WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 4 ] --

Січовий і сокільський рух Того ж місяця і того ж 1900 року, коли українське стyдентство проголосило публічно у Львові домагання створення самостійної української держави, – із глибин карпатських гір, з-над Прута і Черемоша пролунала по всій Україні нова бадьора січова пісня: «Гей там на горі Січ іде!» Вліті 1900 року заснували в селі Завалі коло Снятина перше руханкове товариство «Січ». Це був початок славного січового руху, величавого походу і енергійної праці десяток тисяч новітніх січовиків, які нав'язали перервану нитку традиції славної Козаччини та відродили гордого і сміливого духа Запорізької Січі. Заснування і розвиток січової організації – це велика заслуга її творця і провідника д-ра Кирила Трильовського, який в 1913 році створив при Українськім Січовім Союзі Стрілецьку Секцію, як керуючий центр передвоєнного стрілецького руху, а з вибухом війни став головою Української Боєвої Управи.

Січовий рух шириться під ідейним прапором гетьмана Івана Мазепи, в дусі помсти за Полтаву і за зруйнування Січі. Грімко лунає січова пісня про Дніпро, козацтво, степи, Шевченкову могилу, Чорне море, – вся українська земля стає органічним елементом духовости галицьких українців.

Січову організацію за її бунтарський та самостійницький дух, завзято переслідувала австро-польська державна адміністрація. Тисячі січовиків пересиджували в арештах та платили грошові кари за ношення січових відзнак, а по селянських хатах відбувались численні ревізії. Карні процеси за січові походи і збори були на денному порядку. Багато «Січей» розв'язували, а провідників січового руху карали тюрмою за штучно видумані провини. В червні 1908 року д-р К.Трильовський, разом з чеським парляментарним послом, пізнішим президентом Чехословацької Республіки Т.Масариком, відбули в Празі велике віче [11] для протесту проти переслідування «Січей» австропольськими властями.

Під непереможним впливом січового руху виховувалось усе тодішнє молоде селянське покоління, росла національна свідомість, зникали останки рабської психології, защіплюваної століттями українському народові його ворогами, виростав новий тип українця, що віднайшов свою людську і національну гідність та своє місце в світі.

Паралельно із січовою організацією постали і розвивалися гімнастичні товариства, що звалися «Сокіл». Вони діяли під nроводом фахівця руханкової справи, проф. Івана Боберського, пізнішого ініціятора стрілецьких секцій при сокільських організаціях та заслуженого члена Української Боєвої Управи. Завдяки енергії і знанню свойого голови, «Сокіл» користувавсь здобутками та методами модерного фізичного виховання, а слова бадьорого сокільського гимну: «Боротись будемо, Соколи, всі ми, за нашу святу Україну!», найкраще з'ясовують мету сокільських товариств, яких національно-державницьке спрямування йшло по одній лінії з «Січами».

Число січових і сокільських товариств доходило перед війною – до двох тисяч.

Це велика історична заслуга січового і сокільського рухів та їх творців, що своїм живим, бадьорим і емоціональним змістом, защепили в маси нашого народу глибоке національне почуття та свідомість гордої державницької традиції, яку наш народ тоді докладніше пізнав та з цілого серця полюбив. Виховання почуття суспільного обов'язку та національногромадської дисціпліни, масові руханкові вправи і муштра на зразок війська, величаві маніфестації, пописи та походи – були знаменитою підготовою до грядучих історичних подій і змагань, до яких могла станути тільки вихована, солідарна, національно свідома та здисциплінована нація.

