WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 46 ] --

Зате в мешканні двох поміщиків перевели УСС основніше роззброєння. Забрали добрі рушниці, револьвери, шаблі. Про повищу стрілецьку пацифікацію українських сіл зложили згадані поміщики-москалі скаргу до команданта австрійської дивізії ген. Маренці. Він прикликав до рапорту команданта Легіону УСС сот. Микитку і команданта сотні чот.

Савчина і назвав їх «модерними большевиками» та передав їх справу на польовий суд.

Внаслідок інтервенції архикнязя Вільгельма судову справу проти обох старшин анульовано, а скомпромітований протоколом проти 33 «большевиків» ген. Маренці відійшов на італійський фронт.

Подібне завдання в тім же часі дістала 3-тя сотня чот. Г.Голинського, якій наказано успокоїти збунтоване населення містечка Добровеличківці та дооколишніх сіл. Населення Добровеличківців вітало сотню хлібом і сіллю. А після того пішла музика, співи й танці.

Селяни щиро заприязнились з УССтрільцями та з жалем їх прощали. Було це коло Нової Українки, великого, свідомого села, де була гімназія та багато місцевої інтелігенції.

Дивізійна команда також була невдоволена з такої пацифікації та поставила команданта сотні і ще одного старшину під польовий суд. Справу цю анульовано, як і попередню.

Такий стан напружених відносин не втримався б довше і Легіон УСС був би розв'язаний, коли б не особа архикнязя Вільгельма, завдяки якому існування Легіону УСС було збережене. Німецьке і австрійське вище командування отримувало масу скарг і зажалень з тої причини від гетьманської адміністрації та польських і московських поміщиків, і не було задоволене з повищої гуманної поведінки УССтрілецтва з селянством.

Серед УССтрільців скривалося тоді багато українських інтелігентів і селян, що втікали з своїх околиць перед переслідуваннями гетьманських і окупаційних властей. Бували люди і з далекого Лівобережжя та прохали, щоб і туди вислати частини УССтрільців, бо й там широко пішла слава про «правдиве українське військо», Січових Стрільців, що стоїть за народом.

Селяни зверталися також до УССтрільців зі скаргами, проханнями та порадами. Ті справи полагоджував пор. д-р В.Старосольський та не раз виїздив на села особисто провірювати надужиття та списував протоколи, на основі яких робив інтервенції в команді Дивізії, помагаючи селянам.

Громадсько-суспільна праця УСС на Херсонщині і Поділлі

Уся праця УСС вліті 1918 р. на Херсонщині – культурноосвітня, політична, мистецька, гуманітарна й інша відбувалась на очах всього українського громадянства. Добра слава про неї розходилась далеко по всій Україні серед широких мас українського народу.

І найшовся вірний свідок цієї праці УССтрільців, іх починів і діл, сл. п. Софія Тобілевич, вдова по славнім українськім драматургові Іванові Тобілевичеві (КарпенкоКарий), яка з відкритою душею та теплом української жінки, розказала всім про свою зустріч в те пам'ятне літо 1918 р. з УССтрільцями, яких вона назвала «рідними гостями».

Вона так пише про працю УССтрільців на Херсонщині:

«Українське Січове Стрілецтво, роздивившись навколо, взялося негайно до праці. Незабаром серед селянства розійшлися чутки одні від одних чудніші: вони вчать… вони лікують… вони посилають своїх людей на роботу в поміч удовам і недужим. За все платять… Поводяться по-людськи… Позаводили крамниці, дають селянам світло, роздають книжки… Щось нечуване робиться від коли світ світом!

І справді – селяни не знайшли в цих людях неправди й лукавства проти себе … Добрі люди. Хороші люди… Таких би нам більше, то не було б цього, що тепер коїться… Послані сюди, щоб нещадно карати винуватців, стрільці замість того [150] помагали людям…»

А далі в той спосіб змальовує вона культурно-освітню працю УССтрільців серед українського селянства:

«Під проводом старших, з участю знавців свого діла: артистів, співців і музик, позаводили вони виклади шкільної науки для дітей і дорослих, світляні картини, концерти, театральні вистави й народні гулянки. Було творене спільною працею велике діло культури, що зацікавило й привабило до них усю околицю… Чи сподівалася ти, наша нещасна, підяремна степова Україно, небом і людьми забута, чи сподівалась ти колинебудь у своїх селах вітати таких талановитих гостей?..

