WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 16 ] --

Вона давала можливість розв’язати гордіїв вузол суперечностей, по­ роджених наполегливими й послідовними заходами Шагін-Ґірея щодо нав’язування військового союзу з Варшавою. Спрямувавши татар на московські землі, Польща уникала безпосереднього втручання в крим­ ську міжусобицю, а отже й у дражливе пов’язання її з інтересами Туреччини, перемир’я з котрою залишалося хистким і непевним. При цьому було б збережено лояльність супроти бунтівливих братів, відвернуто на певний час татарську загрозу, прискорено укладання повноцінного миру з Туреччиною, так потрібного через наближення чергової шведської війни, зрештою, було б потішено власну антимосковську налаштованість. Амбівалентну, як завжди, роль відігравали козаки. їхня заанґажованість в кримські справи одночасно й пом'як­ шувала, і підсилювала «провину» Польщі перед Стамбулом, а от у стосунках з Шагін-Ґіреєм однозначно розв’язувала руки. Власне Вар­ шава активно з цього користалася15.

Таким чином, судячи з усього, зближення Магмет- і Шагін-Ґірея з українськими козаками, заплутуючи міжнародну ситуацію в реґіоні, додавало Москві головного болю й, без сумніву, змушувало твердо тримати руку на пульсі подій. Чи ж мала змогу Москва виконати першу вихідну умову вироблення ефективної поведінки — скласти адекватне 13 Брехуненко В. А. Стосунки українського козацтва... — С. 164-177.

14 Новосельский А. А. Борьба Московского государства... — С. 124-129.

15 Про місце козацького чинника в польсько-татарських стосунках 1624-1629 pp. див.:

Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Т. VII. — С. 539-543; Т. VIII. — Ч. 1. — K., 1995. — С. 25, 42-56; Рудницький С. Українські козаки в 1625-1630 р. // Записки Наукового товариства імені Шевченка (далі — Записки НТШ). — Т. XXI. — Львів, 1899.— С. 30-45; Baranowski В. Polska a Tatarszczyzna... — S. 32-33,44,65,80-100.

72 В ік т о р Б р е х у н е н к о уявлення про сутність козацько-татарського союзу, його перебіг, інте­ реси обох суб’єктів та зацікавлених зовнішніх чинників?

Вдивляючись з такого погляду в характерну для післясмутної Московії систему акумулювання інформації про події в ареалі, на який поши­ рювалися впливи козацько-татарського союзу 1624-1629 рр., не важко помітити багатокомпонентність та збалансованість цієї системи. Клю­ човими ланками збору відомостей були посольські місії до Криму, Ту­ реччини, Польщі, донських козаків, а також воєводи міст південного порубіжжя, Військо Донське. Як потенційних інформаторів (добровільних і примусових) кожен з перелічених чинників використовував приступне для нього якнайширше коло осіб (від іноземних дипломатів і кримських мурз і послів до полонеників та донських козаків). Суттєво, що українські терени, особливо ближчі до Московії, постійно «прострілювалися» мос­ ковськими купцями, а також вивідувачами, спеціально засиланими воєводами. У воєводських центрах неодмінно допитувалися вихідці з України на «цареве ім’я», особи, які поверталися з полону турецького, кримського, «литовського» (польського, українського, окремо козаць­ кого). Висока частотність появи колишніх полоняників слугувала ваго­ мим фактором поповнення та урізноманітнення відомостей, особливо кримських і турецьких.

Як означена система функціонувала в період козацько-татарської спілки 1624-1629 рр.? За цей час Крим відвідали 4 московських по­ сольства (Я. Дашкова та С. Волкова (1623-1624), О. Прончищева та Р. Болдирєва (1625), Д. Скуратова й М. Посникова (1625-1627), С. Тарбеєва та І. Басова (1627-1629))1 У Москві побувало 5 кримських посольств (1624-1625, 1625-1626, 1626-1627, 1627, 1628), не менше шести разів приходили кримські гінці (1624, 1625 (двічі), 1626, 1627, 1628, 1629)1 Ще одне кримське посольство з’явилося невдовзі після остаточної поразки Магмет- і Шагін-Ґірея18. Наприкінці березня 1624 р.

до Туреччини було споряджене посольство і. Бєгічева, однак воно не доїхало до пункту призначення. І. Бєгічєв був страчений 1 вересня в Карасу-Базарі за наказом Шагін-Ґірея19. Після цього до березня 1629 р.

припиняються дипломатичні стосунки з Туреччиною на рівні посольств.

З боку донських козаків Москву відвідало три військових станиці20. До 16 Новосельский А. А. Борьба Московского государства... — С. 437-438.

