WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |

«АЗБУКА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ Чернігів Видавець Лозовий В.М. ББК 60.027.1 Ю 98 Рецензенти: О.І.Гонта – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової та міжнародної ...»

-- [ Страница 1 ] --

Леонід ЮЩЕНКО

АЗБУКА

ТЕОРІЇ

ДЕРЖАВНОЇ

ПОЛІТИКИ

Чернігів

Видавець Лозовий В.М.

ББК 60.027.1

Ю 98

Рецензенти:

О.І.Гонта – доктор економічних наук, професор, проректор

з наукової та міжнародної діяльності Чернігівського державного

інституту економіки і управління.

О.О.Чорний – кандидат філософських наук, доцент, завідуючий

кафедрою менеджменту освіти ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського.

М.М.Коропатник – кандидат історичних наук, доцент, завідуючий кафедрою суспільних дисциплін ЧОІППО ім. К.Д.Ушинського.

Ющенко Л.І.

Азбука теорії державної політики. – Чернігів: Видавець Ю 98 Лозовий В.М., 2012. – 328 с.

ISBN 978-966-2765-06-9 Усяка функціональна діяльність має своє право, створене на своїй теорії. Без права нічого не існує. Політика як головна функція суспільного життя має мати свою теорію і своє право.

У пропонованій роботі, створеній на однозначній термінології прагматичного мислення, викладені знання своїм логічним результатом створили підґрунтя реальної структури теорії політики справедливої держави майбутнього з переконанням і упевненістю у тому, що подібними знаннями має володіти кожна людина, вступаюча у суспільне життя.

ББК 60.027.1 ISBN 978-966-2765-06-9 © Ющенко Л.І., 2012

ПЕРЕДМОВА

Живий світ землі, грунтуючись на об'єктивних законах природи, аби жити, має створювати із навколишнім оточенням баланс, бо усе у світі взаємопов'язане: кожне, існуючи ніби само по собі, у тому числі є складовою системи вищого рівня, зв’язки між якими є обоюдними. Без цих постійних зв’язків усе живе вмирає.

Усяке життя усяких систем, які існують у світі, підтримується завдячуючи управлінню, базовою функцією якого є регулювання процесу стану: стан в якусь мить, стан бажаний і перехідний процес між ними. На такому єдиному простому принципі побудоване життя усіх систем без виключення, у тому числі створених людиною.

Цьому ж принципу мають підпорядковуватися й суспільні системи.

Та так колись сталося, що процес управління як процес триєдності усього живого світу, людська влада виключила із своїх правил, замінивши його терміном «політика», і сама собі надала право будувати людські суспільні системи по своєму розумінню, ігноруючи єдині природні закони. Якщо вважати, що живий світ єдиний, створений Богом, який стоїть понад усім, то людська влада дозволяє собі, використовуючи страх і силу влади, по незнанню, свідомо чи умисно, творити закони, відмінні від природних, чим ставить себе понад Богом, що не може залишатися безкарним. І, спираючись на «своє»

розуміння своїх дій, страх та силу, рухає суспільні групи, держави кудись та доти, поки люди своїм супротивом не змінюють владу.

Нова влада, спираючись такожна свої, може інші принципи, рухає людей кудись в іншу сторону, створюючи безсистемні хитання людства поза правилами здорового глузду. Так буде доти, поки не буде створена єдина дієва теорія суспільної політики із своїм правом, яка вкладеться своїми принципами у загальну теорію управління і яка дозволить сформувати єдиний стандарт справедливої держави із своїм правом, як головної структури людського світу землі, до якого будуть наближуватися усі держави без виключення. Поки цього не станеться, на людство у додаток до природних катаклізмів, усе частіше будуть впливати форс-мажорні обставини, створені людьми, розбалансовуючи світ протиріччями між верхом і низом суспільних пірамід або між багатими і бідними, поступово просуваючи світ у минуле життя індивідуальної сили, що при нинішньому озброєнні та насиченості землі різними ядохімікатами, зробить планету Земля мертвою.

