WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 45 ] --

Ніяке слово не може висказати радости, що молотом билася в серці кожного галицького українця в той день серед українського війська, на запорозькім Великім Лузі! Неясно в нетрях підсвідомости заховане історичне почуття єдности і колишньої козацької сили та слави, нарешті прорвалося найсильнішою, найрадіснішою, найживішою свідомістю і бухнуло полум'ям повного щастя яке вщерть сповнило всі наші душі. Там ми найглибше відчули і живими очима [143] побачили все минуле, вічну єдність України, її вчорашній і завтрішній день».

В Олександрівську розгорнуло УССтрілецтво широку культурно-освітню, пропагандивну і державно-творчу працю. Головним тереном праці УСС стала місцева «Просвіта» та редакція газети «Січ». В багатьох установах працювали УССтрільці.

Оживилось національне життя в місті й околиці. Місто зукраїнізовано. Усюди залунала українська мова. Театр не міг помістити усіх відвідувачів. Українська книжка розходилась масово. Населення міста і сіл приймало УССтрільців і гостило як рідних. Масові прогулянки на Хортицю ставали національними маніфестаціями. Не забракло і ворогів УССтрільців. Це були місцеві москалі, усіх політичних напрямків. Вони говорили, що УССтрільці – галичани – це погані люди.

Гетьманський переворот у кінці квітня прийняло все свідоме й активне українське громадянство в Олександрівську та на всьому Запорожжі – вороже. Так само зустріло його і УССтрілецтво, яке до глибини було вражене вісткою про розігнання Січових Стрільців у Києві, з якими воно держало постійний зв'язок. Від першого моменту вступу в Україну, багато старшин і стрільців УСС втікло до київської формації Січових Стрільців, бажаючи служити безпосередньо УЦРаді. Це негативне відношення до гетьманського режиму займали УССтрільці весь час свойого побуту в Україні.

Після перевороту повіяло в Олександрівську російським духом. Українізація міста спинилася. По селах бушували карні відділи, що несли на села терор. Здирали безправно високі грошові суми від селян. Тяжко побивали людей. З приходом гетьмана скінчилася для УССтрільців радісна доба безжурного романтичного захоплення Східньою Україною.

[144] Настали тривожні, поважні часи… Почалися селянські повстання. Тюрма в Олександрівську заповнилась свідомими народними робітниками, селянами, вчителями.

Окупаційні війська почали пацифікувати українські села. УССтрільці станули перед можливістю, що й їх вжиють до цієї акції… Поодинокі сотні УСС дістали наказ від австрійського командування взяти участь у карних експедиціях на села, реквірувати збіжжя, розоружувати збунтовані села, арештувати «протидержавні» елементи. Усі ці накази виконували УССтрільці по своєму.

УССтрілецтво ні на хвилю не сумнівалось, що воно в ніякім випадку не сміє ніколи виступити проти інтересів українського селянства, не сміє зробити йому ніякої кривди, а навпаки було вповні свідоме, що його обов'язком є помагати українським чорноробам, вчити їх боротися за свої права та свою людську гідність. Це ж був один з основних принципів їхньої ідеології.

Ту неприємну для УССтрільців та небажану ними службу в великій мірі злагіднювала особа австрійського архикнязя Вільгельма Габсбурга, що був в тім часі командантом військової групи в Олександрівську, в склад якої входив м. інш. також Легіон УСС.

Під час походу на Україні, з початком квітня, на стації Копань за Одесою, включено Легіон УСС в склад військової групи, якою командував архикнязь Вільгельм. До цієї групи належали крім УСС також інші австрійські частини. Командантом Легіону УСС був тоді [145] сотн. Микитка, який лишився на тім становищі аж до розпаду Австрії. Особа архикнязя Вільгельма стала відома галицьким українцям щойно з осени 1917 р. В тім часі він познайомився вперше з деякими визначнішими українськими громадянами. Ні одна українська політична організація не стояла з ним у якомунебудь зв'язку. З моментом актуалізації української проблеми на Сході Европи, а зокрема коли Україна стала самостійною державою, і на її територію увійшли німецька й австрійська армії, панувала загальна опінія, що австрійські кола уплянували свою політичну комбінацію, зміряючи проведення Вільгельма на зверхнє становище в українській державі. Одначе всі ті австрійські пляни показались безнадійними, бо німецька політика з ними не погоджувалась.

