WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 55 | 56 || 58 | 59 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 57 ] --

Політика гетьманського уряду занепокоїла всіх свідомих українців. Щоб рятувати українську національну справу та не допустити до перемоги Росії на Україні, помірковані українські партії створили т. зв. «Національно-Державний Союз», який звернувся до публічної опінії українського народу з відозвою-протестом проти віддання влади на Україні в руки чужинців. Опісля, коли збоку московських сил почала грозити крайня небезпека для України, тоді до цього Союзу приступили всі інші українські партії і організації та назвали його Український Національний Союз, який став найвищою українською громадськополітичною установою та єдиним авторитетом усього свідомого українства. Його головою вибрано А.Ніковського, а пізніше В.Винниченка. Завданням Союзу була боротьба за сильну самостійну Українську Державу та за законну владу, відповідальну перед парляментом, вибраним на основі демократичного виборчого закону.

Назначені губернаторами і старостами москалі, розпочали плянову нагінку на український національний рух. Закривано українські просвітні установи, в суді запанувала знову російська мова, арештовано свідоміших громадян тільки зате, що вони були відомі як активні українські діячі. В Україні утворивсь єдиний російський фронт від монархістів до соціялістів з метою відновлення єдиної неділимої Росії. Київ став осередком найчорнішої російської реакції, що збіглася тут із цілої колишньої Росії. Появилися численні російські часописи ворожі українству. У вересні виявилось уже зовсім виразно, що Німеччина сприяє об'єднанню України з Росією. В цій критичній ситуації увійшов Український Національний Союз в переговори із гетьманом, щоб рятувати загрожену українську державність.

Переговори скінчились без успіху для українців.

Січові Стрільці, в тому часі розсіяні по всіх областях України, були тим станом дуже занепокоєні та вижидали на рішення і дальші накази Стрілецької Ради, яка весь час пильно стежила за подіями та обмірковувала нові завдання Січових Стрільців в тяжкій для українського народу ситуації.

Соціяльно-політичний світогляд Січового Стрілецтва

Але, як з одного боку Січових Стрільців дратувало надзвичайно тяжке національнодержавне становище українського народу, яке рівнялось майже повній ліквідації основ незалежного національного будівництва, започаткованого Четвертим Універсалом Української Центральної Ради, так з другого боку іх обурював новий реакційний режим, який зліквідував ті всі соціяльні та економічні здобутки і права, які вибороло українське селянство та робітництво впродовж революції. Московські та польські поміщики, ставши головною опорою гетьманського режиму, при збройній допомозі німецьких і австрійських окупаційних військ, відновили на Україні старий суспільний лад з-перед революції, відбираючи від селян назад втрачену землю, та заводячи брутальну систему соціяльного терору та визиску. Зовсім довільно, без ніякої контролі почали вони накладати на селян високі грошові контрибуції. Ці контрибуції стягали поміщики при помочі окупаційного війська або т. зв. «карательних отрядів», зложених переважно з московських офіцерів, які били й катували селян. По селах заведено кріпацькі порядки, селян гонили на роботу на [187] панські лани, без огляду на те, чи вони обробили своє поле, чи ні.

Заборонено відбути в Києві Всеукраїнський Селянський З'їзд, а рівночасно відбувались численні з'їзди російських реакціонерів, які підготовляли повалення української державности. Полк. Коновалець пише у своїй праці:

«Внутрішньо-адміністраційний режим у той час доходив до шпилю безглуздого соціяльного терору проти селянства і робітництва та національного – проти живіших проявів стихійного національного руху. Серед народних мас почало кипіти, невдоволення [188] селянства і робітництва переходило в завзяте обурення та бажання помсти… « Українське селянство, доведене до краю, почало збройний спротив проти поміщицьких карательних відділів та окупаційного війська.

