WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«Царьов Р.Ю. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ Навчальний посібник з підготовки бакалаврів за напрямом «Телекомунікації» ЗАТВЕРДЖЕНО методичною радою академії зв’язку Протокол № 8 від 11.02.2011 р. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство інфраструктури України

Державна служба зв’язку України

Одеська національна академія зв'язку ім. О.С. Попова

Кафедра “Мережі зв'язку”

Царьов Р.Ю.

ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Навчальний посібник

з підготовки бакалаврів

за напрямом «Телекомунікації»

ЗАТВЕРДЖЕНО

методичною радою

академії зв’язку

Протокол № 8

від 11.02.2011 р.

Одеса 2011

УДК 621.339.18 План НМВ 2011 р.

Рецензент:

Царьов Р.Ю.

Електронна комерція: навчальний посібник з підготовки бакалаврів / Царьов Р.Ю. – Одеса: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2010. – 112 с.

Викладені основні стандарти, структура електронної комерції, основні напрями розвитку технологій електронної комерції, теоретичні на практичні аспекти, і їх використання, перспективи та невирішені питання в цій сфері.

Описані системи електронної комерції, які функціонують на базі мережі Інтернет та на базі інших комунікаційних каналів, у розділах дисципліни подані всі основні варіанти систем електронної комерції, які існують на даний час.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри мереж зв'язку і рекомендовано до друку Протокол № від 20. 01. 2011 р.

ЗМІСТ Лекція № 1. Електронний ринок (ЕР), поняття електронного бізнесу (ЕБ) та електронної комерції (ЕК). Історія розвитку ЕК

Лекція № 2. Базові технології електронної комерції.

Класифікація Web-сайтів

Лекція № 3. Основні принципи функціонування та роботи систем електронної комерції

Лекція № 4. Системи електронної комерції у корпоративному секторі B2B

Лекція № 5. Системи електронної комерції B2C

Лекція № 6. Способи організації Інтернет - магазинів, принципи функціонування та керування Інтернет - магазином

Лекція № 7. Послуги в електронній комерції

Лекція № 8. Інтернет-трейдінг

Лекція № 9. Ринок Forex

Лекція № 10. Системи електронної комерції G2C та G2B

Лекція № 11. Електронні платіжні системи

Лекція № 12. Кредитні електронні платіжні системи

Лекція № 13. Дебетові системи електронних платежів

Лекція № 14. Інтернет маркетинг. Сайтопромоутінг

Лекція № 15. Пошукова оптимізація. SEO оптимізація

Лекція № 16. Банерна реклама

Лекція № 17. E-mail реклама. Вірусний маркетинг

Лекція № 18. Спонсорські програми та показники ефективності Інтернет реклами

Лекція № 19. Методи аналізу ефективності Інтернет-реклами

Література

–  –  –

Види контролю:

– Поточний контроль знань з лекційного матеріалу;

– Контроль виконання завдань на практичних та лабораторних заняттях;

– Оцінка за комплексне завдання;

– Екзамен.

–  –  –

Формування у студентів базових знань, необхідних для розуміння широкого кола реальних проблем у сфері електронної комерції. Вивчення загальних принципів побудови і функціонування сучасних систем електронної комерції, методів розв’язування реальних задач, які виникають під час експлуатації та модернізації існуючих систем електронної комерції. Отримання навичок роботи у реальних системах електронної комерції.

–  –  –

Модуль 1: Електронна комерція (5 кредитів) Вхідні вимоги до вивчення модуля (знання та вміння з дисциплін, які забезпечують вивчення даного модуля)

–  –  –

Лекції з використанням технічних засобів, практичні та лабораторні роботи;

використання методичного забезпечення з дисципліни та електронної бази даних кафедри.

–  –  –

Поточний контроль знань з лекційного матеріалу:

контроль виконання комплексних завдань на практичних заняттях;

захист протоколів виконання лабораторних робіт;

екзамен.

Оцінювання проводиться за шкалою ECTS, національною шкалою та шкалою ОНАЗ (100 балів).

–  –  –

1. Юрасов А.В. Электронная коммерция. – М.: Дело, 2003. – 480 с.

2. Томас Кеглер, Пол Доулинг и др. Реклама и маркетинг в Интернет. Пер. с англ. – М.: Альпина паблишер, 2003. – 640 с.