Учителів… Братів… Що прийшли сюди з єдиним лиш бажанням – не карати, а все, що людина має найкращого – серце, талант, знання – усе віддати на послугу тобі, [151] рідний краю… рідний народе…»

Софія Тобілевич знала добре про минулу громадську працю УССтрільців в Галичині до війни та про джерела ідейних спонук іхньої праці для народу. З подивугідним знанням справи вона пише про це:

«Всі вони майже селянські діти, яким батьки їх, хлібороби, своїм потом і кров'ю цю освіту по школах і університетах здобували. Вони в Галичині агітували по селах, вибираючи послів до парляменту, організували товариства «Січ» у кожнім майже селі і містечку, закладали «Просвіти» й були дома тією духовою силою, що оживляє, будить і веде перед усьому.

Перше, ніж прийшли в Україну, у героїчних боях на війні і своєю діяльністю у громадському житті, доказали, хто вони, куди йдуть і за що змагаються.

Згуртувавшись під стягом і назвою стародавньої Запорозької Січі, прийшли на Україну, як сини до матері, до якої здавна тужили!.. Прийшли, щоб віддати Україні все, чим багата душа запального юнака та збудити народ України з вікового сну й [152] защепити в його душі перші парості людської і національної свідомости…»

А згадуючи після довшої розлуки дорогих її серцю Українських Січових Стрільців, вона немов говорить устами всієї степової України:

«Знайте, що й до нині сумує за вами село, куди внесені вами перші проміння національного почуття та освіти і вся інтелігенція степової України, яка дожидала від вас помочі, маючи на увазі ваш військовий досвід і моральну дисципліну… Нехай відомо вам буде, що тужуть за вами й сумують степи України, що стогнуть під копитами чужинного війська… Ваші жертви не пішли на марне. Бо є духові [153] перемоги, що на вазі історії важніші, ніж збройні!»

Ми подали це цінне свідчення української патріотки, як об'єктивний доказ тої скромної служби, яку протягом кількох місяців 1918 р. прийшлось виконати УССтрілецтву на Наддніпрянщині, в тім тяжкім і понурім періоді української революції. А з другого боку, є воно щирим ствердженням тої правдивої вдячности, що остала в серцях населення степової України до УССтрільців за їх виконаний народний обов'язок.

Для повного образу громадської праці УССтрільців на Україні вліті 1918 р., треба ще згадати про діяльність Комісаріяту УСС в Камянці Подільськім. Завдяки меткості і енергії пор. М.Саєвича, колишнього організатора культурно-освітньої і шкільної праці УСС на Волині, заложено в липні 1918 р. за згодою австрійського командування при губерніяльнім старості в Кам'янці Подільсьюм т. зв. Комісаріят УСС, якого завданням мала бути «допомога при організації шкільництва та при засновуванню і веденню інших культурно-освітніх установ, як рівно ж захист інтересів населення». В такий спосіб сформульовано завдання Комісаріяту в урядових документах, виданих по одиноким співробітникам Комісаріяту подільським губерніяльним старостою С.Кісільовом та командантом 129 бригади ген. май.

[154] Банковачем 11 липня 1918 року.

Усіх співробітників Комісаріяту було 18, з яких десять були приділені до праці при поодиноких повітових староствах Подільської губернії. Ті комісари УСС в більшості працювали вже на культурно-освітній роботі на Волині. Ті члени Комісаріяту, які залишилися в Кам'янці, виконували працю лекторів українознавства на різних курсах, що тут відбувались для урядовців, залізничників, поштовців, учителів, студентів і інших.

