WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ДЕРЖАВНА ЗЕМЕЛЬНА РІЧНИЙ ЗВІТ-2013 ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ (робочі матеріали) Круглий стіл “Стан і стратегія сучасної земельної політики в країні” 21 травня 2009р. Київ-2014 Робочі ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЦЕНТР РАЗУМКОВА

ДЕРЖАВНА ЗЕМЕЛЬНА

РІЧНИЙ ЗВІТ-2013

ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

(робочі матеріали)

Круглий стіл

“Стан і стратегія сучасної земельної

політики в країні”

21 травня 2009р.

Київ-2014

Робочі матеріали,

підготовлені за сприяння Представництва Фонду Фрідріха Наумана в Україні

ВСТУПНЕ СЛОВО

2013 рік був позначений як постійними деклараціями тодішніх керівників держави стосовно готовності докласти всіх можливих зусиль для підписання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, так і невідповідністю між цими заявами та реальними справами, невизначеністю великої частини суспільства, очевидним тиском Росії на державне керівництво та ділові кола України, посиленням антиєвропейської пропаганди та агітації частини провладних політичних сил.

Центр Разумкова від самого початку свого існування є прихильником повного входження України до загальноєвропейського правового, економічного, культурного, освітнього, політичного, безпекового простору, в якому безумовними пріоритетами є принцип верховенства права, беззаперечне дотримання прав людини і громадянина. Дослідження, які проводив і які планує проводити Центр Разумкова, рекомендації для владних органів, публічні виступи, коментарі експертів завжди були спрямовані на досягнення цієї мети.

У результаті, 2013 рік не став етапом на шляху європейської інтеграції України. Однак події, що відбулися наприкінці року, стали водорозділом між Україною вчорашньою, пострадянською і Україною майбутнього – тією самою європейською Україною, яку обирає дедалі більше громадян, якої прагнуть молодь і найактивніші представники суспільства. 2013 рік продемонстрував, що в Україні є життєздатне громадянське суспільство й народжується нова потужна європейська нація. Це дуже непростий процес, він не може закінчитися в один момент і навіть протягом кількох років.

Ми переконані, що цей рік не минув даремно.

Анатолій РАЧОК, генеральний директор Центру Разумкова РІЧНИЙ ЗВІТ-2013 ЗМІСТ Центр Разумкова, його місія

Вплив на політику: взаємодія з органами влади..............6 Публічна діяльність Центру Разумкова.

.

Програми і напрямки досліджень, реалізовані проекти

• Економічні програми

• Енергетичні програми

• Програми зовнішньої політики та міжнародної безпеки.

• Політико-правові програми

• Соціальні програми

• Соціологічна служба.

Заходи, організовані і проведені Центром Разумкова......15.

Публікації

Міжнародна діяльність

Інституційний розвиток Центру Разумкова:

початок нового етапу

.

Фінансування та видатки Центру Разумкова

Команда Центру Разумкова

Контакти

• ЦЕНТР РАЗУМКОВА • РІЧНИЙ ЗВІТ-2013

ЦЕНТР РАЗУМКОВА, ЙОГО МІСІЯ

Центр Разумкова (Український центр економічних і політичних досліджень імені Олександра Разумкова) – це недержавна аналітична структура, заснована в 1994р. Олександром Васильовичем Разумковим. О.В.Разумков відзначався високою порядністю, системністю і стратегічністю мислення, ініціативою і кипучою енергією. Олександр Васильович помер 29 жовтня 1999р.

у молодому віці, не встигши реалізувати багато перспективних ідей. Команда О.В.Разумкова продовжує справу свого лідера.

Рішенням зборів засновників від 24 жовтня 2000р. Центру присвоєно ім’я Олександра Разумкова.

Центр Разумкова є одним із небагатьох українських багатопрофільних аналітичних центрів, який виконує комплексні дослідження, що охоплюють усі головні напрями державної політики. Наші експерти використовують найновіші дані з українських і зарубіжних джерел. Усі аналітичні матеріали містять практичні пропозиції та рекомендації для органів державної влади чи місцевого самоврядування.

Свою діяльність ми будуємо на принципах реалізму і прагматизму, політичної незаангажованості, активного впливу на державну політику.

Свою місію ми бачимо в тому, щоб сприяти досягненню та захисту національних інтересів України, підвищенню її авторитету на міжнародній арені, розвитку суспільства і держави як сучасної європейської нації на принципах демократії, соціально орієнтованої конкурентоспроможної економіки.

Цілі, які ми ставимо перед собою:

• розробка моделей соціально-економічного розвитку України та механізмів їх реалізації;

• сприяння конструктивній взаємодії гілок влади;

• розбудова ефективної, економічно необтяжливої Воєнної організації держави;

• підвищення ефективності взаємодії держави та суспільства, обгрунтованості державних рішень, результативності власної участі у процесі їх прийняття;

• налагодження плідної співпраці з міжнародними аналітичними центрами, проведення спільних досліджень з актуальних проблем.