На ці відносини мусіло гостро зареагувати глибоко діткнене соціяльне чуття Січових Стрільців. Пробуваючи по селах усієї України, вони пізнали ближче селянський народ, який творив основу української нації. Пізнали життя селян, їх тяжку працю і злидні. Самі, переважно діти галицького села, глибоко співчували з недолею тих чорноробів, що століттями каралися в тяжкій соціяльній неволі та пробудилися у вогні революції до нового життя. Січові Стрільці зі щирим серцем відносились до селянства, як до своїх найближчих братів, живо інтересувались його життям, освідомляли його національно, помагали йому в праці та все ставали в його обороні.

Впродовж війни і революції Січові Стрільці достаточно пізнали інтереси та домагання народних мас. Вони пішли за ідеями Т.Шевченка, який «як апостол соціяльного визволення селянства, був рівночасно Прометеєм державного визволення України та пов'язував ці ідеї у [189] нерозривну єдність національного і соціяльного ідеалу». Ці ідеї були основним дороговказом усієї свідомої молодої української генерації, яка вступила в бойові лави Українських Січових Стрільців, щоб їх здійснити в боротьбі проти російського царату.

По лінії цих принципів простувала весь час січово-стрілецька думка, праця і боротьба.

І якраз тому, що Січове Стрілецтво, дозрівши духово і політично в процесі української революції, бачило в Українській Центральній Раді, її особовому складі, її президенті М.Грушевськім, її законодавстві і напрямі її політики – правильний вияв своєї національнополітичної і соціяльної ідеології – було воно таким гарячим і вірним оборонцем УЦРади.

Та таке позитивне і щире ставлення Січових Стрільців до Української Центральної Ради не позбавляло іх права та обов'язку критично ставитись до її помилкових і непродуманих актів та поважних занедбань. Це своє право льояльної критики діяльности молодого революційного уряду, Січові Стрільці, як громадяни України, здійснювали, вважаючи його своїм громадським обов'язком.

Історик Січових Стрільців так пише про цю сторінку стрілецької ідеології: «Змістом стрілецької самостійницької думки був якнайбільш демократичний внутрішній державний устрій, земля селянам, воля робітникам… Новосформоване в Білій Церкві Січове Стрілецтво було свідоме того, що воно повинно стати не тільки оборонцем Самостійної [190] України, але й роволюційною силою, яка має за ціль повалити реакцію».

В ім'я цієї ідеї пішли вкоротці Січові Стрільці в рішучий бій проти тодішньої реакції, а то під двома основними кличами, видвигненими в Білій Церкві: «Ми хочемо і мусимо [191] здобути самостійність України» і «Земля і воля на вістрю нашого багнета». І з того шляху Січові Стрільці не сходили ніколи і перейшли в історію як передове, народне, революційне військо, вірне інтересам української державности і широких трудових мас українського народу.

Вони власними очима бачили загрожене існування української держави та невиносимий соціяльний терор над українським селянством і робітництвом, і тому нетерпеливо чекали на наказ Команди Січових Стрільців, який взивав би їх ставитись на нову стрілецьку збірку.

Відновлення формації Січових Стрільців Внутрішнє положення на Україні докотилось до того, що все громадянство перестало вірити в довше існування незалежної гетьманської Української Держави, бо її злиття з реакційною Росією показалося неминучим. Коли російські реакційні впливи зросли в наслідок підтримки німцями концепції відбудови єдиної Росії, і коли на очах росла організована сила російських збройних відділів, тоді серед відповідальних українських громадян запанувала думка, що в тій тяжкій ситуації треба рятувати, що можна, щоб зберегти державну самостійність України.

В тій критичній ситуації прийшла знову до слова Стрілецька Рада, що була завсіди вирішним авторитетом для Січового Стрілецтва. Після основного обміркування політичного положення України, вона винесла засадниче рішення: з огляду на загрозливе для українського народу становище, належить зорганізувати негайно власну українську збройну силу. Тому постановлено відновити організацію Січових Стрільців і розпочати заходи перед гетьманським урядом у справі їх формування. Український Національний Союз дав свою згоду на повище рішення Стрілецької Ради.

