WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ПРОГРАМА Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле і сучасність», присвячена ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство культури України

Глухівський національний педагогічний університет

імені Олександра Довженка

Національний заповідник «Глухів»

Центр соціокультурного проектування Міжнародного товариства прав людини

Центр комунікативних технологій Інституту місцевої демократії

Національна спілка краєзнавців України

Управління освіти і науки, управління культури і туризму Сумської ОДА

Глухівська міська рада

ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції «Історико-культурна спадщина Дніпровського Лівобережжя, Курського Посейм’я та Слобожанщини: минуле і сучасність», присвячена 285-річчю обрання Данила Апостола гетьманом Лівобережної України 24 лютого 2012 року Глухів-2012 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Курок Олександр Іванович (голова) - доктор історичних наук, ректор Глухівського національного педагогічного професор, університету імені Олександра Довженка;

Зінченко Володимир Павлович (заступник) - кандидат педагогічних наук, проректор з наукової роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Гирич Ярослав Миколайович (відповідальний секретар) кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії, голова товариства молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Бакалець Олексій Андрійович - кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Глухівського національного університету імені О лександра Довженка, член національної спілки краєзнавців України;

Войцехівська Галина Андріївна - директор Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В. Г, Заболотного (за згодою);

Коротич Анатолій Володимирович - помічник ректора з АГР Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Лучкіна Любов Василівна - кандидат педагогічних наук, керівник Навчально-наукового інституту гуманітарної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Мосунов Микола Максимович - академік, керівник Центру соціокультурного проектування Української секції Міжнародного товариства прав людини, заступник директора Інституту місцевої демократії;

Печена Анжела Володимирівна - директор бібліотеки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Слєсарев Сергій Анатолійович - директор національного заповідника «Глухів» (за згодою);

Старченко Олена Володимирівна - керівник виховного відділу Глухівськоїт) національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

ПРОГРАМ А ПРОВЕДЕННЯ

10.00 -10.50- реєстрація учасників 11.00 -12.00-пленарне засідання 12.05 -12.30-кава-брейк 12.35 -13.30- продовження пленарного засідання 13.35 -14.00- екскурсія до зали рідкісної книги 14.00 - 15.00- обідня перерва 15.00 -17.00- секційні засідання

РЕГЛАМ ЕНТ К О Н Ф ЕРЕН Ц ІЇ

Вітальне слово - 10 хв.

Доповідь на пленарному засіданні - 20 хв.

Доповідь на секційному засіданні - 10 хв.

П Л Е Н А Р Н Е З А С ІД А Н Н Я

–  –  –

Вітальне слово ректора Глухівського національного п ед а го гіч н о го університету імені Олександра Довж енка, д о к т о р а історичних наук9професора Олександра Івановича Курка.

Д О П О В ІД І Г ородское культурное наследие и устойчивое развитие европ ей ски х регионов Мосунов Николай Максимович, заместитель директора Института местной демократии, Руководитель Центра социокультурного проектирования Международного общества прав человека, членкорреспондент УААНП;

О создании сети музеев и краеведческих обществ в Курской гу б е р н и и в 1920-е годы Цуканов Игорь Павлович, к. ист.н., руководитель Центра патриотического воспитания молодежи ФГБОУ ВПО «Курский государственный университет», председатель Совета Курской областной молодежной патриотической общественной организации Центр «Поиск»;

О собли вост і національного складу міського населення УРСР у 1960-х роках Гирич Ярослав Миколайович, к.і.н., старший викладач кафедри історії Глухівського НГІУ ім. О.Довженка:

Участь дітей та підлітків Сумщини в патріотичних акціях цивільного населення у початковий період Великої Вітчизняної війни Голиш Григорій Михайлович, к.і.н., доцент Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, директор наукової бібліотеки;

Польщі в науковому доробку професора Іст орія Н іж и н ськ ої вищої школи В.В.Новодворського Давиденко Юрій Миколайович, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя;

Гетман Мазепа в Курском Посемье Соколова Татьяна Николаевна, заместитель директора по ВР "МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 43 им.Г.К.Жукова” г. Курска, учитель истории, заслуженный учитель России;

Происхождение символики радимичей: к вопросу об этногенезе радимичей Мячикова Ирина Ивановна, к. филол. н., докторант кафедры всеобщей истории Российского университета Дружбы народов;

Жевняк Олег Григорьевич, к. ф-м. н., доцент, доцент кафедры физической электроники Белорусского государственного университета, г. Минск;

Нові ставрографічні надходження до фондів Національного заповідника «Глухів»

Коваленко Юрій Олександрович, завідувач науково-дослідного відділу Національного заповідника «Глухів»

С Е К Ц ІЙ Н І ЗА С ІД А Н Н Я 24 лютого 2012 року Секція і Іст орія України Голова се к ц ії- Гирич Я. М.