17 Російський державний архів давніх актів (далі — РДАДА). — Ф. 123. — 1624 №16, 17-а; 18, 1625 №15,16; 1626 № 1,6, 7,1628 № 6, 7.

18 РДАДА. — Ф. 123. — 1629 № 10.

19 Новосельский А. А. Борьба Московского государства... — С. 126.

20 Русская историческая библиотека (далі — РИБ). — Т. XVIII. — СПб., 1898. — С. 229-258, 285-286, 297-304М о с ко в с ь ка д е р ж а в а 73 Речі Посполитої послів не засилали, однак у 1625 р. в Москві побували посли від українських козаків на чолі з Іваном Гирею, а під кінець 1625 р. та зимою 1626-1627 р. ще два посольства21. Як видно з фондів Посольського та Розрядного приказів, активно надсилали власні від­ писки та допитові свідчення різних осіб порубіжні воєводи від Астрахані до Брянська й Путивля. Така структура інформаційного забезпечення уможливила назагал добру, хоча, як побачимо нижче, небездоганну поінформованість Москви про козацько-татарський союз.

Перші сигнали про зближення козаків з Магмет- і Шагін-Ґіреями отримали в Москві вже на початку осені 1624 р. 20 листопада до Посольського приказу потрапила відписка на той час вже мертвого І. Бєгічева з повідомленням, що коли військо братів стояло під Кафою «до Шан-Ґірея прийшли з моря та з Міусу черкас чоловік з п’ятсот, а із Запорог де по Шан-Ґіреєвій присилці черкаси до нього ідуть таки»22.

В кінці року про суттєву причетність запорожців до розгрому Джанібекрея та турецького Реджеб-паші під Кафою у Москві дізналися зі статейних списків послів до Криму Я. Дашкова й С. Волкова та розмінщиків з московського боку М. Ізмайлова й Ф. Степанова2 Останні до того ж підтвердили інформацію І. Бєгічева про присутність в подіях донського сліду (під Кафою було «донських козаків з п’ятдесят та чер­ кас шістдесят»)2 Отже, Москва отримала свідчення з обох тривожних для неї питань: налагодження військового співробітництва запорожців з новою владою Криму й втягування ними до справи донських козаків.

Не минув очей Москви і факт укладання козацько-кримського союзу 24 грудня 1624 р. Однак ця ключова подія відбилася в московських джерелах лише в загальних рисах («договір вчинено», головний приз­ відця й підписант з кримського боку (Шагін-Ґірей), номенклатура по­ передніх дарунків, надісланих запорожцям капгою)25. Пункти угоди залишилися невідомими, про що, окрім відсутності в приказній доку­ ментації будь-яких прямих вказівок на них, свідчить брак опосеред­ 21 Грушевський М. С. Історія України-Руси. — Т. VII. — С. 525; Воссоединение Укра­ ины с Россией. Документы и материалы в трех томах. — Т. 1. — М., 1954. — С. 50-53.

22 РДАДА. — Ф. 123. — 1624 № 2. — Арк. 312.

23 РДАДА. — Ф. 123. — 1624 № 3.— Арк. 107; Новосельский А. А. Борьба Московского государства... — С. 112-113.

24 РДАДА. — Ф. 123. — 1624 N8 3. — Арк. 107.

25 Новосельский А. А. Борьба Московского государства с татарами... — С. 114. Крім того, інформація про укладення козацько-татарського союзу міститься також у вістовому спискові московських послів у Криму О. Прончищева та Р. Болдирєва, отриманого в Посольському приказі (на відміну від джерел про цю подію, залучених О. Новосельським) не раніше кінця 1625 р. (РДАДА. — Ф. 123. — 1625 №11. — С. 6).

В ік т о р Б р е х у н е н к о кованих згадок в тій її частині, яка характеризує реакцію центральної влади (царські грамоти та накази воєводам, послам розмінщикам). Так само поза кадром залишився власне переговорний процес. Прина­ гідно зауважу, що хоча сам козацько-татарський договір вже неод­ норазово привертав увагу дослідників26, підступитися до проблеми переговорів вдалося лише останнім часом. Спершу українському до­ слідникові Ю. Мицику пощастило віднайти у відділі рукописів Бібліо­ теки Оссолінських звістку про те, що спочатку між козаками й татарами було досягнуто усної домовленості, а вже потім з’явився письмовий варіант2 Подальші ж пошуки в польських архівах дозволили виявити джерела, що проливають світло на вихідні позиції сторін та на хід переговорів.