• ЦЕНТР РАЗУМКОВА • РІЧНИЙ ЗВІТ-2013 Дослідження проводяться у таких головних сферах: внутрішня і правова політика держави, зовнішня політика, державне управління, національна безпека, національна оборона та військове будівництво, соціально-економічний розвиток, міжнародні відносини, міжнародна та регіональна безпека.

Центр Разумкова має власну соціологічну службу, дослідження якої отримали високий ступінь довіри вітчизняних і зарубіжних замовників.

Голова ради Центру Разумкова – народний депутат України Микола Мартиненко.

• ЦЕНТР РАЗУМКОВА • РІЧНИЙ ЗВІТ-2013

ВПЛИВ НА ПОЛІТИКУ: ВЗАЄМОДІЯ З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Аналітичні матеріали Центру Разумкова визнають і використовують у своїй діяльності політичні сили різного спрямування.

Якість проведених Центром досліджень визнається науковим та експертним середовищем.

Результати досліджень Центру Разумкова представлені на Інтернет-ресурсах Кабінету Міністрів, окремих міністерств і відомств. Окремі результати та напрацювання використовувались як аналітичні та довідкові матеріали під час проведення парламентських слухань у Верховній Раді України.

Багато матеріалів Центру внесені до переліків рекомендованої літератури для вивчення студентами університетів України, крім того мають високий індекс цитування в українських і зарубіжних ЗМІ, науковій літературі.

За усталеною традицією результати досліджень, експертні та аналітичні матеріали Центру Разумкова направляються до всіх без винятку вищих органів влади.

Вплив на законодавчі ініціативи На прохання органів влади Центр Разумкова здійснював експертний і аналітичний супровід окремих питань. Зокрема, експерти Центру Разумкова співпрацювали з комітетами та комісіями Верховної Ради України, брали активну участь у підготовці та проведенні парламентських і комітетських слухань.

Вплив на позицію міжнародних організацій з їх оцінки проектів законодавчих актів Експерти Центру Разумкова брали участь у консультаціях з представниками Венеціанської комісії за демократію через право (дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права) з питань оцінки проектів законів, що стосуються судової реформи, на їх відповідність демократичним стандартам.

Вплив на позицію інших органів державної влади під час прийняття ними рішень Упродовж 2013р. експерти Центру Разумкова сформулювали та надали органам державної влади 25 пропозицій, які були враховані під час прийняття рішень.

Експерти Центру Разумкова належали до складу громадських експертних і дорадчих рад при міністерствах і відомствах (МЗС, СБУ та ін.).

Експерти Центру брали участь у підготовці щорічного послання Президента України до Верховної Ради України та інших державних документів стратегічного характеру в різних сферах. Упродовж 2013р. це стосувалося, насамперед, різних аспектів державної політики європейської інтеграції України.

Як і попередніми роками, представники різних гілок державної влади традиційно брали активну участь у всіх публічних заходах Центру – конференціях, круглих столах, робочих зустрічах.

• ЦЕНТР РАЗУМКОВА • РІЧНИЙ ЗВІТ-2013

ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ РАЗУМКОВА

Упродовж 2013р. було реалізовано повністю (або ж розпочато роботу з реалізації) 11 дослідницьких проектів, в т.ч. чотири – з міжнародною участю. До цієї роботи залучені експерти всіх програм Центру Разумкова.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Центр Разумкова і питання європейської інтеграції України Участь Центру Разумкова у процесах, пов’язаних з підготовкою до підписання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом 2013р. була багатоплановою, мала різні форми і формати.

Упродовж року Центр Разумкова реалізував кілька комплексних проектів, у рамках яких досліджувалися різні аспекти державної політики, аналізувалися ймовірні напрями розвитку внутрішньої і правової політики, національної економіки, енергетичної політики, національної безпеки, стан наближення чинних в Україні правових норм і стандартів до сучасних європейських.

Такими проектами були, зокрема: “Судова реформа в Україні: стан, проблеми і перспективи”,“Європейська інтеграція України: внутрішні чинники і зовнішні впливи”, “Розвиток газового сектору України в контексті євроінтеграції”, “Роль міжнародних організацій у національній безпеці України”.

Участь у заходах, організованих Центром Разумкова в рамках реалізації цих проектів, брали народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, профільних міністерств і відомств, іноземних посольств і представництв, національних і закордонних дослідницьких установ, ЗМІ.

Соціологічна служба Центру Разумкова регулярно проводила та публікувала дані стосовно суспільної підтримки процесів європейської та євразійської інтеграції. Матеріали досліджень громадської думки використовувалися в дослідницьких проектах Центру.

