WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 42 ] --

Уже в перших тижнях побуту на позиції під Куропатниками довідались УСС про упадок царату та революцію на Україні. На фронті проти стрілецьких становшц стояли українці, з якими нав'язано близькі, навіть дружні зносини. Мов рідні брати зустрічались УССтрільці з бувшими царськими салдатами. Розвалився московський царат, основа російської імперії, і проти себе станули до дружньої розмови сини однієї нації. Пізнали себе, заприязнилися, інформували себе про події в їх державах та обмінювались часописами і книжками. З найбільшою побожністю вичитували УССтрільці в своїх землянках передані їм київські часописи, зі сльозами безмежної радости по кілька разів прочитували описи величавих маніфестацій в Києві, промови М.Грушевського і інших провідників УЦРади, про селянські, учительські, військові і інші з'їзди. А ті найгарячіші, що не мали вже сили втриматися в окопах та забажали на власні очі побачити визволений Київ, Софійський Собор, батька Грушевського, українське військо, та послужити Українській Центральній Раді, почали гуртами переходити на другий бік. Так перейшло кілька стеж Семенюкової сотні, і одинцем не мало, а про двох хорунжих, які вийшли під чужі окопи за свіжими газетами з Києва і не вернулися, оповідали, що їх не пустили назад.

Це братання УССтрільців із українцями б. російської армії не подобалось вищим австрійським командам і його пізніше заборонено. Почали підозрівати УССтрільців в державній нельояльності, пляновій дезерції та деморалізації власного фронту. На становища в Куропатниках приїхав з своїм штабом командант корпусу Гофман. Він розпитував команданта Легіону пполк. Кікаля про настрої між УССтрільцями, а зокрема, чи можна їм довіряти. Кікаль заявив тоді, що стрільці є добрі, але старшинам Легіону він не довіряє.

[129] Здається, що опінія про УСС-ів в корпусній команді була некорисна, і тому в половині травня їх перенесено до сусідньої 54-ої дивізії, під село Конюхи, як дивізійний запас. Тут, мабуть, видавались УСС безпечнішими.

Події на наддніпрянській Україні мали перелом овий вплив на весь ідейно-політичний світогляд УССтрілецтва. Такі несподівані і потрясаючі переміни, що протягом кількох тижнів змобілізували до величавого національно-державного будівництва мільйонові маси українського народу, не могли бути без глибокого впливу на настрої УССтрільців.

Визволення України стало фактом. Незважаючи на перешкоди та неприязне наставлення нової революційної російської влади до українських національнополітичних постулятів, Україна почала прямувати певним кроком до свойого самостійного, державного самоозначення. Уже після проголошення І-го Універсалу та створення Генерального Секретаріяту, як сурогату державної влади, видно було ясні самостійницькі тенденції в провідників української революції.

Особа голови Української Центральної Ради, Михайла Грушевського, створювала своїм авторитетом повне довір'я до всього державного будівництва УЦРади.

Повищі об'єктивні факти промовляли за тим, що основна мета Українського Січового Стрілецтва здійснена. Дальше воювання по боці Австрії, яка не виявляла ніякого заінтересування в справі української проблеми, а навпаки готова була зрадити українські інтереси в користь поляків чи когось іншого, не мало вже ніякого сенсу. Тому постає і поширюється в широких колах УСС думка про розв'язання Легіону УСС, яку сильно скріпили протиавстрійські настрої в зв'язку із актом 4 листопада. Але з другого боку виступили прихильники дальшого існування Легіону, мотивуючи своє становище аргументами наведеними в заяві УБУправи з грудня 1916 р.

Найбільш переконливим аріументом за розв'язанням Легіону УСС був факт, що на фронті проти УСС стояли українізовані частини, значить, українське військо, що визнавало національно-державний авторитет Української Центральної Ради. Думку про можливість збройного зудару УСС-ів з українізованими частинами російської армії ніхто й не допускав тоді до голови. Ніхто не сумнівався, що на випадок бою між тими формаціями УССтрільці перейдуть в цілості на бік Української Центральної Ради. Та крім цього у підсвідомості УССтрілецтва ворушилася ще якась внутрішня сила, що спрямовувала цілу істоту кожного УССтрільця туди, на Україну, яка була для нього категоричним наказом: там, над Дніпром, твоє місце!

Треба було ту надзвичайно важливу справу серйозно вирішити. 26 травня 1917 р.

