WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 42 |

«Історія економічних вчень Навчальний посібник За редакцією В. В. Кириленка Історія економічних вчень Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний ...»

-- [ Страница 1 ] --

За редакцією

В. В. Кириленка

Історія економічних вчень

Навчальний посібник

За редакцією

В. В. Кириленка

Історія економічних вчень

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний

посібник для студентів вищих навчальних закладів

Тернопіль

„Економічна думка”

УДК 330.8 (075.8)

ББК 65.02я73

1-90

Історія економічних вчень: Навчальний посібник / За ред. В. В.

Кириленка. – Тернопіль: „Економічна думка”, 2007. – 233 с.

Авторський колектив: кандидати економічних наук, доценти В.В.

Кириленко (редактор, передмова, розд. 4, 5, 8, 9); О. М. Стрішенець (розд.1, 2);

М. М. Фаріон (розд. 3); М. В. Чирак (розд. 6); Т. І. Вергелес (розд. 12); старші викладачі В.І. Бобко (розд. 7, 13); І. О. Гвоздецький (розд. 10); Г. Ф. Хартоняк (розд. 11).

Рецензенти:

Юрій Сергій Ілліч, доктор економічних наук, професор, академік, ректор ТНЕУ.

Гринчуцький Валерій Іванович, доктор економічних наук, професор ТНЕУ.

Трубич Степан Юрійович, доктор економічних наук, професор Львівського регіонального інституту державного управління при Президенті України.

Григорук Анатолій Ананійович, кандидат економічних наук, доцент, зав кафедри економічної теорії ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Навчальний посібник з історії економічних вчень, підготовлений колективом викладачів кафедри економічної теорії Тернопільського національного економічного університету. Його мета – допомогти студентам опанувати основні знання, які охоплює ця наукова дисципліна.

У навчальному посібнику на основі новітніх досягнень світової та вітчизняної економічної науки висвітлюється історія розвитку економічної думки від стародавніх часів до наших днів. Цілісно і систематизовано розглядається сутність теорій, концепцій, ідей найвидатніших вченихекономістів різних шкіл і напрямів.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, всіх, хто самостійно вивчає історію економічних вчень.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України. Лист № 1.4/18-Г-5 від 06.04.07.

© В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон та ін. автори, 2007 © Видавництво „Економічна думка”, 2007 Зміст Передмова

Частина 1. Докласичний етап розвитку економічної науки.

...........8 Розділ 1. Предмет, методологія і функції історії економічних вчень …………………………………………………..….8

1. Предмет історії економічних вчень та його місце в системі економічних дисциплін

2. Методи вивчення історії економічних вчень

3. Основні етапи розвитку економічної науки

4. Мета і функції курсу історії економічних вчень

Розділ 2. Економічна думка стародавнього світу

1. Матеріальні передумови виникнення і розвитку економічної думки

2. Економічна думка в країнах Стародавнього Сходу..................13

3. Антична економічна думка

Розділ 3. Економічна думка середньовіччя. Меркантилізм...........22

1. Матеріальні передумови виникнення та особливості економічної думки доби феодалізму

2. Економічна думка середньовічного Сходу

2.1. Особливості економічної думки феодального Китаю.......24

2.2. Виникнення ісламу і відображення постулатів Корану в економічній думці арабських мислителів

2.3. Концепція „соціальної фізики Ібн Хальдуна”

3. Економічна думка феодальної Європи

3.1. Пам'ятки економічної думки Франкської держави „Салічеська правда”, „Капітулярій про вілли” Економічні ідеї Київської Русі

3.2. Економічні погляди каноністів. Особливості поглядів Фоми Аквінського, Ніколи Орема.

Єресі і Реформація

4. Меркантилізм – перша в історії економічна школа

4.1. Особливості економічного вчення меркантилістів............32

4.2. Економічні ідеї раннього і зрілого меркантилізму.............33

4.3. Меркантилізм в соціально-економічній думці України кін. XVI – поч. XVII ст. ………………………..…35

4.4. Прогресивне значення і обмеженість вчення меркантилізму

Частина 2. Класичний етап розвитку економічної науки та її занепад

Розділ 4. Виникнення і розвиток класичної політичної економії....37 1. Історичні передумови виникнення і загальна характеристика класичної політичної економії

2. Виникнення класичної політичної економії

2.1. Економічні погляди Вільяма Петті

2.2. Економічні погляди П’єра Буагільбера

3. Економічна школа фізіократів

3.1. Економічні погляди Франсуа Кене

3.2. Економічні погляди Анна Тюрго

4. Економічне вчення Адама Сміта

Розділ 5. Еволюція класичної політичної економії у ХІХ ст..............54

1. Еволюція класичної політичної економії в Англії

1.1. Історичні передумови еволюції класичної політичної економії у ХІХ ст.

