WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 17 ] --

відправна козацька вимога до Шагін-Ґірея — брати зобов’язання без­ посередньо перед Військом Запорозьким, а не перед зверхником коза­ ків — Польщею. І саме ця вимога остаточно усамодостатнює коло 29 AGAD. — Extranea IX Polen — № 70. — Vol. 124.

30 Грушевський М. С. Історія України-Руси. — T. VII. — С. 516-518; Baranowski В.

Polska a Tatarszczyzna... — S. 29-30, Gol^biowski S. Szahin Girej і Kozacy// Biblioteka Warszawska. — 1852. — Cz. 2. — S. 17-21.

31 AGAD. — Extranea IX Polen — № 70. — Vol. 124.

32 Ibid.

33 Ibid.

В ік т о р Б р е х у н е н к о 7Б аргументів, що змушують скоригувати уявлення про деякі тодішні інте­ лектуальні горизонти козацької еліти.

Переговори козацької верхівки з Шагін-Ґіреєм та укладений договір хронологічно перші, утім виразні свідчення того, що вона чітко усвідом­ лювала козацтво самостійним і самодостатнім суб’єктом міжнародних відносин, у зв’язку з чим воліє визнання цього від Криму де-юре, а не задовольняється визнанням де-факто, як було ще зовсім недавно. На те, що то був не просто хвилевий настрій, а справді складова того­ часної козацької системи вартостей, вказують стосунки козаків з Кри­ мом у 1635-1638 рр., що виникали на ґрунті спроб центральної влади ханату заручитися підтримкою козацтва для розв’язання внутрішньо­ державних проблем (1635-1637 рр.). Козаки тоді демонстрували намір надати таку підтримку лише після укладення відповідного договору. Ця ідея мусила на середину 30-х рр. XVII ст. вже досить сильно засісти в козацьких головах, якщо не те що козацький провід, а й запорожці, які восени 1634 р. вибралися з Дону на море, не спокусилися на звабливі пропозиції калги Девлет-Ґірея «спільно воювати під Білгородом Кантеміра», а вимагали, «щоб він (калга. — В. Б.) надіслав послів своїх до них в Запоріжжя про прямий договір»34.

Йдемо далі. Під час переговорів у поведінці гетьмана Каленика Андрієвича та його оточення відбилася ще й інша вельми важлива річ:

вимога вивести за рамки договору Варшаву й обмежитися виключно Військом Запорозьким віддзеркалює те, що козацька еліта вже мис­ лить не тільки категоріями осібності козацького стану, як було раніше, а й фактично усвідомлює козацтво самодостатньою політичною оди­ ницею в рамках політичного тіла Речі Посполитої. Принаймні, можна стверджувати про виразний рух козацької думки у згаданому напрямі як наслідок «конфесіоналізації козацтва»35. Вирізнення у цьому сенсі добігло такої межі, що шукаються зовнішні підпори для змагань з Польщею, вже не тільки станових, а й просякнутих релігійним мотивом.

Можливих союзників козаки бачать не тільки в одновірцях — донських козаках, а й у мусульманських сусідах. Згідно з договором 1624 р., калга брав на себе наступне зобов’язання: «Якби неприятель якийсь заявився у пана гетьмана, осавулів, атаманів і всього війська запорозь­ кого, я Шагін-Герай, як тільки мене оповістять, з усіми беями і мурзами маю їм помогати»36. Як слушно зазначав Б. Барановський, «козаків можна було навіть ужити проти Польщі, стосунки з якою не складались

–  –  –

для татар добре»37. У такому контексті цілком логічною виглядає глуха звістка московських джерел про те, що під час повстання М. Жмайла до Криму прибули козацькі гінці по допомогу3 8 Важливим для уявнення тодішньої постави козацтва, а також дея­ ких тогочасних практик позаконфронтаційних сусідських відносин коза­ ків з татарами є опис церемоніалу підписання договору. Інформація К. Краушевського тут перегукується зі свідченнями, виявленими Ю. Мициком39, суттєво доповнюючи їх. З’ясовуємо, що на Січ на чолі з Шагін-Ґіреєм прийшло 12 тис. татар, з протилежної сторони церемонію підпирало 8 тис. запорожців. Після укладення договору калга віддав козакам упоминки, яких ті вимагали. Потім козаки й татари спільно частувалися, а Шагін-Ґірей із задоволення, що нарешті досяг бажано­ го, «...сам кожному (козаку. — В. Б.) зосібна зі своєї руки чарку горілки давав». Запорожці, як вони традиційно робили в таких випадках, салютували з рушниць, татари ж при цьому «страху наїлися»