Після зааранжованого німцями гетьманського перевороту не могло вже бути мови про якийнебудь успіх габсбурзьких династичних плянів в Україні. Ні Австрія, ні архикнязь Вільгельм не сміли вести ніякої сепаратної політики в Україні всупереч політичним плянам німців. Розумів це передусім сам Вільгельм, який опісля з місця відкидав усякі сyгестії щодо захоплення ним влади, як наприклад проєкт Болбочана і Запорожців, що плянували скинути [146] гетьмана Скоропадського, а на його місце поставити архикнязя Вільгельма.

У всіх згаданих комбінаціях політичного характеру УССтрільці не брали ніякої участи, ні як політично-військова формація, ні поодинокі їх провідні люди. Архикнязя Вільгельма, якого прозвано Василем Вишиваним, УССтрільці оцінювали, як особу прихильну українській справі, як дуже милу людину, гуманного характеру, оборонця українських селян під час реакційного гетьманського режиму і вкінці як безумовного приятеля УССтрілецтва, що боронив його перед вищим австрійським командуванням. До гетьманського перевороту було УССтрілецтво беззастережним сторонником Української Центральної Ради, а Вишиваний був для УСС тільки командантом військової групи, до якої вони входили. Після наставлення німцями гетьмана Скоропадського, УСС були переконані, що про дальшу свою долю буде рішати сам український народ, без участи якихнебудь по сторонніх спасителів, а тільки під проводом своєї авторитетної політичної організації, якою тоді був Український Національно-Державний Союз.

Високе становище Вишиваного, як члена цісарської родини, давало йому можливість якийсь час оберігати українське селянство в районі його групи перед злочинствами карних експедицій та надужиттям гетьманської адміністрації. Це показалось особливо в районі Єлисавету на Херсонщині, куди перенесено 10 червня цілу групу архикнязя Вільгельма, а в тому і УСС.

В обороні українського селянства

В тім самім часі прибули із Галичини до Єлисавету, як це уже вище згадано, Кіш і Вишкіл УСС. Ціла формація УСС, якої чисельний стан дорівнював тоді майже силі Легіону

УСС восени 1914 р., стояла в районі Єлисавету, в самім місті й довколишніх селах:

Масляниківці, Грузькому, Карлівці та Іванівці. На цьому місці перебували УСС повні чотири місяці, аж до свойого виїзду з України. За той час відіграли вони позитивну ролю в українському житті, з честю захоронили стрілецьку ідею, та оставили по собі найкращу пам'ять серед широких мас українського народу північної Херсонщини.

Єлисавет мав давні традиції українського національно-культурного центру. Тут жили і працювали письменник Василь Мова, та основоположник української кооперації, артільний батько, Микола Левітський, якого галицькі українці з великим ентузіязмом вітали в 1908 році у Львові на Конгресі Просвіти, тут був осідок родини Тобілевичів – славних театральних артистів – Карпенка-Карого, Садовського і Саксаганського. В місті було багато інтелігентних родин, свідомих українців, які щиро вітали та гостинно приймали в своїх домах УССтрільців.

Спільні часті зустрічі, робота в Просвіті, взаємна виміна думок про сучасну тяжку політичну дійсність, спільні заходи і боротьба проти московських впливів в Єлисаветі, – створили взаємне довір'я та щиру дружбу між УССтрільцями і місцевим громадянством. Тут ведено курси української мови та українознавства. Також по селах, де стояли УСС, ожила широка культурноосвітня праця, улаштовувано багато викладів і гутірок, основано Просвіти, селяни зацікавились книжками, які масово розходилися, селянсько-стрілецькі театральні гуртки ставили вистави. На місце недовір'я, з яким стрінуло селянство УССтрільців в перших днях, запанувала сердечна приязнь і найкращі відносини. Але це довір'я, з яким селянство віднеслося до УССтрільців, було вповні оправдане і закріплене незабаром, коли ті останні ділом доказали, що є щирими і вірними оборонцями українського села.

