WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 47 ] --

Велике невдоволення серед німецького командування та гетьманських кіл спричинила також окрема політика архикнязя Вільгельма, прихильного українській справі, та його популярність серед українського селянства. Авторитет гетьманського режиму був загрожений. Тому німці і гетьманська влада вжили заходів у Відні, щоб Вільгельма позбутися з України.

Коли над Україною нависла загроза протигетьманського повстання, а УССтрільці знову відмовилися йти проти збунтованих селян в одному із дуже неспокійних районів на північ від Єлисаветгороду, тоді австрійське командування перенесло групу архикнязя Вільгельма з України на Буковину.

Дня 8 жовтня покинули УССтрільці Єлисаветгорад і Наддніпрянську Україну, де перебули понад сім місяців у вірній службі для української справи. Пізнали широкі простори своєї батьківщини, яких досі не знали, бачили Чорне море, Дніпро, Хортицю, а багато з них відвідало Київ і Шевченкову могилу. Виросли ідейно за тих сім місяців. І полюбили той народ, що там жиє. 3 сумом виїздили УССтрільці з України. «Треба було бачити прощальні сцени УСС-ів з селянами, коли вони від'їздили з України до Чернівців – [156] прощався щиро й сердечно брат із братом…» – оповідає свідок тих сцен.

Після прибуття на Буковину – команда УСС з більшістю сотень розмістилися в Чернівцях, Кіш станув в Вижниці, а дві сотні приділено до прикордонної служби, на буковинсько-бесарабській границі.

Українські Січові Стрільці в боротьбі проти Польщі а) Даремні надії на УСС Коли з початком жовтня 1918 р. перенесено цілу формацію УСС (фронтові частини, Вишкіл і Кіш) з Херсонщини на Буковину, з тим моментом починає Українське Січове Стрілецтво новий період своєї історії. З одного боку кінчився остаточно той особливий трагізм, що тяжів над ним від 1914 р., а саме підлеглість чужій окупантській силі, а з другого – УССтрільці стали тепер внаслідок міжнародних подій та політичних перемін, важливим національно-політичним і військовим чинником в боротьбі проти другого історичного ворога України, Польщі.

Український політичний провід та Українське Січове Стрілецтво в моменті вибуху світової війни вважали основною і єдиною метою змагань українського народу в тій війні – розгром російської імперії та відновлення політичної самостійности України. Створення перших основ української державности над Дніпром Українською Центральною Радою було здійсненням визвольних плянів УССтрілецтва з 1914 року. Дотеперішня роля Австрії, як союзниці українського народу в боротьбі проти Росії, закінчилася.

УССтрілецтво стануло тепер, після чотирьох років війни, перед новим історичним завданням. Непередбачені події поставили перед ним це нове завдання.

Коли з кінцем 1917 р. воєнна ситуація Центральних Держав почала погіршуватися, а в їх нутрі появилися признаки розкладу й хаосу, гостра економічна криза та численні голодові заворушення, а з другої сторони оживилися ірредентські стремління поневолених народів в Австрії, тоді не було вже ніякого сумніву щодо висліду війни та майбутньої долі Австрії.

Після капітуляції Болгарії у вересні 1918 р., програна Центральних Держав стала вже зовсім очевидна.

Серед такої серйозної внутрішньо-політичної та міжнародної ситуації опинилися УССтрільці в початках жовтня 1918 року на Буковині.

Непередбачені воєнні події на фронтах, близький розпад Австрії, несподіване й майже припадкове перенесення Легіону УСС з Єлисавету до Чернівець, були тими передумовами, що дозволили УССтрільцям виконати в найближчому майбутньому їх нове почесне завдання оборони західніх кордонів України та боротьби за західньо-українські землі і їх столицю, Львів.

В тім переломовім моменті українці в Галичині і Буковині приступили до зорганізування збройної акції, щоб революційним шляхом перебрати владу із рук австропольської адміністрації, та самому створити незалежне життя на своїй етнографічній території.

