WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 129 | 130 || 132 | 133 |

«УКРАЇНА ТА РОСІЯ •• ПРОБЛЕМИ ПОЛІТИЧНИХ І СОЦІОКУЛЬТУРНИХ вшносин Збірник наукових праць Київ 2003 Затверджено до друку вченою радою Інституту історії України НАН України Р е д а к ц і ...»

-- [ Страница 131 ] --

1 Маємо цікаві матеріали допиту Герцика 1721 р., які видрукувала «Киевская ста­ рина» в 1883 р. Окрім іншого, він подав важливі й цікаві відомості про перебування Орлика та його прибічників у Бендерах і Стокгольмі. З допиту Григорія Герцика довідуємося про такі факти. Дід його Семен «прийшов» в Україну з Литви, а батько народився вже в Полтаві. Про політичні наміри І. Мазепи перейти на бік Карла XII взнав лише в останній момент. Про причини, що спонукали його підтримати геть­ мана, він, очевидно, за тих обставин сказати правду не міг, щоб не нашкодити собі й рідним. А тому його оповідання з цього приводу виглядає так: «...Приехал полковой сотник Василий Зеленейский (у 1708 р. був відомий сотник полковий Богдан Зеленський. — О. Г.) и, едучи дорогою и приехав в Полтаву (де нібито перебував Григорій Герцик. — О. Г.), объявил всем, что Мазепа изменяя пошел к шведу, и по такой ведомости собирались мужики в город и старшину били и грабили, и оттого купцы и 572 О л е кс а н д р Г у р ж ій кій фортеці, суворо утримувався під вартою в Адміралтействі, а потім (десь у кінці 1727 — на початку 1728 рр.) одержав можливість посе­ литися у Москві з дружиною й дітьми. Там за ним безперестанно на­ глядали капрал Биков і солдат Лободін. Остаточну свободу одержав лише 1735 р. У московський період свого життя колишній старшина і відомий вояк, патріот, щоб прогодуватися, займався медичною прак­ тикою. Частину його маєтків було відібрано і передано спадкоємцям постраждалого від Мазепи В. Кочубея, а йому особисто було заборо­ нено виїздити в «Малоросію». Помер у Москві.

Дружина Григорія Герцика — Анастасія Василівна Гоомека (дочка смілянського сотника) — померла в Москві 1732 р. Чоловік навіть не зміг поховати її на свій кошт17 Брати — Іван і Афанасій — також перебували у таборі Мазепи, жили в Бендерах, аз1 71 5 р. — у Стокгольмі18. Наприкінці 1734 — на початку 1735 рр. П. Орлик спробував активізувати свою політичну діяльність і зібрати збройні сили проти Росії. За фінансової підтримки урядів Франції й Туреччини він зосередив навколо себе до 1 тис.

своїх давніх прихильників і козаків, у тому числі й загін у кілька сотень вершників уславленого отамана Сави Чалого. В Каушанах було ство­ рено штаб, до якого увійшов й Іван Герцик. На тому етапі їх підтри­ мав і кримський хан19.

знатные люди выбегали из города вон в иные места, в то время и он Григорий, оставя жену и детей своих, с братом своим Иваном поехали за Днепр, в Корсунь, где они имели двор свой и маетности; а третий меншой их брат был тогда при Орлике для науки, и как они приехали в Чигирин, и стоявшей тамо с войски генеральной ясаул Гамалей (в 1707-1709 рр. генеральним осавулом був Михайло Андрійович Гамалія. — О. Г.), и корсунской полковник Кандыба ((йдеться про корсунського полковника Андрія (Андроніка) Кандибу (1708-1710). — О. Г.), кото­ рые в том городе, по определению от Мазепы, держали нас, их Герцика с братом одержали в Корсун ехать не допустили и иных малоросийских жителей, которые из-за Днепра поуходили и тамо задерживали ж, и в тот-же день приехал туда и Чигиринской полковник Мокиевский (чигиринський полковник Костянтин Мокієвський (1708-1709). — О. Г.), и на другой день его Григорья и брата его Ивана и других, кто в то время с сей стороны Днепра уходили и тамо одержаны, взяли и отвезли паки на сю сторону, и незнатных роспустили, кто куда хотел, только-б за Днепр не переходили, а ево Григорья с братом и прилускаго полковника Горленка детей и иных знатных козаков привезли в Лубны, а из Лубен в Ромен, где тогда Мазепа уже был» (Допрос Григория Герцыка об участии его в измене Мазепы // Киевская старина. — 1883. — N2 3. — С. 596).

1 Бантыш-Каменский Д. Н. История Малой России от водворения славянства в сей стране до уничтожения гетманства. — К., 1993; Русский биографический сло­ варь. — Т. Герберский-Гогенлоэ. — М., 1916. — С. 135.

