WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«програма курсу та плани семінарських занять для студентів факультету міжнародних відносин Львів 2008 Микієвич М.М., Мотиль В.І. Міжнародне економічне право: програма курсу та плани ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ ПРАВО

програма курсу та плани семінарських занять

для студентів факультету міжнародних відносин

Львів 2008

Микієвич М.М., Мотиль В.І.

Міжнародне економічне право: програма курсу та плани семінарських занять для

студентів факультету міжнародних відносин. - Львів; факультет міжнародних відносин

Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. - 15с.

Затверджено кафедрою міжнародного права. Протокол № від 2008р.

© Микієвич М.М.

ПРОГРАМА КУРСУ

Загальна частина

Тема 1. ПОНЯТТЯ, ПРЕДМЕТ ТА СИСТЕМА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО

ПРАВА.

1. Міжнародні економічні відносини, як об'єкт правового регулювання. Особливості та значення правової регламентації економічних взаємостосунків між державами на сучасному етапі.

2. Поняття міжнародного економічного права, як галузі міжнародного публічного права.

Основні доктрини, щодо cуті і змісту міжнародного економічного права. Співвідношення міжнародного економічного права з міжнародним приватним правом та іншими галузями права.

3. Система міжнародного економічного права. Підгалузі і інститути міжнародного економічного права.

Тема 2. ІСТОРІЯ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА ТА ЙОГО НАУКИ

1. Зародження міжнародного економічного права та періодизація його історії.

2. Міжнародне економічне право феодального періоду. Особливості регулювання економічних відносин Київської Русі.

3. Міжнародне економічне право періоду капіталістичної соціально-економічної формації і розвиток науки міжнародного економічного права.

4. Сучасне міжнародне економічне право. Розвиток багатосторонніх світових і регіональних систем регулювання міжнародних економічних відносин (00Н, ГАТТ/СОТ. ЄС та ін.). Основні напрямки розвитку сучасної вітчизняної і зарубіжної науки міжнародного економічного права.

Тема 3. ДЖЕРЕЛА МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

1. Поняття, система та особливості джерел міжнародного економічного права.

2. Міжнародний економічний договір, як основне джерело міжнародного економічного права.

3. Міжнародний звичай, як джерело міжнародного економічного права. Значення та особливості правового звичаю в регулюванні сучасних міждержавних економічних відносин.

4. Характеристика інших джерел міжнародного економічного права. Особливості рішень міжнародних економічних організацій, як джерела міжнародного економічного права.

5. Систематизація міжнародного економічного права Тема 4. ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

1. Поняття та система принципів міжнародного економічного права, їх правове значення.

2. Загальні принципи міжнародного права і їх місце в регулюванні міждержавних економічних відносин.

3. Спеціальні принципи міжнародного економічного права та їх правовий зміст. Принцип найбільшого сприяння т

–  –  –

1. Поняття, види та специфіка суб'єктів міжнародного економічного права.

2. Особливості участі держави в регулюванні міжнародного економічного співробітництва.

Юрисдикційний імунітет держави в міжнародних економічних відносинах та його види.

3. Питання правонаступництва в міжнародному економічному праві.

Тема 6. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

1. Поняття та види міжнародних економічних організацій, їх правосуб'єктність в міжнародному економічному праві.

2. Універсальні та загальноекономічні міжнародні організації. Міжнародні економічні організації системи ООН.

3. Регіональні і спеціальні міжнародні економічні організації.

4. Нормотворча та нормореалізуюча діяльність міжнародних економічних організацій.

7. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖДЕРЖАВНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ

Тема ІНТЕГРАЦІЇ

1. Поняття економічної інтеграції держав як основного напрямку розвитку сучасних економічних відносин. Види і форми економічної інтеграції держав.

2. Правове регулювання європейської економічної Інтеграції. Європейський Союз (ЄС), як вища форма інтеграції держав. Інституційний механізм ЄС. Особливості і система права ЄС. Правове регулювання зовнішньоекономічних зв'язків ЄС з третіми країнами.

Україна і ЄС.

3. Регіональні інтеграційні об'єднання держав.

8. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ Тема

ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ (ТНК)

1. Поняття, види ТНК та їх роль у системі міжнародних економічних відносин.

2. Питання міжнародної правосуб'єктності ТНК та його обгрунтування в доктрині міжнародного економічного права.

3. Правове регулювання діяльності ТНК. Національно-правове регулювання діяльності ТНК.

