WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ (Информационный список литературы) Вып. 35. Донецк-2010 Список литературы по методике преподавания химии в средней школе издается на ...»

-- [ Страница 1 ] --

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ

ХИМИИ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ

(Информационный список литературы)

Вып. 35.

Донецк-2010

Список литературы по методике преподавания химии в средней школе издается на протяжении 34 лет. В 2010 году подготовлен 35 выпуск.

В список включены книги, статьи из периодических и продолжающихся изданий за 2009-2010 годы на украинском и русском языках.

Для отбора материала были использованы библиографические и информационные издания, имеющиеся в фонде библиотеки, периодические издания, электронный каталог и картотеки библиотеки.

В списке отражены вопросы образования, воспитания и методики преподавания химии в средней школе.

Литература, имеющаяся в фонде библиотеки ДонНУ, отмечена шифром и инвентарными номерами и пометкой о нахождении периодического издания 4 ч/з, 6 ч/з, СБО, а отсутствующая литература отмечена звездочкой (*).

В список включено 968 названий.

Составители:

Библиограф Жаботинская Н.Д.

Библиотекарь Зражевская Г.В.

Редактор:

Зав. СБО Кротова В.А.

РУКОВОДЯЩИЕ И ИНСТРУКТИВНЫЕ

МАТЕРИАЛЫ

1. Завдання для державної підсумкової атестації учнів 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: №1/9-51 від 01.02.2010 // Інформ.

зб. Мін-ва освіти і науки України. – 2010. - №4-5-6. – С. 41-83.

[Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Українська лра. Українська л-ра для шкіл з навчанням мовами національних меншин. Зарубіжна л-ра. Інтегрований курс «Література» російська і зарубіжна. Художня література. Фізика. Біологія. Географія.] СБО

2. Кононенко П. Концепція національної системи освіти / П.

Кононенко // Освіта і управління. – 2009. – Т.12, №1. – С. 24-32.

4 ч/з

3. Наказ про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі // Укр. мова та л-ра. – 2009. - №48. – С. 3-6.

4 ч/з

4. Про вжиття заходів щодо запобігання насильству над дітьми:

Наказ Мін-ва освіти і науки України №59 від 01.02.2010 // Інформ. зб.

Мін-ва освіти і науки України. – 2010. - №7-8. – С. 55-57.

СБО

5. Про внесення змін до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти:

Наказ Мін-ва освіти і науки України №1151 від 21.12.2009 // Інформ. зб.

Мін-ва освіти і науки України. – 2010. - №4-5-6. – С. 84-92.

СБО

6. Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту: Лист Мін-ва освіти і науки України №1/9-84 від 16.02.2010 // Інформ. зб. Мін-ва освіти і науки України. – 2010. - №7-8.

– С. 64. СБО

7. Про затвердження змін до умов прийому до вищих навчальних закладів України: Наказ Мін-ва освіти і науки України №1158 від 21.12.2009 // Інформ. зб. Мін-ва освіти і науки України. – 2010. - №4-5С. 93-96.

СБО

8. Про затвердження нормативно-правових актів щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2010 році: Наказ Мін-ва освіти і науки України №937 від 16.10.2009 // Інформ. зб. Мін-ва освіти і науки України. – 2010. С. 3-29. СБО

9. Про затвердження заходів на виконання розпорядження КМУ від 5 жовтня 2009 р. №1622-р «Про затвердження плану заходів щодо

–  –  –

215. Нездемковская Г.В. Этнопедагогика о традиционных ценностях семейного воспитания / Г.В. Нездемковская // Воспитание школьников. – 2009. - №6. – С. 56-61. 4 ч/з

216. Нечаев М.П. О моделировании воспитательной системы школы будущего / М.П. Нечаев // Воспитание школьников. – 2009. С. 3-7. 4 ч/з

217. Нечереда В. Проблема виховання толерантності особистості в контексті профілактики дитячої бездоглядності / В. Нечереда // Рідна шк. – 2009. - №5/6. – С. 54-56. 4 ч/з

