WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«IХ міжнародна науково-технічна конференція Ресурсозберігаючі технології виробництва ставкової риби УДК 330.15:504.062 Автори: Потай Інна Юріївна, к.т.н., доцент; Мещерякова Анастасія ...»

Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні

IХ міжнародна науково-технічна конференція

Ресурсозберігаючі технології виробництва ставкової риби

УДК 330.15:504.062

Автори: Потай Інна Юріївна, к.т.н., доцент; Мещерякова Анастасія Олександрівна,

магістрант

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

Сучасна технологія вирощування риби складається з ряду послідовних етапів. Кожен

процес здійснюється в певній категорії ставків, тому риба піддається багатократній пересадці:

із нерестових у малькові або вирощувальні, потім в зимувальні, із зимувальних в нагульні.

Ставки для літнього вирощування сеголетків і подальшого вирощування дволіток мають бути повністю спусковими, площею не більше 100 га, глибиною 1,7-2,0 м забезпечувати можливість установки на водовипуску рибоуловлювачів з сіткою, що перешкоджають виходу памолоді зі ставка. Система водопостачання повинна передбачати подання води в ставки влітку і взимку. Для правильного розподілу корму для риби впродовж вегетаційного періоду для кожного ставка складають план годування, передбачаючи, як правило, максимальні витрати кормів в місяці інтенсивного зростання і живлення риби, розробляють графік годування риби, визначають частоту годування по періодах.

Основним і широко поширеним об'єктом ставкової культури в країні являється короп.

При розведенні коропа дуже важливе значення мають якість виробників і правильний їх вибір для цієї кліматичної зони. У рибництві виробниками називають статевозрілі особини обох статей (самиці і самці). Відібрані в стадо виробники повинні задовольняти певні вимоги. Вони повинні мати хорошу угодованість, екстер'єр, пристосовність до умов зовнішнього середовища, хорошу продуктивну потенцію і стійкість проти захворювань.

Угодованість риб визначається по наступній формулі Фултона [1]:

P Ky 100, L3 де - коефіцієнт угодованості; P - маса риби, г; L - довжина усієї риби.

Довжину вимірюють від кінця рила до кінця лускатого покриву в сантиметрах. Коефіцієнт угодованості залежить від віку риби, її зростання, виду, підлоги і породи, стадії зрілості статевих продуктів, сезону року. За останні роки все більше поширення має метод штучного |web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні IХ міжнародна науково-технічна конференція відтворення риб. Він ґрунтований на отриманні зрілих статевих продуктів за допомогою гіпофізарних ін'єкцій.

Заводський метод запліднення має велику перевагу. Він в чотири і більше разу скорочує кількість використовуваних при цьому самців. Усі технічні процеси керовані і не залежать від несприятливих умов, виключається поширення захворювань і т. п.

Основним завданням вирощування памолоді у вирощувальних ставках є отримання цьоголіток визначеної для цієї зони стандартної ваги і належній угодованості.

При розведенні в ставку якого-небудь одного виду риб природні харчові ресурси ставка використовуються далеко не повністю. Тому на практиці ставкового рибництва застосовують змішану посадку і посадку додаткових риб. Під змішаною посадкою слід розуміти таку посадку, коли в один і той же ставок саджають риб одного виду, але різного віку. Риби різних видів і навіть одного виду, але різного віку, живляться різною їжею, тому більш повно використовують природну харчову базу ставка. Наприклад, в короповому ставковому господарстві поєднують вирощування однолітків і мальків, оскільки вони не є між собою харчовими конкурентами.

Норму посадки мальків приймають 1:10 (на одного однолітка 10 мальків) по відношенню до нормальної посадки однолітків в нагульні ставки.

Для повного використання природних харчових ресурсів прибігають не лише до посадки в ставок риб одного виду і різного віку (змішана посадка), але риб різних видів, що розрізняються по спектру живлення (посадка додаткових риб). Додаткова посадка здійснюється так, щоб до кінця вегетаційного періоду, як по основному об'єкту розведення (коропові), так і до додатково посадженої риби іншого виду або сімейства, отримати товарну продукцію.

Ставкове рибництво на сьогодні є галуззю, що відіграє важливу роль в постачанні населення високоякісною, свіжою рибою. Ставкові господарства рибоводів мають цілу систему гідротехнічних споруд. Система ставків рибоводів повинна забезпечувати екологічне середовище, що відповідає життєвим потребам вирощуваної риби.

Підвищення продуктивності ставкових господарств і збільшення виходу рибної продукції можуть бути здійснені шляхом застосування інтенсивних методів ведення ставкового рибництва.