Проблеми та перспективи міжнародно-правового регулювання діяльності ТНК.

Тема 9. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ДОГОВОРИ

1. Поняття та функції міжнародних економічних договорів.

2. Форма, структура та класифікація міжнародних економічних договорів.

3. Стадії та порядок укладення міжнародних економічних договорів. Визнання договору нечинним та його правові наслідки.

4. Правові основи забезпечення виконання міжнародного економічного договору.

Тема 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ В МІЖНАРОДНОМУ ЕКОНОМІЧНОМУ ПРАВІ

1. Принцип вирішення економічних спорів мирними засобами. Види мирних засобів вирішення міжнародних економічних спорів.

2. Судова та арбітражна процедура, як засіб вирішення міжнародних економічних спорів.

3. Вирішення економічних спорів між державами в рамках міжнародних економічних організацій. (ООН, ГАТТ/СОТ, ЄС). Інші засоби вирішення міжнародних економічних спорів.

–  –  –

Тема 11. МІЖНАРОДНЕ ТОРГОВЕ ПРАВО

1. Поняття і принципи правового регулювання міжнародних торговельних відносин. Джерела міжнародного торгового права.

2. Правові основи укладення міжнародних торгових договорів (угод). Конвенції ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів.

3. Система багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі в рамках ГАТТ/СОТ.

Тема 12. МІЖНАРОДНЕ ФІНАНСОВЕ ПРАВО

1. Поняття і джерела міжнародного фінансового права.

2. Організаційно-правовий механізм міжнародних фінансових відносин. Міжнародні валютнофінансові організації.

3. Правові основи здійснення валютно-кредитних відносин.

7. Тункин Г.И., Шишкин В.М. О международно-правовых принципах нового международного экономического порядка //Сов.гос. и право - 1980, №9.

8. Шабан И.С. Принципы равноправия и взаимной выгоды в международных экономических отношениях // Международное право и международный правопорядок-М., 1981 - 131-148.

9. Шумиков В. Принцип наиболее благоприяствуемой нации в международном праве (проблемы теории и практики) // Внешн.торговля - 1985., №7.

Тема 13. МІЖНАРОДНЕ ІНВЕСТИЦІЙНЕ ПРАВО

1. Поняття і принципи міжнародно-правового регулювання інвестиційної діяльності. Джерела міжнародного Інвестиційного права.

2. Організаційно-правовий механізм регулювання інвестиційної діяльності. Діяльність в цій сфері ООН, ГАТТ/СОТ, Центру по вирішенню інвестиційних спорів при МБРР, Багатостороннього Агенства по гарантіях інвестицій.

3. Правові основи здійснення інвестиційної діяльності в Україні.

Тема 14. МІЖНАРОДНЕ МИТНЕ ПРАВО

1. Поняття і джерела міжнародного митного права.

2. Основні інститути міжнародного митного права. Міжнародно-правовий режим митної території і митних кордонів. Митно-тарифні системи в сфері сучасних міждержавних відносин. Право митних пільг.

3. Гармонізація і уніфікація міжнародно-правових форм митних відносин. Міжнародні організації в сфері регулювання митних відносин.

Тема 15. МІЖНАРОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО

Поняття і джерела міжнародного транспортного права.

1.

Правове регулювання міжнародних морських і річкових перевезень.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2.

Правове регулювання міжнародних залізничних перевезень.

3.

Правове регулювання міжнародних автомобільних перевезень.

4.

5. Правове регулювання міжнародних повітряних перевезень.

Тема 16. МІЖНАРОДНЕ ТРУДОВЕ ПРАВО

1. Поняття І принципи міжнародно-правового регулювання праці.

2. Поняття міжнародних стандартів праці. Стандарти праці ООН, МОД Ради Європи, ЄС.

3. Багатосторонні і двосторонні акти, які стосуються міжнародного регулювання трудових відносин.

–  –  –

1. Поняття і види міжнародної промислової кооперації. Міжнародні двосторонні і багатосторонні угоди з питань промислового співробітництва. Діяльність ЮНІДО.

2. Міжнарсдно-правове співробітництво в галузі сільського господарства. Міжнародноправові акти в сфері сільськогосподарського співробітництва. Діяльність ФАО.

3. Міжнародно-правове регулювання в сфері науково-технічного співробітництва.

Міжнародні угоди з питань науково-технічного співробітництва. Діяльність 00Н, ЮНКТАД ЮНІДО, ЮНЕСКО в сфері регулювання відносин науково-технічного співробітництва.