218. Норинчак А. Виховання особистості гімназиста – важлива умова оптимізації навчально-виховного процесу в школі повного дня / А. Норинчак // Рідна шк. – 2009. - №7. – С. 72-73. 4 ч/з

219. Овчинникова Н.П. Проблемы патриотического воспитания сельских школьников / Н.П. Овчинникова, Н.С. Ульянова // Педагогика. – 2009. - №5. – С. 52-56. 4 ч/з

220. Олійник Л.М. До проблемі родинного та суспільного статевого виховання дітей / Л.М. Олійник // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. - №12. – С. 66-71. 4 ч/з

221. Оржеховська В. Концептуальні підходи до виховання в умовах сьогодення / В. Оржеховська, Г. Ковганич // Рідна шк. – 2009. С. 35-39. 4 ч/з

222. Петрова Е.В. Аксиологический аспект управления процессом нравственного самовоспитания старшеклассников / Е.В. Петрова // Воспитание школьников. – 2010. - №3. – С. 35-41. 4 ч/з

223. Петрова Е.В. Педагогическое стимулирование нравственного самовоспитания старшеклассников / Е.В. Петрова // Воспитание школьников. – 2009. - №7. С. 28-31. 4 ч/з

224. Петрова Г. Казка у вихованні моральних почуттів / Г.

Петрова, Л. Москальова // Відкритий урок. – 2009. - №6. – С. 32-33.

4 ч/з 225. *Пітюлич М.І. Економічний світогляд та фінансова грамотність старшокласників / М.І. Пітюлич, Ю.Б. Кушнір // Науковий Вісник Ужгородського ун-ту. – 2009. – Вип. 27. С. 6-11. – (Сер.

Економіка).

226. Плахотнюк О. Концепція громадянського виховання у шкільній практиці США: загальноосвітній контекст освіти / О.

Плахотнюк // Рідна шк. – 2010. - №1/2. – С. 72-77.

4 ч/з

227. Плахотнюк О. Концепція виховання в сучасній системі шкільної освіти США / О. Плахотнюк // Рідна шк. – 2009. - №10. – С.

75-79. 4 ч/з

–  –  –

302. Мирошниченко О.В. Кейс-метод как основа обучения и обновления образования / О.В. Мирошниченко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. - №12. – С. 22-29. 4 ч/з

303. Мясников И. Подростки в киберпространстве / И. Мясников // Нар. образование. – 2009. - №6. – С. 267-271. 4 ч/з 304. *Наумов А.Ф. Комп’ютерна система навчання. Оцінка її еквівалентності традиційним методам навчання / А.Ф. Наумов // Актуальні проблеми технології. – 2009. – Т.7: Екологічна технологія, вип.18: Психологія освітнього простору. – С. 275-278.

305. Негодяєва С. А. Педагогічна підтримка обдарованості:

інтегрований проект «Шкільні вісті» / С.А. Негодяєва, А.В. Логінов // Освіта Донбасу. – 2008. - №4. – С. 10-16. 4 ч/з

306. Никитина Н. Особенности работы с одаренными детьми / Н.

Никитина // Учитель. – 2009. - №5. – С. 59-62. 4 ч/з

307. Нич С. Як використати проектну технологію / С. Нич // Відкритий урок. – 2010. - №1. – С. 22-23.

[Проектні технології дають можливість працювати разом, співпрацювати] 4 ч/з

308. Осадчий І.Г. Освітні технології для сільської школи.

Матеріали Всеукраїнського проекту АПН України «Педагоги-новатори в України», сторінка 5 (3 грудня 2009 р. м. Київ) / І.Г. Осадчий. – К.:

Директор школи, ліцею, гімназії, 2009. – 42 с.

Ч42 О72 870175

309. Пинская М. Вносит ли школа вклад в достижения своих учеников?: по материалам Междунар. исслед. грамотности чтения PIRLIS – 2006 / М. Пинская, Т. Тимакова, О. Обухова // Нар.

