Київської Русi перебуває нинi в межах...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Зелiнський Едуард Францович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 25.04.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ІТТ-Плаза 2....»

«Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм Навчальний посібник. Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2009. с. У навчальному посібнику висвітлюються основні положення і принципи спортивного туризму, його структура і завдання. Розглянуто умови проведення змагань зі спортивного туризму, спортивного орієнтування та правила проведення туристичних походів із молоддю. Посібник призначений для студентів факультетів фізичного виховання і туризму, вчителів фізичної культури та...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗВ’ЯЗКУ Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова Кафедра менеджменту та маркетингу МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ Методичний посібник до практичних занять для студентів денної та заочної форми навчання зі спеціальностей 0502 – Менеджмент 8.050201 – Менеджмент організацій Одеса УДК 339.5 План НМВ 2009 р. Укладачі: Жуковська Л.Е., Козак В.І, Аветисян К.П. Менеджмент організацій: методичний посібник. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С....»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*622 А. С. ТОРОСОВ, М. М. ГЛЄБОВ* ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ ЛІСИСТОСТІ Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Розглянуто основні принципи формування оптимальної лісистості в сучасних умовах. Їх дотримання забезпечить ефективне використання земельних ресурсів, підвищення продуктивності, стійкості, посилення еколого-захисних функцій, покращення...»

«в початковий період варто проводити з перспективою на багаторічний спортивний ріст, що триває й після переходу в групу дорослих 2. Фізична підготовка спрямована на підвищення функціональних можливостей людини, розвиток його фізичних якостей: швидкості, сили, витривалості, спритності й ін.; технічна підготовка – на формування певних рухових навичок і їхнє вдосконалювання, що представляє єдиний тренувальний процес.3. Для правильного керування педагогічним процесом тренер повинен систематично й...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 10(50) Вінниця-2012 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2012. Випуск 10(50). -с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2009. Вип. 4. С. 93 – 103 2009. Is. 4. P. 93 – 103 УДК 090.1 С.Левицький :024:028 КНИЖКОВИЙ АБОНЕМЕНТ “ЛЕКТОР” СТАНІСЛАВА ЛЕВИЦЬКОГО У ЛЬВОВІ (1915–1928 рр.) Ева ВУЙЦІК Педагогічний університет ім. Комісії національної освіти у Кракові, Інститут наукової інформації та бібліотекознавства, вул. Подхоронжих, 2, м. Краків, 30-084, Польща, тел. (012) 662-61-75, ел. пошта:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»