Тривожні для московських властей відомості про кримсько-козацький союз обтяжувалися зібраними її послами в Криму упродовж 1624 р свідченнями про однозначно агресивну напаштованість щодо Москви Шагін-Ґірея на противагу його прихильному ставленню до Польщі. Свій норов калга виявив уже при першій зустрічі з московськими послами Я. Дашковим та В. Волковим, відмовившись «шертувати» про дотри­ мання миру й погрожував разом з Польщею розорити Московію41. Далі дійшло до пограбування послів, згаданого вище вбивства І. Бегічєва, висування непомірних вимог стосовно розмірів московських упоминок тощо42. Під кінець року в Посольському приказі стало відомо й про посольство Шагін-Ґірея до Варшави: глуха звістка про це містилася у відписці путивльських воєвод О. Головіна та І. Єсипова43. Сюди ж слід додати повідомлення М. Ізмайлова та Ф. Степанова про контакти кал ги по дорозі з Персії з казиївськими ноґаями4 4 У підсумку вимальовувалася неприємна для Москви перспектива визрівання передумов для масштабного нападу кримців із залученням українських козаків, ноґайців (як мінімум казиївців та малих ноґаїв) і при позірному нейтралітеті Варшави. Щоправда, безпосередніх приго­ 37 Вагапоигекі В. Ор. сії. — в. 37.

38 РДАДА. — Ф. 123. — 1627 № 1. — Арк. 149.

39 Мицик Ю. А. Михайло Дорошенко. — С. 162.

40 АвАР. — ЕхЬ-апеа IX Роїеп. — 70. — УоІ. 124.

4 Новосельский А. А. Борьба Московского государства... — С. 124.

42 Там же, — С. 124-127.

43 РДАДА. — Ф. 210. — Розрядний приказ. — Новгородський. — Стб. 8. — Арк. 29.

44 РДАДА. — Ф. 123. — 1624 № 2. — Арк. 83.

В ік т о р Б р е х у н е н к о 7В тувань до вторгнення Шагін-Ґірей не робив. Гостроту ситуації також суттєво пом’якшували, на що слушно вказував О. Новосельський45, глибокі розбіжності між братами з більшості зовнішньо- та внутріш­ ньополітичних питань, нестабільність становища ханату відносно Ту­ реччини, конфлікт нової кримської влади з Кантеміром. Утім, жоден з братів ні в 1624 р., ні надалі не переходив межі, яка відділяла різновекторність поглядів (а часто й дій) від руйнівної конфронтації. Ус­ пішна ж організація Шагін-Ґіреєм крупного багатосуб’єктного походу на Москву за участю українських козаків при одночасному відверненні останніх від дошкульних морських походів (що було б тоді справою реальною) могла зламати налаштованість Порти на мир з Москвою, розрядити напругу в Криму, в кримсько-турецьких стосунках, ката­ лізувати остаточне замирення султана з Польщею, а отже зруйнувати так потрібну для Москви систему противаг.

Як випливає із московських заходів відносно Туреччини, Криму, Ноґаю, українського та донського козацтва, датованих зимою-весною 1625 р., спершу Москва подій не форсувала, ставлячи, очевидно, на неподоланність комплексу перешкод, з яким зіштовхнувся Шагін-Ґірей, і про який вона була добре поінформована. До розважливості певною мірою підштовхувало Москву також вгрузання калги на початку року в ноґайські справи, про яке вона вперше довідалася від козацького посольства Івана Гирі (лютий). Крім того, посланці доклали зусиль, аби переконати Посольський приказ у винятково антитурецькій спрямованос­ ті козацько-татарського договору й навіть у намірах Варшави напусти­ ти запорожців на Порту(!)46. Сприяли в цьому козакам і дії авантюриста Олександра Яхії, представники якого прибули до Москви наприкінці 1625 р. і малювали перед тамтешніми політиками (проте безуспішно) спокусливі перспективи антиосманської ліґи47 45 О. Новосельський ґрунтовно з’ясував комплекс розходжень між позиціями Магмет- і Шагін-Ґіреїв відносно Москви, Польщі, Туреччини, Азова, казиївських ноґайців.