Ця робота є інтеграцією положень книжки «Політика суспільного життя» (Видання третє, доповнене. – Чернігів: Видавець Лозовий В.М.; 2012) щодо державотворення уже як постулатів, які не можуть заперечуватися прагматичною із здоровим глуздом людиною. Доведення єдиних суспільних знань до кожної людини дасть можливість людям вибирати професійну справедливу патріотичну владу. Якщо ні, люди і далі будуть хитатися за владами із невизначеними ідеологіями, поступово переводячи людство із світлого, наданого Богом життя, у темне, яке твориться по поняттям темного життя і які сьогодні одні, а завтра інші. Підтвердженням цього є стан цивілізованих держав: їх влади уже не знають, як боротися із створеними ними ж проблемами.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ТЕРМІНОЛОГІЯ Живий світ планети Земля, складаючи одну систему, включаючи мікросвіт і макросвіт, якось пов'язується в одне ціле якимись непізнаними людиною зв'язками взаєморозуміння, що і забезпечує їх довготривале співіснування. Щоб звести можливі роздуми до якоїсь, хай і неформалізованої форми, прирівнюючи їх до створеної людиною термінології, застосуємо термін «мови», за допомогою яких поєднуються внутрішні структури кожної живої істоти, зв'язки між живими істотами виду у світі та взаємодія індивідуумів з навколишнім світом чи середовищем.

Предметом нашого звернення до живого світу є людина, може як більш вивчена жива істота, яка має зовнішні органи взаємозв'язку з оточенням (вуха, язик, ніс, всі зовнішні частини тіла, інше), які безпосередньо або на відстані якимось чином, контактуючи з оточенням, забезпечують існування всіх органів людини в їх єдності.

Ці контакти є першоджерелами внутрішньої взаємодії органів людського тіла за допомогою енергобіохімічних процесів, далеко не пізнаних повною мірою людиною, вкладаються в якісь внутрішні мови організму, яких може бути багато і які чимось відрізняються одна від другої, більше всього енергетичними параметрами рівнів їх взаємодії, які відтворюють складність організмів. Зовнішні мови спілкування різних людських органів поєднують людину зі світом або оточенням. Основною із них є мова конкретних дискретних звуків, укладених у слова чи їх словосполучення, яка покладена в основу людського спілкування на планеті як мова індивідуумів, яка і об'єднує людей взаєморозумінням у певні суспільні групи.

Розвиток людської мови від початку існування людини у світі до сьогодення, як еволюційно-революційний процес, людина навряд чи зможе відтворити в його технологічній послідовності і безупинності.

Його можна тільки вкласти в різні суб'єктивні роздуми. Взявши в цих роздумах за основу теперішній стан мовного спілкування людства, можна констатувати, що:

– Базою людського мовного спілкування є національна термінологія, в яку все більше вкрапляються так звані іншомовні слова як слова мов інших націй. Прикладом цього є і слово «термін», яке в українській мові зайняло «своє» місце.

– Основою кожної національної термінології є якась базова термінологія, вірніше її слід було б назвати побутовою термінологією, якою користується все населення нації чи держави. Вкрапленнями в ній є функціональні, специфічні слова і словосполучення, які як віхи формують відмінності різних функціональних термінологій, яких із розвитком науки і техніки стає все більше і які все більше стають насиченими іншомовними як інтернаціональними словами.

– Якась частина слів у своєму визначенні є однозначними, та багато слів стають все більше багатозначними або різнозначними по змісту. Багато слів та словосполучень стають похідними від різних визначень. Багато слів узято із різних національних мов, в які вкладене майже однакове визначення, що підтверджується діючими словниками. Це робить національну мову з однієї сторони необгрунтовано багату на запозичення, а з другої – незрозумілу до сприйняття. Бо почувши якесь слово, кожна людина, в міру своєї обізнаності, буде вкладати в нього свій зміст. Бо не всі відмінності кожна людина може відтворити в своєму мозку. А текст, складений з подібних слів, буде тлумачити на свій лад. Якщо різнозначність буде розширюватись і далі, то треба буде або неконтрольовано збільшувати об'єми словників, або вводити якісь проміжні словники для словників.