Ще в половині вересня 1918 р. створено у Львові таємну старшинську організацію, яка підготовляла переворот у Галичині. Однако ж у перших тижнях свойого існування вона була малоактивна, бо всі свої пляни будувала на безпідставній надії стягнення Легіону УСС з України до Львова. В цьому напрямі робила Українська Парляментарна Репрезентація дуже енергійні заходи, а після 18 жовтня також Українська Національна Рада, однако ж, на жаль, без позитивного висліду. Впливові польські кола вирішили не допустити УСС до Львова.

Іхні впливи були сильніші і вони перемогли у рішальних австрійських чинників. Легіону УСС не вдалося стягнути до Львова.

Той факт, що австрійська влада і австрійське військове командування відмовились спровадити УССтрільців з України до Львова, збиває фальшиві твердження всіх польських істориків та провідних політиків, немов би Австрія разом з німцями підтримувала українців у Галичині, помагала їм організувати повстання та в тій цілі спеціяльно стягала до Львова і Східньої Галичини військові частини австрійської армії, зложені з Українців.

Перегляньмо деякі польські голоси в тій справі. Юзеф Пілсудскі приписує австрійцям, а зокрема цісареві Карлові, ролю ініціяторів та помагачів у боротьбі українців проти поляків за Львів. Він твердить, що відповідальність за цю боротьбу спадає в значній мірі на цісаря Карла, який спонукав до неї українців. Тим також пояснюється присутність між українцями [157] австрійських і німецьких офіцерів.

Польський історик Роберт Махрай так говорить про ту справу: «11 листопада більша частина Східньої Галичини находилась у руках українців завдяки прихильности австрійців і німців… Перша допомога для поляків прийшла з Кракова. Відібрано Перемишль, який був [158] зайнятий українцями за допомогою австрійців…»

Професор історії на Львівському університеті, Ольгерд Гyрка, пише про львівські бої в листопаді 1918 р.: «Галицькі українці, яких підтримувала австрійська влада в тій області на [159] некористь поляків, несподівано заатакували Львів і Східню Галичину». Один з найбільших польських щоденників в Америці, «Нови Свят» в Ню Йорку так пише в 1951 р.

на повищу тему: «Австрія, яка розпадалася, спільно з німцями видала в підступний спосіб, таємно скликаним русінським бандам місто (Львів) враз з арсеналом і зброєю та [160] амуніцією…»

Ігнаци Падеревскі, польсько-американський патріот, тодішній прем'єр польської влади, у своїм листі з дня 12 січня 1919 р., висланім з Варшави до Вашингтону, до свойого американського приятеля, полковника Гавзе, політичного дорадника президента В.Вилсона, в такий спосіб представляє воєнну ситуацію в боротьбі за Львів: «Заскочені розбишацькою українською большевицькою армією, жінки і дітвора Львова вхопили за зброю і боронять міста. В данім моменті сила около 80 000 українців, узброєних і виеквіпованих німцями, якими командують німецькі офіцери під начальним проводом австрійського архикнязя [161] Вільгельма Габсбурга, стоїть перед брамами Львова…»

Свідома неправда, якою послуговувалися члени польської еліти, та яку вони по сьогодні повторюють, тільки для пропаганди та як засіб дипломатичної боротьби проти українців перед західнім світом, є очевидна. Коли б це відповідало дійсності, що австрійські, чи німецькі політичні й військові чинники фактично сприяли тоді українцям, то без сумніву вони в першій мірі були б постарались спровадити в жовтні 1918 р. до Львова Легіон УСС в силі 1500 добре вишколених бойовиків. Якщо б це було сталось, то поляки були б не здобули Львова в 1918 р., і були б програли українсько-польську кампанію. Постій фронтових частин, Вишколу і Коша УСС у Львові, від початку жовтня 1918 р., дав би можливість впродовж трьох тижнів зорганізувати у Східній Галичині, а у Львові зокрема, таку збройну українську силу, яка б уже на самому початку боротьби зліквідувала всякі спроби польського збройного спротиву у Львові, та закріпила український бойовий фронт на західніх кордонах нашої етнографічної території.

