WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 379.85 ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ Л. Дяченко Національний лісотехнічний університет України 79057, м.Львів,вул.Ген. Чупринки 103 За допомогою ...»

ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV.

Серія екон. 2009. Вип. 41. С.175-179 Ser. econ. 2009. Vol. 41. P.175-179

УДК 379.85

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ

ПОСЛУГ

Л. Дяченко

Національний лісотехнічний університет України

79057, м.Львів,вул.Ген. Чупринки 103

За допомогою методики SWOT-аналізу обгрунтовано можливості регіонального ринку рекреаційних послуг. Розвиток курортнолікувального, сільського зеленого, культурно-пізнавального, освітньоспортивного видів туризму та проведення ексурсійної діяльності визначено як його пріоритетні напрями. Серед стратегічних пріоритетів розвитку розглянуто широке застосування сфери розваг як складової регіонального ринку рекреаційних послуг та запровадження інформаційних та комунікаційних технологій.

Ключові слова: регіональний ринок рекреаційних послуг, пріоритети розвитку, види туризму, стратегічні пріоритети.

Постійна увага до розвитку ринку рекреаційних послуг зумовлена важливістю покладених на нього завдань, головних з яких є задоволення потреб населення країни щодо відпочинку та оздоровлення. Концептуальні підходи до рекреаційної діяльності в умовах ринкового середовища розглянуті в працях відомих вітчизняних вчених, зокрема Л. Багрової, О. Бейдика, М. Габреля, Л. Гринів, О.Гулич, П. Жука, В. Кравціва, Б. Матолича, М. Нудельмана, В. Павлова, В.

Полюги, О. Шаблія, І. Школи та інших. На нашу думку, визначальною проблемою для України на сучасному етапі є відсутність чітких стратегічних та тактичних пріоритетів розвитку ринку рекреаційних послуг.

Розвиток рекреаційної діяльності є одним з найбільших перспективних напрямів структурної перебудови економіки Херсонської області. Слід зазначити, що регіональний ринок рекреаційних послуг характеризується стабільним попитом на продукцію та сприятливим рекреаційним потенціалом.

З врахуванням глобальних тенденцій, які вказують на перспективність рекреаційної індустрії як частини сфери послуг, надзвичайно актуальним завданням є наукове обгрунтування можливостей регіонального ринку. З цього приводу заслуговує на увагу проведення SWOT-аналізу, який дозволяє побудувати стратегічний баланс, тобото визначити поєднання негативних і позитивних факторів, що впливають на господарьку діяльність регіону як іззовні, так і з середини, та допомагає правильно оцінити можливості, які відкриваються у майбутньому.

Результом застосування методики SWOT-аналізу стала сформована система сильних і слабких сторін, можливостей та загроз щодо розвитку регіонального рекреаційного ринку (табл.1).

© Л. Дяченко, 2009 176 ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ… Таблиця 1

–  –  –

Як видно з табл.1, у Херсонській області склалися сприятливі умови для розвитку курортно-лікувального, сільського зеленого, культурно-пізнавального, освітньо-спортивного видів туризму та проведення ексурсійної діяльності.

На думку фахівців, курортно-лікувальний туризм приносить найбільші платежі до бюджету, вирішує проблему зайнятості місцевого населення та забезпечує розвиток інфраструктури [2]. Його розвиток, в першу чергу, доцільно стимулювати у Голопристанському районі, який має унікальні соляні озера, та Генічеському районі, основним лікувальним ресурсом якого є ропа озер поблизу о.

Чонгар і на Арабатській Стрілці.

Слід зазначити, що ціна на оздоровчі послуги в регіоні далека від оптимальної. Тому важливим з точки зору формування вартості послуг санаторнокурортного лікування є аналіз їх собівартості. Для проведення аналізу ми обрали санаторій «Гопри», який має унікальні лікувальні природні ресурси: сульфідномулові грязі та ропу озера Соляне, на базі якого функціонує понад 114 років.