Для запобігання цього треба формувати якусь скрізну, базову, корінну, абстрактну, основну або з якоюсь іншою назвою термінологію вживаних слів і словосполучень, однозначно визначених як поєднання теоретичного і практичного значень єдиним змістом.

З цією метою, викристалізовуючи терміни із існуючої, доступної термінології, тут з незначним коригуванням сформулювані терміни, використані в цій роботі, які мають однозначне трактування і які, на наш погляд, є зрозумілими і достатніми для кожної функціональної термінології знань.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


АБСОЛЮТНИЙ – безумовний, повний, не маючий обмежень.

БАЛАНС – рівновага, урівноваження.

БАРТЕР – прямий безгрошовий обмін товарами чи послугами, породжений дефіцитом грошей при товарно-грошових відносинах.

БІЗНЕС – будь-який вид людської суспільної діяльності, що забезпечує дохід чи якийсь зиск.

ЕТИКА – норми поведінки, поводження людини в суспільстві.

ЕТИКЕТ – норми поводження людини в суспільстві, зведені в певні обов'язкові правила.

ІНСТИНКТ – несвідоме, нездоланне прагнення до чогось.

КОНФРОНТАЦІЯ – протистояння.

ЛОГІКА – послідовність міркувань, пов'язана з індивідуальним суб'єктивним мисленням.

НАРОДНІСТЬ – спільнота людей, що формується у процесі злиття різних племен, яким притаманна спільна територія і мова.

НАУКА – сфера людської діяльності, функцією якої є безупинне використання теоретичних систематизованих знань про реальний світ і творення на їх основі нових знань.

НОРМАЛЬНИЙ – який відповідає загальноприйнятим нормам, установленим вимогам.

ОБ'ЄКТИВНИЙ – який існує поза людською свідомістю і однаково сприймається всіма нормальними людьми.

ОБЩИНА – народність, яка розглядається з точки зору суспільної діяльності.

ОРГАНІЗАЦІЯ – певна структура, яка розглядається з точки зору єдності інтересів, мети, цілей.

ОРЕНДА – тимчасове користування чимось на договірних засадах.

ПЛЕМ'Я – об'єднання кількох родів, якому притаманна спільна мова.

ПОСТУЛАТ – незаперечна істина, що не потребує доведення.

ПРОБЛЕМА – складне теоретичне або практичне питання, що потребує вирішення.

РАСА – велика група людей, що має спільне походження і ряд характеристик фізичних особливостей людської зовнішності, притаманних певній території планети.

РІД – об'єднання кровних родичів.

СТРУКТУРА – сукупність складових частин усякого цілого як елементів однієї системи в їх взаєморозумінні і взаємозв'язку.

СУБ'ЄКТИВНИЙ – властивий тільки окремому індивідууму.

ТЕРМІН – будь-яке слово, будь-який вислів, вираз, в яке вкладене конкретне поняття, зрозуміле іншим людям.

ТЕХНІКА – сукупність засобів і знарядь, застосовуваних людиною у своїй діяльності.

ФІЛОСОФІЯ – міркування стосовно чогось, не прив'язане до конкретних матеріально-енергетичних тіл і яке вкладається в норми суб'єктивної істини.

Терміни, які використовуються в роботі і тлумачення яких не знайдено в доступній термінології, із-за відмінності бачення їх змісту, викладено у подальшому тексті у відмінному розумінні.

Словосполучення «національний капітал» даною роботою започатковано вперше.

Частина цих однозначно визначених термінів приведена в цьому параграфі. Інші терміни розглядаються у наступних параграфах чи в конкретних визначеннях, чи в обгрунтуванні їх значення по змісту.

ДИНАМІКА – всякі зміни, характерні для суб'єкта, які відбуваються на тлі відносно постійного стану, бази, фундаменту.

ЕКОНОМІКА – реальний стан, рівень матеріально-фінансових відносин в кожному процесі всякої функції суспільного життя, відтворений динамікою єдності протилежностей у відносному вимірі.