Ставкове рибництво - скоростигла галузь, яка здатна за один - два роки дати відчутний економічний ефект. Сьогодні в ставковому рибництві використовуються екстенсивні методи.

Відбувається зниження долі інвестиційних вкладень в загальних витратах, що направляються на фінансування ставкового рибництва. Інвестиційні вкладення в цю галузь мінімальні і, по суті,

–  –  –

не впливають на результати виробництва. Така динаміка в ставковому рибництві відбиває загальне падіння інвестиційної активності в країні. Для підтримки ставкового рибництва необхідно значно збільшити і загальні витрати, і інвестиції.

Практика аналізу ставкових господарств свідчить про необхідність включення разом з прямими непрямі витрати, а також альтернативні витрати. В якості непрямих витрат розуміються втрати, що виникають в результаті здійснення охорони рибних ресурсів.

Альтернативні витрати - це економічні вигоди, які втрачаються в результаті створення зони ресурсів, що охороняються. Ці витрати включають вартість рибопродукції, що отримується при альтернативному використанні ставка. Це продукція поточного, майбутнього і можливого використання рибних ресурсів. Для багатьох районів Південного регіону України альтернативні витрати можуть бути дуже значні. Коли витрати і результати збереження ставкового рибництва отримали оцінку в грошовій формі, встає наступне завдання - оцінка ефективності витрат.

Забруднення водойм можуть виникати як в результаті людської діяльності, так і в результаті природних процесів. Дощові і паводкові стоки можуть опріснювати солоні водойми, збільшувати каламутність, зносити у водойми з суші органічні і мінеральні речовини. Сонячні промені можуть висушувати водойми. Продукти життєдіяльності деяких водоростей є сильними токсинами, які гублять риб і інших гідробіонтів, також вони нерідко виникають в результаті "цвітіння" водойм - сильному розвитку синьо-зелених водоростей. Надлишок добрив може привести до зміни типу водойми, його флори і фауни.

Збільшення донних опадів може привести до небажаній зміні фауни бентосу, замулюванню нерестовищ, загибелі від задухи вже відкладеної ікри риб. Токсиканти можуть поступати у водойми з дощовими краплями. Гинуть найбільш чутливі організми обмежується господарське і рекреаційне використання водойм. Природно, повне припинення забруднення водойм нереальне, тому слід застосовувати розумні заходи обмеження вступу у водойми токсикантів і забруднювачів, застосовувати ефективне очищення вод.

На сьогодні без знання водної токсикології неможливо займатися практичним рибним господарством. Вона вивчає долю цілих водойм з повним комплексом мешканців в умовах корисного використання людиною. Одним з ефективних біотехнологічних методів доочистки водойм являється екологічно щадна біотехнологія за допомогою адаптованого комплексу вищої водної рослинності. Під "екологічною біотехнологією" розуміється використання біотехнології для цілей захисту довкілля. У рамках пропонованої біотехнології необхідно проводити очищення водойм від органічних речовин і біогенних елементів, сприяти скороченню

–  –  –

рівня донних відкладень і відновленню біологічного балансу водойми за допомогою введення у водойми безпечних як для людини, так і для риб, бактерій сапрофітів, що виконують функцію самоочищення води і ґрунту, мінералізуючи органічні речовини.

Висновки Для поліпшення темпу зростання і розвитку риб, необхідно використати методи інтенсифікації, що включають наступні заходи: полікультура, добриво водойми і годування риби. Завдяки інтенсифікації і невисокій щільності посадки рослиноїдних риб мають бути отримані добрі кінцеві результати по вирощуванню посадочного матеріалу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Окрім цього, необхідно виконувати комплекс робіт, в які входять :

- оцінка сучасного стану водних екосистем і зонування техногенної дії усіх підприємств рибоводів на основі біологічних і гідрохімічних досліджень;

- аналіз ефективності роботи очисних споруд і розробка заходів по зниженню негативного впливу стічних вод;

- розробка заходів по інтенсифікації самоочисної здатності водойми і утилізація евтрофіцируючих речовин на певних стадіях біотичних циклів водних екосистем.

Література

1. Анисимова И.М., Лавровский В.В. "ИХТИОЛОГИЯ", М. "Высшая школа" 1983, 255 с.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| 
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет радіоелектроніки ЛЕЩИНСЬКА ІРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 519.711.3:519.68 АЛГЕБРОЛОГІЧНІ МОДЕЛІ СТРУКТУР ПРИРОДНОЇ МОВИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В СИСТЕМАХ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Харківському національному університеті радіоелектроніки,...»

