WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 5 ] --

– ледве вміщувались у триденних нарадах. Реферували на з'їздах переважно досвідчені діячі та ідеологи – студенти університету. М. інш. пам'ятаємо добре численний Крайовий З'їзд у Львові, в перших днях листопада 1910 року, яким проводили два гімназисти: Емануїл Сандул та Василь Данилович. Цей останній служив пізніше при УСС, з першою сотнею вирушив на фронт у вересні 1914 року та після тяжких трудів воєнних захворів і помер у Відні, в листопаді 1914 року. Була це надзвичайно здібна та високовартісна людина. Референтами були м. інш. студ. філос. Федір Замора, що говорив про ідеологію організації та завдання молоді, студ. прав Осип Назарук реферував про українську державницьку традицію, а емігрант з Києва студ. Микола Залізняк мав доповідь про таємні студентські організації на Наддніпрянській Україні та про методи їх праці. Між учасниками З'їзду заступав перемиську гімназійну громаду учень VІІІ кляси Іван Чмола, пізніший основоположник українського мілітарного руху та полковник Січових Стрільців. За золочівську гімназійну громаду виступав учень VІІІ кляси Іван Лизанівський, якого в 1913 році стрілецька організація у Львові вислала до Києва, для підготови на Україні революційного протиросійського руху. Цю роботу переводив він тоді зі значним успіхом разом з студ.

Василем Семцем, бувш. головою самбірської гімназійної громади та з студ. Юліяном Охримовичем, головою драгоманівської студентської громади у Львові, які також з тією метою виїхали перед війною на Україну. Усі три брали пізніше визначну участь у державнім будівництві України за часів Української Центральної Ради, на визначних політичних позиціях. Усі три впали пізніше в боротьбі з московським большевизмом: В.Семець, як Січовий Стрілець 1-ої сотні, згинув на вулиці в Києві при ліквідації большевицького повстання при кінці січня 1918 р., Ю. Охримович згинув У Мелітополі з рук ЧеКа при ліквідації протибольшевицького повстання в 1920 році, а І.Лизанівський, засуджений большевицьким судом в 1932 році, як бувш. член Центр. Комітету Української Партії Соціялістів Реоолюціонерів, згинув на засланні на Сибірі.

Середньошкільні організації були першорядною школою громадського життя для загалу молоді та виховали всю молоду українську генерацію інтелігенції в Галичині на рішучих оборонців прав української нації та на жертвенних борців за державну самостійність України. Вони видавали спершу спільно з студентами університету місячник «Молода Україна», а впродовж кількох років перед світовою війною, середньошкільники видавали власний орган, місячник «Життя».

Дещо ширше пишемо про ідейне та організаційне життя галицьких середньошкільників безпосередньо перед 1914 роком, бо із цих кружків вийшла перша ініціятива і плян творення українських військових організацій. Тому відомості про генезу, характер і працю цих організацій – є основою для пізнання тої ідейно-духової атмосфери та дійсного грунту, на якому народилась та із якого виросла нова ідея українського мілітарного руху, ще в добі нашого поневолення та нашої бездержавности.

В цих середньошкільних кружках виховались та виросли ідейно майже всі пізніші визначніші Українські Січові Стрільці, які творили багатий духовий зміст стрілецького життя та надавали напрям його політичній думці та громадсько-моральній поставі. Ідейнодухове надбання здобуте в тайних гімназійних і семінарійних кружках стало пізніше, в процесі боротьби та духового зростання Українських Січових Стрільців, одним з основних елементів стрілецької ідеології.

ІІ. СІЧОВЕ СТРІЛЕЦТВО ДО СВІТОВОЇ ВІЙНИ

Перший військовий гурток

Ідея української військової організації зродилась у певній конкретній формі вперше в середовищі львівських таємних середньошкільних самоосвітніх кружків, – восени 1911 року.