Делегація Стрілецької Ради, під час переговорів з гетьманом, заявила, що Січове Стрілецтво є готове формувати свою військову частину при гетьманській владі, якщо вона буде непохитно боронити самостійну українську державність, та що СС виступлять збройно проти кожної сили, яка наважиться цю державність валити. Гетьман за порадою деяких українців, які були в його оточенні, дозволив на формування «Окремого Загону Січових Стрільців» з осідком у Білій Церкві.

Окремий Загін Січових Стрільців мав складатись з одного пішого куреня в складі чотирьох сотень, одної сотні скорострілів, кінної розвідки та одної легкої батерії.

Розміщення Січових Стрільців у Білій Церкві, а не в Києві, як бажала Стрілецька Рада, вказувало на брак повного довір'я гетьманського уряду до них.

Стрілецьке командування видало з початком вересня 1918 р. наказ, який закликав усіх Січових Стрільців явитися негайно на збірку в Білій Церкві. Після чотирьох місяців розсіяння прибували ССтрільці цілими відділами з усіх сторін України в Білу Церкву. Там замешкали вони спершу в знищених та брудних бараках, які мусіли два тижні чистити та напрявляти. Також і щодо постачання військових матеріялів треба було перебороти різні перешкоди, які ставили московські офіцери, в руках яких находилося військове майно.

Щойно при кінці вересня почалася тут енергїйна організаційна та військово-вишкільна праця. Стрілецька Рада виготовила плян і методи вишколу та, спираючись на минулому досвіді, прийняла в цілості організаційні засади з січня 1918 р.

З-поміж членів Стрілецької Ради висунулася в Білій Церкві на чолове місце особа Федя Черника. Своєю надзвичайною енергією та працьовитістю і передусім тою внутрішньою силою стрілецького духа, яка била з нього, та вогнем гарячого одушевлення, він запалював усіх до праці.

Заведено дуже твердий військовий режим, а до стрільців поставлено надзвийно суворі вимоги, фізичного і морального характеру. Для вишколу Загону закликали кращих інструкторів із старшин і підстаршин Українських Січових Стрільців, які тоді стояли коло Єлисавету. Вони повели інтенсивну працю, яка зразково вишколила і здисциплінувала Стрілецтво. За основу бойового вишколу прийнято тактику німецьких пробойових куренів, практиковану в Вишколі УСС.

Усю цю вишкільну та організаційну працю вели з поспіхом, до чого спонукував Федь Черник. І тому історик говорить про білоцерківський період діяльности Черника: «Душею усієї праці був Федь Черник». Він з найбільшою енергією і пильністю готував Січове Стрілецтво до майбутніх історичних подій. Просто інстинктом передбачував ворожу перевагу та тяжку боротьбу і відчував, що вже незабаром буде бій проти ворога.

Черник був також у Білій Церкві речником ідеології Січового Стрілецтва. На нього припав обов'язок сказати вирішне слово в історичній хвилині на засіданні Стрілецької Ради.Pages:     | 1 |   ...   | 55 | 56 || 58 | 59 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«100 СУМСЬКА СТАРОВИНА. №XLIII-XLIV. 2014 ПЕРСОНАЛІЇ ДЕМИДЕНКО Н. М. РЕЧНИК СУСПІЛЬНОЇ ЗЛАГОДИ: В'ЯЧЕСЛАВ ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ІДЕОЛОГІЧНА ДОКТРИНА ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ У 20-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ Я хотів дати спосіб думання активний, динамічний: що і як ми, українці, повинні робити, щоб була, щоб здійснилась Україна (В. Липинський) У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях відомого українського історика, політичного і громадського діяча, дипломата В'ячеслава Казимировича Липинського...»

