WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |

«Порадник керівнику територіальної громади Чернігів – Порадник керівнику територіальної громади / Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади, ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ,

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕРЖАВНИХ

ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

Порадник керівнику

територіальної громади

Чернігів –

Порадник керівнику територіальної громади / Черніг. центр

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держ. влади,

місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: В.М.Бойко, Н.В.Коваленко. – Чернігів: ЦППК, 2011. – 188 с.

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (протокол № 1 від 21 січня 2011 р.)

Укладачі:

Бойко В.М. – директор Центру, кандидат історичних наук;

Коваленко Н.В. – начальник навчально-методичного відділу Центру.

Збірник призначений для вперше обраних голів сільських, селищних, міських рад, які вчаться за професійною програмою підвищення кваліфікації.

Він містить узагальнений досвід керівників територіальних громад Чернігівської області та методичні рекомендації з окремих напрямів діяльності органів місцевого самоврядування.

Чернігівський центр © перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, ЗМІСТ РОЗДІЛ І. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

1. Конституція України 4

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

3. Європейська хартія місцевого самоврядування

4. Бойко В.М. Деякі аспекти теорії та історії місцевого самоврядування РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙЦНО-ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ

1. Галайко І.А. Проходження служби в органах місцевого самоврядування

2. Пригара Н.М. Організація роботи із зверненнями громадян

3. Сокулінський А.М. Використання нормативної бази при оформленні службових документів

4. Пузан І.Б. Деякі питання регулювання земельних відносин 55

5. Регулювання трудових правовідносин 57

6. Діяльність територіальних громад у галузі житлово-комунального господарства

7. Розвиток дошкільної освіти

8. Щодо діяльності закладів культури

9. Діяльність органів місцевого самоврядування щодо зміцнення

–  –  –

самоврядування

2. Рекомендації щодо підвищення ефективності управлінської роботи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування РОЗДІЛ І. КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

• Місцеве самоврядування є правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.

Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в порядку, встановленому Законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст, є районні та обласні ради.

Із статті 1

• До складу сільської, селищної, міської ради входять депутати, які обираються жителями села, селища, міста на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

Територіальні громади обирають відповідно сільського, селищного та міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засіданнях (голова районної та обласної ради обираються відповідною радою).

Із статті 141

• Матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад.

Держава бере участь у формуванні доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядування.

Із статті 1

• Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування:

управляють майном, що є в комунальній власності;

– затверджують програми соціально-економічного та культурного

– розвитку і контролюють їх виконання;

затверджують бюджети і контролюють їх виконання;

– встановлюють місцеві податки і збори відповідно до Закону;

– забезпечують проведення місцевих референдумів та реалізацію їх

– результатів;

утворюють, реорганізовують та ліквідують комунальні

– підприємства, організації і установи, здійснюють контроль за їх діяльністю;

4 вирішують інші питання місцевого значення у межах компетенції.

– Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади (делеговані повноваження). З питань здійснення цих повноважень органи місцевого самоврядування підконтрольні відповідним органам виконавчої влади.

Із статті 143

–  –  –

ЗАКОН УКРАЇНИ

«ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

• Основні терміни закону:

територіальна громада — жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративнотериторіальними одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;

адміністративно-територіальна одиниця — область, район, місто, район у місті, селище, село;

місцевий референдум — форма прийняття територіальною громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, шляхом прямого голосування;

загальні збори — зібрання всіх чи частини жителів села (сіл), селища, міста для вирішення питань місцевого значення;

представницький орган місцевого самоврядування — виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення;

районні та обласні ради — органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

загальний склад ради — кількісний склад депутатів ради, визначений радою відповідно до закону;

склад ради — кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку;

правомочний склад ради — кількість депутатів, обраних до відповідної ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку, яка становить не менш як дві третини від загального складу ради;

виконавчі органи рад — органи, які відповідно до Конституції України та цього Закону створюються сільськими, селищними, міськими, районними в містах (у разі їх створення) радами для здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування у межах, визначених цим та іншими законами;

органи самоорганізації населення — представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста;

посадова особа місцевого самоврядування — особа, яка працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету;