Секретар - Пасічник С. О.

Голиш Лариса Григорівна (кл.н., доцент кафедри архівознавства, новітньої історії і спеціальних історичних дисциплін Черкаського національного університету ім.Б.Хмельницького) - Функціонування дитячих буди н ків Північно-Східної України у відбудовний період (1 9 4 3

-19 5 0 рр.);

Голікова Олена Михайлівна (к.і.н., доцент кафедри історичних і соціально-політичних дисциплін Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва) - Аграрні перетворення 1953 рр. як спроба модернізації командної економіки;

Грибенко Олександр Миколайович (к.і.н., старший викладач кафедри історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка) - Законотворча діяльність УЦР (квітень 1917 —січень 1918 рр.): історичний аспект;

Звірковський Ігрр Володимирович (к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії ННІ історії і філософії Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького), Бугеря Марина Олександрівна (молодший науковий співробітник відділу історії краю XX - початку XXI ст. Черкаського обласного краєзнавчого музею, магістр історії) - Українізація та русифікація України; ретроспективи, альтернативи, перспективи;

Ісаков Павло Миколайович (к.і.н., заступник начальника Шосткинської виправної колонії УДПС України в Сумській області (№66) з СВПР, майор внутрішньої служби, викладач Шосткинського інституту Сумського державного Загальна характеристика селянських університету) повстанських антикомуністичних загонів, що діяли на Сумщині та Чернігівщині протягом 1 9 * 9 - *9 -2 3 РР-?

Казьмирчук Марія Григорівна (к. і. н., доцент кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка) - Соціальний розвиток Київської губернії другої половини XIX — початку X X ст. на сторінках земської та оф іцій ної статистики;

Кондратюк Григорій Миколайович (к. і. н.} доц., доцент кафедри соці сіпьно-гуманітарних дисциплін Республіканського вищого навчального закладу “Кримський інженерно-педагогічний університет", м. Сімферополь) Національна політика щодо етнічних меншин на Слобожанщині та Криму (культурно-освітній аспект) в 1920-х роках;

Кукса Надія Василівна (старший науковий співробітник Національного Чигиринські історико-культурного заповідника «Чигирин») старожитності в подорожніх нотатках М иколи Костомарова;

Крупенко Оксана Василівна (старший викладач Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя) - Особливості р іч к о в о ї системи Чернігівської і Полтавської губерній та ї ї вплив на соціально-економічний розвиток краю в другій половині XIX ст.;

Мячикова Ирина Ивановна (к. филол. н., докторант кафедры всеобщей истории Российского университета Дружбы народов), Жевняк Олег Григорьевич (к. ф-м. н., доцент, доцент кафедры физической электроники Белорусского государственного университета, г. Минск) - Происхождение символики северян: к вопросу об этногенезе северян;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Подоляка Надія Степанівна (науковий редактор робочої групи з підготовки Тому „Зводу пам’яток історії та культури України. Сумська область”, викладач машинобудівного коледжу СумДУ. управління культури і туризму адміністрації) - Еволюція одного Сумської обласної державної радянського видавництва з відстані пройденого часу;

Касян Андрій Іванович (аспірант кафедри історії та етнології України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького) Справа “Гренадери” (на матеріалах усної історії);

Андріянова Ліна Анатоліївна (студентка історичного факультету Київського національного університету Імені Тараса Шевченка) - П роцес «Спілки визволення України»;

Бакін Віталій Іванович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник - Гирич Ярослав Миколайович (к.і.н., старший викладач кафедри історії Глухівського НПУ ім. О. Довженка ) - Танкові сили РСЧА у червневих боях 1941 р. на Волині;

Бобошко Юрій Вікторович (студент Глухівського НГІУ ім. О. Довженка, науковий керівник - Гирич Ярослав Миколайович (к.і.н., старший викладач кафедри історії Глухівського НПУ ім. О.Довженка ) Болгарські походи князя Святослава;