3. Джерк Н. Разработка приложений для электронной коммерции. Библиотека программиста. – СПб.: Питер, 2001. – 512 с.

Лекція № 1. Електронний ринок (ЕР), поняття електронного бізнесу (ЕБ) та електронної комерції (ЕК). Історія розвитку ЕК На сьогоднішній день сучасний бізнес характеризується постійним зростом можливостей компаній – постачальників, що у свою чергу призводить до зросту глобальної конкуренції та поліпшення якості товарів та послуг.

Відбуваються зміни способів організації та керування бізнесом, відбувається реінжиніринг (модернізація) бізнес-процесів та впровадження систем автоматизації. Для успішного ведення бізнесу все частіше залучаються комп’ютерні системи та мережі тобто можна сміливо сказати, що відбувається нова промислова революція. До сьогодні було відомо три промислові революції:

1. Перша промислова революція – 1760-1830 рр. винахід парового двигуна, що призвело до створення та розвитку великих промислових підприємств, залізних доріг, пароплавів.

2. Друга промислова революція – 1875-1930 рр. винахід електрики, телефонії, радіо, телеграфу, що призвело до формування сучасної моделі ведення бізнесу.

3. Третя промислова революція – 1940-1980 рр. винахід полімерних матеріалів, відмова від в угілля, використання нафти та природного газу, що призвело до масового розвитку хімічної промисловості, масового використання штучних матеріалів, розвитку автобудівництва і т.і.

Взагалі промислова революція характеризується трьома основними ознаками:

1. зміни у виробництві та бізнесі багатьох галузей промисловості;

2. збільшення продуктивності праці;

3. створення нових форм громадського життя.

Зміни, які привнесли сучасні інформаційні технології, повністю відповідають основним ознакам промислової революції, тому можна вважати, що розпочалась нова четверта промислова революція, основою якої стає електронний бізнес (електронна комерція) та електронний ринок.

Історія розвитку електронного бізнесу та електронної комерції Спочатку необхідно з’ясувати у чому полягає різниця між електронним бізнесом та електронною комерцією. В загальному випадку електронний бізнес

– це значно ширше поняття ніж електронна комерція.

Електронна комерція – це будь-яка транзакція, яка здійснюється через комп’ютерну мережу, внаслідок якої право власності або право використання товаром або послугою було передано від однієї особи до іншої.

Електронний бізнес – це будь-який процес, який будь-яка організація проводить за допомогою мережі пов’язаних між собою терміналів (комп’ютерів, телефонів).

Отже, можна зробити висновок, що електронна комерція (на відміну від її різновиду Інтернет комерція) існує вже досить давно. Термін «Електронний бізнес» виник практично одночасно з появою ЕОМ у 50-60 роках. Це була епоха «Mainframe-based» програм.

Початком ери електронного бізнесу вважається 1960 рік, коли з’явилась перша система бронювання та продажу квитків на поїзди та літаки – SABRE – Semi Automatic Business Research Environment (напівавтоматичне устаткування для комерційних досліджень). Ця система працювала на базі телефонної мережі загального користування.

У ті ж самі роки почали з’являтися перші форми електронного бізнесу:

АСК, АСК ТП і т.д., які булі спрямовані на автоматизацію бізнес-процесів підприємства. Цілком зрозуміло, що для ведення електронного бізнесу або електронної комерції були потрібні засоби електронного обміну, які мали високу вартість, спеціальні стандарти які б регламентували процес електронного обміну і т.і. Більш того, на даному етапі була відсутня така властивість, як загальнодоступність. Тому для розвитку електронного бізнесу та електронної комерції було необхідно розробляти нові стандарти, протоколи, системи, тощо. Отже, розглянемо етапи розвитку систем електронного бізнесу та комерції.

Історія розвитку електронного бізнесу та комерції Розвиток систем електронної комерції (ЕК) та електронного бізнесу пов’язаний із значною кількістю подій, практично еволюція систем ЕК повторює розвиток комп’ютерних мереж. Тому розглянемо найбільш впливові.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1968 рік.. У США створено спеціальний комітет TDCC (Transportation Data Coordination Committee), головним завданням якого стало погодження 4-х існуючих різних індустріальних транспортних систем, які використовувалися для автомобільного, авіаційного, залізничного та водного транспорту.

Результатом роботи цієї комісії була розробка нового стандарту обміну електронними даними між організаціями – EDI (Electronic Data Interchange), який отримав назву – ANSI Х.12 (host-based).

