WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Програма Розвитку ООН в Україні ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України Науково-дослідний економічний Україна: інститут Інститут економічних досліджень перспективи розвитку ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

Програма Розвитку ООН в Україні

ДУ "Інститут економіки та

прогнозування" НАН України

Науково-дослідний економічний

Україна:

інститут

Інститут економічних досліджень

перспективи розвитку

та політичних консультацій

Національний інститут

стратегічних досліджень

Інститут еволюційної економіки

КОНСЕНСУС-ПРОГНОЗ

Центр досліджень науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва Федерація роботодавців України Київський національний університет імені Тараса Шевченка Представництво Міжнародного Випуск 33, Валютного Фонду в Україні Міжнародний центр 2013 рік перспективних досліджень CASE Україна Райффайзен Банк «Аваль»

Dragon Capital The Bleyzer Foundation FOREX CLUB в Україні Україна: перспективи розвитку (Консенсус-прогноз) – видання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, яке готується департаментом макроекономічного прогнозування за сприяння Програми Розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в рамках Проекту «Прискорення прогресу в досягненні Цілей Розвитку Тисячоліття в Україні». Публікація стане у нагоді урядовцям, фахівцям центральних та місцевих органів виконавчої влади, науковцям, представникам громадських організацій, усім, кого цікавлять питання соціально-економічного розвитку країни, макроекономічного прогнозування.

Видання підготовлено Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та містить матеріали семінару з макроекономічного прогнозування, який відбувся 9 серпня 2013 року.

Семінари з прогнозування мають на меті підвищення якості макроекономічних прогнозів шляхом експертного обговорення (прогнозів, поточних економічних тенденцій, результатів досліджень), досягнення консенсусу щодо перспективного бачення подальших шляхів розвитку країни та обміну інформацією між основними прогнозуючими організаціями (урядовими установами, міжнародними фінансовими організаціями, науково-дослідними інститутами, аналітичними центрами, недержавними організаціями тощо).

У підготовці випуску брали участь:

Наталя Горшкова Максим Дуда Інна Могілат Ірина Цикун Сергій Бокун Наталія Коваленко Наталія Сітнікова Катерина Куріцина Тетяна Боліла Електронна адреса: bokun@me.gov.ua, natalia.sitnikova@undp.org.

Контактні телефони: (044) 253-93-29 При використанні матеріалів посилання на джерело обов’язкове.

© Міністерство економічного розвитку і торгівлі України ЗМІСТ

–  –  –

РОКИ (УСЕРЕДНЕНИЙ) РИЗИКИ НА 2013-2014 РОКИ 22 ТАБЛИЦІ «Консенсус-прогноз» – це усереднене значення основних прогнозних показників економічного розвитку України, які розраховані на основі експертних оцінок учасників «Консенсус-прогноз» опитування. Наведений у публікації консенсус-прогноз на 2013-2014 роки розраховано на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування" НАН України, Науково-дослідного економічного інституту, Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, Національного інституту стратегічних досліджень, Інституту еволюційної економіки, Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва, Федерації роботодавців України, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Представництва Міжнародного Валютного Фонду в Україні, Міжнародного центру перспективних досліджень, Компанії CASE Україна, Райффайзен Банку «Аваль», The Bleyzer Foundation, Dragon Capital та FOREX CLUB в Україні.

«Консенсус-прогноз» ґрунтується на консультаціях та дискусіях з експертами.

Просимо звернути увагу на те, що всі прогнозні показники, надані учасниками семінару, не є офіційними прогнозами установ, а лише експертними оцінками фахівців.

Ми висловлюємо щиру подяку всім спеціалістам, які брали участь у цій роботі.

–  –  –

ПРОГНОЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА 2012-2013 РОКИ До Вашої уваги пропонується п’ятий варіант Консенсус-прогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2013 рік та другий варіант Консенсуспрогнозу основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2014 рік, розраховані на базі матеріалів, представлених учасниками семінару (табл. 9 – 13).

Рис. 1-2. Консенсус – прогноз реального та номінального ВВП на 2013-2014 роки

–  –  –

Рис. 17-18. Консенсус – прогноз обсягів експорту, імпорту товарів та послуг та усередненого значення від’ємного сальдо рахунку поточних операцій на 2013-2014 роки

–  –  –

Рис. 19-20. Консенсус – прогноз експорту, імпорту товарів та послуг в структурі ВВП та усередненого значення від’ємного сальдо рахунку поточних операцій як частки у ВВП на 2013-2014 роки

–  –  –

ПРОГНОЗ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НА 2015-2016 РОКИ (УСЕРЕДНЕНИЙ) Прогноз основних макропоказників на 2015-2016 роки представлено вдруге (табл. 13).

