WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Централізована бібліотечна система Бібліографічний покажчик „Бо я – Деснянського району українець” – видання, спрямоване на всебічне м. Києва висвітлення матеріалів про життя та ...»

Централізована бібліотечна система Бібліографічний покажчик „Бо я –

Деснянського району

українець” – видання, спрямоване на всебічне

м. Києва

висвітлення матеріалів про життя та творчість

українського прозаїка, драматурга, художника,

Центральна районна бібліотека № 141

політичного та державного діяча, голови

Генерального Секретаріату за часів Центральної

Ради, Голови Директорії (1918-1919 років)

Володимира Кириловича Винниченка.

Мета видання – розкрити постать письменника, художника, історичної особи, яка є визначальною в історії України.

Посібник складено на основі літератури, яка є у фонді Центральної бібліотеки № 141 та матеріалів, відображених на web-сайтах Інтернету. Джерела подано за період з 1972 по 2010 роки.

Матеріал в покажчику розташований за рубриками, в межах підрубрик – за алфавітом прізвищ авторів та назв творів.

Покажчик має довідковий апарат, до якого Володимир Кирилович входять: передмова, вступна стаття, допоміжні покажчики: web-бібліографія, іменний покажчик Винниченко авторів, зміст.

(1880-1951) Відбір матеріалу закінчено 1 липня 2010 року.

Посібник буде цікавим не тільки тим, хто захоплюється творчістю письменника, художника, (До 130-річчя від дня народження) історичної осби, але і тим, хто вперше знайомиться з видатною особистістю.

Бібліографічний покажчик Укладач : Рокіта Р. О.

Редактор : Баранова Н. А.

Відповідальний за випуск : Курило Т. І.

Київ, 2010 Вступ Зміст Можна жить, а можна iснувати, Можна думать - можна повторять.

І.Вступ____________________________ _

–  –  –

Л Лохіна, Є. 26 
Похожие работы:

«attestacija_nauchnykh_i_nauchno_pedagogicheskikh_kadrov/polozhenie_o_dissertacio nnom_sovete/. Положение о Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и 9. науки Российской Федерации: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 3 июля 2006 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/ru/docs/?id4=137&i4=1.Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки: 10. Постановление Правительства Российской...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2011. № 44 УДК 316.42:364-783.4 В.В. БУЯШЕНКО Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, Київ СОЦІАЛЬНЕ ПІКЛУВАННЯ І ДИНАМІКА СОЦІОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТОРУ Стаття присвячена аналізу сутності соціального піклування на сучасному етапі з урахуванням історичних та соціокультурних закономірностей розвитку країни. У статті розкривається специфіка соціального піклування та перспективи імплементації досвіду практик соціального піклування...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Мацко Наталія Степанівна УДК 94(477.4)“1792/1874” ВІЙСЬКОВА ПОЛІТИКА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ (1792–1874 рр.) 07.00.01 – історія України Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Тернопіль – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі історії України Тернопільського національного педагогічного...»

«Права людини у фокусі новітньої історії «ПРАВА ЛЮДИНИ» ХАРКІВ · 2013 ББК 67.9(4УКР) П Художник-оформлювач Борис Захаров Це видання надруковане за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Берлін) Дана публікація не є вираженням поглядів Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». Автори несуть повну відповідальність за зміст цього видання This publication is no expression of the opinion of Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”. The author or authors...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»