ЕЛІТА – матеріально-енергетична структура, вирощена методом довготривалого відбору кращих екземплярів виду, характеристики яких укладені в якісь незворотні якості.

КОРІННЕ НАСЕЛЕННЯ – всяка людська спільність, існування якої на певній території зафіксоване фактами з давнини, в часі не менше за три людські покоління або життя.

КРАЩИЙ – маючий стабільні, сталі позитивні якості якоїсь природної чи людської протилежності.

ПОТЕНЦІАЛ – енергетичний стан, рівень матеріального тіла.

ПСИХІКА – функція мозку людини, виражена в поєднанні дій органів людини при поводженні у світі, орієнтуючись на реальний і уявний світ.

РИНОК – формалізована форма чи процес товарно-грошового обміну.

СПЕКУЛЯЦІЯ – неформалізована форма чи процес товарногрошового обміну.

СПОКОНВІЧНА ЗЕМЛЯ – територія корінного населення.

СТАТИКА – база всякого процесу, системи думок, відносно стабільна і постійна, на тлі якої відбуваються динамічні зміни, характерні для суб'єкта звернення.

СУСПІЛЬСТВО – характеристика сукупності всього населення території країни, держави без виключення, об'єднаних процесом вироблення і розподілення сукупного суспільного продукту.

ТЕОРІЯ – систематизована частина якихось функціональних знань, сукупність яких створює індивідуальний чи суспільний погляд на процес суб'єктивної чи об'єктивної істини.

ТЕХНОЛОГІЯ – часова послідовність дій і подій кожної функціональної відмінності, вкладена у факти об'єктивної істини.

ФОРМАЛІЗОВАНИЙ ПРОЦЕС – оформлений законами чи правилами, результати якого є прогнозованими по наслідках.

1.2. ВСЕСВІТ І ЛЮДСЬКИЙ СВІТ Напевно, початком накопичення людських знань у первісної людини було спілкування та суспільна праця. Взаємодія людської свідомості і суспільної праці як єдиного цілого, або в сьогоденному лексиконі, теорії і практики, матеріального і духовного протягом тисячолітнього існування людини створила ті знання, що має людство зараз. Людські знання створили людський світ.

Є людина – є її світ. Світ є реальний і уявний. Реальний – об’єктивний світ, він однаковий для усіх людей. Уявний – суб’єктивний, він у кожної людини свій.

Реальний світ – постійно-змінна структура матеріально-енергетичних тіл, які перебувають у просторі, русі і часі. Матеріальність тіла – у його складових, енергетичність – у відносному збалансуванні потенційної і кінетичної енергії або енергії спокою і енергії руху, які одне від одного відділити неможливо: без одного немає і його протилежності. Аби якось усвідомити структуру всесвіту, вкладемо в уяві весь всесвіт у пірамідальний світовий простір, який не може бути в якійсь його частині абсолютно пустим навіть по прийнятих людством законах.

Уявімо неможливе. Із всесвіту відбираємо спочатку великі небесні тіла, потім все менші та менші до якоїсь певної маси, яка вже не ділиться на частини, не має ніяких складових. Може те, що залишилося, буде аморфне, якесь нейтральне, може тільки матеріальне, може матеріально-енергетичне, може з основами живого життя. Може в своїй єдності воно біполярне. Може воно буде саморегулюючою масою, що створює умови саморегуляції всесвіту.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ануфрiєв А. С. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Лiзингова компанiя Унiверсальна 2....»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філол. 2009. Вип. 47. С. 5-27 Ser. Philol. 2009. Is. 47. P. 5-27 З ІСТОРІЇ ФОЛЬКЛОРИСТИКИ УДК 801.81(477)(092) Ф. Колесса ДО ІСТОРІЇ ЕКСПЕДИЦІЇ ФІЛАРЕТА КОЛЕССИ НА НАДДНІПРЯНСЬКУ УКРАЇНУ Ірина ДОВГАЛЮК Львівський національний університет імені Івана Франка, кафедра української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, вул. Університетська, 1/345, 79602 Львів, Україна, тел.: (+38032) 293 47 20, e-mail: iradovhalyuk@gmail.com Улітку 2008 року...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.13 В.О. Попелюшко доктор юридичних наук, професор кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін, (Національний університет “Острозька академія”) СЛІДЧИЙ СУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 1. Слідчий суддя як суб’єкт досудового розслідування: історія і сучасність Слідчий суддя у кримінальному процесі – французький винахід. Його прообраз було започатковано у Франкському королівстві епохи Карла...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ЛОЗИНСЬКИЙ ПЕТРО ІГОРОВИЧ УДК 94 (100):[355/359+327] ВОЄННО ПОЛІТИЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО КРАЇН СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ТРАНСФОРМАЦІЯ КІНЦЯ ХХ ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ Спеціальність 20.02.22 – військова історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 2011 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська...»