відбулася в Пісочній, де був осідок Коша, широка нарада старшин і підстаршин усіх частин УСС (фронту, Коша і Вишколу), якою проводив сот. Д.Вітовський.

Нарада мала вирішити питання: чи Легіон УСС, який постав як добровільна формація, має існувати та боротись далі по боці Австрії, чи має розв'язатись тому, що його дальше існування втратило політичний сенс. Після довшої, дуже живої дискусії, більшість присутніх вирішила, що Легіон УСС треба зліквідувати. Висловлені погляди, за і проти, були підтверджені дуже поважними аргументами. З огляду на розбіжність думок між УССтрілецтвом у тій серйозній справі, передано її вирішення нашому політичному [130] проводові.

В днях 24 і 25 липня відбулася у Відні під проводом посла Ю.Романчука довірочна нарада українських парляментарних послів і членів Палати Панів, членів Української Боєвої Управи, представників УССтрілецтва, делегатів українських політичних партій (нац. дем., радик. і соц. дем.), представника Союзу Визволення України та представників української студентської молоді. Той збір ствердив, що Загальна Українська Рада не існує і тому узнав [131] себе компетентним рішати про справи Легіону УСС. Після дводенних основних, оживлених та гострих дебат, збір ствердив, що справа Легіону УСС в'яжеться тісно з цілою низкою важних політичних питань і вирішив удержати і не ліквідувати Легіону УСС. Як показали пізніші події, те рішення політичного проводу було правильне. Перемогла давня думка сот. Д.Вітовського, на основі якої він обстоював збереження УСС за всяку ціну до слушного часу, коли нація буде ще їх потребувати. Дуже сильні чуттєво-емоціональні аргументи національного ентузіязму, були переважені холодною і продуманою логікою визвольної стратегії.

На тім же зборі переведено реорганізацію Української Боєвої Управи, змінюючи її назву на «Центральна Управа Українських Січових Стрільців». Її головою в місце д-ра К.Трильовського став д-р Степан Смаль-Стоцький.

Так пройщла остання спроба самоліквідації УСС. УССтрілецтво визнало авторитетне рішення свойого політичного проводу. Але нездійснені мрії далі жили в душах УССтрільців.

Вони мали надалі єдине бажання: порвати цілком всякі зв'язки, що їх лучили з займанницькою державою, та стати повноправними громадянами нової України та її вірними вояками.

Незалежно від повищої акції за ліквідацією Легіону УСС зорганізувався в травні 1917 р.

у Відні тайний український революційний гурток, до якого входили старшини УСС (М.Опока, С.Безпалко і В.Свідерський) та старшини австрійської армії. Його метою було відірвати від Австрії українські землі і прилучити їх до наддніпрянської України. Гурток вирішив вести ірредентистичну пропаганду в галицьких і буковинських полках. Заходами членів цього гуртка старшин-УСС видано в Коші дві літографовані відозви до вояків українців з зазивом до непослуху Австрії і дезерції. Відозви поширювано в запіллі і на фронті. Пересилано їх також на протиіталійський фронт, де українських полків стояло [132] найбільше.

Коли в половині травня перекинено УСС під Конюхи, то їх зв'язки з наддніпрянськими українцями перервалися, бо Легіон поставлено в запас, в глибокім ярі, зараз за фронтом. Тут захопила його 29 червня велика офензива революційних військ, т. зв. офензива Керенського, в якій боролися переважно зукраїнізовані полки. Пісдя двох днів гураганного вогню із соток батерій російської артилерії, зруйновано дощенту австрійські становища. Третього дня офензиви, 1 липня, пішли в наступ 6-ий і 41-ий російські корпуси та частини Чеського легіону. Вони проламали фронт під Конюхами на ширині 10-ти км. Пролом облегшив 88-ий австрійський полк, що складався з чехів та стояв на становищах перед Легіоном УСС. Вже в перших годинах наступу той полк перейшов на російський бік. УСС-ів не повідомлено про пролом. Російські війська, що прорвались на зади австрійського фронту, оточили яр та забрали в полон більшу частину Легіону УСС враз із командантом пполк. Ф.Кікалем, який був ранений.