Тема 18. УКРАЇНА-СУБ'ЄКТ МІЖНАРОДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ПРАВА

1. Становлення та розвиток міжнародної правосуб'єктності України в економічній сфері.

Актуальні питання правонаступництва України після розпаду СРСР.

2. Питання членства і співробітництва України з міжнародними економічними організаціями (Системи ООН, ЄС та ін.).

3. Україна - сторона багатосторонніх і двосторонніх міжнародних економічних договорів.

4. Участь і роль України у формуванні нового міжнародного економічного правопорядку в XXI столітті.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1. Поняття, предмет та система міжнародного економічного права (2 год.)

1. Міжнародні економічні відносини та особливості їх правового регулювання. Поняття міжнародного економічного права. (МЕП)

2. Співвідношення МЕП з Іншими галузями права.

3. Основні вітчизняні та зарубіжні доктрини, щодо поняття і змісту МЕП.

4. Система МЕП.

Літерат ура:

1. Ашавский Б. М. К вопросу о международном економическом праве // Совецкий ещегодник международного права. – 1986. – С. 29-47.

2. Богуславский М.М. Международное экономическое право. -М., 1986.

3. Богуславский М.М. Международное частное право. -М, 1997.

4. Бувайлик Г.Е. Правовое регулирование международных экономических отношений. -К., 1977.

5. Вельяминов Г. М. Основы международного экономического права. – М., 1994.

6. Войтович С. Система та право міжнародних економічних відносин // Український часопис міжнародного права. – 2002. - № 1. – С. 12-24.

7. Ковалев А. А. Российская школа международного экономического права // Внешнеэкономический бюллетень. - 2003. - N 5. - С. 82-84

8. Корецкий В. М. Международное хозяйственное право: (ориентация в понятии) //

Антологія української юридичної думки. В 10 т. Том 8: Міжнародне право. – К.:

Видавничий Дім «Юридична книга», 2004. С. 529 - 567.

9. Курс международного права. Т.4.-М., 1990.

10. Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть. - М., 1997.

11. Мюллерсон Р. А. Соотношение международного и национального права. – М., 1982.

12. Поздняков Э. А. Системный подход и международные отношения. – М., 1976.

13. Понікаров В. Д., Коновалов Н. І. Міжнародне економічне право. – Х., 2003.

14. Опришко В. Ф. Міжнародне економічне право. – К.: КНЕУ, 2003.

15. Сильвестров С. О глобальной модернизации миропорядка // Общество и Экономика. – 2004. – № 3. – С. 3-28.

16. Тиунов О. И. Теоретические проблемы международного права. – МЖМП. – 1996. - №3. – С. 242-249.

17. Шумилов В.М. Международное экономическое право.: в 2-х т. – М.: ООО Издательскоконсалтинговая компания “ДеКА”, 2002.

18. Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализации // Московский журнал международного права. - 2001. - N 2. - С. 167-203

Тема 2. Історія міжнародного економічного права (2 год.)

1. Періодизація історії МЕП.

2. Зародження МЕП та його розвиток у феодальний період. Правове регулювання економічних відносин у Київській Русі.

3. МЕП в період капіталістичної соціально-економічної формації. Розвиток науки МЕП.

4. Сучасне МЕП. Основні напрямки розвитку сучасної вітчизняної і зарубіжної науки МЕП.

Л і т е р а т ур а :

1. Баскин Ю. Я., Фельдман Д. И. История международного права. – М., 1990.

2. Брайчевский М.Ю. О первых договорах Руси с греками//СЕМП, 1978. -М., 1980. -с.264Буткевич В. Г., Мицик В.В., Задорожній О.В. Міжнародне право. Основи теорії. – К.:

Либідь, 2002.

4. Левин Д.Б, История международного права. -М., 1962.

5. Брайчевский М.Ю. К вопросу о правовом содержании першого договора Руси с греками (860-863 р.) // СЕМП, 1982 - М., 1983. - с.276-297.

6. Павленко О. Процедура укладення, структура, форма, мова і термін дії договорів держав Київської Русі // УЧМП, 1994 - №1.

7. Лукашук И.И. Возникновение и становление международного права//Вестник Киевского унта. - Серия МО и МП. -Вып. 18. - с.25-32.

Тема 3. Джерела та принципи міжнародного економічного права (4 год) Перше заняття Поняття та види джерел МЕП.

1.

Міжнародний економічний договір, як основне джерелоМЕП.

2.