1.2. Економічна система Д. Рікардо

1.3. Економічне вчення Т. Мальтуса ………………

1.4. Економічні погляди Н. Сеніора ………………………............65

2. Еволюція класичної політекономії у Франції та США

2.1. Економічне вчення Ж.Б. Сея

2.2. Економічні погляди Ф. Бастіа

2.3. Економічні ідеї Г.Ч. Кері

3. Відкрита критика ідей класичної політичної економії в Англії. Економічні погляди Дж. С. Мілля

4. Виникнення дрібновласницьких економічних теорій у Франції..76

4.1. Особливості та еволюція економічного вчення Ж. Ш. Сісмонді

4.2. Економічні ідеї П.Ж. Прудона

Розділ 6. Розвиток соціалістичних економічних ідей

1. Соціалістичні утопічні вчення

1.1. Історичні умови виникнення та суть соціалістичних утопічних ідей

1.2. Економічні ідеї раннього утопічного соціалізму

1.3. Економічні ідеї пізнього утопічного соціалізму

2. Марксистське економічне вчення

2.1. Передумови виникнення та ідейно-теоретичні основи марксизму

2.2. Особливості методології марксизму

2.3. Система економічних поглядів К. Маркса

3. Соціал-демократичні економічні концепції

3.1. Історичні передумови виникнення ревізіонізму

3.2.Сутність та економічні концепції соціал-реформізму.................96

3.3. Еволюція економічної доктрини соціал-демократії...101 Розділ 7. Історична школа та соціальний напрям у політичній економії

1. Передумови виникнення та методологічні особливості історичної школи

2. Ф. Ліст – засновник історичного методу дослідження в політичної економії

3. Основні ідеї представників старої історичної школи в Німеччині

4. Нова історична школа та соціальний напрям у політичної економії

Частина 3. Неокласичний етап розвитку економічної науки.

.110 Розділ 8. Маржиналізм

1. Виникнення та сутність маржиналізму

2. Основні ідеї попередників маржиналізму

3. Австрійська школа граничної корисності

Розділ 9. Неокласична економічна теорія

1. Зародження неокласичної теорії

2. Формування неокласичної економічної теорії.

Кембриджська та американська школи

2.1. Економічне вчення А. Маршалла

2.2. Економічна теорія добробуту А. Пігу

2.3. Американська неокласична школа

3. Математична школа в економічній теорії

Частина 4. Посткласичний етап розвитку економічної науки

Розділ 10. Кейнсіанство та його еволюція

1. Кейнсіанське економічне вчення …………………………......157 1.1. Історичні передумови виникнення та особливості кейнсіанства

1.2. Основні положення економічного вчення Дж. М. Кейнса ……

2. Неокейнсіанство та його особливості ………………………...165

2.1. Причини та основні напрямки еволюції кейнсіанства....165

2.2. Неокейнсіанська теорія економічної динаміки та зростання

2.3. Неокейнсіанська теорія економічного циклу …...............170

3. Кейнсіансько-неокласичний синтез …

3.1. Головна мета кейнсіансько-неокласичного синтезу........172

3.2. Спрощена кейнсіанська макроекономічна модель.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3.3. Модель Хікса-Хансена та її подальший розвиток

3.4. Крива Філіпса

3.5. Творчість Дж. Тобіна і кейнсіансько-неокласичний синтез

4. Посткейнсіанство

4.1. Англійське посткейнсіанство

4.2. Калецькіанське посткейнсіанство

4.3. Монетарне посткейнсіанство

4.4. Новітнє кейнсіанство

Розділ 11. Неоліберальний напрям еволюції неокласичної школи у ХХ ст.

1. Передумови виникнення, сутність та методологічні основи неолібералізму

2. Основні ідеї німецької школи ордолібералізму

3. Неоавстрійська школа неолібералізму

Розділ 12. Сучасні неокласичні (неоконсервативні) ідеї та їх еволюція

1. Передумови виникнення і сутність сучасних неоконсервативних економічних ідей

2. Сучасний монетаризм

3. Теорія „економіки пропозиції”, її суть і практичне значення

4. Теорія раціональних очікувань

Розділ 13. Інституціоналізм

1. Передумови виникнення та методологічні основи інституціоналізму

2. Економічні погляди раннього (критичного) інституціоналізму

3. Інституціонально-соціальний напрям економічної думки.