делеговані повноваження — повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад;

право комунальної власності — право територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на 6 свій розсуд і у своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування;

бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


районний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст районного значення, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

обласний бюджет — план утворення і використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення спільних інтересів територіальних громад, виконання місцевих програм, здійснення бюджетного вирівнювання;

поточний бюджет — доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для покриття поточних видатків;

бюджет розвитку —доходи і видатки місцевого бюджету, які утворюються і використовуються для реалізації програм соціальноекономічного розвитку, зміцнення матеріально-фінансової бази;

мінімальний бюджет місцевого самоврядування — розрахунковий обсяг місцевого бюджету, необхідний для здійснення повноважень місцевого самоврядування на рівні мінімальних соціальних потреб, який гарантується державою;

мінімальний рівень соціальних потреб — гарантований державою мінімальний рівень соціальних послуг на душу населення в межах усієї території України;

самооподаткування — форма залучення на добровільній основі за рішенням зборів громадян за місцем проживання коштів населення відповідної території для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру.

Із статті 1

• Місцеве самоврядування в Україні — це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади — жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого в межах самоврядування вирішувати питання місцевого значення Конституції і Законів України.

• Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.

Із статті 2

–  –  –

• Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад викладена в статті 26 Закону.

• Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад:

а) у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27);

б) в галузі бюджету, фінансів і цін (стаття 28);

в) щодо управління комунальною власністю (стаття 29);

г) в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (стаття 30);

д) у галузі будівництва (стаття 31);

є) у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (стаття 32);

ж) у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища (стаття 33);

з) у сфері соціального захисту населення (стаття 34);

і) в галузі зовнішньоекономічної діяльності (стаття 35);

к) в галузі оборонної роботи (стаття 36);

л) щодо вирішення питань адміністративно-територіального устрою (стаття 37);

м) щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян (стаття 38);

н) щодо відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та присвоєння почесних звань України (стаття 39).

8

• Сільський, селищний, міський голова:

є головною посадовою особою територіальної громади відповідно

– села (добровільного об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), селища, міста;

обирається відповідною територіальною громадою на основі

– загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування;

очолює виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської

– ради;

головує на засіданнях ради.

– Із статті

• Повноваження сільського, селищного, міського голови починаються з моменту оголошення відповідною сільською, селищною, міською виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної відповідно до закону особи.

Сільський, селищний, міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень, за які він є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним — перед відповідною радою, а з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

Сільський, селищний, міський голова не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою, а також перед відповідною радою на вимогу не менше половини її депутатів.

Із статті 42 11 12 13 ЄВРОПЕЙСЬКА ХАРТІЯ

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

–  –  –

Держави-члени Ради Європи, які підписали цю Хартію, враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя ідеалів і принципів, які є їхнім спільним надбанням, вважаючи, що одним з методів досягнення ціеї мети є укладання угод в адміністративній галузі, враховуючи, що місцеві власті є однією з головних підвалин будь-якого демократичного режиму.

враховуючи, що право громадян на участь в управлінні державними справами є одним з демократичних принципів, які поділяються всіма державами-членами Ради Європи, переконані в тому, що це право найбільш безпосередньо може здійснюватися саме на місцевому рівні, переконані в тому, що існування місцевих властей, наділених реальними функціями, може забезпечити ефективне і близьке до громадянина управління, усвідомлюючи, що охорона і посилення місцевого самоврядування в різних країнах Європи є важливим внеском у розбудову Європи на принципах демократії і децентралізації влади, стверджуючи, що з цього випливає необхідність існування місцевих властей, які мають створені на демократичній основі директивні органи і щороку автономію щодо своїх функцій, шляхи і засоби здійснення цих функцій, а також ресурси, необхідні для їх виконання, погодились про таке:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |
 
Похожие работы:

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.Н. КАРАЗІНА Очеретянко Світлана Іванівна УДК –[37.035.6 (=11)]: (477) “1920/1930” НІМЕЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА ОСВІТА В УКРАЇНІ (20-30-ті роки ХХ ст.) 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків 2003 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі національних меншин Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України Захист відбудеться “13” червня 2003 р. о 15.00 годині на...»

«Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова ГЕРАСІНА Світлана Вікторівна УДК: 159.923:572.025-057.87 ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі загальної і практичної психології ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 118–131 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 118–131 УДК 811.161.2’373 ЛІНГВОКУЛЬТУРНІ КОНОТАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ ДЕМОНОМЕНІВ (НА МАТЕРІАЛІ ЛЕКСЕМИ ЧОРТ) Дарія Якимович-Чапран Львівський національний університет імені Івана Франка Виявлено лігвокультурні конотації лексеми чорт, зафіксовані у внутрішній формі українських фразем і паремій. На підставі аналізу понад 340 стійких...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 43. С. 31-40 Ser. Philol. 2010. Is. 43. P. 31-40 УДК 001-057.4(477)“19”(092)Г.Нудьга:801.81 ГРИГОРІЙ НУДЬГА І ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ (проблема дефініції жанру) Микола ДМИТРЕНКО відділ фольклористики, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені Максима Рильського НАН України, вул. М. Грушевського, 4/409,01008, Київ, Україна, тел.: (+38044) 278 34 54 З’ясовано жанрову специфіку українських народних дум,...»

«ДВНЗ «ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ «ВИЩА ШКОЛА ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ» ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ІННОВАЦІЙ КАФЕДРА СОЦІОЛОГІЇ ТА ПОЛІТОЛОГІЇ Веред І.С., Кушнір Ю.В. СОЦІОЛОГІЯ ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ Навчальний посібник Донецьк, 2013 УДК 316 Соціологія девіантної поведінки. Навчальний посібник / уклад. І. С. Веред та Ю. В. Кушнір. – Донецьк: КІЦ, 2013. – 192 с. Навчальний посібник підготовлено на основі узагальнення курсу з нормативної навчальної...»

«Міністерство освіти й науки України Донбаська державна машинобудівна академія ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для студентів 3-го курсу Затверджено на засіданні методичної ради Протокол № від Краматорськ 2008 УДК 796.01 Фізичне виховання : теоретична підготовка : методичні вказівки для студентів 3-го курсу / уклад.: Ю. С. Сорокін, О. М. Олійник, В. Г. Лосік. – Краматорськ : ДГМА, 2008. – 92 с. Матеріал методичних вказівок спрямований на систематизацію й поглиблення...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА Інститут суспільства Кафедра історії України АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА СТУДЕНТІВ Спеціальність: 8.02030201 Історія МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Київ-2013 Укладач: Зінченко Арсен Леонідович – доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка.Рецензент: Надтока Геннадій Михайлович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри всесвітньої історії Київського університету імені Бориса Грінченка....»

«Я. М. Гирич Т. І. Мельник Історичні паралелі Синхронізація основних подій та явищ всесвітньої історії та історії України 7 – 9 класи Рекомендовано до використання згідно з навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженою Міністерством освіти і науки України Харків Анотація Навчальний посібник укладений відповідно до програми, затвердженої Міністерством освітити і науки України, містить набір таблиць і схем з історії України та всесвітньої історії 7 – 9 класів. Для...»

«Збірник наукових праць 293 ПРАЦІ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УДК 94 (4) Інна Кватира ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОЛЬЩІ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД (1919–1939 РР.): ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ОГЛЯД У статті дається аналіз стану розробки питань соціальноекономічного розвитку Польщі у міжвоєнні роки (1919–1939 рр.) в українській та зарубіжній історіографії. Ключові слова: Польща, національне відродження, соціальноекономічний розвиток, міжвоєнний період, історіографія. У продовж тривалого періоду в світовій...»

«Наукові видання Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника та публікації його співробітників за 2013 р. Монографії, окремі фахові видання Болховітіновський щорічник – 2012 / Відповід. ред. К. Крайній. К., 2013. – 272 с. 1. Жиленко І. В. Пізні українські житія святого князя Володимира. Тексти і коментарі К., 2013. – 432 с. 2. Нікітенко М. М. Святі гори Київські: побудова сакрального простору ранньохристиянського К., 2013. – 484 с. 3. Києва (кінець Х – початок ХІІ ст.)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»