образование. – 2009. - №8. – С. 159-170. 4 ч/з

310. Планида О. Одаренный ребенок: счастье или головная боль учителя? / О. Планида // Учитель. – 2009. - №5. – С. 15-17.

4 ч/з 311. *Попов М.А. Комунікативна майстерність учителя як умова ефективного корекційно-реабілітаційного впливу на поведінку важковиховуваних старшокласників / М.А. Попов // Актуальні проблеми психології. – 2009. – Т.7: Екологічна технологія, вип.18:

Психологія освітнього простору. – С. 315-320.

312. *Пушкарьова Т.О. Аспекти інтегрованого підходу до змісту і методів навчання у контексті розвитку особистості учнів / Т.О.

Пушкарьова // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. – 2009. – Вип. 2. – С. 162-172.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


313. Распутіна З. Навчальні проектні технології / З. Распутіна // Відкритий урок. – 2009. - №12. – С. 48. 4 ч/з

–  –  –

ВНУТРИПРЕДМЕТНЫЕ И

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

526. *Аксенов Л.А. Внутрипредметные связи как ресурс процесса поиска решения школьных математических задач / А.А. Аксенов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2008. - №12. – С. 191-198. – (Общественные и гуманитарные науки).

527. Білотіл А. Використання творів художньої літератури на уроках біології і хімії / А. Білотіл // Біологія і хімія в шк. – 2009. - №6. – С. 26-29. 4 ч/з

528. Болдирева К. Сквозь гендерные очки. Бинарный урок по правоведению и литературе / К. Болдирева // Відкритий урок. – 2009. С. 40-43. 4 ч/з

529. Бурдакова О. The Environmental Protection. Інтегрований урок з англійської мови та інформатики, 10-й клас / О. Бурдакова, М.

Москаленко // Відкритий урок. – 2009. - №7/8. – С. 76-79.

4 ч/з

530. Варениця Л. Проект «Газова криза: шляхи її вирішення»:

[інформаційно-дослідний, міжпредметний (фізика, географія) проект

–  –  –

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ

694. Абакумова И.В. О началах смыслодидактики в психологопедагогической подготовке современного учителя / И.В. Абакумова, В.Т. Фоменко, В.М. Федоров // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк, 2009. – Вип.5(155), ч.1. С.

376-380. – (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія).

Ч48 Н34 869248

695. Бондаренко О.М. Психолого-педагогічні підходи до визначення поняття «Валеологічна компетентність майбутніх учителів»

/ О.М. Бондаренко // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк, 2009. – Вип.5(155), ч.1. С. 200-204. – (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія).

Ч48 Н34 869248

696. Будас Ю.О. Особливості конструювання ділових ігор для формування інноваційної компетентності майбутніх учителів / Ю.О.

Будас // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк, 2009. – Вип.5(155), ч.1. С. 210-214. – (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія).

Ч48 Н34 869248

697. Бурдина М. Учитель информатики: каким ему сегодня быть?

/ М. Бурдина, С. Бурдин // Учитель. – 2009. - №5. – С. 42-44.

4 ч/з

698. Грицай Н.Б. Методична підготовка майбутніх учителів біології в умовах кредитно-модульної системи навчання / Н.Б. Грицай // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк, 2009. – Вип.5(155), ч.1. С. 232-237. – (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія).

Ч48 Н34 869248

699. Дикун Є. До майстерні молодого фахівця. Тільки добре підготовлений урок веде до добрих результатів / Є. Дикун // Відкритий урок. – 2010. - №2. – С. 41-42. 4 ч/з

700. Загной Т.В. Професійна підготовка сучасного спеціаліста з фізичного виховання та спорту / Т.В. Загной // Освіта Донбасу. – 2009. С. 88-89. 4 ч/з

701. Заїка О.В. Методичне забезпечення проведення індивідуальної роботи з методів зображень під час підготовки вчителів математики / О.В. Заїка // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк, 2009. – Вип.5(155), ч.1. С. 245-250. – (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія).