Її заініціював, перший почав реалізувати – згаданий вище студент філософічного факультету Львівського університету Іван Чмола, – пізніший осаул першого Товариства Українських Січових Стрільців у Львові (кошовий д-р В.Старосольський), командант першої зорганізованої в серпні 1914 року у Львові сотні УСС, сотник УСС і полковник СС та після першої світової війни один з найвизначніших керівників пластового руху в Галичині. Із підготованого ідейно гуртка середньошкільників та декого із студентів університету, – утворено таємний військовий гурток «Пласт», якого основниками і діяльними членами, крім І.Чмоли, буди відомі пізніше старшини УСС: В.Кучабський, Р.Сушко, О.Кучерішка, П.Франко, О.Квас, О.Степанівна. Була це організація мішана (хлоп'ячо-дівоча).

Завданням цього гуртка було військове виховання і вишкіл української молоді для майбутньої збройної боротьби за самостійну Україну. Про цей перший український військовий гурток пише один з його основників – О.Степанівна: «Ця організація вела більше військову як пластову роботу, бо крім в'язання вузлів, пластового ходу, сигналізації – учились ми стріляти з револьвера, пізнавати систему кріса Манліхера (покищо лиш теоретично), таборувати і підходити. Вчились ми з малих битих на цикльостилі видань, які перекладали з польської на українську мову. З пластових прогульок пригадую собі одну до Брюхович, нічний табор на Чортівській Скалі з підходженням і двоє нічних вправ в околицях Чортівської Скали та Винник. З замилуванням розчитувалися ми в книжках, де говорилось про партизанку, виріб вибухового матеріялу і захоплювалися геройськими подвигами одиниць, чи невеликих гуртків людей, про яких розповідав Чмола, що знав численні [12] приклади того роду з воєн різних віків».

Проіснувавши один рік, до осени 1912 року – цей гурток виконав дуже трудну і важну піонерську працю в ділянці, якої змістом від довгих-довгих літ у нас ніхто не інтересувався.

Він передав цінний досвід своєї недовгої цраці комітетові академічної молоді та січовій організації, до рук яких перейшла ініціятива дальшої розбудови мілітарної організації.

Коли дивитись із сьогоднішньої перспективи на цей перший в новітніх часах український військовий гурток, то його робота може в декого викликати враження наївної молодечої забави, без властивого історично-громадського значення. Та взявши під увагу майбутній розвиток подій та дальшу громадську ролю осіб, що брали участь у його починах, та їх гаряче захоплення ідеєю створення українського революційного війська – треба ствердити, що, не зважаючи на недосконалість задуманого діла, все таки була це фактично перша в історії новітнього українського руху спроба, власними силами розпочати творення необхідної кожній нації збройної сили, як засобу боротьби за свою державну самостійність.

Отже в її основі лежала глибока державно-творча ідея, яка вперше оформилась якраз у цьому гурткові.

Для оцінки ідейно-політичної вартости цієї організації треба піднести, що постала вона далеко перед тим, як заіснувала можливість австро-російського конфлікту, – значиться, мотивом її постання не була орієнтація на позаукраїнські сили й історичні події, а навпаки був це самобутній зрілий витвір української визвольної думки, що у власному інтересі, власними силами та власними жертвами казав будувати основу для дальшої боротьби нації.

Основні мотиви, що зродили цю нову визвольно-мілітарну ідею серед української молоді, були глибші. З розвитком та ростом вглиб і вшир національної свідомости серед народних мас, щораз більше ставало актуальним бажання здійснення голошеного гасла самостійної України. Це гасло постійно дозрівало, та стало серед найактивніших кіл нації уже політичним постулятом, імперативом та ірраціональною спонукою, яка вимагає свого вияву та свого здійснення.

Тодішня українська молодь, як видно з повище змальованого її ідейно-духового життя, багато читала і вчилась, багато слухала та багато знала з історії різних народів та з сучасности, зокрема про визвольну боротьбу різних поневолених народів. Вона усвідомила собі та вірила, що тільки власною силою та на основі власного рішення волі народи здобувають свою самостійність, та що для гарних очей чи для гарних пісень ніхто ні кому ще не подарував волі. Вслід за тим мусіла молодь приступити до реалізації цих внутрішніх національно-визвольних емоцій – у формі творення і розбудови власних мілітарних організацій, яких завданням мала бути боротьба за незалежну державність.