1970 рік. У Англії розпочато пошук універсального стандартного рішення для електронного обміну даними. Однак в даному випадку головна орієнтація цього стандарту була спрямована на торгівлю. Внаслідок цієї діяльності з’явився набір стандартів Tradacoms для міжнародної торгівлі. Саме цей набір стандартів Європейська економічна комісія UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) прийняла в якості міжнародних стандартів GTDI (General-purpose Trade Data Interchange standards).

1974 рік. У США розпочато випуск пластикових платіжних карт, а також починається розробка системи електронного переказу грошей EFT.

1977 рік. Офіційне відкриття мережі передачі міжбанківських фінансових повідомлень S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – спільнота всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікації).

Середина 80х. На базі стандартів GTDI розроблено міжнародний стандарт EDIFACT (Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), прийнятий ISO (ISO 9735). В якості транспортного середовища EDIFACT використовується стандарт електронної пошти Х.400 (Х.435).

1992 рік. Зняття заборони уряду США на комерційне використання мережі Інтернет. Розробка технології WWW.

1994 рік. Створення першої електронної платіжної системи Інтернет – First Virtual.

1996 рік. Створення відкритого стандарту захищених Інтернетрозрахунків з використанням пластикових карт - SET.

В 1997 році було розроблено ще один стандарт – OBI (Open Buying on the Інтернет). Цей стандарт декларує принципи, яким повинно відповідати програмне забезпечення для ЕК, які підтримують відкриті Інтернет-стандарти.

OBI торкається великого класу питань стандартизації усіх форм взаємодії між організаціями, які беруть участь у повному циклі купівлі – продажу – постачань.

Електронний Ринок та Електронний бізнес Електронний ринок (ЕР) – в загальному випадку можна визначити як розвиток господарчих процесів на базі Інтернет-технологій (Інтернет- практик) з комерційною формою реалізації – Web-сайтами.

Особливостями електронного ринку є:

ліквідація неінформаційних посередників, прямий контакт клієнта і виробника (будь-який суб'єкт може торгувати на ЕР);

можливість формувати в масштабі реального часу будь-які доступні конфігурації виробів за бажанням споживача;

умови взаємодії для всіх однакові: нові невеликі та агресивні компанії часто можуть на рівних конкурувати з великими і добре відомими;

мас-медіа електронного ринку – сприятливий для реклами простір, мережний інтерактивний маркетинг серед аудиторії Інтернету.

Розвиток електронного ринку призвів до необхідності змін методів керування підприємствами. Головною метою цих змін є реорганізація та підготовка компанії до особливостей та умов роботи на електронному ринку.

Зміни методів керування відбуваються поступово, сьогодні виділяють чотири етапи таких змін:

Перший етап – Інтернет – це додатковий маркетинговий інструмент.

Створюються Web-сайт і база даних клієнтів. Поліпшується лише маркетинговий потенціал компанії.

Другий етап – Інтернет – це інструмент бізнесу, який здійснює зв'язок постачальника, компанії та споживача. Споживач може управляти складом постачальника і формувати замовлення виробництву.

Третій етап (найважливіший) – непрофільні функції компанії передаються спеціалізованим фірмам (на аутсорсинг) через Інтернет.

Три основні неаутсорсингові бізнес-функції компанії:

розробка продукту і «ноу- хау»;

продаж;

обслуговування клієнта.

Логістика, маркетинг, виробництво (інформаційних продуктів і послуг), управління фінансами – усі ці функції можна передати для аутсорсингу.

Четвертий етап – конфігурацію продукту цілком формує замовник;

комбінація модулів у віртуальну компанію відповідає актуальним запитам споживача. Панування віртуальної моделі фірми конкуренція на світовому ринку.

Традиційні компанії послідовно проходять перші три етапи, інтегруючись в «нову економіку». Інтернет-компанії відразу потрапляють на третій етап, оскільки нічим, окрім «ноу-хау» і клієнтів, вони не обмежені.

Якщо компанія починає роботу на електронному ринку, то вона починає проводити електронний бізнес (електронну комерцію). Поняття електронного бізнесу (e-business) та електронної комерції (e-commerce) часто ототожнюють, але електронний бізнес – більш широке поняття, та включає до себе електронну комерцію як складову частину.

За визначенням ЮНІДО (комісія ООН з промислового розвитку) чотири основні компоненти бізнесу це:

маркетинг;

виробництво;

продаж;

платежі.