Австрія, навіть конаючи, не виявила прихильности до українських національних аспірацій в Галичині. Вона не тільки не бажала дразнити своїх довголітніх сердечийх приятелів, поляків, присутністю УСС-ів у Львові, але навпаки, вона пляново допомагала польській Ліквідаційній Комісії перебрати владу у Львові.

б) Підготова до перевороту Хоч УССтрільці мусіли погодитись на перебування в той критичний для Львова і Галичини час в далекій від Львова закутині, то вони усвідомили собі свою ролю в грядучих подіях. УССтрільці становили в цій поважній ситуації єдину добре зорганізовану, зразково вишколену та ідейно спаяну українську збройну частину на терені Галичини і Буковини, яка могла рішально вплинути на дальший розвиток нашої боротьби за західні українські землі.

У всіх частинах Легіону УСС почалась таємна організаційна й політична робота. На кількох зборах таємного гурта старшин і підстаршин УСС, в тайні перед своєю командою, обговорено політичну ситуацію та перспективи грядучих подій, усталено їх революційний, протиавстрійський і протипольський характер та визначено самостійницьку, державницьку і соборницьку мету.

До львівського таємного військового комітету, що прийняв нову назву: «Український Генеральний Військовий Комісаріят» увійшли в першій половині жовтня від УСС два нові члени, як його сталі співробітники: пор. д-р В.Старосольський і пxор. Д.Паліїв, які взяли визначну участь в підготовці листопадового перевороту. Зокрема пxор. Д.Паліїв, як організаційний референт Комісаріяту, виробив плян організації перевороту у цілій Східній Галичині та зі сфери нарад і балачок посунув цілу акцію на шлях плянової і систематичної роботи. Як зв'язковий Комісаріяту виконував його доручення серед УСС сот. д-р. Н.Гірняк.

Головою Комісаріяту намічено сот. Д.Вітовського і цей обов'язок перебрав він 29 жовтня після приїзду до Львова.

18 жовтня 1918 року зібралась у Львові Українська Констианта в складі українських членів австрійської палати послів і палати панів, галицького і буковинського соймів та по три делегати від кожної української політичної партії Галичини і Буковини. Вона визнала себе Українською Національною Радою і 19 жовтня проголосила резолюції, на основі яких українську етнографічну територію в Австро-Угорщині уконституовано як українську державу в складі австрійської федерації. Не входячи на цьому місці в політичну оцінку тих резолюцій, треба ствердити факт, що значна частина українського громадянства, а зокрема українська студентська молодь, українські соціялісти та Українські Січові Стрільці зайняли до них опозиційне становище. Вони вимагали негайного засадничого проголошення з'єднанни всіх українських земель в одну державу, самостійну Українську Республіку та [162] зірвання державного зв'язку з Австро-Угорською монархією.

Український політичний провід не був приготований на розвал Австрії, переговорював з віденським урядом, та вірив ще в можливість перетворення Австрії в федерацію національних держав, як це заповів у своїм маніфесті з 16 жовтня цісар Карло.Pages:     | 1 |   ...   | 45 | 46 || 48 | 49 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

««Історія» УДК 327(091)(477+510) Сосюкіна О. О. РОЗВИТОК ВІДНОСИН УКРАЇНИ ТА КИТАЮ В ГУМАНІТАРНІЙ СФЕРІ: ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ СТОЛІТТЯ У статті на основі широкого кола матеріалів проаналізовано розвиток відносин України й КНР у гуманітарно-культурній галузі означеного періоду, визначено їх основні напрямки, проблеми і перспективи. Ключові слова: Китай, Україна, культурно-мистецькі зв’язки, зовнішня політика, співробітництво. В статье на основе широкого круга материалов проанализировано развитие...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Филология. Социальные коммуникации» Том 26 (65) № 3 – С.61-65. УДК 316.774.001.8 Методологія соціального простору масової комунікації Чернявська Л.В. Запорізький національний університет, м. Запоріжжя, Україна В статті аналізується еволюція досліджень соціального простору. Визначено основні наукові напрацювання в філософії, соціології. Робиться огляд основних методологічних праць категорії соціального простору в...»