При прогнозуванні на середньострокову перспективу основних макроекономічних показників у експертів не існує єдиного бачення розвитку країни. Так, значні розбіжності у прогнозі мають місце як за загальними показниками, так і за їх компонентами.

Консенсусна оцінка щодо зростання економіки України в середньому у 2015-2016 роках становить 4,3%. Але розбіжність між мінімальним та максимальним значенням досить значна – 2,5 відсоткового пункту (коливання від 3% до 5,5%).

В основному передбачається, що основним важелем економічного зростання буде розширення приватного споживання: усереднене значення реального приросту приватного споживання 7%. Але за цією компонентою варіація ще більш значна – 8,3 відсоткового пункту (від 4,2% до 12,5%).

За прогнозами фахівців досить стримано зростатимуть витрати загальнодержавного управління (консенсусна оцінка реального приросту державного споживання становить 3,5%). За цією компонентою фахівці також мають досить відмінні оцінки – варіація становить від 1,7% до 6,4%).

Значна невизначеність в прогнозах спостерігається і за інвестиційною компонентою усереднений показник приросту реального інвестиційного попиту складає 6,3%, але варіація досягає 5,5 відсоткового пункту (від 2,8% до 8,3%). Це свідчить про різне бачення розвитку країни з точки зору модернізації виробництва, підвищення науково-технологічного потенціалу та зміцнення конкурентоспроможності.

Щодо цінової ситуації, то думка експертів і тут суттєво відрізняється. В основному експерти прогнозують утримання відносно низьких темпів інфляції у середньостроковій перспективі:

усереднені прогнозні показники індексу споживчих цін та індексу цін виробників (середні за рік) становлять 106% та 109,7%. Але розбіжність між мінімальним та максимальним прогнозним значенням також суттєва - 3,6 відсоткового пункту (варіація показника індексу споживчих цін від 104,6% до 108,2%) та 11,2 відсоткового пункту (варіація значення індексу цін виробників від 105,5% до 116,7%) відповідно.

Не спостерігається консенсусу у середньострокових прогнозних оцінках розвитку зовнішньої торгівлі. Так, оцінки сальдо рахунку поточних операцій варіюють від “мінус” 2,8% до “мінус” 6,7% від ВВП. Усереднене значення приросту обсягів експорту товарів та послуг становить 7,1% (варіація від “мінус” 3,3% до зростання на 11%), імпорту

– 5,2% (варіація від “мінус” 7,6% до зростання на 9,9%).

Разом з тим параметри валютно-курсової політики відносно схожі. Прогнози середньорічного обмінного курсу гривні до долара США за період 2015 – 2016 роки коливаються в межах від 8,45 до 9,2 грн./дол. США (усереднене значення – 8,79 грн./дол. США).

Більш менш спільна позиція експертів і у бюджетній сфері: прогнозується, що у середньостроковому періоді видатки бюджету перевищуватимуть доходи (усереднене значення дефіциту бюджету складе 2,6% від ВВП за 2015-2016 роки з максимальним значенням – 3,3% від ВВП).

Ризики на 2013-2014 роки Пропонуємо до Вашої уваги консенсус-оцінку ризиків на 2013-2014 роки.

Експерти оцінювали ризики за двома критеріями: вірогідність реалізації конкретного ризику та вплив ризику на економіку Україну.

Оцінка реалізації ризиків та їх впливу на економіку України проводилася за наступною шкалою.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Оцінка вірогідності реалізації явища Оцінка впливу явища на економіку України значна ймовірність (50-60%%) прояву ризику – 4; значний вплив – 4;

середня ймовірність (30-49%%) прояву ризику – 3; помірний вплив – 3;

помірна ймовірність (10-29%%) прояву ризику – 2; слабкий вплив – 2;

мала ймовірність (менше 10%) прояву ризику – 1; незначний вплив – 1;

ризик не є вірогідним – 0. немає впливу – 0.

На основі наданих матеріалів було розраховано інтегральну оцінку ризиків як добуток оцінок вірогідності реалізації явища та впливу явища на економіку України, зважений на кількість респондентів.

Ризики на 2013 рік оцінювались вп’яте, а на 2014 рік – вдруге. Максимальна консенсус-оцінка зовнішніх та внутрішніх ризиків має інтегральну оцінку 16.