Водотика Тетяна Сергіївна (аспірантка Інституту історії України НАН України) - Стратегії «соціалізації»: підприємництво іноземців у містах Півдня України у другій половині XIX - на початку X X ст.;

Герасимов Тимофій Юрійович (аспірант кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського) Водопостачання подільських міст в період існування Української Держави (квітень-грудень 1918 р.;

Гнип Юлія Василівна (студентка Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник - Гирич Ярослав Миколайович (к.і.н., старший викладач кафедри історії Глухівського НПУ ім. О.Довженка ) - Археологічні дослідження Мезинської палеолітичної стоянки;

Купенко Тетяна Миколаївна (студентка історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, науковий керівник - Давиденко Юрій Миколайович - к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя) - Партійно радянська номенклатура в 30-80-х рр. XX ст.: етапи становлення;

Лазаревич Олена Юріївна (студентка Глухівського НПУ ім. О. Довженка, науковий керівник - Гирич Ярослав Миколайович (к.і.н., старший викладач кафедри історії Глухівського НПУ ім. О.Довженка ) По&сякдення життя родини Терещенків кінця XIX - X X ст.

за спогадами М. Терещенка;

Мороз Євген Олександрович (аспірант кафедри історії України Миколаївського національного університету ім.В.О.Сухомлинського) сторіографічні дослідження в часи незалежності України аграрної політики німецько-румунських окупантів на території Півдня України в роки Великої Вітчизняної війни;

Пасічник Сергій Олександрович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, Гирич Ярослав Миколайович (к.і.н., старший викладач

- Походи кафедри історії Глухівського НПУ ім. О.Довженка) М Дорошенка в Крим у 20-хрр. XVII ст.;

ш Піскун Олена Олександрівна (мистецтвознавець першої категорії, аспірант відділу «Український етнологічний центр» Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України) - Історико-географічні та етнічні аспекти заселення Слобожанщини;

Терещенко Оксана Валеріївна (студентка історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, науковий керівник: Потапенко Максим Васильович, к. і. н., асистент кафедри історії України Ніжинського державного університету' ім. М. Гоголя) - Технічна модернізація у цукровій промисловості Чернігівської губернії у бо - 8о-хрокахXIX ст.;

Черненко Віктор Миколайович (студент історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, науковий керівник - Давиденко Юрій Миколайович - к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя) - До питання про діяльність польської організації «Сокіл» на території України в період бо-хрр. XXX - 20-хрр. X X ст.

Секція 2 В сесвіт ня іст орія та м іж народні відносини Голова секції - Заїка В. В.

Секретар - Андросенко ІМ.

Латиш Юрій Володимирович (доцент кафедри історії для гуманітарних факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка) - Історіографія Перебудови: перший ет ап (1985-1991 р р );

Жидченко Александр Владимирович (аспирант кафедры Современной отечественной истории и историографии Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского) - О браз «наукограда» как феномена градостроительной в практике СССР в 1950-60-е гг. (на примере Н о во си б и р ск о го Академгородка);

Цуканов Григорий Игоревич (студент 3 курса финансового факультета Курской государственной сельскохозяйственной академии им.

проф. И.И. Иванова, научный руководитель - Соловьева Татьяна Николаевна - кандидат экономических наук, профессор, Первый проректор Курской государственной сельскохозяйственной академии им. проф.

И.И.Иванова) - К вопросу о развитии экономических отношений Курской и Сумской областей в рамксис реализации программ еврорегиона «Ярославна»;

Яніцький Олександр Юрійович (аспірант кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського) - Десталінізація в УРСР та 1ІН Р у 50-х — першій половині бо-х років: порівняльний аналіз;

Пачос Юлія Віталіївна (аспірантка кафедри історії України Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського) - Цвинтар Орлят у Львові та його роль в стосунках України і Польщі;

Андросенко Іван Михайлович (студент Глухівського НПУ ім. О. Довженка, Гирич Ярослав Миколайович (к.і.н., старший викладач кафедри історії Глухівського НПУ ім. О.Довженка) - Формуванші інститутів «військової демократії» у давніх слов’ян;

Векленко Марина Олександрівна (студентка історико-юридичного факультету Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя, науковий керівник - Давиденко Юрій Миколайович - к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя)

- Розвиток культури в період болгарського національного Відродження;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 2-137:50 Олександр Лисенко, асистент кафедри кафедри філософії. ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» МІСТИКА СВІТЛА В РЕЛІГІЙНИХ ТРАДИЦІЯХ СВІТУ Ідейно-смисловим стрижнем будь-якої розвиненої духовної традиції є містика світла. Вона вже представлена і в ранньонаціональних релігійних віруваннях, а також в індуїзмі, іудаїзмі, зороастризмі, синтоїзмі, буддизмі, ісламі, не говорячи вже про різноманітні езотеричні течії та напрямки, навколорелігійні вчення...»