УСС перенесено до Єлисавету у моменті, коли в південній Київщині і північній Херсонщині розгорілось селянське повстання проти гетьманського режиму і німецьцоавстрійських окупантів. УССтрільці симпатизували з повстанчим рухом, знаючи про його український характер та засуджували всю політику гетьманської влади.

Тоді працював в Одесі б. командант куреня УСС, от. д-р С.Шухевич, який так говорить про гетьманський режим: «Була це пора, коли нам усім стало без сумніву ясним, що політика гетьмана Скоропадського провадить до відбудування єдиної, неділимої Росії, до [147] повного закріпощення України». Начальний лікар Легіону УСС д-р В.Щуровський, так характеризує в своїх спогадах політику гетьманської Влади: «Гетьман шукав опертя в явно протиукраїнських чинників. Тим розбурхав пристрасті, напровадив на країну змору чорної [148] реакції, підготовив грунт большевикам». Пхор. М.Заклинський, якого спогади ми згадували, приходить до таких висновків при оцінці гетьманського режиму: «Терор над селом за гетьманщини був причиною, що бажання самостійної держави затрачувалось серед селянства, пропадала молода державницька свідомість. Гетьманщина скомпромітувала нашу державність серед мас і була причиною, що пізніше, як скинули гетьмана, наше селянство за [149] слабо піддержувало свою владу проти московської, большевицької».

УССтрільці під час свойого побуту в Єлисаветщині, станули по стороні покривджених селянських мас, станули по стороні дійсної української державної рації. Коли австрійське командування висилало їх на збунтовані села для наведення ладу, вони йшли туди із своїм українським законом, своїм моральним наказом, що його носили в серці від хвилини, коли прийняли чесне ім'я Українських Січових Стрільців. Наведемо за М.Заклинським такі факти:

Друга сотня УСС дістала наказ роззброїти кільканадцять сіл на Херсонщині й арештувати «33-ох большевиків», яким москаль, поміщик, м. інш., закидав участь у безпорядках 1905 р., за що навіть царська влада не карала їх. Коли селяни в першому селі побачили, що УСС не роблять їм кривди, тоді перед дальшими селами ждали вже селянські делегації, які вітали сотню УСС хлібом і сіллю. Для старшин приготовано обід. Стрільці дістали кватири та угощення. Вечором стрілецьким звичаєм на вулиці загула музика, скрипки, гармонія, пішли співи, танці… Командант сотні чот. Савчин списав протокол з усіма названими по імені і прізвищу 33 «большевиками». Показалось, що були це найдіяльніші, найінтелігентніші українські діячі тієї округи, члени УЦРади, кооператори, вчителі, студенти… Селяни дали себе роззброїти, позносили добровільно трохи старої зброї.Pages:     | 1 |   ...   | 43 | 44 || 46 | 47 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА ТАКМАКОВА МАРІЯ ЮРІЇВНА УДК 159.923.2:177.61–055.2 ОСОБЛИВОСТІ СТОСУНКІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ІНТИМНОСТІ У ДІВЧАТ З РІЗНИМИ ТИПАМИ ПРИХИЛЬНОСТІ 19.00.01 – загальна психологія, історія психології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна Міністерства...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Гончарова Євгенія Євгенівна УДК 378.22.016.09:811 ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАННЯ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ 13.00.09 – теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Тернопіль – 2015 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Полтавському національному педагогічному університеті імені В....»