Міжнародний звичай як джерело МЕП.

3.

Характеристика інших джерел МЕП.

4.

Систематизація МЕП.

5.

Друге заняття

1. Поняття та система принципів МЕП.

2. Загальні принципи МЕП.

3. Спеціальні принципи МЕП.

–  –  –

1. Войтович С.А. О соотношении принципов недискриминации и наибольшего благоприятствования в межгосударственных экономических отношениях // СЕМП, 1984 М., 1986.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2002. Вип. 31. С. 52-60 Ser. Philologi. 2002. № 31. P. 52-60 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 398 (091) З ІСТОРІЇ ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО ОКАЗІОНАЛЬНО-ОБРЯДОВОГО ФОЛЬКЛОРУ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ. Ігор ГУНЧИК Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (00380 322) 96 47 20, e-mail: folklore@franko.lviv.ua...»

«Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова Манелюк Юрій Михайлович УДК 321:342.3 (091) ІДЕЯ СПІВВІДНОШЕННЯ ФОРМИ ДЕРЖАВИ І ХАРАКТЕРУ НАЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В ІСТОРІЇ СУСПІЛЬНО–ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі політології і соціології Київського...»

«поишяу і Мимика НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМ.М.С. ГРУШЕВСЬКОГО На у к у к р а ^ Професор, доктор історичних наук о. Юрій Мицик Уїоклищіння збірник^праць на пошану професора о. Юрія Мицика Редакційна колегія: Павло Сохань головний редактор, Анатолій Бойко відповідальний секретар, Віктор Брехуненко, Олександр Маврін, Ігор Гирич, Дмитро Бурім Київ УДК 94 (477) ББК 63.3 (4 Укр) Покликання. Збірник праць на пошану професора о. Юрія Мицика /...»

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УДК 37.014.53 Світлана Сисоєва ОСВІТНІ РЕФОРМИ: ОСВІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ У статті здійснено освітологічний аналіз реформування й модернізації вищої освіти в Україні; розкрито освітологічний зміст понять “реформування освіти” й “модернізація освіти”; обґрунтовано загальні причини реформування й модернізації сфери освіти; розкрито взаємозв’язок освітніх реформ і реформування дотичних до освіти сфер життєдіяльності суспільства; проаналізовано висновки...»

«Бібліографічний електронний покажчик джерел до тематичної експозиції “ День Соборності та Свободи України ”. Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”. Бази даних інформаційно-пошукової системи САБ “ІРБІС” відділу інформаційнобібліотечного забезпечення доступні на зовнішньому порталі Національної академії: робота в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу: www.academy.gov.ua/lib_about.html Для одного...»

«наука: стан, та » МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку»...»

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА. УДК 94 (477) Андрій Подорван МАКСАКІВСЬКИЙ МОНАСТИР — ДО ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ У статті досліджується історія заснування Максаківського монастиря, події суспільно-політичного життя, які мали безпосередній вплив на його появу. Ключові слова: Максаківський монастир, Трубчевський монастир, православ’я, Поляновський мирний договір, Адам Кисіль. У першій половині XVII століття Чернігово-Сіверщина неодноразово ставала ареною протистояння Речі Посполитої та Московського царства....»

«План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2013 році (рекомендовано науково-технічною радою університету від 25 січня 2013 р., протокол № 1/1 та затверджено Ректором Національного університету «Львівська політехніка» від 04.02.2013 р.) Прізвища Квартал та ініціали авторів, Обсяг, Назва видання, коротка анотація, Тираж подання (к-сть відомості про авторів новизна, адресність рукопису у (місце роботи, посада, стор.) вид-во науковий ступінь) ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ...»

«based on a positive model of the university. – National Bureau of Economic Research, 2012. – Working Paper 18626. – 45 р. – [Електронний ресурс] / Available at NBER – Режим доступу: http://www.nber.org/papers/w18626. 7. Lerner Josh, Schoar Antoinette, and Wang Jialan. Secrets of the Academy: The Drivers of University Endowment Success // Journal of Economic Perspectives. – 2008. – V.22, N3. – P.207–222. 8. Чаплигіна О.В., Шиян А.А., Горобчук Т.Т., Грабовецький Б.Є. Розвиток орендних відносин...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА САВ’ЮК Анна Миколаївна УДК 37:061.2-055.2](477.7)(091)1850/1925 ПРОСВІТНИЦЬКО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЖІНОЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ЧВЕРТІ ХХ СТОЛІТТЯ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»