Документи вийшли з-під пера польського посла в Криму Кшиштофа Краушевського. «Пересторога» посла, подана до таємної ради 10 бе­ резня 1625 р., підтверджує інформацію з джерела, використаного Ю. Мициком, про багатоступеневість процесу досягнення домовленостей між сторонами. Власне К. Краушевський наводить перший варіант присяги Шагін-Ґірея, далі подає козацькі зауваги до неї й коротку власну оцінку тих загроз для Корони, які породжував договір. Інше джерело — «Новини з боку татар і козаків» — доповнює картину описом кількох суттєвих фрагментів переговорів.

Зіставивши «Пересторогу» зі змістом опублікованої С. Голубєвим2 8 остаточної присяги Шагін-Ґірея, не важко помітити, що остання увібра­ ла в себе ті вимоги, які, згідно з повідомленням польського посла, козаки висунули перед калгою після того, як ознайомилися з наданим татарами текстом. А це у свою чергу засвідчує засадничу достовірність інформації К. Краушевського. Принаймні, не викликають сумніву факти існування первісного тексту присяги Шагін-Ґірея та відсутності в тій присязі заявлених послом козацьких вимог. Питання виникають тільки щодо ступеня автентичності «пересторожної» присяги, а також з при­ воду того, чи насправді обмежувалися козацькі вимоги пунктами, зано­ тованими послом.

Отже, за дуже правдоподібною версією К.

Краушевського, вихідна позиція Шагін-Ґірея полягала в тому, щоб обмежитися зобов’язанням:

а) не здійснювати «жодних вторгнень в державу найяснішого короля Жигмунта»; б) надавати Польщі на її заклик військову допомогу проти неприятелів; в) «сусідську приязнь», «мир, спокій, згоду» мати з Війсь­

–  –  –

ком Запорозьким29. Впадає в око, що калга, домовляючись з козаками, уводить в поле договору третій суб’єкт — Варшаву — і при цьому біль­ шість зобов'язань воліє брати якраз перед нею, а не перед козацтвом.

Така формула давала йому вигоди одразу на двох напрямах: по-пер­ ше, зводила до мінімуму формалізацію своїх союзницьких обов’язків при одночасному збереженні підстав вимагати в козаків збройної допомоги; по-друге, засвідчувала лояльність до польського короля, у якого упродовж літа-осені 1624 р. Шагін Ґірей запобігав політичної та військової підтримки — спілки проти Кантеміра й Туреччини, а також офіційного дозволу на використання її підданих — козаків.3 Калга доб­ ре розумів, що укладення ним договору без згоди короля могло якщо й не зруйнувати його польські плани, то погіршити стосунки з Варшавою.

Наведені ж вище односторонні зобов’язання при мінімумі властиво «козацьких» статей суттєво пом’якшували б ситуацію.

Однак верхівка козаків виявила далекоглядність, певно, несподіва­ ну для кримської сторони. За версією К. Краушевського, політичні вимоги козацтва торкалися конкретизації пункту про приязнь. Козаки вимагали, аби «було долучено до цієї присяги, щоб з усіми Ордами прилеглими вам були приятелями приятелів наших постійно, статечно;

при Війську Запорізькому стали, коли нам буде потреба». Крім того, запорожці порушували питання про негайну виплату їм тих упоминок, які Крим отримав від Польщі31. Очевидно козаки виявили велику напо­ легливість, якщо вдалося досягти бажаного. В остаточному присяжно­ му листі натрапляємо на заяву Шагін-Ґірея, що їм від усіх підлеглих Бахчисараю татар («від мене і від людей наших держави Кримської») не буде чинитися жодної кривди. У протилежному випадку калга мусив би «десятьох за одного видати». Калга також зобов’язувався надавати козакам військову допомогу32. Ті у свою чергу брали аналогічний ком­ плект зобов’язань супроти Криму. Врешті, у договорі відсутня будь-яка згадка про Варшаву3 Звідси випливає не відбита в «Пересторозі»Pages:     | 1 |   ...   | 14 | 15 || 17 | 18 |   ...   | 133 |
Похожие работы:

«Бабанли Р.Ш. Історичний розвиток положень про заборону зворотної дії кримінального закону в часі 17 Гилинский Я. Методологические проблемы исследования территориальных различий преступности / Яков Ильич Гилинский // Теоретические проблемы изучения территориальных различий преступности. Труды по криминологии : Учёные записки Тартуского государственного университета. – Тарту, 1985. – Вып. 725. – С. 32. 18 Криминология: приглашение к дискуссии : моногр. / авт. кол.: Александр Владимирович Баляба,...»

«ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету Випуск 8 (51), 2014 УДК: 37 (091):271 (477. 83 /.86) Н.М. ДМИТРИШИНА ГЕНЕТИЧНА ПЛОЩИНА АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ДИДАКТИКИ У СВІТЛІ ЧЕРНЕЧОГО ВИХОВАННЯ НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ (30-ТІ РР. ХХ СТ.) Резюме. У статті проведено аналіз генетичної площини актуальних проблем дидактики на прикладі чернечих освітніх закладів, що діяли на...»

«УДК 930.2.(477) В.А. ПАРХОМЕНКО ПЕРЕДУМОВИ ЗДОБУТТЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ У 1918 РОЦІ В ІСТОРИКО-МЕМУАРНІЙ ЛІТЕРАТУРІ На підставі спогадів сучасників аналізується діяльність західноукраїнського політикуму в роки Першої світової війни, яка передувала створенню Української Національної Ради та Листопадового повстання 1918 р. Ключові слова: мемуарна література, Галичина, Головна Українська Рада, Січові стрільці Одним із найважливіших джерел до вивчення подій Української революції, зокрема...»

«Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 1 (290), 2015 УДК [378.091.2+001.891]–044.247 Є. І. Райхман ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Актуальність і доцільність дослідження проблеми організації науково-дослідної роботи майбутніх магістрів педагогічної освіти у вищому навчальному закладі обумовлена з одного боку специфікою навчання в магістратурі, що характеризується високим рівнем творчої спрямованості навчальної та наукової роботи, а з іншого – зростаючими...»

«Правове регулювання економіки. 2012. № 11—12 35. Сорокина Е. А. Категория добросовестности в западной традиции права: историко-теоретический аспект : дис. канд. юрид. наук : 12.00.01 / Елена Александровна Сорокина. — М., 2009. — 180 с.36. Седаков С. Ю. Создание и развитие контрактов в доклассическом римском праве : дис. канд. юрид. наук : 12.00.2001 / Сергей Юрьевич Седаков. — М., 1996. — 168 с.37. Харитонов Є. О. Історія приватного (цивільного) права Європи. Витоки / Євген Олегович Харитонов....»

«YOUNG SPORT SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2012. V.1. P. 80-87 УКРАЇНИ. 2012. Т.1. С. 80-87 УДК 796.86(477.83/86) СТАНОВЛЕННЯ СПОРТИВНОГО ФЕХТУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ (середина XVIII – середина ХХ ст.) Олена ДЬОМІНА Львівський державний університет фізичної культури Анотація. У статті представлено хронологію створення фізкультурно-спортивних організацій, які розвивали фехтування на території України до 1941 року. Показано роль спортивних педагогів та функціонерів у становленні...»

«ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 1 (13), 2013 УДК 371.321:004 С. І. НЕТЬОСОВ (канд. пед. наук, доц.) Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, навчально-науковий інститут праці та соціальних технологій, С. Ф. НЕТЬОСОВА (вчитель-методист) Комунальний заклад «Луганський навчально-виховний комплекс спеціалізована школа І ступеня-гімназія № 42» ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СИСТЕМІ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ ВЧИТЕЛЯ...»

«КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради Інформаційно-бібліографічний відділ КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Методичний кабінет при управлінні освіти Херсонської міської ради ЩО ЧИТАТИ ВЛІТКУ учням 3 класу (рекомендаційний бібліографічний список) Херсон 2014 ФОЛЬКЛОРНІ ТВОРИ 84.2(4УКР) Героїчні казки українського народу / худож. В.С. Мухіна; ред. Г39 О.М. Конечна. – 3-є вид. Чернігів: ред.-вид. комплекс...»

«ДОДАТОК 4 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Інститут журналістики Кафедра соціальних комунікацій «ЗАТВЕРДЖУЮ» Заступник директора з навчальної роботи проф. Приступенко Т.О. «»2014 року ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методологія досліджень соціальних комунікацій для магістрів напрям підготовки 030301 – Журналістика 030302 Реклама та Зв’язки з громадськістю 030303 Видавнича справа та редагування спеціальність 8.03030101 – Журналістика 8.03030201 Реклама 8.03030202 Зв’язки з...»

«Діалог цивілізацій: Уроки Мілоша для України Ми публікуємо повний текст панельної дискусії “Діалог цивілізацій”, що відбулася у Львові 15 вересня ц.р., під час XVIII Форуму видавців, в рамках міжнародного проекту «Уроки Мілоша для України». Участь у львівській дискусії взяли Анджей Менцвель один із найвпливовіших інтелектуалів сучасної Польщі, Борис Дубін відомий російський соціолог і перекладач, Мирослав Попович український філософ, Рустем Жангожа філософ і письменник. Модерував дискусію...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»