Діловим керівником усієї роботи Комісаріяту був пхор. д-р О.Назарук, який видавав відповідні методичні інструкції для тих, що працювали по повітах. Він отримував від них звіти про виконувану культурно-освітню роботу та інформації про стан української національної справи на місцях, про настрої української інтелігенції і селянства, а зокрема про протиукраїнську акцію всяких чужонаціональних елементів (московських і польських), що дістались на керівні місця в тодішній українській державі. На основі тих джерельних та провірених відомостей почали появлятись в галицькій пресі вірні і солідні інформації про тяжке національно-політичне положення на Україні. Відомий був тоді українській публічній опінії відкритий лист д-ра О.Назарука до гетьманського міністра внутрішніх справ Кістяковського за підписом 75-ти українців з Подільської губернії, напечатаний в львівськім щоденнику «Діло» з 28 серпня 1918 р. В цьому відкритому листі подано десятки фактів, які ілюстрували протиукраїнський курс політики гетьманської адміністрації, реакційний терор проти українського селянства, ведений ворожими Українській Державі московськими поміщиками, при помочі повітових старостів та плянову русифікацію всього публічного життя на Україні.

В тих відносинах дуже тяжко було вести на провінції якунебудь незалежну, українську національну працю. Трудно було найти інтелігентних людей до співпраці, бо всі боялися репресій місцевих урядовців-москалів. Знаємо з особистого досвіду, що неможливо було найти в Літині людини, що схотіла б стати головою Просвіти. Усі відмовлялись, ради спокою.

Але не зважаючи на те, культурно-освітні комісари УСС, що перебували по повітах, робили свою корисну роботу. На власну відповідальність, без формально організованих товариств, самі проводили сходинами, закладали бібліотеки і позичали книжки, організували хори, виголошували виклади, та влаштовували курси. Учасників і слухачів було багато. В першій мірі молодь радо горнулася до культурної праці, цікавилась національним життям в Галичині, вчилася співати нових пісень, читала книжки, вивчала історію України.

[155] Те все робилося в повітовому місті. На селі всяка громадська робота була майже неможлива.

Та національно-освітня праця УССтрільців не подобалась місцевим повітовим старостам і їхнім урядовцям, москалям або полякам. Вони почали обвинувачувати УССтрільців перед австрійською військовою владою, що вони бунтують народ проти існуючої влади та симпатизують з большевиками. А коли комісари УСС почали з успіхом інтервеніювати перед австрійською окупаційною владою і польовими судами в справі арештованих українських патріотів, та багато невинних людей внаслідок цієї інтервенції випущено на волю, тоді УССтрілецтво закінчило свою кар'єру в подільській губернії. Після двомісячного заледве існування Комісаріят УСС розв'язано на домагання гетьманського міністра внутрішніх справ Кістяковського в половині вересня 1918 р., і всіх його працівників у повітах відкликано до УСС, або на іншу працю.

Виїзд УСС з України Конфлікти між австрійською військовою владою та УССтрілецтвом загострювалися все більше і більше. Невиконування військових наказів ліквідувати селянські бунти, роззброювати села і реквірувати харчі, зв'язок із повстанцями та ворожа постава до гетьманської адміністрації, – мусіли остаточно покінчитися або розв'язанням Легіону УСС, або його перенесенням з України.Pages:     | 1 |   ...   | 44 | 45 || 47 | 48 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«Наукові записки з української історії УДК 930.1. «1920/1950»:37.011.3.-051 «1920/1930» Олена Кір’янова (Переяслав-Хмельницький) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА І ВЧИТЕЛЬСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ В КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ЗРУШЕННЯХ 20-30-Х РР. ХХ СТ.: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМКИ ІСТОРІОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У статті проаналізовано сучасний стан та напрямки історіографічних досліджень, присвячених науково-педагогічній і вчительській iнтелiгенцiї, їхній ролі та місцю в культурноосвітніх процесах в УРСР...»

«УДК 94(477) “1917/1918” Ігор Дацків УТВОРЕННЯ СИСТЕМИ ДИПЛОМАТИЧНИХ ПРЕДСТАВНИЦТВ І МІСІЙ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ Розглянуто процес становлення, діяльність, завдання дипломатичних представництв Української Народної Республіки. Проаналізовано процес створення нормативно-правової бази для впровадження системи консульських представництв. Зазначено, що дипломатичні представництва і місії відіграли важливу роль у налагодженні міжнародних відносин України. Ключові слова: міжнародні відносини,...»