Шагін-Ґірей був рішучим противником Москви, прихильником антитурецьки закроє­ ного військового союзу з Варшавою та українськими козаками, поборником унезалежнення Криму від Порти, вважав казиївський улус та Азов своїм володінням.

Натомість Магмет-Гірей виступав за нормалізацію стосунків зі Стамбулом, мир з Москвою, байдуже ставився до долі Азова в контексті козацького питання, відмаху­ вався від казиївської проблеми (Новосельский А. А. Борьба Московского государ­ ства... — С. 112-1 ЗО). Про ставлення Магмет-Ґірея до Азова також див.: РДАДА. — Ф. 123. — 1625 № 1,— Арк. 13.

46 Воссоединение Украины с Россией. — Т. 1. — С. 51 (За версією І. Гирі, головне завдання польських послів на Січ, яких по дорозі зустріло козацьке посольство, полягало в тому, щоб наказати козакам, аби «...готувалися нинішньої весни іти морем і суходолом турецького землі воювати»), 47 Куліш П. А. Материалы для истории воссоединения Руси. — Т. 1. — М., 1877. — С. 169-172.

М о с ко в с ь ка д е р ж а в а 73 З емісарами О. Яхії Москва повелася чемно, але безпредметно, а в кримсько-козацькому питанні взяла паузу й зосередилася на збиранні інформації та на спробах пом’якшити позицію Шагін-Ґірея. Наказ по­ сланцям до Криму О. Прончищеву та Р. Болдирєву обмежувався вка­ зівкою «провідувати чи черкаси з ханом і калгою в зносинах» і чи «злих намірів на Московську державу від калги очікувати»48. Путивльські воєводи отримали розпорядження вивідувати «черкаські вісті», особ­ ливо ті, які торкаються стану козацько-кримських і козацько-польських стосунків4 Враховуючи московський підхід першої половини XVII ст.

до акумуляції українських новин, можна вмотивовано припустити, що подібні накази отримали також воєводи інших порубіжних міст — Севська, Брянська, Білгорода, Валуйок тощо. Показово також, що до дон­ ських козаків заходів «на випередження» не вживалося. Свідчить про це відсутність у тексті царської грамоти до Війська Донського від 22 жовт­ ня 1625 р. згадки про надсилання на Дон царських послань восени 1624 — влітку 1625 р., тоді як вказується на грамоти 1622-1623 рр.5 0 Ближче до середини 1625 р., однак, ситуація в Криму загострюєть­ ся. Успіх у поході на Кантеміра та задній хід султана в стосунках з Магмет- і Шагін-Ґіреями зміцнили позиції братів у ханаті, й калга енер­ гійно взявся за реалізацію своєї старої ідеї великого походу на Мос­ ковщину. Цього разу його інтерес підживлювали й ноґайці. У Москві оперативно, до того ж із різних джерел, отримали інформацію про заходи Шагін-Ґірея. Ще на весні астраханські воєводи звідомлювали центр, що на Волзі було перехоплено кримських послів до орди Вели­ ких ноґаїв. Мета посольства полягала в перетягненні орди в Приазов’я для спільного кочування з казиївськими ноґайцями5 У березні-квітні, як з’ясував О. Новосельський, один із мурзів Великого ноґаю Ак-мурза втік до Криму й зі свого боку спонукував калгу до походу, запевняючи, що ноґайці тільки й чекають активних дій52. Шагін-Ґірей тим часом направляв вивідувачів під Терки, а московським посланцям виголошу­ вав давню вимогу кримських правителів до Москви — віддати не­ законно відібрані Казань та Астрахань53. 21 червня донський отаман Григорій Клейменов повідомляв почуті в Україні вісті, що ноґайці хо­ чуть від Астрахані відкочувати до Криму і що «з Криму Шан-Ґірей піднімається з усіми ратними людьми, а хоче йти Московську державу

–  –  –

воювати»54. Москва через астраханських воєвод вжила превентивних заходів55, але напруга не спала.Pages:     | 1 |   ...   | 15 | 16 || 18 | 19 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 4, 2010 ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ КАК ИНДИКАТОР ДЕФОРМИРОВАННОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ Калиновский Ю. Ю., Кальницкий Е. А. Рассматривается политический терроризм как индикатор деформации правосознания, акцентируется внимание на особенностях способа мышления и мотивационных механизмах носителей такого типа мировосприятия. Доказывается, что деформация правосознания возникает на основе не только индивидуальных психологических установок,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ На правах рукопису КВАСЕЦЬКА ЯРИНА АНДРІЇВНА УДК 378:37.011.3-051:373.2(477.8)3518/1-5019 ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ УСТАНОВ У ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (ОСТАННЯ ТРЕТИНА ХІХ – ПЕРША ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ) 13.00.04 теорія і методика професійної освіти Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Науковий керівник: ОТИЧ ОЛЕНА...»