Джон Гелбрейт

4. Еволюція інституціоналізму у другій половині XX ст. – на початку XXI ст. Неоінституціоналізм

5. Г. Мюрдаль: синтез інституціоналізму і шведської школи.........225

Список використаної літератури

Історія економічних вчень посідає важливе місце серед дисциплін, які вивчаються в економічному вузі. Опанування цієї науки озброює знанням об’єктивних законів господарського життя на різних етапах розвитку людства, розумінням необхідності удосконалення суспільних відносин. Знання її основ у сучасних умовах забезпечує науковий підхід до регулювання національної економіки, слугують джерелом до пізнання сутності економічних явищ і процесів, до розуміння соціально-економічних перспектив розвитку суспільства.

Курс лекцій підготовлено на основі навчальної програми затвердженої, Міністерством освіти і науки України. Він враховує зміни у навчальному процесі, що пов’язані з його вдосконаленням у зв’язку з реалізацією системою вищої освіти України ідей та принципів, сформульованих у Болонській декларації (1999 р.) та іншими документами Болонського процесу.

Мета курсу лекцій – полегшити студентам процес опанування дисципліни історії економічних вчень, глибоко засвоїти основи економічних теорій різних шкіл і напрямів, активізувати свою участь при обговоренні сучасних проблем, які розглядаються на заняттях у відповідності з навчальної програмою та вимогами, передбаченими ідеями та принципами, що сформульовано у документах, пов’язаних з Болонськім процесом.

Лекції з історії економічних вчень являють собою докладний і ґрунтовний виклад матеріалу, який є максимально наближеним до вимог дистанційного навчання.

Курс лекцій складається з чотирьох частин та 13 розділів, в яких послідовно досліджуються передумови виникнення, теоретичні та методологічні аспекти історичного розвитку різних економічних думок, поглядів, теорій, напрямів і шкіл.

Авторський колектив вдячній рецензентам, усім, хто брав участь в обговоренні підручника у процесі його підготовки.

Частина 1. Докласичний етап розвитку економічної науки Розділ 1.

Предмет, методологія і функції історії економічних вчень

1. Предмет історії економічних вчень та його місце в системі наукових знань.

2. Методи вивчення історії економічних вчень.

3. Основні етапи розвитку економічної науки.

4. Мета і функції курсу історії економічних вчень.

–  –  –

Економіка завжди була і є найважливішою сферою життєдіяльності людей. Нею охоплені усі, без винятку, сторони життя, що безпосередньо пов'язані із задоволенням фізіологічних та духовних потреб людини.

Економічні процеси, що відбувалися на різних етапах завжди цікавили людей, вивчалися ними. Історія економічної думки, підпорядкована законам еволюційно-поступального розвитку та передбачає ґрунтовне знання її історії, основних етапів формування та розвитку.

Вперше, уявлення про економіку мали місце ще в первіснообщинну добу, по мірі становлення світу, еволюційно відбувалося вдосконалення людських якостей, майстерності, знарядь праці і зрештою поглядів на економічні процеси.

Скажімо, при переході від примітивних знарядь праці до кам'яних, залізних, або від неоліту до палеоліту, відбувалася генеза людини в "gomosapiens" або людину розумну, що врешті решт, на сучасному етапі визначається опосередкованими економічними відносинами між людьми, які склалися з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання життєвих благ, що роблять цілісним таку науку як економічну теорію, яка в свою чергу, поглиблює знання з мікро та макроекономіки, функціональних та галузевих економічних дисциплін.

Історія економічних вчень є самостійною економічною дисципліною. На перший погляд, визначення предмету історії економічної науки сягає хронологічного опису, який включає розгляд найбільш правильних економічних світоглядів. Проте, напротязі сторіч періодично змінювалося поняття предмету історії економічних вчень, що впливало на розуміння економічної науки загалом та потребувало її спростувань. В XVIII – першій половині ХІХ століття предметом економічної науки було вивчення “природи і причини багатства народів” (А. Сміт). В останній третині ХІХ ст. економічна теорія визначалася як наука про людську поведінку, визнаючи конкретну ціль (наприклад, отримання максимального прибутку) при використанні обмежених ресурсів. Згодом відбувся розподіл економічної теорії на мікроекономіку, яка вивчала умови та способи поведінки “в цілому” [118, с. 7 – 8].