Ч48 Н34 869248

702. Земна І.О. Естетична підготовка майбутніх вчителів у навчально-виховній аудиторії та позаудиторній діяльності / І.О. Земна // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк, 2009. – Вип..5(155), ч.1. С. 250-254. – (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія).

Ч48 Н34 869248

703. Земцов І. Критичне мислення як базовий компонент підготовки майбутніх учителів історії / І. Земцов, Т. Скрябіна // Рідна шк. – 2010. - №1/2. – С. 21-24. 4 ч/з

704. Зеня Л.Я. До питання комплексного моделювання системи професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови старшої профільної школи / Л.Я. Зеня // Педагогіка і психологія. – 2009. - №2. – С. 87-96. 4 ч/з

705. Золотова Г.Д. Підготовка вчителів до здійснення профілактики адекватної поведінки учнів / Г.Д. Золотова // Освіта Донбасу. – 2008. - №5/6. – С. 66-69. 4 ч/з

706. Лалак Н. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема / Н. Лалак // Рідна шк. – 2009. - №5/6. – С. 17-20. 4 ч/з

707. Ломако Л.І. Розвиток професійних здібностей майбутніх педагогів у навчанні / Л.І. Ломако // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2009. - №1. – С. 62-65. 4 ч/з

708. Неловкіна-Берналь О.А. Модель підготовки спеціаліста в контексті компетентнісного підходу / О.А. Неловкіна-Берналь // Освіта Донбасу. – 2010. - №1. – С. 73-78. 4 ч/з

709. Онуфрієнко Н.О. Компетентнісний підхід до формування й оцінювання професійної готовності майбутніх учителів суспільствознавчих дисциплін / Н.О. Онуфрієнко // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк, 2009. – Вип.5(155), ч.1. С. 116-120. – (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія).

Ч48 Н34 869248

710. Панасенко Е.А. Формування особистості майбутнього вчителя в контексті Болонського процесу / Е.А. Панасенко // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк, 2009. – Вип.5(155), ч.1. С. 124-126. – (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія).

Ч48 Н34 869248

711. Плахотнюк Н.П. Сутність, зміст та структура готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності / Н.П. Плахотнюк // Наукові праці Донецького національного технічного ун-ту. – Донецьк, 2009. – Вип.5(155), ч.1. С. 153-159. – (Сер.: Педагогіка, психологія і соціологія).

Ч48 Н34 869248

712. Проказа О.Т. Педагогічні семіотичні системи (ПСС) як засоби технологізації навчання (на прикладі фізики) / О.П. Проказа, О.С. Меняйленко // Освіта Донбасу. – 2009. - №2. – С. 20-23.

4 ч/з

713. Рогальська І.П. Підготовка педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах у контексті компетентнісного підходу / І.П.

Рогальська // Освіта Донбасу. – 2009. - №6. – С. 72-75. 4 ч/з

–  –  –

КАБИНЕТ ХИМИИ

940. Барабаш Ц. Використання саморобних приладів з хімії / Ц.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Бережанський Микола Директор Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.201 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя Полiс-Центр 2....»

«Оформлення кабінету для проведення уроку 1. На святковій скатертині лежать найновіші книги з бухгалтерського обліку, посібники, інструкції, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, газети «Все про бухгалтерський облік», плакати з поясненнями термінології та інформація про авторів підручників.2. На видних місцях кабінету плакати з висловами видатних людей, що зробили свій внесок у розвиток бухгалтерського обліку: Бухгалтерія – це мистецтво. Особливий дар бачити за цифрами складний світ...»

