WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«План видання монографій Національного університету „Львівська політехніка” у 2013 році (рекомендовано науково-технічною радою університету від 25 січня 2013 р., протокол № 1/1 та ...»

План видання монографій

Національного університету „Львівська політехніка” у 2013 році

(рекомендовано науково-технічною радою університету від 25 січня 2013 р., протокол № 1/1 та затверджено Ректором

Національного університету «Львівська політехніка» від 04.02.2013 р.)

Прізвища

Квартал

та ініціали авторів, Обсяг,

Назва видання, коротка анотація, Тираж подання

(к-сть

відомості про авторів новизна, адресність рукопису у (місце роботи, посада, стор.) вид-во науковий ступінь)

ІНСТИТУТ АРХІТЕКТУРИ

1. ЛІНДА Присутність минулого: феномен історизму в архітектурі 13,6 300 ІІІ Світлана Миколаївна (300) доцент кафедри архітектурного проектування, к.арх.

було включено до переліку монографій на 2012 рік, видання яких планувалось здійснити за кошти Університету 2. КАЙДАНОВСЬКА Теоретико-методологічні основи образотворчої підготовки 13,6 300 ІV Олена Олександрівна майбутніх архітекторів (300) доцент кафедри архітектурного проектування, к.пед.н.

було включено до переліку монографій на 2012 рік, видання яких планувалось здійснити за кошти Університету ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ 3. МИСАК Сонячна енергетика: теорія і практика 405 100 І Йосиф Степанович, завідувч кафедри теплотехніки та теплових та електричних станцій, У монографії висвітлено актуальні проблеми підвищення д.т.н., проф. ефективності систем сонячного теплопостачання із плоскими сонячни

–  –  – 
Похожие работы:

«А. П. Шеремет ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ 2-ге видання Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Київ “Центр учбової літератури” УДК 349.4(477)(075.8) ББК 67.9(4УКР)404я Ш 4 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1/11-2256 від 21.05.2004) Рецензенти: Приймак І. Д. – директор науково-дослідного інституту адаптивно-ландшафтних систем землеробства України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік...»

«Бібліографічний перелік джерел, представлених в експозиції “Незалежності України – 20 років: історія становлення, здобутки та перспективи розвитку”. Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних “Книжковий фонд”, “Періодичні видання” електронного каталогу. Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи бібліотеки САБ “ІРБІС” виставлені на Веб-порталі Національної академії в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу: www.academy.gov.ua/lib_about.html В...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П.ДРАГОМАНОВА НЕЧИПОРУК Любов Іванівна УДК 37.013.42: 37.03.034 СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ МОРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЗАСОБАМИ НООСФЕРНОЇ ОСВІТИ 13.00.05 – соціальна педагогіка Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ-2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Рівненському державному гуманітарному університеті, Міністерство освіти і науки України. Науковий керівник: доктор...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н – 3.04 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет Кафедра історії держави, права та політико-правових учень «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Лозинський М. В.. « » 20 р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 2.01 ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»