WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 7 ] --

В тій же організації виголосили впродовж тої ж осени і зими цілий ряд доповідей визначні публіцисти й науковці, які основно розбирали українську проблему у міжнародному аспекті.

Після загальних зборів Українського Студентського Союзу дня 15 грудня 1912 р.

відбулась довірочна нарада студентів університету в льокалі товариства техніків «Основа», де обговорювано потребу військового виховання і вишколу молоді та освідомлення публічної опінії в цій справі.

Із пресового ідеологічного фронту в тому часі треба тільки пригадати статтю студента Карла Коберського в «Громадськім Голосі» ч. 2 з січня 1913 року, в якій він основно скритикував і блискуче виказав помилковість резолюцій про «культурні цін ності» із студентських зборів з дня 15. ХІІ. 1912 року та вияснив безумовну потребу активної, визвольно-державницької пропаганди і організації збройної боротьби серед широких народних мас, як єдиного шляху до осягнення наших національних ідеалів. Ця стаття була тоді дуже популярна і була реферована в Секціях Українського Студентського Союзу в цілому краю та в значній мірі причинилась до розбудови ідеологічних основ українського стрілецького руху.

Також Український Січовий Союз, що був керуючим центром січового руху, прийшов до переконання, що якраз надійшла хвиля, в якій належить доповнити січові товариства чисто мілітарною організацією. У своєму органі «Січові Вісті» ч. 1 з січня 1913 року оголосила старшина Союзу гарячу відозву до всіх «Січей», щоб готовилися до розправи з [18] Московщиною, до боротьби за визволення наддніпрянських братів.

Не зважаючи на це, ще довго на весні 1913 року йшли гарячі дискусії серед львівського студентства на тему доцільности українських військових організацій. Не легко приходилось ламати інертну думку. Ще дня 3. ІV 1913 року відбулись у Львові великі збори скликані.

Українським Студентським Союзом, на яких переважали голоси, що визнали «мілітарнореволюційну організацію поміж нашим народом за передчасну, а навіть шкідливу». До них належали також голоси людей, що кілька років пізніше зайняли передове становище у формації київських СС.

На цих, та на всіх інших зборах, що відбувалися в тому часі у Львові, виступав зі словом витривалий та непохитний ідеаліст, що з великим уже гуртом товаришів боровсь за слушність свого переконання, за свою революційну ідею, в яку він глибоко вірив. Був це Іван Чмола, згаданий уже провідник першого українського військового гуртка. Виступаючи на згаданих зборах, він палко заступав самостійницько-стрілецьку ідеологію. Тодішня преса тільки в коротких словах нотує його виступ, подаючи, що І.Чмола говорив про «потребу підготовки національної самооборони шляхом закладання стрілецьких дружин та ширення самостійнщьких кличів поміж народом, щоб у той спосіб надати ідеалові Самостійної України реальний зміст і бути приготованими на всякий випадок евентуальних міжнародних [20] конфліктів».

Цей коротенький зміст виступу І.Чмоли ясно схоплює провідну ідею тодішніх піонерів українського стрілецького руху.

Неможливо тут вичерпно представити цей новий бойовий, самостійницький рух, що з кожним днем поширювався не тільки у Львові, але у всіх повітах Галичини, здобуваючи для себе силою своєї ідеї та безупинною працею щораз то більші симпатії українського громадянства.

Українське жіноцтво напередодні вїйни Зокрема українське жіноцтво виявило себе рішучим прихильником державницької ідеї та активним співтворцем українських військових організацій. Великі жіночі збори у Львові, що відбулись дня 14 грудня 1912 року, виказали повне зрозуміння політичної ситуації та після виголошених рефератів високозаслуженої і загально поважаної тодішньої провідниці українського жіноцтва в Галичині – Константини Малицької, на тему «Політичне положення під теперішню хвилю» та Олени Степанівни, майбутньої страшини УСС, на тему «Завдання жінки на випадок війни» – винесли дуже принципіяльні та глибоко продумані політичні і організаційні резолюції. У 2-ій точці цих резолюцій постановлено:

–  –  –

Кінцева думка цієї резолюції є виразним висловом української незалежницької ідеї.