Лідируючі позиції в 2013 році серед зовнішніх ризиків зайняли: «дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу», «неотримання запланованого фінансування від МВФ» (інтегральна оцінка 12), «згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період», «погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури: чергове падіння цін на світових сировинних ринках» (інтегральна оцінка 11) та «посилення боргової кризи в Єврозоні»

(інтегральна оцінка 9).

Водночас, незважаючи на значну залежність української економіки від зовнішніх факторів та їх вплив на формування стану внутрішнього ринку, експерти значно підвищили свої оцінки щодо вірогідності внутрішніх ризиків.

Найвищу інтегральну оцінку (по 14) серед внутрішніх ризиків 2013 року має «значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у Пенсійному фонді, інших Фондах державного соціального страхування та НАК «Нафтогаз України». Досить високе місце посідають ризики, які пов’язані із «посиленням девальваційних тенденцій на валютному ринку», «збереженням низької кредитної активності комерційних банків» (інтегральна оцінка 12). Також високу інтегральну оцінку мають ризики: «поширення неплатоспроможності реального сектору економіки», «проведення значної емісії для фінансування дефіциту бюджету» (інтегральна оцінка 10).

Серед зовнішніх ризиків на 2014 рік, як і на 2013 рік, високу інтегральну оцінку мають ризики «дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу» (оцінка 11 на 2014 рік), «неотримання запланованого фінансування від МВФ» (оцінка 10 на 2014 рік) та «згортання іноземними компаніями інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період» (оцінка 11 на 2013 рік та 10 на 2014 рік). Водночас експертна оцінка ризиків «погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури: чергове падіння цін на світових сировинних ринках» та «посилення боргової кризи в Єврозоні» зменшилась порівняно з оцінкою на 2013 рік – 9 проти 11 та 8 проти 9 відповідно.

Серед внутрішніх ризиків на 2014 рік найбільшу інтегральну оцінку має ризик «значне зростання дефіциту державного бюджету та касових розривів у Пенсійному фонді, інших Фондах державного соціального страхування та НАК «Нафтогаз України» (інтегральна оцінка 13). Також прогнозисти високо оцінюють (оцінка 12) ризик «посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку», «проведення значної емісії для фінансування дефіциту бюджету» та «збереження низької кредитної активності комерційних банків» (оцінка 11).

Тобто за оціненими внутрішніми ризиками на 2014 рік, найбільш вірогідними і впливовими залишаються ризики у банківському та бюджетному секторах.

–  –  –

інвестиційних планів або перенесення термінів їх реалізації на майбутній період Погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури: чергове падіння цін на світових сировинних ринках Посилення боргової кризи в Єврозоні Збереження тенденції прискореного зростання цін на світових енергетичних ринках

–  –  –

фонді, інших Фондах державного соціального страхування та НАК «Нафтогаз України»

Посилення девальваційних тенденцій на валютному ринку Збереження низької кредитної активності комерційних банків

–  –  –

сектору економіки Проведення значної емісії для фінансування дефіциту бюджету Масовий відтік капіталу з країни, викликаний порушенням стабільності на зовнішніх фінансових та сировинних ринках та нестабільність в Україні Зволікання з підвищенням тарифів на природний газ та комунальні послуги Ризик «нової хвилі» дестабілізації у банківському секторі

Погіршення ситуації на ринку праці:

скорочення кількості зайнятих та збільшення чисельності безробітних Накопичення заборгованості з відшкодування ПДВ Суттєве підвищення цін на природний газ для підприємств комунальної теплоенергетики Непроведення приватизації крупних об’єктів Зростання заборгованості по сплаті за житлово-комунальні послуги Зростання заборгованості по заробітній платі Суттєве підвищення тарифів на природний газ для промисловості Нарощування негативних інфляційних очікувань населення Суттєве підвищення тарифів на природний газ для населення Посилення ревальваційних тенденцій на валютному ринку

–  –  –

перенесення термінів їх реалізації на майбутній період Погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури: чергове падіння цін на світових сировинних ринках Дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу Збереження тенденції прискореного зростання цін на світових

–  –  –

термінів їх реалізації на майбутній період Погіршення зовнішньоекономічної кон’юнктури: чергове падіння цін на світових сировинних ринках Дефіцит зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних ринків капіталу Збереження тенденції прискореного зростання цін на світових енергетичних ринках

–  –  –

Агреговані номінальні величини розраховані як просте середнє суми відповідних показників, наданих усіма прогнозуючими організаціями-учасниками “Консенсус прогноз” опитування.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«А.В. Грубінко ІСТОРIЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ЗАРУБIЖНИХ КРАЇН Навчальний посібник ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 930.85(075.8) ББК 67.3 я73 Г 90 Рекомендовано до друку Вченою радою Тернопільського національного економічного університету (протокол № 5 від 02.07.2010 р.) Рецензенти: Бисага Ю.М. — доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету; Мартинов А.Ю. — доктор...»