Погляди на постійно змінну парадигму економічної науки включає три типи:

- історичний, підкреслює соціально-політичну обставину в контексті утворювальної теорії, філософську сторону того часу, досягнення інших наук, біографії ідеологів, специфіку і традицію шкіл;

- критичний, займається теоріями своїх попередників з метою виведення власної альтернативності думок, основаних на недостовірності попередників;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 42 |
Похожие работы:

«ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 165 УДК 329.8:316.75 (477) М.В. Примуш, професор, д-р політ. наук Донецький національний університет вул. Університетська, 24, м. Донецьк, Україна, 83000 ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ Здійснюється спроба аналізу трансформації ідеологій політичних партій в умовах сучасної України. Автор проводить історичну паралель між класичними ідеологіями та сучасними варіантами їх трансформації. Робиться висновок, що трансформація ідеологій...»

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2012. Вип. 7. С. 19 – 53 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2012. Is. 7. P. 19 – 53 УДК 821.161.2(091):371.671:808.1 Я. Головацький ХРЕСТОМАТІЯ РУСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯКОВА ГОЛОВАЦЬКОГО ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТА ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ: ПЛАНИ ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ Олександр СЕДЛЯР Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 5, м. Львів, 79601,...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія філологічна. Вип. 45. С. 134–143 Ser. Philologi. N 45. P. 134–143 УДК 1 (091) 123.1 ФІЛОСОФСЬКА ЛЕКСИКА АРАБСЬКОГО СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ: СПРОБА УКРАЇНОМОВНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ Михайло ЯКУБОВИЧ Національний університет “Острозька академія”, вул. Семінарська, 2, Острог, Україна, тел.: (38068)2150834 Досліджено проблеми перекладу арабських філософських текстів на українську мову. Розглянуто відповідні поняття та терміни як закономірний етап розвитку філософської...»

«ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА Сабат Надія Володимирівна УДК 37.0 (09) НАЦІОНАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ГАЛИЧИНИ (1869 – 1914 рр.) 13.00.01 – теорія та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Івано-Франківськ – 1998 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти України Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент...»

«ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ПОЛІТИЧНОЇ НАУКИ УДК 32 : 316.63 О.С. Кацюк, канд. політ. наук Львівський національний університет ім. І. Франка вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ПОНЯТТЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО КОДУ В СИСТЕМІ ПОЛІТИЧНОГО БУТТЯ Аналізується політичний міф як артикулююча характеристика гіперуніверсального інформаційного коду. Ключові слова: політичний міф, міфічний час, міфічний простір, міфічний сюжет. Кожне суспільство в своєму розвитку має той невеликий набір...»

«Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 19/ Олег ПОлянський, Руслана ПОлянська Публікації Омеляна ТерлецькОгО у виданнях “ПрОсвіТи” Висвітлено один із аспектів життєпису історика, географа, мистецтвознавця, педагога, громадського діяча Омеляна Терлецького – видавнича співпраця з Товариством “Просвіта”. Розкрита діяльність вченого як редактора часопису “народна Просвіта” та науково-популярної серії книжечок “Знання. Бібліотека науково-популярних викладів під редакцією...»

«Львівський національний університет імені Івана Франка НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Львівське обласне відділення Товариства зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна–Світ») Серія «Дрібненька бібліотека», ч. 18 Богдан ЯКИМОВИЧ РОМАН ШУХЕВИЧ – СТРАТЕГ І ТАКТИК ПОВСТАНСЬКОЇ ВІЙНИ До 100-річчя від дня народження Головного Командира УПА Львів 2007 УДК [94+355.425.4](477.8)“19”(092)Р.Шухевич Я-45 ББК ТЗ(4УКР31)624.1–8 Р.Шухевич Ц35(4УКР31)629–8 Р.Шухевич Редакційна колегія: Богдан ЯКИМОВИЧ...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 347.129 М. С. Жук здобувач кафедри цивільно-правових дисциплін (Національний університет Острозька академія) ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНОЧНИХ ПОНЯТЬ У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ Питання доцільності використання оціночних понять у цивільному праві – надзвичайно актуальна та неоднозначна проблема, яка потребує сьогодні детального дослідження. Необхідною передумовою здійснення такого дослідження є звернення до...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.13 В.О. Попелюшко доктор юридичних наук, професор кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін, (Національний університет “Острозька академія”) СЛІДЧИЙ СУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 1. Слідчий суддя як суб’єкт досудового розслідування: історія і сучасність Слідчий суддя у кримінальному процесі – французький винахід. Його прообраз було започатковано у Франкському королівстві епохи Карла...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ПРОЦИК ВАСИЛЬ МИРОСЛАВОВИЧ УДК 356.13 (477) НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА ОПЕРАТИВНО-СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ В 1991–2003 РОКАХ: ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»