1 Єнсен А. Орлик у Швеції // ЗНТШ. — Т. 92. — Львів, 1908. — С. 93-169.

1 Субтельний О. Мазепинці. — С. 149.

З Історіє ро дів У к р а їн и т а РосЛГ 573 Дружина Івана— Агрипина Іванівна Левець— дочка одного з керів­ ників Генеральної військової канцелярії, як і багато інших старшинсь­ ких жінок, була змушена проживати в Москві під наглядом (1712-1727).

Серед їхніх найближчих родичів у першій третині XVIII ст. згадують­ ся: Марія Павлівна (з чоловіком Володимиром Григоровичем Максимо­ вичем — військовим товаришем); Ганна Павлівна (від 6.ХІ.1698 р. з чоловіком Пилипом Орликом, у 1715-1720 рр. мешкала в Стокгольмі);

Христина Павлівна (з чоловіком Григорієм Іллічем Новицьким — охочекомонним полковником, засланим до Сибіру 1709 р.).

Окрім того, в 20-х роках XVIII ст. жили такі представники цього роду:

Петро Григорович (помер до 1728), Василь Григорович, Семен Григорович, Павло Григорович, Микола Григорович (народився після 1728 р., священик містечка Великі Будища); 1794 р. дворяни Полтавського повіту офіційно засвід­ чили, що предком Миколи був Григорій Герцик — дід Павла20, Парасковія (Параска) Григорівна.

Серед наступного, фактично п’ятого, покоління відомі Герцики:

Костянтин Миколайович (р. н. близько 1768 — п. після 1845). У 40-х роках служив колезьким регістратором. Мав дружину Єлизавету Гриневу.

Мало що відомо про Г оигорія Миколайовича, який був одружений з Дарією Міщенко.

Павло Миколайович у 20-х роках XIX ст. значився священиком у с. Покровському Бахмутського повіту. Мав дружину — Меланію Рома­ нівну Сербину.

Досить відомим був Михайло Костянтинович (р. н. 1790). Спочат­ ку кадет 2-го Кадетського корпусу. Потім: прапорщик Охотського піхот­ ного полку (з 1809), підпоручик (1813), поручик (1816), штабс-капітан (1817), капітан у відставці (1818-1819), капітан (1820). У 1823 р. служив у Полтавському внутрішньому гарнізоні, 1824 р. — єгерському полку.

З 1826 р. — майор, 1828 р. — підполковник, 1831 р. — полковник у від­ ставці. Брав участь у походах російських військ у Бесарабію та Молдо­ ву, здобутті Сілістрії та Браїлова, облозі Рущука. У 1812 р. задіяний у Польщі, 1813 і 1814 рр. — у Прусії та Сілезії, 1828 р. — Туреччині, під Браїловим і Шумлою (до 1829 р.). Мав маєтки та кріпаків у с. Степанівці Полтавського повіту й Зеленківському повіті. Помер після 1832 р.

20 Лазаревский А. Очерки малороссийских фамилий. Материалы для истории об­ щества в XVIII и XIX веках: Гамалеи, Герцики, Гоголи. — С. 448.

О л е кс а н д р Г у р ж ій Його дружина — Марія Опанасівна Висоцька, дочка поручика, вла­ сниця маєтку в с. Степанівці Полтавського повіту.

Данило Гоигорович на початку XIX ст. мешкав у м. Великих Будищах, служив канцеляристом.

Ісак Гоигорович (р. н. 1795) також жив у Великих Будищах; канце­ лярист (1805); потім переселився до Москви, служив титулярним рад­ ником. Помер 14 грудня 1871 р. Похований на Ваганківському цвинтарі в Москві.

Його дружина — Варвара Тимофіївна (4.ХІІ.1815 — 20.VIII.1886) похована поряд з чоловіком.

Олександр Павлович у XIX ст. був дияконом.

Степан Михайлович народився 13 жовтня 1833 р. і мешкав у с. Степанівці Полтавського повіту.

Панас Михайлович народився 5 листопада 1837 р. у тому ж селі, де і мешкав потім.

Дар’я (н. 9 березня 1839 р.) та Олександра (н. 1844) Михайлівни.

Гаврило Ісакович (8.VI11845 — 29. X. 1902 р.) — надвірний радник.

Син Ісака Григоровича, з яким і похований у Москві.

Крім названих, відомі також Йосип Герцик — випускник Дворянсь­ кого полку (1837); майор Ставропольського єгерського полку. Загинув у бою при р. Білій 19 жовтня 1854 р. під час Кримської (Східної) війни 1853-1856 рр. царської Росії проти коаліції держав у складі Англії, Франції, Туреччини і Сардинського королівства за розширення і зміц­ нення позицій у районі Близького Сходу та Балкан.

Євген Васильович Гзрцик — колезький регістратор на початку XX ст.