«2010. 17. Мигаль С.П. Дизайн середовища: проблеми та перспективи / С.П. Мигаль // Вісник Нац. ун-ту “Львівська політехніка” “Архітектура”. – 2012. – № 728. – С. 197–202. 18. Дида І.А. Екологічні аспекти методики архітектурних досліджень // КНУБА, ДНДІ теорії та історії архітектури та містобудування. Містобудування та територіальне планування. – 2007.Випуск № 28. – С. 68–78. 19. Черкес Б.С. Архітектура сучасності: остання третина ХХ. УДК 72.01 (477) К.В. Присяжний**, Т.Є. Казанцева*, О.Г....»

«Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки 107 УДК: 316.2:159.953.3 Е.Г. Позднякова-Кирбят`єва Мистецтво пам'яті: від виникнення до історизму Джамбатіста Віко. Соціологічна інтерпретація Стаття присвячена розгляду історії мистецтва пам'яті від виникнення до формування концепції історизму Джамбатіста Вико. За основу аналізу беруться праці Ф. Йейтс «Мистецтво пам'яті» і Дж. Вико «Засади Нової науки про загальну природу націй». Робиться спроба екстрополяції...»

«Історичні, філософські, правові й організаційні проблеми фізичної культури Анатолій Войнаровський, УДК 796.01 Наталія Войнаровська Аналіз виступів українських спортсменів на студентських Універсіадах 1993– 2011 рр. Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк) Постановка наукової проблеми та її значення. Студентський спорт – це найбільш динамічна й активна складова частина спорту України. Він об’єднує у своїх лавах найкращі спортивні кадри України. Маючи величезну та славну...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ На правах рукопису СМОЛІНА ОЛЬГА ОЛЕГІВНА УДК 130.2:27-788-1/-9(043.5) ПОЕТИКА КУЛЬТУРИ ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕРНЕЦТВА Спеціальність 26.00.01 – теорія та історія культури Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора культурології Науковий консультант: Шило О. В., доктор мистецтвознавства, професор Харків – 2015 ЗМІСТ ВСТУП..5 РОЗДІЛ 1. КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОГО ЧЕРНЕЦТВА ЯК ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ПОЕТИКИ.20 1.1. Традиції...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА Шапіро Володимир Йосипович УДК: 821.161.2:82-1 «192» (043.3) ПОРІВНЯЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ВИДОВИХ І ЖАНРОВИХ МОДИФІКАЦІЙ УКРАЇНСЬКОЇ ПОЕЗІЇ 20-Х РОКІВ ХХ СТ. Спеціальність 10.01.01 – українська література АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Тернопіль – 2015 2    Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі української літератури...»

«УДК 262.1 (477.83) Леонід ТИМОШЕНКО ДУХОВЕНСТВО ДРОГОБИЦЬКИХ ЦЕРКОВ XV-XVIII ст.: ОСОБОВИЙ СКЛАД, ДИНАСТІЇ, ДУШПАСТИРСЬКА ТА МИСТЕЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ Вивчення церковної історії давнього Дрогобича, незважаючи на певні напрацювання дослідників у минулому та в останнє десятиліття, продовжує характеризуватися фрагментарністю. Відтак, і знання про основоположні моменти історії давніх міських святинь також є досить неповними. Якщо, наприклад, про найвідоміші міські храми – Св.Юрія і Воздвиження Чесного...»

«УДК 911.3 Кучевський А. А. Київський національний університет імені Тараса Шевченка ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ: СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ Розглянуто теоретико-методологічні основи суспільно-географічного дослідження господарського комплексу регіону, зокрема сутність господарського комплексу, трансформаційні процеси розвитку господарства області, суспільно-географічні підходи до вивчення господарського комплексу та методику дослідження. Ключові слова: територіальна...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка На правах рукопису Печенюк Дмитро Олександрович УДК 141.311:321.7 Б.Барбер КОНЦЕПЦІЯ СИЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ БЕНДЖАМІНА БАРБЕРА Спеціальність 23.00.01 – теорія та історія політичної науки ДИСЕРТАЦІЯ на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук Науковий керівник – кандидат філософських наук, доцент Федірко Іван Павлович Київ – 2014 ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНЦЕПЦІЇ СИЛЬНОЇ ДЕМОКРАТІЇ Б. БАРБЕРА 10 1.1....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»