У 2013р. експерти Центру Разумкова брали активну участь у різних заходах, що проводилися як в Україні, так і за її межами, доводячи позицію Центру, зроблені нами висновки та рекомендації до політичних, дослідницьких, журналістських спільнот різних країн світу. Переважна більшість статей, інтерв’ю, коментарів експертів Центру Разумкова для національних і закордонних ЗМІ стосувалися різних аспектів інтеграційної політики України, необхідності вибору з огляду на перспективи розвитку суспільства і держави.

• ЦЕНТР РАЗУМКОВА • РІЧНИЙ ЗВІТ-2013

ПРОГРАМИ І НАПРЯМКИ ДОСЛІДЖЕНЬ, РЕАЛІЗОВАНІ ПРОЕКТИ

Економічні програми

Підготовлено економічний розділ аналітичного матеріалу “Україна-2013:

між виборами і перед вибором”, що започатковано у 2013р. в рамках власного проекту Центру Разумкова з видання серії щорічних аналітичних оцінок і прогнозів розвитку суспільно-політичної та соціальноекономічної ситуації в Україні, її зовнішньополітичного та безпекового становища.

Грунтовне аналітичне дослідження було зроблене в рамках реалізації проекту “Європейська інтеграція України: внутрішні чинники і зовнішні впливи”. Це дослідження стосувалось економічних аспектів європейської інтеграції України в контексті підготовки до підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також прогнозів наслідків для України в разі підписання цієї Угоди, перспективи розвитку всього комплексу відносин між Україною і Росією за нових умов. Матеріали дослідження опубліковані в журналі “Національна безпека і оборона” №4-5 (141-142) (видання журналу здійснене за фінансового сприяння Національного Фонду підтримки демократії (США)), а також у брошурі “Україна: час вибору”.

Енергетичні програми У рамках проекту “Європейська інтеграція України: внутрішні чинники і зовнішні впливи” підготовлені дослідження “Енергетичний сектор України в інтеграційних процесах” (опубліковано в журналі “Національна безпека і оборона”, №4-5 (141-142)), матеріали в частині енергетичної політики до брошури “Україна: час вибору”.

Готувались інформаційні матеріали, рекомендації та доповіді до слухань Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки з таких проблем:

• розвиток української ГТС у контексті розширення співробітництва з ЄС;

• стан і перспективи функціонування нафтопереробної галузі України;

• стосовно ухвалення закону України “Про засади функціонування ринку електричної енергії України”.

Упродовж 2013р. експерти Центру регулярно надавали консультації Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо енергетичної політики та законодавчого забезпечення роботи ПЕК України.

Здійснювалася підготовка щотижневого інформаційно-аналітичного бюлетеня з актуальних питань нафтогазового сектору, атомної промисловості, електроенергетики та міжнародних проблем розвитку ПЕК.

Готувалися аналітичні матеріали щодо ринку нафтопродуктів України до бюлетеня (щомісяця).

• ЦЕНТР РАЗУМКОВА • РІЧНИЙ ЗВІТ-2013 Проект “Розвиток газового сектору України в контексті євроінтеграції” Предметом дослідження було з’ясування нових можливостей розвитку газового сектору України в контексті умов дії Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, а також участі України в європейських енергетичних програмах внаслідок її приєднання до Договору про заснування Енергетичного співтовариства.

Упродовж 2013р. проводилися збір і підготовка матеріалів до Аналітичної доповіді “Розвиток газового сектору України в контексті євроінтеграції”.

Програма зовнішньої політики та міжнародної безпеки Проект “Реформи сектору безпеки України” Мета проекту: дослідження необхідних шляхів і напрямів реформ у секторі безпеки України, заходи, що їх потрібно вжити для досягнення його відповідності сучасним вимогам і стандартам правової демократичної європейської держави.

19 лютого 2013р. Центр Разумкова спільно з женевським центром DCAF провів Круглий стіл “Реформи сектору безпеки України: черговий етап” (за підтримки Посольства Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії в Україні).

Під час заходу відбулася презентація “Альманаху сектору безпеки України 2012” (видання здійснено за фінансової підтримки DCAF). У дискусії взяли участь представники законодавчої та виконавчої гілок влади, силових структур, науковці, державні та незалежні експерти України, а також представники посольств іноземних держав і міжнародних організацій.

Проект “Європейська інтеграція України:Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«ПЕРЕЛІК навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою у 2013/2014 навчальному році № Назва Автор Клас Видавництво Гриф Рік видання п/п Навчальні програми для загальноосвітніх навчальних закладів з ВД «Освіта» Наказ 1. 1-2 2011 навчанням українською мовою. 1-4 класи МОНмолодьспорту від 12.09.2011 № 1050 Програми для...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 50. С.186-196 Series Philol. 2010. Is.50. P.186УДК 372.8: 811.801.6 НОМІНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЛУЖБОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЯК ЛІНГВОДИДАКТИЧНА ПРОБЛЕМА Галина Гордієнко Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна“, кафедра документознавства та інформаційної діяльності, вул. Хорива, 1-Г, ауд. 10.2, м. Київ, 04071, Україна, тел.: (044) 4120422 У статті поданий аналіз номінальних характеристик документа та методів їхньої...»

«БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “ФОНД ГРОМАДИ ПРИІРПІННЯ” РІЧНИЙ ЗВІТ ІРПІНЬ 201 Публікація пропонує огляд діяльності благодійного фонду «Фонд громади Приірпіння» за 2013 рік Видання стало дійсним за фінансової підтримки фонду ім. Ч.Мотта, ІСАР «Єднання» та ГО «Нові обличчя» © БФ «Фонд громади Приірпіння», 2014. ЗМІСТ ВСТУПНЕ СЛОВО ПРО ФОНД ГРОМАДИ SUMMARY OF ACTIVITIES IN 2013 НАШІ ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2013 РІК КЕРІВНИЦТВО ФОНДУ ТЕМАТИЧНІ ТА ІМЕННИЙ ФОНДи ТЕМАТИЧНИЙ ФОНД «БЛАГОДІЙНІСТЬ В КУЛЬТУРІ НОВА ТРАДИЦІЯ...»

«( ) №106 2014 квітень Директор видання: Маргарита Юрченко Експерти: Мирослав Пітцик Олександр Слобожан 04053, Україна, Київ, вул. Артема, 73, 11 поверх тел. (44) 486 2878, факс (44)486 2812 АМУ: хроніка, події, коментарі стор. 2 Вінниця приймала Секцію АМУ з питань культури та мистецтв У Дніпропетровську відбулося засідання Секції АМУ з питань ЖКГ Секція АМУ з питань освіти працювала у Хмельницькому Життя українських міст стор. 9 Київ, Львів, Вінниця, Харків, Тернопіль, Житомир, Луцьк, Херсон,...»

«Головне управління агропромислового розвитку Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН Центр наукового забезпечення АПВ Вінницької області РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проведення комплексу весняно-польових робіт агроформуваннями Вінницької області в 2012 році Вінниця – 2012 р. УДК 633.2/ Рекомендації щодо проведення комплексу весняно-польових робіт агроформуваннями Вінницької області в 2012 році Авторський колектив: Неїлик М. М., Корнійчук О. В., Темченко В. В., Бойко Г. А., Бугайов В. Д.,...»

«УДК 101+378 Галина Калінічева Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України ГЛОБАЛІЗАЦІЙНІ ВИКЛИКИ ЧАСУ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА МОДЕРНІЗАЦІЙНИХ ЗМІН У СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ © Калінічева Г., 2008 Розглянуто актуальні проблеми модернізації національної системи вищої освіти в контексті входження України до європейського освітнього простору, висвітлюються стратегічні напрями і заходи модернізаційних зрушень у вищій освіті в умовах глобалізаційних викликів часу. Ключові слова: вища...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА Лавриш Ірина Михайлівна УДК 373.5.036:792.5 Методика формування естетичних орієнтацій підлітків засобами дитячого музичного театру – студії 13.00.02теорія та методика навчання музики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук КИЇВ – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий керівник:...»

«УДК 124.456.7 : 878.9 ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДІВ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ А. М. Якимова, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи, В. А. Горб, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна У статті аналізується сукупність проблем, пов’язаних з діяльністю Фондів соціального страхування та визначено шляхи вдосконалення її розвитку для подолання...»

«НАУКОВІ ПРАЦІ ІНСТИТУТУ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР І ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ, випуск 21 СЕЛЕКЦІЯ ТА НАСІННИЦТВО 10. Савченко В.К. Генетический анализ в сетевых пробных скрещиваниях / В.К. Савченко. – Минск: Наука и техника, 1984. – 273 с.11. Тарутина Л.А. Взаимодействие генов при гетерозисе / Л.А. Тарутина, Л.В. Хотылева. – Минск: Наука и техника, 1990. – 176 с.12. Eberhart S. A. Stability parametres for comparing varieties / S.A. Eberhart, W.A. Rassel // Сrор. Sсі. – 1966. – № 6. – Р. 36-40. Аннотация...»

«SWorld – 17-26 December 2013 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013 PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2013 УДК 792.07 Кукуруза Н. В. ЖАНР ЛІТЕРАТУРНОЇ КОМПОЗИЦІЇ В КУЛЬТУРНОМИСТЕЦЬКОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) N. V. Kukuruza GENRE OF LITERARY COMPOSITION IS IN CULTURAL AND ART SPACE OF UKRAINE (end of ХХ – began of ХХІ century) У статті аналізується...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»