«СУМСЬКА СТАРОВИНА. №№XXVIІІ-XXІХ. 2009 ІГНАТУША О.М. ЗАПОРІЗЬКИЙ КРАЙ В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Розкрито характер змін і вплив Першої світової війни на економічне, соціальне, громадсько-політичне життя краю території нинішньої Запорізької області. Серед наукових проблем, що традиційно перебувають в історіографічному дискурсі, поважне місце здавна займають проблеми вивчення взаємовпливу військово-політичних подій з подіями суспільного життя. Зазначений зв’язок не випадковий. Він підкреслює...»

«2 «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Рада молодих учених університету Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» 14 квітня 2016 року Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницький – 2016 _ Випуск 2 (14 квітня 2016 р.) «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» ГОСУДАРСТВЕННОЕ...»

«Козак Г. Дослідження історичних пам’яток. УДК 338.483.12:7.031.1(477.83) Галина КОЗАК ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК САМБІРЩИНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ТУРИЗМІ Досліджено деякі історичні пам’ятки Самбірського району Львівської області. Особливу увагу зосереджено на похованнях, городищах, церквах та інших спорудах, які можуть мати туристичну привабливість. Ключові слова: історичні пам’ятки, Бойківщина, кургани, городища. Самбірський край багатий на пам’ятки історії та...»

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК УДК: 336.2 Кощинець М. І. аспірант кафедри прикладної економіки ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В СУДОВІЙ СИСТЕМІ Koshchynets M. postgraduate department of applied economics LEGAL PRINCIPLES OF INTERNAL CONTROL AND AUDIT OF THE JUDICIARY АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена актуальним питанням внутрішнього контролю та аудиту органів судової влади, інституційному аспекту становлення таких органів і їх повноваженням. КЛЮЧОВІ СЛОВА: внутрішній контроль, аудит,...»

«УДК 340.134:352 Ю. А. Шпак Львівський державний університет внутрішніх справ, підполковник міліції, здобувач кафедри теорії та історії держави і права, начальник ІІІ курсу факультету з підготовки фахівців для підрозділів кримінальної міліції СТАДІЇ НОРМОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ © Шпак Ю. А., 2014 Досліджується поняття “стадії нормотворчого процесу”, різні наукові підходи до класифікації цих стадій, а також подано характеристику основних...»

«Соціальна педагогіка: теорія та практика № 3, 2012 УДК 37.013.42 Стех Є. О. АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ПАТРІОТИЗМ» У СОЦІАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІЙ НАУЦІ На сьогодні гостро постає питання патріотичного виховання молоді у глобалізованому суспільстві. До першочергових завдань держави належить формування патріотизму молодого покоління як складника громадських цінностей. Патріотизм постає не як абстрактне почуття самовідданої любові до рідної землі, її народу, держави, а як любов до рідного слова, обожнювання своєї...»

«І.І.Ільченко, Л.І. Дука (Запоріжжя) УДК: 811.161.2:81’373.2 СТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ АНТРОПОНІМІВ У РОМАНАХ «ОРДА» та «МАЛЬВИ» Р. ІВАНИЧУКА Реферат. Кожен літературно-художній антропонім у творі має виконувати певні функції. Р. Іваничук нерідко добирає іменування персонажів, визначивши наперед національність, вік, особистості характеру, зовнішності тощо. У письменника слова літературнохудожньої ономастики стають могутнім виразовим чинником. Власні імена в тексті дають неоціненну інформацію для...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Ф. М. Кирилюк ФІЛОСОФІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ІДЕОЛОГІЇ Присвячується 175-річчю з дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка Київ “Центр учбової літератури” ББК 67.1я73 УДК 340.12 (075.8) К 43 Рекомендовано Вченою радою Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Витяг з протоколу № 9 від 26.06.2009) Рецензенти: Сезонов М. І. – доктор філософських наук, професор, зав. кафедри політології Харківського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»