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Сабат Надія Володимирівна УДК 37.0 (09) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1869 – 1914 рр.) 13.00.01 – теорія та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Івано-Франківськ – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти України Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент...»

«ЕКОНОМІКА УДК: 330.1: 338.2: 659.15 (477) Супрун Н.А., канд. екон. наук Кудласевич О.М., канд. екон. наук Інститут економіки та прогнозування НАН України ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСТАВКОВОЯРМАРКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИКОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ У статті здійснено аналіз актуальних проблем виставкової діяльності в контексті дослідження історичної ретроспективи та сучасних трансформаційних процесів в економіці України. На основі дослідження основних тенденцій розвитку виставкової діяльності у вітчизняній...»

«ББК 87. 215 Ольга Котовська Львівський національний університет імені Івана Франка ФЕНОМЕН ДВОВІР’Я У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ТРАДИЦІЇ © Котовська О., 2006 Досліджується феномен двовір’я як поєднання народної, язичницької традиції і християнської доктрини у Київській Русі. Автор наголошує на тому, що у запропонований період було закладено основу української філософської культури, сформовано етнічний архетип та ідею єдності давньоруського суспільства. Такий підхід дає змогу...»

«Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, 2012, №1006 ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ УДК 94(477-074) «1941/1943» :069(477.54) «1943/1953» І. Є. Склокіна Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна ПОЛІТИКА ПАМ’ЯТІ ПРО НАЦИСТСЬКУ ОКУПАЦІЮ В РАДЯНСЬКИХ МУЗЕЯХ (приклад Харківського державного історичного музею, 1943-1953 рр.) Стаття присвячена особливостям представлення періоду нацистської окупації у радянських музеях в роки сталінізму (1943-1953 рр.). На...»

«Технічні науки  УДК: 687.016: 687.256: 687.12 А.В. СЕЛЕЗНЬОВА Хмельницький національний університет АНАЛІЗ ЗМІНЮВАННЯ СТИЛЬОВИХ РІШЕНЬ ФОРМИ ЖІНОЧОГО КОРСЕТА Досліджено  змінювання  стильових  характеристик  форми  жіночого  корсета  в  історичному  аспекті.  На  основі  аналізу  геометричних  символів  силуетів  виділені  три  базові  форми  корсета.  Виконано  прогнозування  розвитку  кривих  зміни  базових  форм  жіночого  корсета.  Підтверджено  правомірність  використання ...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.13 В.О. Попелюшко доктор юридичних наук, професор кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін, (Національний університет “Острозька академія”) СЛІДЧИЙ СУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 1. Слідчий суддя як суб’єкт досудового розслідування: історія і сучасність Слідчий суддя у кримінальному процесі – французький винахід. Його прообраз було започатковано у Франкському королівстві епохи Карла...»

«За редакцією В. В. Кириленка Історія економічних вчень Навчальний посібник За редакцією В. В. Кириленка Історія економічних вчень Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів Тернопіль „Економічна думка” УДК 330.8 (075.8) ББК 65.02я73 1-90 Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль: „Економічна думка”, 2007. – 233 с. Авторський колектив: кандидати економічних наук,...»

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА. УДК 94 (477) Андрій Подорван МАКСАКІВСЬКИЙ МОНАСТИР — ДО ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ У статті досліджується історія заснування Максаківського монастиря, події суспільно-політичного життя, які мали безпосередній вплив на його появу. Ключові слова: Максаківський монастир, Трубчевський монастир, православ’я, Поляновський мирний договір, Адам Кисіль. У першій половині XVII століття Чернігово-Сіверщина неодноразово ставала ареною протистояння Речі Посполитої та Московського царства....»

«ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА № 21 (232) ЛИСТОПАД 2011 листопад № 21 (232) ВІСНИК ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ ЧАСТИНА ІІ Заснований у лютому 1997 року (27) Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 14441-3412ПР, видане Міністерством юстиції України 14.08.2008 р. Збірник наукових праць внесено до переліку наукових фахових видань України (педагогічні науки) Постанова президії ВАК України від 14.10.09 №1-05/4...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»