«УДК 316.6 : 316.34.6.36 Літвінова О. В. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ СІМЕЙНИХ ЦІННОСТЕЙ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЙНИХ ЗМІН Мета даної статті полягала у теоретичному обґрунтуванні проблеми збереження сімейних цінностей в умовах трансформаційних змін. Визначено актуальність даної проблеми, яка полягає в існуванні змін ціннісно-смислової сфери особистості як старшого так і молодого покоління, обумовлених соціальною, політичною та економічною кризою сучасного українського суспільства. Охарактеризована специфіка...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ФАКУЛЬТЕТ № 2 НАВЧАЛЬНО–МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1–К–Н курсу з підготовки фахівців освітньо–кваліфікаційного рівня «бакалавр» з галузі знань 0301 «Соціально–політичні науки» за напрямом підготовки «Правознавство» (6.030402) факультету № 2 (термін навчання-3 роки) на умовах договору з фізичними та юридичними особами Національної академії внутрішніх справ Київ – 2015 ББКХ Н156 Матеріали підготували: Назва...»

«УДК 37.017.4 РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГОРДОСТІ ОСОБИСТОСТІ Сойчук Р. Л., кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту проблем виховання НАПН України Постановка проблеми. В умовах сьогодення суспільству необхідна цілісна державна об’єднавча ідеологія і духовно-культурна політика усього суспільного життя та формування на усіх рівнях соціокультурного середовища. Завдяки культурі формується творчий інтелект та висока духовність нації, її інтелектуальний потенціал, що...»

«Науковий пошук молодих дослідників Збірник наукових праць студентів №4 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД «ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА» СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ № 4, 2013 Природничі науки Збірник наукових праць студентів Луганськ ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» У збірнику розкриваються напрямки наукових досліджень студентів з природничих наук. Рекомендовано до друку Вченою Радою Луганського національного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА Назиров Карім Заріфович УДК : 339.137.2: 330.341.1 (043.3) ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі економічної теорії та економічних методів управління...»

«СУЧАСНІСТЬ ЛИСТОПАД 1990 — Ч. 11 (355) Літературний Львів: І Калинець: СПІВЧУТТЯ ДЛЯ ОСЕНИ. І Чолган: ПРОВУЛОК СВ. ДУХА. О. Тарнавський: ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛЬВІВ 1941-1944 Ольга Пушкарьова: СЛЬОЗА, ЩО НАСКРІЗЬ ПРОПІКАЄ Марта Богачевська-Хом'як: У ПОШУКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ А Кравчук: РЕАБІЛІТАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ВАРТОСТЕЙ НА УКРАЇНІ ISSN 0585-8364 Нові публікації з Бібліотеки і Сучасности П ро л о гу * Микола Лебедь: УПА. УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ 1987, 2 доповнене вид., 207 стор.; факсиміле документів,...»

«УДК 811.111’276.3.057.87(73) ПАРАМЕТРИ МОВНОЇ МОДИ АМЕРИКАНСЬКИХ СТУДЕНТІВ В. О. Дорда, Сумський державний університет, м. Суми У статті наведені результати аналізу параметрів мовної моди американських студентів. У роботі обґрунтовується релевантність застосування моделі моди А. Б. Гофмана при дослідженні американського студентського сленгу. Ключові слова: мода, мовна мода, модні стандарти, сленг. Мода є таким об'єктом дослідження, який завжди викликає живий інтерес в учених, що звернули свою...»

«ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ ІМЕНІ А. НЕЖДАНОВОЇ ГИСА ОКСАНА АНДРІЇВНА УДК 378.4(477.83)+78.03 КРАКІВСЬКА ТА ЛЬВІВСЬКА МУЗИКОЗНАВЧІ ШКОЛИ: ІСТОРІЯ, ТИПОЛОГІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ Спеціальність 17.00.03 – музичне мистецтво Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства Одеса – 2016 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі теорії та історії виконавського мистецтва Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника Міністерства освіти і...»

«Сергій Єфремов. Історія українського письменства 38 РОЗДІЛ І Письменство княжих часів Становище історика українського письменства. — Початки письменства на Русі. — Вплив християнства і двовір'я. — Затрата старих пам'яток. — Освіта, школи, „книжное почитаніє”. — Перекладне письменство, релігійне та історичне. — Апокрифи. — Перекладна белетристика. — Збірники. — Літературні школи. — Оригінальне письменство духовне. — Ларіон митрополит. — Клим Смолятич. — Кирило Туровський. — Інші письменники...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»