Вона розв'язувала понад всякий сумнів ці суперечності української політичної думки того часу, що хиталась між австрофільським льоялізмом і самостійною українською національною ідеєю. В майбутнім виступі УСС проти Росії по стороні Австрії, зміст та ідея згаданої точки резолюцій зовсім влучно мотивували нашу політичну орієнтацію. А саме:

Українці стають у майбутній війні по стороні Австрії не як її формальні горожани, лиш як добровільні союзники у своїм, добре зрозумілім інтересі, і то не по всі часи та за всяку ціну, а тільки з виразним застереженням: «як довго інтереси Австрії є згідні з інтересами українського народу і з його національним достоїнством». Отже тільки власний інтерес та національна честь – повинні бути першою і основною спонукою і мотивом діяння кожного українця. А цим власним національним інтересом була в тім часі у програмі стрілецьких організацій тільки потреба боротьби за українську державність та приготування власних сил і засобів до цеї боротьби.

Виконуючи повищі резолюції, українське жіноцтво переставило усю свою діяльність згідно з ролею жінки в часі війни. У зредагованій К.Малицькою відозві, оголошеній дня 28 грудня 1912 року, накликує Жіночий Організаційний Комітет українське жіноцтво до чуйности та готовости стрінути велику історичну хвилину, що рішатиме про долю українського народу. В цій відозві говориться:

«Щонебудь принесе нам будучність, ми мусимо бути готові на кожну і найстрашнішу евентуальність. Послідні дні тривоги і непевности навчили нас, як мало ми всі приготовані до рокової хвилі, як слабими, несвідомими, нерішучими застала б вона широкі маси нашого народу. І тому, хоч на европейськім політичнім небосклоні дипломати вивісили білу хоругов миру, ми дальше стоїмо під знаком бойового клича… Ми ждемо такої рокової лискавки, що вкаже нам наш власний [22] шлях, до власної поведе цiлі».

Вслід за тим, частина жіночої молоді вступила як рядовики до існуючих стрілецьких гуртків, із яких пізніше утворилась окрема жіноча чота під проводом Олени Степанівни при товаристві «Січові Стрільці ІІ» у Львові, – інші стали учасниками санітарних курсів, а управа жіночої організації приступила до великого діла – збірки матеріяльних засобів для потреб стрілецького руху, щоб утворити сильну матеріяльну базу для майбутньої визвольної боротьби, та щоб політичні несподіванки не заскочили нас неприготованими в останній хвилині.

Мало це бути обов'язком старшого громадянства, політичних та господарськокооперативних діячів – допомогти молоді вибудувати потрібні фінансові основи для здійснення її задумів. Але провід народу на жаль ще на півтора року перед вимаршом перших сотень УСС-ів, в вересні 1914 року на фронт у Карпатах, – не виявив належного інтересу до справи підготови організації збройної сили, якої вагу так глибоко тоді зрозуміло наше жіноцтво. Дня 18 лютого 1913 року появляється у львівських часописах друга знаменна відозва Комітету Жіночої Організації за підписом Константини Малицької, Олени Степанівни та шести інших видатних жінок зі Львова із зазивом до українського [23] громадянства складати грошові датки на фонд «Потреби України».

Коли безпосередня загроза війни хвилево минула, тоді видав Комітет Жіночої Організації дня 20 березня 1913 року третю відозву, стверджуючи живий та щирий загальний відгук нашого громадянства на попередній заклик комітету. Фонд «Потреби України»

перемінено на «Невгасаючий Фонд України». У цій відозві читаємо:

«Війна може бути або не бути, але потреби України є і будуть, і мусять бути, в міру, як рости буде розмах наших національних змагань. Але для скріплення цих наших змагань, не тільки в цій хвилині, а і в будучності, треба наготовити фонди заздалегідь… Нехай тридцятимільйоновий український народ повітає найближчу заповідь нової війни мільйоновим національним фондом. Мрії? Може покищо мрії. Але хто ніколи не пробував ламати кайданів, той рабом у кайданах і зогниє. Із зложених грошей ні сотик не буде витраченнй на ніякі, хоч як пекучі потреби хвилі

– вони виключно призначені на критичний час, коли український народ опиннться [24] востаннє перед фатальним питанням: бути, чи не бути?..»