«ЮВІЛЕЇ УДК 94(477) Володимир Половець БОГДАН ІВАНОВИЧ ХАНЕНКО (1849 – 1917 РР.) У статті розглянуто становлення Богдана Івановича Ханенка як колекціонера, мецената та організатора музейної справи в Києві. Дворянин Чернігівської губернії, який співчував різночинно інтелігентській ідеї, став прикладом служіння народу, обравши метою свого дослідження художній живопис. У широкому залученні до цього він бачив запоруку розвитку народної освіти. Минуло 160 років з дня народження Богдана Івановича...»

«ISSN 2078-5534. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. 2012. Випуск 57. С. 242253 Visnyk of the Lviv University. Series Philology. Issue 57. P. 242253 ІСТОРІЯ МОВИ І ДІАЛЕКТОЛОГІЯ УДК 81’23-112 “ГУСТИНСЬКИЙ ЛІТОПИС” – ДЖЕРЕЛО МОВНОЇ СВІДОМОСТІ УКРАЇНЦІВ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХVII СТОЛІТТЯ Ірина Фаріон Національний університет «Львівська політехніка», кафедра української мови, вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна тел.: (032) 258 26 75 Досліджено мовну свідомість українців доби...»

«ІНОЗЕМНА ФІЛОЛОГІЯ INOZEMNA PHILOLOGIA 2013. Вип. 125. С. 217–228 2013. Issue 125. P. 217– ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО УДК 821.162.1-92.09:141.72“19” НАЛКОВСЬКА ЧИ КАДЕН? ПОШУКИ ГЕНЕАЛОГІЇ МІЖВОЄННОЇ ЖІНОЧОЇ ПРОЗИ Йоанна Краєвська Познанський університет імені Адама Міцкевича, вул. Фредра, 10, Познань, Польща, 61-701; e-mail: jkrajewska@wp.pl Предмет наукового дослідження – аналіз жіночого дискурсу польської літератури періоду міжвоєнного двадцятиліття. На основі критичної рецепції феміністичного...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА КОПІЙКА ВАЛЕРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК:327.39 ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ ВИМІРИ РОЗШИРЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ Спеціальність 23.00.04 – Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Інституту міжнародних відносин Київського національного університету...»

«Права людини у фокусі новітньої історії «ПРАВА ЛЮДИНИ» ХАРКІВ · 2013 ББК 67.9(4УКР) П Художник-оформлювач Борис Захаров Це видання надруковане за підтримки німецького фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє» (Берлін) Дана публікація не є вираженням поглядів Фонду «Пам’ять, відповідальність і майбутнє». Автори несуть повну відповідальність за зміст цього видання This publication is no expression of the opinion of Foundation “Remembrance, Responsibility and Future”. The author or authors...»

«засвідчили те, що в українську історичну романістику прийшов письменник, ім`я якого може зробити честь будь-якій літературі. Отже, в історичних романах Юрія Косача національна ідея є визначальною. Вона зумовлює патріотичну спрямованість його творів, утвердження у них тяглості національної традиції. Ряд ідей, які були порушені у цих творах митця, звучать актуально і нині.1. Агеєва В. Юрій Косач // Слово і час. – 1995. – № 1. 2. Голубець М. Послів’я // Юрій Косач Сонце в Чигирині. – Львів, 1992....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»