Одна з жінок родини Герциків (ім’я невідоме) була одружена з Кос­ тянтином Григоровичем Ковалевським (р. н. 1844) — дійсним статсь­ ким радником, головою Люблінського окружного суду.

Серед представників стародавнього роду Герциків західно-руської гілки, записаної до родовідної книги Вітебської губернії, в XIX ст. най­ більш знаним був Антон Казимирович (11.XI 1809 — 6.VII 1891) — військовий інженер, генерал-майор. Народився в сім’ї військового цар­ ської армії. 1825 р. поступив у Головне інженерне училище. В кінці 1829 р. він — польовий інженер-прапорщик, а з 1 січня 1831 р. — підпо­ ручик. Працював у Петербурзькій, Київській (з січня 1832 p.), а потім знову Петербурзькій (з жовтня 1833 р.) інженерних командах. 1834 р.

направлений у кондукторську роту Головного інженерного училища.

З червня 1835 р. — поручик. У травні 1838 р. призначений польовим ін­ женером і через кілька місяців переведений у Севастопольську інжене­ рну команду. 1839 р. — штабс-капітан, а з 1843 р. — капітан. У травні 1845 р. його призначили командиром Бендерської інженерної команди.

З іс то р ії ро дів УкрвТни тв Р о с ії З квітня 1850 р. — п ід п о л к о в н и к. З самого початку 1852 р. переведений у командири Севастопольської інженерної команди, яка займалася ук­ ріпленням міста. З початку героїчної 349-денної оборони Севастополя під час Кримської війни 1853-1856 рр., від 13(25) вересня 1854 р., після того, як російські війська зазнали поразки в битві на р. Альмі й змушені були відступити до Бахчисарая, а 67-тисячна армія і значний флот союзних держав (34 лінійні кораблі та 55 фрегатів) рушили до міста з наміром його захопити, Антон Герцик керував інженерними роботами 1-го відділення оборонної лінії. Під керівництвом військового інженера Е. І. Тотлебена будував і поліпшував зруйновані ворогом укріплення.

Відзначившись у боях, 1855 р. одержав чин полковника і незабаром (того ж року) був нагороджений орденом св. Георгія 4 ступеня. На той час якраз минуло 25 років його служби офіцером. Під обстрілом напа­ даючих він зумів організувати наведення плавучого мосту через Сева­ стопольську бухту, за що одержав орден св. Анни 2 ступеня. Після рішення російського командування залишити ворогові зруйноване міс­ то й перевести війська з південного на північний бік Севастопольської бухти, Герцик керував роботами в приморських батареях, прибудова­ ми для поранених і хворих. З розформуванням Севастопольської інже­ нерної команди був переведений до Київської (1856). З листопада 1859 р. його призначено помічником командира Ліфляндського інже­ нерного округу, а з квітня 1861 р. — доглядачем Інженерного палацу в Петербурзі. 1864 р. нагороджений орденом св. Володимира 4 ступеня.

З 1879 р. — генерал-майор у Головному інженерному управлінні.

З 1883 у запасі. Похований у Петербурзі на території Новодівичого монастиря21.

2 Русский биографический словарь. — С. 140.

Юрій Савчук Знамена українських гетьманів з Палати зброї Московського Кремля Упродовж ХІХ-ХХ ст. історики неодноразово зверталися до теми козацьких клейнодів. Доля козацьких реліквій хвилювала й знайшла відображення у науковій творчості багатьох дослідників козацтва.

Відзначимо щойно найвагоміші у цій ділянці праці О. Лазаревського, П. Короленка, І. Крип'якевича, В. Іванова, О. Апанович, Я. Ісаєвича, Ю. Мицика, Ю. Савчука, І. Ситого1 Осібним ракурсом зазначеного напряму наукових досліджень ста­ ло вивчення, збереження та популяризація козацьких прапорів2 у вітчизняних та зарубіжних музейних колекціях. Велике зацікавлення історичною долею запорозьких клейнодів виявляв Д. І. Яворницький.Pages:     | 1 |   ...   | 129 | 130 || 132 | 133 |
Похожие работы:

«Зиновій Антонюк конСПЕкт САМоУСвіДоМЛЕннЯ чАСтинА 2 ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ДУХ І ЛІТЕРА ХАРКІВ–КИЇВ  На обкладинці використана графічна робота худ. І. Остафійчука Відповідальні за випуск: Євген Захаров, Костянтин Сігов, Леонід Фінберг Редактор: Ніна Кусайкіна Художнє оформлення: Світлана Невдащенко Комп’ютерна верстка: Олег Мірошниченко Антонюк Зиновій Конспект самоусвідомлення. Частина 2 / Харків–Київ: Дух і Літера, 2007. – 336 с. ISBN 978-966-378-058-0. © З. Антонюк, 2007 © С....»