Велике почуття історичної відповідальности, глибоке розуміння положення українського народу, всеукраїнське, соборницьке наставлення, бойовий, революційний ентузіязм та непохитна віра в перемогу української справи, – що з такою силою б'ють із кожного слова наведених вище закликів українського жіноцтва – це один з найкращих документів його великої ролі в ті історичні дні.

На всі три відозви Комітету Жіночої Організації відгукнулось українське громадянство з особливим одушевленням, складаючи багатотисячні суми на національний боєвий фонд. В цей спосіб положили тверду основу для здійснення великої ідеї: власними силами, без чужої помочі, власними матеріяльними засобами, зібраними всім свідомим народом, – хотіли творити своє самостійне життя та за нього боротись. Ця ідея власних сил стала в майбутньому провідним дороговказом нашої визвольної боротьби. Коли в місяцях серпні і вересні 1914 року надійшла ця сподівана історична хвилина виступу Українського Січового Стрілецтва до боротьби за Україну, то за зібрані українським жіноцтвом гроші змогли вдержатись та проіснувати в перших кількох тижнях його молоді сини, брати і чоловіки, що станули тоді в ряди УСС.

Організаційна й ідеологічна підготова Стрілецького руху Вслід за повищим ідеологічним підготуванням та пропагандою самостійницькострілецької думки – йшла безперервна виховно-військова праця внутрі багатьох таємних військових гуртків, що почали в тому часі основуватись при різних організаціях, головно Січах та Соколах, та серед студентської і середньошкільної молоді.

Для плянової військово-виховної і організаційної праці – основано у Львові студентську стрілецьку організацію, якою керував окремий комітет, а на його голову вибрано Івана Чмолу.

До гурта осіб, що творили цю студентську стрілецьку групу належали: Василь Геник, Омелян Кучерішка, Іван Чмола, Іван Жила, Осип Навроцький, Богдан Гнатевич, Василь Дзіковський, Роман Дашкевич, Степан і Ярослав Індишевські, Дутчак, Юліян Охримович, Осип Квас, Василь Кучабський і інші.

Ця студентська стрілецька організація, що була центром підготови стрілецького руху у Львові, влаштовувала військові вправи та виховно-військові виклади, складала перші військові підручники та творила військову термінологію. Вона почала робити старання в справі легалізації українського мілітарного руху через затвердження владою статутів українських стрілецьких товариств. Був плян, тим способом зробити дотеперішню малочисленну таємну організацію – організацією масовою, що обіймала б найширші кола молоді та легальним шляхом вела свою військово-підготовчу й ідейно-виховну роботу.Pages:     | 1 |   ...   | 5 | 6 || 8 | 9 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«НАУКА І ПРОФСПІЛКА Інформаційне видання Профспілки №1 працівників НАН України травень 2005 р. Шановні друзі, колеги! Центральний комітет профспілки започатковує інформаційне видання „Наука і профспілка”, яке буде висвітлювати діяльність профспілки і Президії НАН України, публікувати державні і відомчі нормативні акти, надавати консультації і роз’яснення з актуальних соціально-економічних питань. Сподіваємось, що видання допомагатиме профспілковим комітетам і адміністрації академічних установ та...»

«ВІДРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, МОВИ, КУЛЬТУРИ УДК 349.22-055.2 Донецький національний університет економіки Шульженко І.В. і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна, e-mail: shuligor@mail.ru Донецький національний університет економіки Романюк О.І. і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Донецьк, Україна, e-mail: pravdis@kaf.donnuet.edu.ua ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЖІНОК В УМОВАХ РИНКОВИХ ВІДНОСИН Donetsk National University of...»