Результати аналізу собівартості путівки вказують на деформовану структуру Л. Дяченко 177 собівартості обслуговування ліжко-дня. Згідно фактичних показників лікувальні процедури займають у 2007 р. 0,39 л-д/грн. при денній вартості 28,2 л-д/грн. або 1,4% від загальної суми витрат. Звертає на себе увагу, що витрати, пов’язані безпосередньо з обслуговуванням рекреанта в загальній структурі собівартості ліжко-дня (харчування, лікувальні процедури, культмасові заходи, господарські витрати по проживанню та ін. послуги) складають 13,8 л-д/грн., у той час як інші витрати допоміжного та обслуговуючого характеру і обов’язкові платежі – 14,4 лд/грн., тобто займають більшу частину собівартості ліжко-дня.

Виходячи з проведенного аналізу, стратегічним напрямком структури собівартості путівки мають стати: скорочення питомої ваги господарських витрат, у тому числі комунальних платежів і ремонтних робіт; перехід на альтернативні джерела енергопостачання – тепло- та вітрогенератори, встановлення мінікотлів, що дозволить здешевити собівартість та підвищити конкурентоспроможність послуг; урізноманітнення форм мотивації персоналу та зростання частки грошової винагороди співробітників санаторних підприємств; реструктуризація витрат на модернізацію матеріальної бази.

Під час міжсезоння санаторії, пансіонати, будинки відпочинку та інші об’єкти рекреаційної інфраструктури слід використовувати для проведення конференцій, симпозіумів, круглих столів, семінарів, бізнес-форумів, які на даний час все частіше проводяться на Херсонщині.

З метою підтримки розвитку сільського туризму прийнято розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 липня 2006 року №701 “Про план заходів щодо розвитку сільського туризму в Херсонській області на 2006-2010 роки”. Також представники області прийняли активну участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки-ярмарку сільського зеленого туризму “Українське село запрошує”, яка проходила у с.Пирогів Київської області.

У Херсонській області необхідно провести регіональний моніторинг населених пунктів для визначення перспективних територій щодо розвитку зеленого туризму. Також потрібно вивчити стан інфраструктурних об’єктів у сільській місцевості з метою визначення серед них найпривабливіших.

У регіоні реалізується проект “Бізнес-інкубатор із розвитку зеленого туризму на території Таврійської степової культури Херсонської області”. На сьогодні послуги з сільського туризму надають 7 агросадиб, що є надзвичайно низьким показником. З метою активізації розвитку зеленого туризму в сільській місцевості пропонуємо створити інформаційний портал “Агросадиби Херсонщини”, який буде містити інформацію про відпочинкові послуги на селі.

Щодо розширення екскурсійної діяльності в регіоні, то поряд з архітектурними пам’ятками значну увагу слід приділити особистостям, які увійшли в історію краю (громадсько-політичним діячам, письменникам, поетам, акторам, музикантам тощо). Важливими екскурсійними об’єктами поряд з меморіальними музеями можуть стати площі та вулиці міст, де проживали визначні особистості.

Для розвитку культурно-пізнавального туризму в області необхідне поетапне впровадження комплексних заходів спрямованих на підсилення функцій місцевих органів охорони культурної спадщини. За умови подальшого удосконалення нормативно-правової бази та посилення відповідальності органів державної влади за збереження історико-культурної спадщини протягом перших п’яти років 178 ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО РИНКУ… першочерговим завданням є утворення досконалої системи обліку та використання пам’яток.

Залучення інвестицій у сферу охорони культурної спадщини сприятиме належному використанню пам’яток, їх ремонту, реставрації та музеєфікації, обов’язковому залученню переважної більшості об’єктів культурної спадщини до рекреаційної галузі області.

Збільшення фінансування галузі сприятиме здійсненню ефективної політики збереження пам’яток культурної спадщини, приведенню до сучасного рівня технічного забезпечення місцевих органів охорони культурної спадщини, впровадженню загальносвітових технологій контролю за станом пам’яток, попередження їх пошкоджень і втрат.

Повноцінний інформаційний ресурс разом із сучасною системою обліку пам’яток культурної спадщини повинен інтегрувати процес збереження культурного надбання до усіх сфер соціального життя області.

Освітньо-спортивний туризм найбільше приваблює молодих людей. У Херсонській області основними його складовими повинні бути пішоходні туристичні походи, велотуризм, водний туризм на човнах, яхтінг.