Справа створення військової організації не перерішувала ще питання про обставини, серед яких мала бути здійснена мета мілітарного руху, а саме: час, засоби, союзники, тактика, політична програма і т. ін. Рішальним і першорадного значення є факт, що ініціятори і творці цієї організації розуміли, що її треба творити власними силами, у власнім інтересі, без чужих спонук, та що її треба творити негайно, вже сьогодні, не ждучи на ніяку пригожу коньюнктуру, ані корисну міжнародну конфігурацію.

Ідея збройної боротьби і українське громадянство Коли восени 1912 року довше напруження у політичних відносинах на Балканському півострові – привело до воєнного конфлікту між Болгарією, Сербією, Грецією і Чорногорою з одного, а Туреччиною з другого боку, – а внаслідок цього постало міждержавне напруження та воєнна гарячка в цілій Европі, – тоді вже ідея української самостійної державности, як певна реальна політична ідея, непозбавлена грунту і можливости свойого здійснення – почала актуалізуватися та ставати популярнішою. Визвольна війна балканських народів проти турецької неволі, яка через свою довговікову героїчну традицію викликала живі симпатії по стороні усіх поневолених народів, – після її переможного закінчення та повного визволення болгарів, сербів і греків – скріпила загальну віру в збройні, визвольні змагання проти усяких гнобителів та довір'я у власні сили поневолених народів.

А коли після закінчення Балканської війни почала Росія снувати свої політичні інтриги серед балканських народів, щоб закріпити на Балкані своє імперіялістичне становище, продовжуючи свою стару московську месіяністичну мрію про здобуття Дарданеллів та Константинополя і доступу до Адріятики, – тоді остаточно захиталась політична рівновага в Европі. Почалась воєнна гарячка, нагле скріплення зброєнь та мобілізація військ. Із Галичини відійшли на сербську границю цілий ряд змобілізованих полків. Австро-російська війна, а вслід за тим загальна европейська війна, висіли на волоску. Зокрема в Галичині запанувала напружена атмосфера серед українського громадянства. Можливість війни з Росією поставила перед очі українського народу на цілий ріст зовсім актуальну тепер проблему визволення України в зв'язку з евентуальною зміною карти Европи та утворення самостійної держави. З другого боку всі освідомили собі безпосередню небезпеку для галицьких українців – попасти під панування Росії.

Усім мусіло бути ясне, що війна між Австрією і Росією буде вестись на українській території, а по обох сторонах фронту будуть стояти проти себе та кривавитись за чужі інтереси в арміях займанницьких держав сини одного українського народу. Також не було сумніву, що ця війна безумовно приведе до зміни політичної констеляції на Сході Европи та видвигне українську проблему як актуальну справу міжнародного значення.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 | 7 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«ЮВІЛЕЇ 338 ЮВІЛЕЇ УДК 930.25(477) “1944/2014” Я. С. КАЛАКУРА, М. Г. ЩЕРБАК* 70 РОКІВ АРХІВОЗНАВЧІЙ КАФЕДРІ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ Висвітлено процес зародження та розвитку в Київському університеті архівознавчих, джерелознавчих та історіографічних досліджень, а також 70-річний досвід діяльності кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки з підготовки архівістів. Ключові слова: Археографічна комісія; Київський університет; кафедра архівознавства. Архівознавство,...»

«О.П. Козоріз, асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, ЯВИЩЕ ОМОНІМІЇ У КИТАЙСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ У статті досліджуються терміни-омоніми юридичної термінології сучасної китайської мови, висвітлено їхні структурно-семантичні та функціональні особливості. Ключові слова: омоніми, омографи, омофони, термін-омонім, словосполучення, юридична термінологія, китайська мова. В статье исследуются термины-омонимы юридической терминологии современного китайского языка, освещены их...»