«1 ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. І.І. Мечникова Мельникова Людмила Семенівна УДК 947(477.74)(=81)”04/1856” СХІДНОСЛОВ’ЯНСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ ПІВДЕННОЇ БЕССАРАБІЇ / V перша половина XIX cт. / 07.00.01 історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Одеса 1999 Дисертацією є рукопис Дисертація виконана на кафедрі історії України Ізмаїльського державного педагогічного інституту Науковий керівник — доктор історичних наук, професор Тичина Анатолій...»

«УДК 930.1:94(477)«18»/«19» Буряк Л.І. ОБРИСИ, ЗНАКИ, СИМВОЛИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПАМ’ЯТІ В УКРАЇНСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ: ФЕМІНОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ — ПЕРША ТРЕТИНА ХХ СТ.) Розглядається феномен амбівалентності фемінології як складової української історіографії другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. Історична фемінологія аналізується як напрям наукового знання і водночас як конструкт історичної пам’яті з елементами міфологеми, орієнтований на формування колективної ідентичності в...»

«УДК 94 (477):329.71 «1989/2010» М.М. ЗЕРКАЛЬ ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИСВІТЛЕННЯ ІСТОРІЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ (1991-2012 рр.) На основі різнопланових наукових джерел досліджено історіографію проблеми освіти етнічних меншин на теренах України в роки незалежності. З’ясовані напрямки історичних досліджень, підходи різних науковців, політиків, дослідників, та ступінь її розкриття на сторінках наукового доробку вчених, простежено трансформцію підходів до вивчення. Ключові слова:...»

«УДК 37(097) (477) МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ І. ЛУЖИЦЬКОГО (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Матрос Ольга Олександрівна, аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини Постановка проблеми. Державотворчі процеси в Україні, розвиток українського суспільства на засадах гуманізації та демократизації зумовили суттєві зміни пріоритетів і цінностей у сучасній освіті, характерною ознакою якої є поєднання традицій з інноваціями. Ці процеси...»

«В.С. Рудницький МЕТОДОЛОГІЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ Тернопіль. “Економічна думка” 1998 ББК 65.05 Р83 Рецензенти: доктор економічних наук, професор Сопко В.В. доктор економічних наук, професор Гуцайлюк З.В. Рудницький В.С. Методологія і організація аудиту. – Тернопіль: “Економічна думка”, 1998. – 196 с. ISBN 966-7411-22-2 Автор монографії на основі аналізу зарубіжної та вітчизняної економічної літератури, практики аудиту досліджує проблемні питання методології і організації аудиту. Розроблено деякі...»

«УДК 39(=161.2):008(092)(477.53)18 Л.І.Шаповал Етнографічні особливості українського народу за матеріалами Студій з української етнографії та антропології Федора Вовка Стаття містить ґрунтовний аналіз праці Етнографічні особливості українського народу полтавця, вченого, суспільно-політичного діяча Федора Вовка, що буде цікавим для широкого кола читачів, не байдужих до царини народної культури. Автор наукової розвідки виокремлює найцікавіші етнографічні матеріали, зібрані етнографом Ф.Вовком у...»

«Національна академія мистецтв України ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА Мазніченко Олена Володимирівна УДК 008:72.071Чмутіна]:930](477)«19»(043.3) СТАНОВЛЕННЯ ШКОЛИ НАТАЛІЇ ЧМУТІНОЇ В КОНТЕКСТІ АРХІТЕКТУРНОЇ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ 26.00.01 — теорія та історія культури Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Київ — 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Інституті проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України....»

«УДК 556.5 В.О. Манукало МЕРЕЖА ГІДРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У БАСЕЙНІ РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ: ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ, СУЧАСНИЙ СТАН ТА МОЖЛИВОСТІ Розглянуто історію розвитку мережі гідрологічних спостережень в басейні ріки Південний Буг; зроблено оцінку достатності щільності сучасної мережі спостережень для вирішення наукових та практичних завдань; підкреслено важливість урахування економічного/соціального значення гідрологічної інформації під час проектування / побудови мереж гідрологічних спостережень....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»