Під Конюхами згинули: командант стрілецької кінноти пор. Р.Камінський, командант сотні пор. О.Яримович та багато підхорунжих, підстаршин і стрільців. Більшість полонених УСС попала до табору полонених в Дарниці коло Києва, де їх відвідали, м. інш.,. члени Генерального Секретаріяту В.Винниченко й інші. Всіх старшин УСС з наказу команданта київської округи Оберучева відправлено в глибину Росії. Багато з полонених під Конюхами вступило в листопаді в ряди Січових Стрільців в Києві. До того часу вони не були бажаним елементом для російської революційної армії.

В три тижні після бою під Конюхами почалася австрійсько-німецька протиофензива, яка закінчилась звільненням усієї Галичини. УССтрільці рушили з Конюх в південносхідньому напрямі, скріплені Гуцульською сотнею, що якраз вернулася сюди з Карпат. По дорозі до Збруча мали УСС важніші бої біля Козови, Бурканова і над самим Збручем, під Бурдяківцями, де особливо відзначилась Гуцульська сотня, здобувши шість скорострілів.

Деякий час стояли УСС над Збручем. 14 вересня стягнено їх до села Залісся, де вони перебули до кінця листопада. Туди прийшов з Вишколу цілий курінь під командою М.Тарнавського, якого призначено командантом цілої фронтової формації УСС. 3 тим куренем прибуло на фронт багато відомих давніх старшин і стрільців зі «старої войни», бувших ранених на Лисоні, що вернулися з шпиталів, а між ними також сот. Д.Вітовський.

Легіон значно поповнив свій бойовий стан. Відродилось давнє духово-ідейне та товариське життя. Центр політичної активности УСС перенісся знову з Коша і Вишколу до фронтових частин. Серед оживлених дискусій на зборах обговорювано політичні події та майбутню ролю УСС. На передодні переходу УССтрілецтва на Україну, закріплялась остаточно його політична ідеологія.

Із Залісся перейшов Легіон до Гуштина, а звідси до Волі Чорнокінської. Різдво 1918 р.

святковано вже в Лосячі.

20 листопада проголошено в Києві Третій Універсал Української Центральної Ради, в якому проклямовано Українську Народню Республіку. Той історичний акт прийняло УССтрілецтво з великим ентузіязмом. В усіх формаціях Легіону УСС спонтанно вирішено маніфестаційно відсвяткувати цю радісну для цілого українського народу подію.

Величаво відбулось таке свято в Коші, в Пісочній, де збудовано тріюмфальну браму, прибрану національними прапорами з написом: «Хай живе Українська Народна Республіка!» На святочному зібранні промовляв чот. д-р В.Старосольський. Після того перемаршували маніфестаційним походом усі відділи Коша, в числі понад 1000 стрільців, [133] через усі сусідні села з оркестрою та стрілецькими піснями.Pages:     | 1 |   ...   | 40 | 41 || 43 | 44 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«СУЧАСНІСТЬ ЛИСТОПАД 1990 — Ч. 11 (355) Літературний Львів: І Калинець: СПІВЧУТТЯ ДЛЯ ОСЕНИ. І Чолган: ПРОВУЛОК СВ. ДУХА. О. Тарнавський: ЛІТЕРАТУРНИЙ ЛЬВІВ 1941-1944 Ольга Пушкарьова: СЛЬОЗА, ЩО НАСКРІЗЬ ПРОПІКАЄ Марта Богачевська-Хом'як: У ПОШУКАХ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ А Кравчук: РЕАБІЛІТАЦІЯ МОРАЛЬНИХ ВАРТОСТЕЙ НА УКРАЇНІ ISSN 0585-8364 Нові публікації з Бібліотеки і Сучасности П ро л о гу * Микола Лебедь: УПА. УКРАЇНСЬКА ПОВСТАНСЬКА АРМІЯ 1987, 2 доповнене вид., 207 стор.; факсиміле документів,...»

«Відгук на дисертацію Шапарєвої Наталії Олегівни «Художня концепція світу у трилогії Луї-Фердінанда Селіна «Із замка в замок», «Північ», «Рігодон»», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн Детальний аналіз дисертації Шапарєвої Н.О. «Художня концепція світу у трилогії Луї-Фердінанда Селіна «Із замку в замок», «Північ», «Рігодон»» дозволяє сформулювати наступі висновки щодо актуальності, ступеню обґрунтованості...»

«Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент Література 1. Євтух В.Б. Міжкультурний діалог: ефективний конструкт інтегративного розвитку поліетнічних суспільств // Політичний менеджмент, № 3, 2009.2. Бессонов Н. Что ждт цыган в России // Доступно на: http://gypsylife.net/history20.htm 3. Бессонов Н., Деметер Н., Кутенков В. История цыган: новый взгляд. — Воронеж: 2000.4. Торопов В.Г. История и фольклор крымских цыган. – Москва: Институт наследия, 2004. 5. Toropov...»