«УДК 930.1 (091) Швайба Н.І. ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА О.П. ПРОНШТЕЙНА: ЛИСТИ ІСТОРИКІВ З УКРАЇНИ У статті висвітлюється науковий шлях історика О.П. Пронштейна, розкриваються його зв’язки з науковцями УРСР. Вперше публікуються листи до вченого від відомих українських істориків. Ключові слова: О.П. Пронштейн, листування, українські історики. В статье освещается научный путь историка А.П. Пронштейна, раскрываются его научные связи с учеными УССР. Впервые публикуются письма к ученому от известных...»

«УДК 159.923 О.В. Матласевич Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значимих проблем У статті обґрунтовується роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально значимих проблем. На думку автора, вирішення тих чи інших соціальних проблем можливе тільки на основі їх усвідомлення і прийняття. Розглядаються такі актуальні проблеми як дисгармонія суспільно-історичного і психологічного планів розвитку, соціальні протиріччя і конфлікти, негативне...»

«Спецвипуск ІСТОРИЧНІ НАУКИ Романцова Н.І. УДК 94(477) «189/ 191» : 929 Вишн ( 045 ) Постать князя Д.Вишневецького у науковій спадщині М.Грушевського Розглядаються історіографічні аспекти щодо висвітлення у наукових працях Михайла Грушевського питань життя та діяльності князя Дмитра Вишневецького. Аналізуються дискусійні проблеми, яких торкнувся видатний історик та мотивація його інтересу до постаті Д.Вишневецького-Байди. Зроблено висновок про вагомий внесок М.Грушевського у дослідження...»

«Ш ОШ ОШ І Літературна критика УДК 82.0 ББК 83.3 (0) П 50 Подіщук Ярослав. РЕвізії пам’яті : літературна крити­ ка / Я. О. Поліщук. Луцьк ; ПВД «Твердиня», 2011. 216 с.(Бібліотека альманаху українців Европи «Зерна»; 62) Ц я книжка вміщує вибрану літ ерат урну критику авт ора з ост анніх років. Однак її своєрідність зумовлена об’єктом аналізу, який становить поетика пам ’ят і в акт уальній словесності. Саме в цьому ракурсі Ярослав П оліщ ук аналізує літ ерат урний потік, виділяючи в ньому твори,...»

«рЕЦЕНЗіЇ Й огЛЯДи ОстрОзька академія XVI–XVII стОліття: енциклОпедія. – Острог: видавництво національного університету «Острозька академія», 2011. – 512 с. Вихід у світ книги «Острозька академія» без перебільшення – явище в історико-культурному житті України. Написана в енциклопедичній формі, вона є повноцінним науковим дослідженням однієї з яскравих сторінок історії України епохи відродження її національної та духовної ідентичності. Цілком природно, що у змістовому центрі видання перебуває...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ ЛИТОВЧЕНКО ВЛАДЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 930.85:341.16:001 РОЛЬ ЮНЕСКО В ОХОРОНІ ТА ЗБЕРЕЖЕННІ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ (1954–2010 рр.) 07.00.02 – всесвітня історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Миколаїв – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі дипломатичної та консульської служби Дипломатичної академії України при Міністерстві...»

«Розділ 2. Театральне, кіно-, телемистецтво, хореографія УДК.028.3.071.2:[792.54:782.1] А. А. СОЛОВ’ЯНЕНКО Л.КУРБАС: ПРИНЦИПИ ВИХОВАННЯ АКТОРА ТА СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОПЕРНО-ВОКАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА Розглядаються принципи Л. Курбаса по вихованню актора та здійснена спроба їх проекції на сучасні тенденції розвитку оперновокального виконавства. Ключові слова: оперно-вокальне виконавство, виховання актора, Л.Курбас. Рассматриваются принципы Л. Курбаса по воспитанию актера и предпринята попытка их проекции...»

«Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 38 Collection of scientific works. – 2014. – Issue 38 “ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ” “EFFICACY PUBLIC ADMINISTRATION” УДК 341.218.1:352.075:94(477.83/.86) С. Пасічник СТАНОВЛЕННЯ ДЕРЖАВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ ГЕТЬМАНЩИНИ Проаналізовано передумови становлення державно-територіального устрою, розвиток системи державного управління та особливостей здійснення загальнодержавного місцевого управління на території Гетьманщини. Ключові слова: Гетьманщина,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.В. Оніщенко СІМЕЙНЕ ПРАВО Навчальний посібник Київ 2009 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет О.В. Оніщенко СІМЕЙНЕ ПРАВО Навчальний посібник Київ Видавництво Національного авіаційного університету «НАУ-друк» УДК 347.61/.64(075.8) ББК Х404.5я7 Рецензенти: В.О. Заросило – канд. юрид. наук, доц. (Академія управління МВС України); Г.Г. Забарний – канд. юрид. наук, доц. (Національний...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»