Якщо дві або більше складових реалізуються із застосуванням ІКТ, бізнес є електронним.

Електронний бізнес – (e-business) – це будь-яка ділова активність, що використовує можливості інформаційних мереж для перетворення внутрішніх і зовнішніх зв’язків компанії з метою створення прибутку.

Як ми вже зазначали що електронний бізнес - це більш широке поняття, яке включає до себе декілька інших понять, таких як:

електронна комерція;

Інтернет комерція (для її реалізації використовуються тільки засоби мережі Інтернет);

електронні банки;

електронна реклама;

електронне страхування;

електронна освіта.

Порівняння електронного бізнесу з традиційним Різниця між ЕБ та традиційними видами бізнесу визначається на основі порівняння трьох факторів – товару, суб’єкту операцій, процесів.

Товар – об’єкт угоди, включаючи різні послуги.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
Похожие работы:

«ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ АПН УКРАЇНИ ШОРОБУРА Інна Михайлівна УДК 37.012+910.1 (043.5) СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ (ХІХ-ХХ СТОЛІТТЯ) 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України. Науковий консультант доктор педагогічних наук, професор Сиротенко Анатолій Йосипович, Інститут проблем виховання АПН...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ” МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Конституційний процес 1990-1996 років. (до 15-ї річниці Основного Закону) Бібліографічний покажчик Запоріжжя, 2011 Конституційний процес 1990-1996 років. (до 15-ї річниці Основного Закону) Бібліографічний покажчик Бази даних: Електронний каталог Наукової бібліотеки ЗНУ Алфавітний та систематичний каталоги Систематична картотека статей Internet Період...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2013. № 29 Методологія історії УДК 930.1(477) П. А. Кравченко, А. І. Мельник ЧИ ІСНУЮТЬ «ВЕКТОРИ» ІСТОРИЧНОГО РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ? У статті доводиться, що модель глобального інтегрування для України можлива лише за умов специфічної зовнішньополітичної багатовекторності. Головна ідея багатовекторності полягає у відстоюванні Україною власних національних інтересів, але в союзі з країнами, які не зазіхають на її суверенітет і територіальну цілісність. Ключові...»

«ірина Реброва (Харків, Україна) усна історія і дослідження «пам’яті» Рецензія на книгу: [Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования / Под ред. М. В. Лоскутовой. — М.: Новое издательство, 2006. — 392 с. (Серия: Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 2)] Збірник являє собою результати роботи над двома проектами Центру усної історії Європейського університету в Санкт-Петербурзі «Блокада у долях та пам’яті...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ЛОЗИНСЬКИЙ ПЕТРО ІГОРОВИЧ УДК 94 (100):[355/359+327] ВОЄННО ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ТРАНСФОРМАЦІЯ КІНЦЯ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Спеціальність 20.02.22 – військова історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 2011 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 21 (232) ЛИСТОПАД 2011 листопад № 21 (232) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ЧАСТИНА ІІ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4...»

«Додаток 3 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний Сiгнаєвський Вячеслав директор Григорович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПОЛІТИЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ім. І.Ф. Кураса НАУКОВІ ЗАПИСКИ ВИПУСК 34 КУРАСІВСЬКІ ЧИТАННЯ – 2006 Київ – 2007 НАУКОВІ ЗАПИСКИ УДК 323.1.У Затверджено до друку Вченою радою Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф.Кураса НАН України (Протокол № 8 від 29 грудня 2006 р.) Видання внесено до переліку фахових видань зі спеціальностей політичних наук і державного управління постановою Президії ВАК України від 9.06.1999 р. № 1–05/7...»

«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Корнійчук Тетяна Віталіївна УДК 821.161.2.09(043.3) ЯЗИЧНИЦЬКИЙ ТА ХРИСТИЯНСЬКИЙ ДИСКУРСИ У ТВОРЧОСТІ ІВАНА КОТЛЯРЕВСЬКОГО 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук ТЕРНОПІЛЬ – 2013 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі історії української літератури та компаративістики Кам’янецьПодільського національного університету імені Івана...»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 5 (192) БЕРЕЗЕНЬ _ 2010 березень № 5 (192) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412 ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових виданьУкраїни (філологічні науки) Бюлетень ВАК України. – 1999. – № 4 (12) Рекомендовано до друку на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»