«Інститут історії України Національної академії наук України Національний військово-історичний музей України Міністерства оборони України ІСТОРІЯ ДАВНЬОЇ ЗБРОЇ Дослідження 2014 HISTORY OF ANTIQUE ARMS Researches 2014 !!! СКОРОЧЕНА ДЕМО-ВЕРСІЯ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ !!! !!! SHORT DEMO VERSION !!! ONLY 75 PAGES OF 308!!! У комплекті компьютерний диск DVD з відеоматеріалами семінару з перських бойових мистецтв, статтями у форматі пдф, та відеозаписів виступів на конференції, які не увійшли до книги....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА ДУДНИК ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ УДК 349.412.2 ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті імені В. Н....»

«_ НАУКОВИЙ ВІСНИК 3 2014 _ Львівського державного університету внутрішніх справ _ З. П. Гоменюк УДК 340.12 ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ФЕНОМЕНА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ (за Б. Кістяківським) Здійснено аналіз явища влади, яке з юридичної позиції виступає як право, можливість і повноваження розпоряджатися і керувати підвладним об’єктом, тому акцентну домінанту слід ставити на державній владі як факторі забезпечення стабільності, єдиному потужному арбітрі у парадигмі відносин між усіма суб’єктами...»

«ТЕПВА СОЗБАСОНиМ: СТУДІЇ З ДАВНЬОЇ•• І нової •• ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Т Е II И А С О $ $ А С О К и М : с т у д ії З ДАВНЬОЇ І НОВОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ Науковий збірник на пошану доктора історичних наук, професора Валерія Степанкова КИЇВ 2007 Ч А С Т И Н А II. В І Д Р У С І Д О У К Р А Ї Н И О Я лексій сь ФРАГМЕНТ Ж ФОРМА МИСЛЕННЯ: РОМАНТИЧНИЙ СВІТ МИХАЙЛА МАКСИМОВИЧА Традиційно поширення романтизму на українських теренах розгляда­ ють у...»

«УДК 91+581.91 ІСТОРІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ В. Шушняк, Г. Савка Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. П. Дорошенка, 41/62, м. Львів, 79000, Україна Наведено маловідомі факти природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку. Подано історію його створення. Проаналізовано наукові доробки різних наукових шкіл. Показано особливості охорони природи Українського Розточчя починаючи з...»

«ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ Ольга Сухомлинська РЕФЛЕКСІЇ ПРО ГЕНЕЗУ ДУХОВНОСТІ В КОНТЕКСТІ ВИХОВАННЯ: НА ШЛЯХУ ДО СИНТЕЗУ ПАРАДИГМ Серед великої кількості проблем, які сьогодні хвилюють українську інтелігенцію, значне місце належить питанням духовності, як у філософськопсихологічному, інтелектуальному, культурологічному, педагогічному аспектах, так і в суто практичному. На сторінках газет і журналів, телеі радіоефіру – від розважальних до проблемних – в різних текстах і контекстах часто...»

«ISSN 2225–7586 МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ХУДОЖНЬОЇ КУЛЬТУРИ Збірник наукових праць • Випуск ХХVІІI • Київ – 2012 ББК 87.6 Х 98 Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: [зб. наук. праць; вип. ХХVІIІ]. – К.: Міленіум, 2012. – 383 с. Запропонований увазі читачів збірник наукових праць є ХХVІIІ випуском із започаткованої науковій спільноті серії наукових видань....»

«Міністерство освіти і науки України Українська академія банківської справи Кафедра кримінально-правових дисциплін НОТАРІАТ УКРАЇНИ Методичний посібник для самостійної роботи та практичних і семінарських занять Для студентів 3 курсу денної форми навчання спеціальності «Правознавство» Суми УАБС ЗМІСТ ВСТУП ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ Тема 1: Поняття нотаріату. Набуття статусу нотаріуса.5 Тема 2: Засади організації нотаріальної діяльності Тема 3: Взаємодія нотаріуса з іншими органами і посадовими...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»