«УДК 378:168.52 М.О. Сова, доцент, д-р пед. наук Севастопольський національний технічний університет вул. Університетська,33, м. Севастополь, Україна, 99053 ІНТЕГРАЦІЙНІ МОДЕЛІ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ У роботі на засадах системного підходу розробляються інтеграційні моделі понятійнопізнавальна, системно-аналітична, дифузна, цілісно-концептуальна, на основі яких створюється поліструктурна інтегративно-дидактична система культурологічного навчання. В епоху постіндустріальної цивілізації...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. Вип. 20.8 Rogovskiy S.V. Scientific researches in old arboretums and botanic gardens Directions of scientific research are considered on the example of Aleandria arboretum. The paper focuses on necessity of studding age variability in phytocenosis and plant, consortia connections between biota components, botanic collections and preserving biological diversity and cenosis resistibility to human influence УДК 637.7 Доц. П.Б. Хоєцький, канд. с.-г. наук – НЛТУ...»

«Петро КРАЛЮК РЕЛІКВІЯ УДК ББК К 78 Кралюк Петро. К 78 Реліквія : [роман] / Петро Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2010. – 290 с. Чому на відомому портреті князь ВасильКостянтин Острозький зображений не із символом влади, а з грошима у руках? Цю загадку не можуть відгадати дослідники. Свою несподівану версію подає Петро Кралюк у романі “Реліквія”. Перед очима читачів проходять шість останніх днів життя можновладця, коли художник малює його портрет....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ОЛІМПІЙСЬКИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ АСОЦІАЦІЯ СПОРТИВНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНИ «ЗАТВЕРДЖУЮ» Заступник міністра _ _ (підпис) «_» _ 2011 р. ВІЛЬНА БОРОТЬБА (чоловіки, жінки) НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДЛЯ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ, СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКИХ ШКІЛ ОЛІМПІЙСЬКОГО РЕЗЕРВУ, ШКІЛ ВИЩОЇ СПОРТИВНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ТА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ СПОРТИВНОГО ПРОФІЛЮ КИЇВ – 2011 ББК 796.81 УДК 75.715 Вільна боротьба: чоловіки,...»

«Людмила Горбунова. Дидактичні інновації «WORLDDIDAC 2006». Людмила ГОРБУНОВА ДИДАКТИЧНІ ІННОВАЦІЇ «WORLDDIDAC 2006»:СВІТОВИЙ КОНТЕКСТ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ У статті на прикладі швейцарського форуму з дидактики розглядаються стан та тенденції розвитку технологій і практик навчання в сучасній освіті. Розповідь про глобальну торговельну асоціацію компаній, що виробляють продукцію для потреб освіти й тренінгів на всіх рівнях, супроводжується аналізом новітніх парадигмальних зрушень в освітньому...»

«Науковий вісник, 2005, вип. 15. зонансу спроможний вивести окремі несировинні і навіть високотехнологічні галузі на світовий рівень, відкрити їм двері на міжнародні ринки, тобто стати основою для поступової зміни нинішньої експортної спеціалізації України. Необхідною умовою інноваційного розвитку є стабілізація суспільства та його збалансованість. Такий розвиток неможливий доти, поки в нас не утвориться клас національної буржуазії, яка матиме консолідований інтерес до використання всіх видів...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 88-94 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 88-94 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 801.81: 398.8(477+438)(092) В.Залеський КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ПЕРЕДМОВИ ДО ЗБІРНИКА “PIENI POLSKIE I RUSKIE LUDU GALICYJSKIEGO” ВАЦЛАВА З ОЛЕСЬКА Ксенія БОРОДІН Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1, Львів, Україна, e-mail: akhekyan@yahoo.com У...»

«Управління культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації КЗ «Запорізький обласний краєзнавчий музей» ЗОР Запорізький національний технічний університет МУЗЕЙНИЙ ВІСНИК Науково-теоретичний щорічник Заснований у 2001 р. № 11/2 Запоріжжя ББК-79.1 УДК-069 М 89 Відповідальний редактор: д. і. н. Г. І. Шаповалов (Запоріжжя) РЕДАКЦІЙНА РАДА Л. М. Архіпова (Запоріжжя), д. і. н. Г. М. Васильчук (Запоріжжя), к. і. н. М. В. Дєдков (Запоріжжя), д. і. н. І. Ф. Ковальова (Дніпропетровськ),...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Вінницького національного аграрного університету Серія: Сільськогосподарські науки Випуск 10(50) Вінниця-2012 Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Сільськогосподарські науки / Редколегія: Калетнік Г. М. (головний редактор) та інші. Вінниця, 2012. Випуск 10(50). -с. У збірнику висвітлено питання технології та ефективності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»