«Тарас Гунчак КЛЮ ЧОВІ ПРОБЛЕМИ історіографії ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ збірник статей digitized by ukrbiblioteka.org Національний університет “Києво-Могилянська академія” Тарас Гунчак КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (збірник статей) Київ-2011 Гунчак Т. Ключові проблеми історіографії Другої світової війни.— УВС ім. Ю. Липи. — Київ, 2011 — с. 225 В збірнику статей видатного історика і громадськополітичного діяча, професора Тараса Гунчака досліджуються проблеми української...»

«1 Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара Факультет систем і засобів масової комунікації На правах рукопису ГУРЧІАНІ ХАТУНА ДЖИМШЕРІВНА УДК 007:304:001+070 ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ СУЧАСНИМ УКРАЇНСЬКИМ ТБ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ СВІТОВИХ ТЕНДЕНЦІЙ 27.00.04 – Теорія та історія журналістики Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата наук із соціальних комунікацій Науковий керівник Демченко Володимир Дмитрович Доктор філологічних наук, професор...»

«Збаразька централізована бібліотечна система методично – бібліографічний відділ Серія: «Широкий світ малої батьківщини» (З історії населеного пункту Збаражчини села Нижчі Луб’янки. Видання друге доповнене) м. Збараж 2014 рік «Хто не має свого минулого, той не вартий свого майбутнього» М. Рильський Ідуть роки, проходить життя, підростають нові покоління, які творять і творитимуть майбутнє краю, неньки – України. Однією з характерних рис життя сучасного суспільства є звернення до своїх коренів,...»

«ДО ІСТОРІЇ ІНСТИТУТУ УДК 343.9 Б. М. Головкін, доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН Украни, м. Харків; Ю. О. Оберемко, молодший науковий співробітник сектору дослідження проблем злочинності та її причин Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНА ДІЯЛЬНІСТЬ...»

«УДК 631.4/5:001.89]:331.91 КОЛОМІЄЦЬ Микола Володимирович, завідувач відділу наукового реферування, інформаційної та редакційновидавничої роботи ДНСГБ УААН (м. Київ) НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ У ЦАРИНІ ГРУНТООБРОБІТКУ: РЕТРОСПЕКТИВНИЙ МОНІТОРИНГ ФАКТОГРАФІЇ ISTRO Представлено еволюцію дослідницьких проектів реалізованих у рамках діяльності міжнародної наукової організації з проблем обробітку ґрунту ISTRO (1955-2006 рр.). Узагальнено відомості про змістовність професіонального часопису...»

«Топішко І.І. УДК 330.01 кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри економічної теорії Національного університету “Острозька академія” ЕКОНОМІЧНА КРИЗА ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ КРИЗИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У статті обгрунтовується теза щодо кризи сучасного неолібералізму і політики Вашингтонського консенсусу, що на ньому базується. Можливість подолання сучасних кризових явищ розглядається у контексті зміни існуючої моделі соціально-економічного розвитку. Ключові слова:...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгознавство. 2008. Вип. 3. С. 344 – 348 Ser. Bibliology. 2008. Is. 3. P. 344 – 348 Мирослава КОЛОДІЙ: ҐЕТЕАНА У НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІІ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА У 2008 р. Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка виповнилося 400 років. Це найдавніша книгозбірня України; там знаходяться унікальні колекції книжкових видань. Однією з них є колекція Ґетеани – спадщина великого німецького...»

«]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] Д. С. Гордієнко листи В. Бузескула до М. Бережкова останній час в українській історичній науці інтерес істориків помітно змістився з опису політичних та соціально-економічних подій минулого до вивчення процесів «внутрішньої» історії свідомості та мислення, як і загалом приватного життя людей, що, власне, притаманно і сучасній світовій історіографії [див.: 1, с. 4–5]. Таким чином, спостерігається процес посилення зацікавлення біографістикою, одне з перших місць в якій...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»