WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«17. Ігнатуша О. М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: ґенеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.) / О. М. Ігнатуша. – Запоріжжя : Поліграф, 2004. – 440 с. 18. ...»

-- [ Страница 4 ] --

О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 624 с.

38. Українська педагогіка в персоналіях: У 2 Кн. – Кн. 2: навч. посіб. / За ред.

О. В. Сухомлинської. – К.: Либідь, 2005. – 552 с.

39. Университеты // ЖМНП. – 1868. – Ч. 137. – С. 24.

40. Университетские известия. – 1879. – № 1. – С. 10-14.

41. Университетские известия. – 1879. – № 2. – С. 57-79.

42. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: В 2 тт. / К. Д. Ушинський. – К.:

Рад шк., 1983. – Т. 1. – 359 с.

43. Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори: У 2-х тт. / Редкол. В. М. Столєтов (голова) та ін. / К. Д. Ушинський. – К.: Рад. шк., 1983. – Т. 1. – 347 с.

44. Ушинский К. Д. Педагогические сочинения. – В 6 т. Т. 5. (Сост. С. Ф. Егоров) / К. Д. Ушинский. – М.: Педагогика, 1990. – 528 с.

45. Учёные общества и учебно-вспомогательные учреждения Харьковского университета (1805–1905 гг.) / Под ред. проф. Д. И. Багалея и проф.

И. П. Осипова. – Х.: Изд-во ун-та, 1911. – 280 с.

46. Халанский М. Г. Опыт истории историко-филологического факультета Императорского Харьковского университета. – Х.: Изд-во ун-та, 1906. – 209 с.

47. Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна за 200 років / В. В. Кравченко та ін. – Х.: Фолiо, 2004. – 752 с.

48. Шад И. Е. О верховной цели человека. Речи, говоренные на торжественном годовом собрании императорского Харьковского университета 30 августа 1806 г. – Х., 1806. – С. 41-48.

An attempt to analyze the leading tendencies of incipience and development of university pedagogical thought in Ukraine during Empire period is made in the article.

Key words: university thought, tendencies, incipience, development, Ukraine.

Отримано: 17.02.2010 УДК 94(47)«17»

Л. Ю. Посохова bhjk`d`mm“ mPle0|jnЇ ` tp`m0rg|jnЇ lnb r op`bnqk`bmhu jnkecPrl`u rjp`Їmh XVIII “2.1 У статті ставиться завдання реконструкції навчальних програм та посібників з німецької та французької мов, які вивчали у православних колегіумах України XVIII ст. Робиться висновок про те, що у колегіумах відбувалося засвоєння освітніх традицій гуманістичної школи Європи. У викладанні мов активно використовували досвід та творчі напрацювання викладачів європейських навчальних закладів.

Ключові слова: історія освіти, православні колегіуми, іноземні мови.

У XVIII ст. в Україні існували й успішно діяли Чернігівський, Харківський та Переяславський колегіуми. Модель православного колегіуму сформувалася у ході трансферу і адаптації форми «латинської школи» загальноєвропейського зразку, зокрема такого його різновиду, як єзуїтський колегіум. Проблеми культурного трансферу у контексті історичних зв’язків між різними культурами та субкультурами набули останнім часом неабиякої актуальності. Відповідно, до програм дослі

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
 
Похожие работы:

«Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Суми 100-літтю з дня народження Степана Бандери та 80-літтю ОУН присвячується Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху ОУН-УПА НА СУмщиНі т. ББК 63.3 (4Укр-4Сум) ОУДК 94 (477.52) Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху Автор-упорядник: Іванущенко Г.М. Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області Рецензенти: Сергійчук В.І., доктор історичних наук, професор...»

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства Європейський університет СТУДІЇ з архівної справи та документознавства Том п’ятнадцятий Київ ББК 79.3я 53 С 88 Студії з архівної справи та документознавства / Держкомархів України. УНДІАСД; Редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2007. – Т. 15. – 232 с. РЕДА КЦІЙНА КО ЛЕГІ Я І. Б. Матяш (головний редактор), Г. В. Боряк, І. Н. Войцехівська, Л. А. Дубровіна,С. Л. Зворський, С. Г....»

«МОЛОДІЖНА МОЛОДІЖНА РАДА У МІСЦЕВІЙ ГРОМАДІ МОЛОДІЖНА РАДА МОЛОДІЖНА РАДА У МІСЦЕВІЙ ГРОМАДІ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПЕДАГОГА-КОНСУЛЬТАНТА МОЛОДІЖНОГО ПРОЕКТУ ЛЬВІВ НВФ «Українські технології» УДК 372.832 ББК 74.266 *М65 Авторський колектив: Вербицька Поліна, Войтенко Олександр, Голосова Наталія, Дяків Василь, Костюк Ірина, Назаренко Людмила, Педан-Слєпухіна Ольга. За редакцією Кендзьора П.І. Посібник створений на допомогу педагогам для залучення учнівської молоді до активної...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Міністерство культури України Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка Національний заповідник «Глухів» Центр соціокультурного проектування Міжнародного товариства прав людини Центр комунікативних технологій Інституту місцевої демократії Національна спілка краєзнавців України Управління освіти і науки, управління культури і туризму Сумської ОДА Глухівська міська рада ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»