«Київський університет імені Тараса Шевченка Київський С.П.Романчук ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО г і еОрбпШКи мЄгііОиОЛОсіЧНі ЗиСииіі ( і ЄОрвпШКО -‘М кт и и ил и січН і ЗиСииїі та т а методика антропогенно-ландшафтних реконструкцій давнього природокористування) Київ Редакційно-видавничий центр “ Київський університет” “Київський університет” БЬК 26.82 Р 69 С.П.Романчук Р 69 Історичне ландшафтознавство: Тсоретико-методологічні за­ сади та методика...»

«Додаток 3 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний Сiгнаєвський Вячеслав директор Григорович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні...»

«            / Докса.– 2009. – Вип. 14.                     299 Вахтанґ Кебуладзе МІСЦЕ І РОЛЬ ТВОРУ ЕДМУНДА ГУСЕРЛЯ «ДОСВІД І СУДЖЕННЯ» У РОЗВИТКУ ФЕНОМЕНОЛОГІЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ. ПЕРЕДМОВА ПЕРЕКЛАДАЧА Доля  книжки  відомого  німецького  філософа,  засновника феноменологічного  напряму  в  сучасній  філософії  Едмунда  Гусерля «Досвід і судження. Дослідження генеалогії логіки» («Erfahrung und Urteil. Untersuchungen zur Genealogie der Logik») доволі драматична й водночас...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2007. Вип. 41. С. 16-26 Ser. Philologi. 2007. № 41. P. 16-26 УДК 821.161.218.09 П.Куліш: 39(477)(092) ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ У СПІЛКУВАННІ З УКРАЇНСЬКИМИ ФОЛЬКЛОРИСТАМИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ–СЕРЕДИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ Жанна ЯНКОВСЬКА Національний університет “Острозька академія”, кафедра культурології та філософії, вул. Семінарська, 2, Острог, Україна, е-mаіl: malva_sit@mail.ru Описано стосунки П. Куліша із українськими фольклористами ХІХ століття (у тому...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЧЕРНОБРОВКІН Володимир Миколайович УДК 37.015.3 : 373.5 ПСИХОЛОГІЯ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, Міністерство освіти і науки України Науковий консультант – доктор психологічних наук,...»

«Ш К І В Є Ш І Я Й Ц ІО Ш Ь Н И Й ІІІВЕРСКШ імені 1.І.КШ НІ Ш АРКІВСЬКИИ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК Міністерство освіти та науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ ЗБІРНИК (Випускні 2 Харків 2013 УДК 930 ББК 63.3я5 X 2 Затверджено до друку рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 8 від 27. Об. 2013 ) Редакційна колегія: д-р іст. наук, проф. Посохов С. І. (головний редактор); д-р іст....»

«Вісник Асоціації кримінального права України, 2013, № 1(1) УДК 343.2 В. І. Борисов, докт. юрид. наук, проф., академік НАПрН України, директор Науководослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України В. С. Батиргареєва, докт. юрид. наук, старший науковий співробітник, заступник директора з наукової роботи Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України ІНШІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВЧИНЕННЯ...»

«Науковий Центр Іудаїки та Єврейського Мистецтва імені Фаїни Петрякової Інформаційний бюлетень Випуск І Львів, грудень 2005 року Після смерті видатного українського вченого, доктора мистецтвознавства Ф. Петрякової всі шанувальники її таланту, знавці українського мистецтва, громадські і політичні діячі Львова вирішили увічнити пам’ять про неї і зберегти її науковий доробок для всіх дослідників і людей, не байдужих до історії і розвитку мистецтва в Україні. Оскільки Ф. Петрякова займалася...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 1. 2009 г. С. 26­36.  УДК 340. 15 343. 811  Григ ор’єв О.М.  ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СИСТЕМИ ТА  ЗАКОНОДАВСТВА УКРАІНИ ( ДО 1917 Р.)  Стаття присвячена історіографії питання формування та розвитку тюремної систе­  ми і пенітенціарного законодавства в Украінї у дожовтневий 1917 р. період.  Ключові слова: ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»