Серед стратегічних пріоритетів розвитку регіонального ринку рекреаційних послуг вагоме значення мають два інноваційні напрями:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- всебічне впровадження сфери розваг (атракцій), як складової рекреаційної індустрії;

- широке впровадження інформаційних та комінікаційних технологій.

Новий мегатренд в європейському й американському туризмі – це “відпочинок з інтерактивним досвідом”. Коли щодоби для туристів створюється різноманітний штучний “розважальний” світ. Це тематичні парки, музеї та галереї, національні парки, природні заповідники, місцеві сади та парки, історикокультурна спадщина, спортивні та розважальні центри, фестивалі та святкові події, національна кухня та народні промисли [3].

Таким чином, щоб підняти конкурентноспроможність регіонального ринку рекреаційних ресурсів, необхідно зосередити увагу на тих його сегментах, для розвитку яких є сприятливий рекреаційний потенціал. Пріоритетний розвиток курортно-лікувального, культурно-пізнавального, освітньо-спортивного, сільського зеленого туризму та розширення екскурсійної діяльності в Херсонській області є важливим чинником підвищення ефективності рекреаційної діяльності в регіоні.

На нашу думку, в сучасних умовах, коли можливості фінансово-кредитного забезпечення рекреаційної діяльності є обмежені, саме у пріоритетні напрями, в першу чергу, слід спрямовувати інвестиційні ресурси. Стратегічні інвестиції слід направляти так, щоб утворити кластер розвинутих рекреаційних підприємств, які разом беруть участь у задоволенні потреб населення щодо відпочинку та оздобровлення. Підтримка вищезазначених сегментів ринку дозволить нагромадити первинний капітал, щоб з часом його вкласти в розвиток рекреаційної інфраструктури.

_________________________

–  –  –

3. Матюхін В.О., Кашуба Я.М,Кобзєва О.В. Модель стратегії розвитку регіонального туризму // // Соціально-економічні дослідження в перехідний період. Ресурсне забезпечення інтелектуально-інноваційного розвитку регіону: Зб.

наук. пр. Вип.3(65)/ НАН України. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2007. – С. 235-247.

4. Чернюк Л.Г, Клиповий Д.В. Економіка та розвиток регіонів (областей) України: Навчальний посібник. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 644 с.

THE PRIORITIES OF DEVELOPMENT OF REGIONAL MARKET OF

RECREATION SERVICES

L. Dyachenco National Forest-technical University of Ukraine Gen. Chupruncu St., 103 UA-79057 Lviv, Ukraine The possibilities of regional market of recreation services on methodical basis of SWOT-analysis are grounded. The development of resort-medical, rural green, culturalreviewing, educational-sporting types of tourism and organization of excursion activity as its priority directions are determined. Among strategic priorities of development wide application of entertainment sphere as component of regional market of recreation services, and also inculcation of information and communication technolodies are examined.

Key words: regional market of recreation services, prioritues of development, types of tourism, strategic priorities.

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА

РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГ

Л. Дяченко Национальный лесотехнический университет Украины 79057, г.Львов,ул.Ген. Чупринки 103 С помощью методики SWOT-анализа обоснованы возможности регионального рынка рекреационных услуг. Развитие курортно-лечебного, сельского зеленых, культурно-познавательного, просветительно-спортивного видов туризма т проведения экскурсионной деятельности определено как приоритетные направления. Среди стратегических приоритетов развития рассмотрено широкое применение сферы развлечений как составной регионального рынка рекреационных услуг и внедрения информационных и коммуникационных технологий.

Ключевые слова: региональный рынок рекреационных услуг, приоритеты развития, виды туризма, стратегические приоритеты.

–  –  – 
Похожие работы:

«Запорізька обласна державна адміністрація Ф21-КА ІНФОРМАЦІЯ про вхідні документи за період з 05.06.12 по 08.06.12 № Адресат Номер, дата Вид документа Тематика п/п номер, дата адресата короткий зміст АПАРАТ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ Заступники голови ОДА №04572/08-37 №б/н Лист Питання нагород, присвоєння звань, Державних премій від 06.06.12 від 06.06.2012 М.А.ЯРМОЩУК Про нагородження Систерова В.М. (інші) №04573/08-37 №б/н Лист Питання нагород, присвоєння звань, Державних премій від 06.06.12 від...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 72–80 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 72– II. ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВСТВО ТА ПРОБЛЕМИ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В КУРСІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ УДК 372. 881. 116 (477) СОЦІОКУЛЬТУРНІ СТЕРЕОТИПИ В КОНТЕКСТІ КРОС-КУЛЬТУРНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ-БІЛІНГВІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Вікторія Дороз Бердянський державний педагогічний університет Зосереджено увагу на необхідності оновлення...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПОЛІТИЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ” (дляспеціалістів,магістрів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом політичних наук, доцентом кафедри політології Т.М.Ляшенко Затверджено на засіданні кафедри політології (протокол № 8 від 24.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Ляшенко Т.В. Методичні рекомендації щодо...»

«Управління культури, національностей та релігій Хмельницької облдержадміністрації Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського «Сучасне бачення методичної діяльності: характеристика сучасного методиста» Методичні рекомендації Хмельницький ББК 78.34 (4УКР – 4ХМЕ) С 91 Сучасне бачення методичної діяльності: характерристика сучасного методиста: метод. реком. / Упр. культури, національностей та релігій Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. ОУНБ ім. М.Островського. –...»

«які використовуються офіційною статистикою і різними галузевими асоціаціями роздрібних мереж і створює умови для конвергенції України в міжнародну спільноту. Література 1. Тарасова Т. В. Розничная торговля в Японии: прошлое, настоящее и будущее // Маркетинг в России и за рубежом. — №2. — 2008. 2. Інтернет видання «Економічна правда»:[Electronic Resource]// Epravda —Mode of access: http://www.epravda.com.ua/news/2011/11/24/306826/ — Last access: 24.11.2011. — Title from the screen. УДК 65.014.1...»

«ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ Головне управління статистики у Львівській області Соціальні індикатори рівня життя населення статистичний збірник Львів Головне управління статистики у Львівській області За редакцією С. І. Зимовіної Відповідальна за випуск О. А. Голод Комп’ютерна верстка: О. Л. Перестюк Обкладинка: Б. М. Сікотовський У збірнику наведено показники–індикатори, що характеризують рівень життя населення Львівщини: інформація щодо видатків на соціальну сферу, демографічної...»

«УДК 37.02:372.8.(477) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ Гомонюк О.М., к. пед. н., доцент Хмельницький національний університет Для сучасної педагогічної науки актуальним є вивчення тенденцій розвитку соціальної освіти в міжнародному освітньому просторі та їх вплив на систему освіти України. Освоєння зарубіжного досвіду професійної підготовки соціальних працівників/соціальних педагогів вимагає об’єктивної та всебічної оцінки,...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ МИКОЛАЇВСЬКИЙ Д Е Р Ж А В Н И Й АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КАФЕДРА РОСЛИННИЦТВА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Польове кормовиробництво» студентам спеціальності 7 Л 30102 «Агрономія» О К Р «Спеціаліст» Миколаїв 2009 УДК 551.502.Методичні рекомендації підготували доценти кафедри рослинництва: Козлов Сергій Георгійович Болдуєв Валентин Іванович Коваленко Олег Анатолійович Рекомендовано студентам спецьіальності...»

«ББК 74.262.6 Г35 Рекомендовано Міністерством освіти і науки Украй (листвід30.01.2004р. № 1/11-385) ЗМІСТ Програми для профільного навчання Географія, 10-11 класи. Пояснювальна записка З Глобальна географія. Н. Муніч, П. Шищенко 5 Геоекологія. Г. Уварова 27 Загальна географія. С. Кобернік.Р. Коваленко 37 Взаємодія суспільства і природи. /. Половина 57 Медична географія. Л. Паламарчук, В. Шевченко 65 Країнознавство. Н. Бєскова, В. Бойко 71 Географія населення з основами демографії. Л. Паламарчук....»

«УДК 355.48 (477) Я.Я. Романовський Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка” ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ ФОРМУВАННЯ ПАТРІОТИЗМУ ОСОБИСТОСТІ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ © Романовський Я.Я., 2008 Розглядається патріотизм як результат рефлексії особистості до своєї нації, особливостей її ментальності, усвідомлення своєї культури, які визначають національний ідеал. The article the considers national consciousness as a result of reflection of personality to the...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»