WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||

«світлана КійКова Народилася в 1954 році у м. Прилуках Чернігівської області. З 1991 по 2006 рік працювала співробітником Козелецького музею історії ткацтва. На даний час — директор ...»

-- [ Страница 5 ] --

Васильчикова Марія Василівна (1779–1844). Виховувалася в родині Н. К. Загряжської.

Чоловік — Кочубей Віктор Павлович (1768–1834). Граф (1799), князь (1831). Дипломат, сенатор. Член Державної ради, міністр внутрішніх справ.

Васильчикова Катерина Василівна.

Чоловік — князь В’яземський Микола Григорович, дійсний статський радник.

Пам'ять століть № 3–4, 2009 Графиня Параска Кирилівна Розумовська (12.12.1755–2.10.1808).

Чоловік — граф Гудович Іван Васильович (1741–1820), фельдмаршал, Головнокомандуючий у Москві в 1809–1812 рр.

Граф Гудович Кирило Іванович (18.06.1777–04.12.1856), генералмайор, поміщик Проскурівського, Сурозького, Миргородського повітів.

Дружина — княгиня Голіцина Варвара Яківна (1786–1857).

Граф Гудович Андрій Іванович (1782–1869), генерал-майор. Учасник битви під Аустерліцем, російсько-шведської війни 1808–1809 рр. Герой Вітчизняної війни 1812 р. і походів російської армії 1813–1814 рр. У 1832– 1841 рр. — московський предводитель дворянства.

Перша дружина — Мантейфель Катерина Миколаївна, уроджена Заліська.

Друга дружина — Данзас Єлизавета Дмитрівна, уроджена Закревська.

Граф Гудович Василь Іванович.

Графиня Гудович Катерина Іванівна (старша).

Графиня Гудович Анна Іванівна.

Графиня Гудович Катерина Іванівна (молодша).

Графиня Гудович Єлизавета Іванівна (1786–1868), фрейліна Височайшого Двору.

Здавалося, що «козацькому роду нема переводу», але вже на початку XIX століття він почав занепадати. З шести синів тільки у двох — Олексія Кириловича та Григорія Кириловича були діти, і тільки їх сини мали право носити графський титул. Сини Олексія Кириловича Петро та Кирило не змогли стати продовжувачами роду, обидва померли в молодому віці.

На них обірвалась титулована гілка роду Розумовських на батьківщині. Носіїв цього прізвища до середини ХІХ століття в Росії не залишилося. Але це не означає, що воно припинило своє існування. Ціла гілка Розумовських збереглась в Австрії. Двоє синів гетьмана ще в молоді роки виїхали до Австрії і пустили там своє коріння. Першим туди виїхав дипломат Андрій Кирилович. Він був двічі одружений, але нащадків не мав. Пізніше Андрій Кирилович запросив до себе молодшого брата Григорія.



Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 ||
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА РАЦІЛЕВИЧ Андрій Петрович УДК 94 (477) “1890/1917”: 329.73 УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ ст. – 1917 р. 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ 200 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії України та зарубіжних країн Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України. доктор історичних...»

«Володимир Мельничайко, проф. (Тернопіль) УДК 82-131 ББК Ш23 (0) (=41)+Ш43(4Укр) Ідеологічні підтасовки у фольклористиці радянського періоду У статті розглянуто критерії добору текстів до збірників історичних пісень, що були видані у 50-60-і роки минулого століття. Хоч у супровідних матеріалах йшлося про повноту висвітлення історичних фактів і художній рівень творів, насправді вирішальною була відповідність ідеологічним постулатам радянської епохи. Заради цього до фольклору зараховувались...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ МІЖВІДОМЧИЙ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗАСНОВАНИЙ 1991 р. Випуск Київ – 2013 Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. — Вип. 22: Міжвідомчий збірник наукових праць / Відп. ред. С.В. Віднянський. — К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. — 378 с. Затверджено до друку Вченою радою Інституту історії України НАН України, протокол № 9 від 29 жовтня 2013 р. Збірник наукових...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Кафедра загальної та соціальної психології ПСИХОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалавра напряму 6.020301 – «Філософія» Луцьк – 20 УДК 159.9:2(073) ББК 88.49р30 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № 2 від 16 жовтня) Рецензенти: Іванашко О. Є. – кандидат...»




Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»