«на початку ХХ ст. Це був період, коли театр і драматургія переживали складний процес пошуків, модернізації. У складних історичних умовах Леся Українка створила такі художні цінності, які закономірно вивели український театр і драматургію початку ХХ ст. на новий, європейський шлях розвитку.1. Яценко М. Проблема свободи особистості в ранніх драматичних творах Лесі Укранки. // Радянське літературознавство, 1983. №3. – С.58. 2. Кулінська Л. У світі ідей та образів. Особливості поетики Лесі...»

«Леонід ЮЩЕНКО ПОЛІТИКА СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ Видання третє, доповнене Чернігів Видавець Лозовий В.М. ББК 60.027.1 Ю 98 Рецензенти: В.М.Тандура – кандидат історичних наук, доцент, ректор ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського. О.О.Чорний – кандидат філософських наук, доцент, завідуючий кафедрою менеджменту освіти ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського. Ющенко Л.І. Політика суспільного життя. Видання третє, доповнене. – Ю 98 Чернігів: Видавець Лозовий В.М., 2012. – 560 с. ISBN 978-966-2482-39-3 Загострення протиріч в людині,...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Європейський університет СТУДІЇ з архівної справи та документознавства Том п’ятнадцятий Київ ББК 79.3я 53 С 88 Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2007. – Т. 15. – 232 с. РЕДА КЦІЙНА КО ЛЕГІ Я І. Б. Матяш (головний редактор), Г. В. Боряк, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна,С. Л. Зворський, С. Г....»

«УДК 101.1(09):378.4(477-25)УКМА Микола Симчич, кандидат філософських наук, науковий співробітник відділу історії філософії України, Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЛОСОФСЬКОЇ СПАДЩИНИ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ У РАДЯНСЬКИЙ ЧАС1 Вважається, що одним з найбільших досягнень радянської історико-філософської україністики є дослідження філософської спадщини Києво-Могилянської академії (КМА). Починаючи з кінця 60-х років, ця сфера інтенсивно розвивалася в межах...»

«Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського Національної академії наук України Анатолій Іваницький Польові зошити. Фольклористичні розвідки. Рецензії Вінниця Нова Книга УДК 39 ББК 82.0 ІРецензенти: Доктор мистецтвознавства, професор Олег Смоляк Доктор історичних наук, професор Олександр Курочкін Відповідальний редактор доктор історичних наук, професор, академік НАН України Ганна Скрипник Друкується за редакцією автора Іваницький А. І. Польові зошити....»

«СТОРІНКА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ УДК 94 (477) 18/19 Марина Кругляк (м. Житомир) МІСЦЕ ХАРЧУВАННЯ В СТРУКТУРАХ ПОВСЯКДЕННОСТІ СТУДЕНТСТВА ПІДРОСІЙСЬКОЇ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. У статті розглянуто місце проблеми харчування в структурах повсякденності українського студентства дореволюційного періоду. Спираючись на репрезентативну джерельну базу, автор відтворює стан проблеми, доводячи її суспільний характер, а також аналізує міру участі громадськості в допомозі незабезпеченій...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2010. Вип. 43. С. 31-40 Ser. Philol. 2010. Is. 43. P. 31-40 УДК 001-057.4(477)“19”(092)Г.Нудьга:801.81 ГРИГОРІЙ НУДЬГА І ДОСЛІДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ДУМ (проблема дефініції жанру) Микола ДМИТРЕНКО відділ фольклористики, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології імені Максима Рильського НАН України, вул. М. Грушевського, 4/409,01008, Київ, Україна, тел.: (+38044) 278 34 54 З’ясовано жанрову специфіку українських народних дум,...»

«Відповідність завдань тесту основної сесії № 1 зовнішнього незалежного оцінювання 2010 року з історії України від найдавніших часів до початку XXI століття програмі ЗНО, підручникам і посібникам Номер і зміст завдання Відповідність завдання програмі ЗНО, підручникам і посібникам, затвердженим Міністерством освіти і науки України 1. На якому етапі розвитку первісного суспільства на українських землях уперше з’являються Відповідність програмі: Стародавня наскельні малюнки, різьблені орнаменти на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»