«Політологія і право ки, практики : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 27 трав. 2011 р. : у 2 т. / Ю. Рубан. К. : НАДУ, 2011. Т. 2. 544 с.5. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / Пьер Бурдье. М. : Ин-т эксперимент. социологии. СПб. : Алетейя, 2007. 576 с.6. Фуко М. Рождение биополитики. Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1978-1979 учебном году / Мишель Фуко. СПб. : Наука, 2010. 448 с.7. Кравчук Л. Конституційна Асамблея напише зміни до Конституції в...»

«Збірник наукових праць. – Харків, 2011. – Вип. 13 31 Література: 1. Бондарчук, В.Г. Геологія України [Текст] / В.Г. Бондарчук.К.: АН УРСР, 1959.832 с.2. Буша: Історико-краєзнавчі нариси [Текст] / І.С. Винокур, О.М. Альошкін, Р.В. Забашта та ін. – Хмельницький: Редакційно-видавничий відділ, 1991. – 152 с.3. Гудзевич, А.В. Гайдамацький яр геологічна пам’ятка природи загальнодержавного значення [Текст] / А.В. Гудзевич // Перлини Східного Поділля / За ред. Г.І. Денисика. – Вінниця: ПП «Видавництво...»

«Педагогічний дискурс, випуск 15, 2013 Повернення праху П.І.Холодного з Цвинтаря на Волі м.Варшаві в Україну – це акт відновлення історичної справедливості, виконання нащадками умов його заповіту. Традиція вшанування його памяті, відновлена в 1990-х рр. у мм.Києві, Львові, знайшла своє продовження у мм.КамянціПодільському та Хмельницькому. Сподіваємося, що найближчим часом зявляться нові дослідження, будуть реалізовані фундаментальні проекти наукового, мистецького характеру, які розкриють повною...»

«УДК 72.034.7+72.035+72.036 В.В. Базилевич Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурних конструкцій ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ В КОМПОЗИЦІЇ ДАХІВ ЛЬВОВА © Базилевич В.В., 2011 Розглянуто історію формування та роль художнього металу дахів у місті та окремій споруді, а також проблему його збереження. Ключові слова: художній метал дахів, роль художнього металу у формуванні архітектури, Львів. The history of architectural metal forming and role of roofs in...»

«188 Наукові записки. Серія “Політичні науки”. УДК 32(477)(4-672ЄС) Тетяна сидорук, кандидат історичних наук, доцент кафедри країнознавства та міжнародних відносин Національного університету “Острозька академія” ПОЛЬСЬКЕ БАЧЕННЯ СХІДНОЇ ПОЛІТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У статті розглядається проблема сучасної і потенційної ролі Республіки Польща у формуванні політики ЄС на східному напрямку. Доводиться, що після вступу до ЄС, Польща бере активну участь у різних заходах, спрямованих на розвиток...»

«Василь ГОРБАЧУК Василь Горвачук БАРВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НБ ПНУС Видавничий дім “KM ACADEMIA” Київ — 1997 M bf)-/& SlW ББК ^ тй У К Р Г67 Видання здійснене на кошти подружжя Любові та Івана Заковоротних (США) Горбачук В. Т. Г67 Барви української мови.— К. : Видавничий дім “KM ACADEMIA”, 1997.272 с, (Сер. Були, є і будемо вовіки!) ISBN 966-518-065-7 Історія української мови, переслідуваної і викорінюваної віками, її роль у формуванні національної свідомості — цій темі присвятив автор свою...»

«Іван МИГОВИЧ РУСИНИ В УКРАЇНІ: тест на європейськість Збірник праць Ужгород Видавництво В. Падяка УДК94-054.57(477.87)+323.15(477.87) ББК63.3(4УКР-4ЗАК)+66.5(4УКР-4ЗАК) М57 Мигович, І. Русини в Україні: тест на європейськість [Текст] : зб. праць / Іван Мигович. – Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2012. – 232 с. – Текст укр., рос. мовами. Хто такі карпатські русини? Де їх коріння? Як їм живеться в Україні? Що їх турбує в XXI столітті? Свої відповіді на ці запитання пропонує професор І. Мигович. До...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»