«УДК 82-29 Л.В. Закалюжний, студент 5 курсу історичного факультету (Житомирський державний університет ) ЖАНР ІСТОРИЧНОЇ ДРАМИ-ХРОНІКИ ТА ЙОГО ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ У статті розглядається термін історична драма-хроніка у зв’язку з його змістовими ознаками. На прикладах п’єс Шекспіра автор розкриває особливості історичної хроніки як жанру епічної драми. Історичні хроніки – загальноприйнятий термін для позначення п’єс на сюжети з вітчизняної історії В. Шекспіра, його старших сучасників, так званих...»

«Інститут Східної Європи Кафедра українознавства Університету «Львівський Ставропігіон» The Eastern-Europeanep Institute, Kafedra Ukrajinoznavstva University «L’viv Stavropigion» Володимир Прохоренко Симптоми імперського розумозамішання. До з’ясування антитези українського та російського менталітету. Історико-соціологічна канва українського питання в Росії Івано-Франківськ «СІМИК», 2015 ББК 82.3(4УКР)-7 П-29 Друкується за рішенням Кафедри Українознавства Інституту Східної Європи Університету...»

««Історія» УДК 902 03.29 Авраменко О. І. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ АРХІВІСТА Ш. С. ЛЮДКОВСЬКОГО З РОЗВИТКУ АРХІВНОЇ СПРАВИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ У 50-80-X РР. XX СТ.: ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ Ця стаття присвячена діяльності відомого історика Ш.С. Людковського. Цей чудовий фахівець архівної справи половину свого життя присвятив роботі в Миколаївському обласному архіві. На основі існуючих джерел робиться спроба дослідити внесок Людковського в розвиток архівної справи та краєзнавства на Миколаївщині. Ключові...»

«Діалог цивілізацій: Уроки Мілоша для України Ми публікуємо повний текст панельної дискусії “Діалог цивілізацій”, що відбулася у Львові 15 вересня ц.р., під час XVIII Форуму видавців, в рамках міжнародного проекту «Уроки Мілоша для України». Участь у львівській дискусії взяли Анджей Менцвель один із найвпливовіших інтелектуалів сучасної Польщі, Борис Дубін відомий російський соціолог і перекладач, Мирослав Попович український філософ, Рустем Жангожа філософ і письменник. Модерував дискусію...»

«42 ······································································································· Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ УДК 94(477)«18»:929 Драгоманов М. В.А. Кобко, Т.Д. Чубіна МИХАЙЛО ДРАГОМАНОВ: ІСТОРИЧНИЙ ПОРТРЕТ НА ТЛІ ЕПОХИ Дана стаття присвячена дослідженню життєвого та творчого шляху вченого-історика, філософа, політолога, економіста і фольклориста, педагога, громадського і політичного діяча, публіциста, видавця, людини, яка уособлювала цілу епоху в історії українського...»

«ББК 63.3(2) СТАНОВЛЕННЯ НОМЕНКЛАТУРНОЇ ВЕРХІВКИ В РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ (1920-1930-ті рр.): ІСТОРІОГРАФІЯ ПИТАННЯ О. В Чеботарьова АНОТАЦІЯ В статті проводиться аналіз наукових праць радянських та сучасних вчених присвячених вивченню радянської номенклатури, а саме проаналізовано підходи вчених до визначення терміну «номенклатура», досліджено процес формування та організації керівних кадрів. Ключові слова: висуванці, кадрова політика, номенклатура, управлінці. Питання влади, керівних кадрів,...»

«Розвиток системи державного управління в Україні УДК 35.073.51 Б. П. КОЛЕСНІКОВ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ: НООСФЕРНА ПАРАДИГМА Проаналізовано  засади  ноосферної  пададигми  державного  управління розбудовою  інформаційного  суспільства.  Показано  основні  напрямки трансформації світоглядних засад державного управління у процесі переходу від  ментальності  “суспільства  ризику”  до  ментальності  “ноосферного суспільства”.  Обґрунтовано  необхідність ...»

«Лекція 7 Відображення та функції Введення Функція математичне поняття, що відображає зв'язок між елементами множин. Можна сказати, що функція це закон, за яким кожному елементу однієї множини (званому областю визначення) ставиться у відповідність певний елемент іншої безлічі (званого областю значень). Математичне поняття функції виражає інтуїтивне уявлення про те, як одна величина повністю визначає значення іншої величини. Так значення змінної x однозначно визначає значення виразу x 2, А...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»