Таємні середньошкільні кружки Треба також відзначити існування в Галичині до першої світової війни численних таємних організацій молоді середніх шкіл, т. зв. кружків, що продовжували традицію «Молодої України» та вели свою працю у тіснім зв'язку із студентами високих шкіл, і які відограли важну ролю у національно громадському вихованні молоді. Були це передусім самоосвітні організації, яких завданням було добувати найширше знання, що його не давала молоді чужа і реакційна школа. Студії української літератури, історії і культури стояли на першому місці. Завзята ідейна боротьба з москвофільством, яка починалась уже в гімназії, вимагала основних відомостей про самостійність української нації. Йшла боротьба за нашу національну назву. Панувала тоді ще назва «русин». Усі видання історії України М.Грушевського були основною зброєю в ідейній боротьбі за нашу національну самостійність. Книжка Л.Цегельського «Русь-Україна і Московщина» через свій популярний виклад і демократичні та самостійницькі тенденції – була національним катехизмом тодішніх середньошкільників. Також суспільні науки, соціологія, політична економія, політика, теорія та історія суспільних ідей, історія французької і російської революцій, соціялізм, а також філософія й основи природничих наук – були предметом самоосвіти.

Зокрема основніше пророблювано твори і діяльність Михайла Драгоманова, як патрона середньошкільних кружків, які скорочено називано також «Драгоманівками». Деякі кружки задержали ще стару фірму «Молодої України».

Ця самоосвітня праця відбувалась шляхом рефератів та дискусій і читанням книжок, що находились у тайній бібліотеці кожного кружка.

Голосний відгук у кружках середньошкільників та серед студентства знайшов революційний рух в Росії в 1905 і наступних рр. Кожний революційний виступ проти російського царату був предметом симпатій та подиву кружкової молоді. Популяризувалась та засвоювалась ідея революційної, збройної боротьби народу за волю. В кружкових бібліотеках того часу подибуємо обильну революційну літературу з Росії. «Підземна Росія»

займає важне місце в уяві та свідомості молоді. Численні революціонери – емігранти зі Східньої України, як учасники і живі свідки, розказують на зборах у Львові та на провінції, про боротьбу з російським царатом. Все це мало свій вплив на настрої і світогляд молоді.

Панівний дух в кружках середньошкільників був незвичайно серйозний. Відчувалось у ній традицію і досвід та авторитет старших попередників. Тайність організації, святочне приречення новоприйнятого члена не зраджувати тайни існування кружка, виконувати членські обов'язки організації та чесно працювати в ній для здобуття знання, щоб після покінчення середньої школи стати вповні підготованим громадянином до суспільнонаціонального життя, – це все мало незабутній вплив на її членів та витискало незатертий знак в духовості кожного середньошкільника. Заява кожного члена кружка, що буде поступати в житті згідно з провідною ідеєю організації, якою є вільна, самостійна Україна – раз на все робила з нього активного та відповідального члена української нації.

Молодь інтересувалась всіма проявами українського життя та живо реагувала на них.

Кружки вели завзяту боротьбу з москвофільством, що полягала на пляновій пропаганді української національної ідеї та переконуванні заражених москвофільством середньошкільників про самостійність української нації і правильність української визвольної ідеї. Учні вищих кляс середніх шкіл брали вже таємно активну участь у громадському житті, основуючи читальні «Просвіти», «Січі» та «Соколи», організуючи віча, кольпортуючи часописи й книжки, виголошуючи промови по селах, а навіть агітуючи за українськими послами при виборах до сойму чи парляменту. За свою позашкільну громадську роботу зазнало багато учнів шкільних кар, або виключення зі школи, а навіть деколи з усіх середніх шкіл Галичини.

Зокрема положення українського народу в Росії, громадська праця та боротьба його провідних діячів, сувора система русифікації та переслідування українського руху, україножерна політика прем'єра Столипіна – це все надзвичайно інтересувало та боліло всю молодь. Вона читала та дискутувала всю пресу та найменшу брошуру, що появлялись в українській мові в Росії. «Літературно-Науковий Вісник», «Українська Хата», «Дзвін» та популярні тижневики «Засів», «Село», «Маяк» та інші, як рівнож щоденник «Рада» – знані були середньошкільній молоді. З одушевленням вичитувано вістки про кожний прояв українського життя під російською займанщиною, про творення нових товариств, про ріст національної свідомости серед селянства, про боротьбу з царською адміністрацією. А кожне слово, яке чулось із уст політичних емігрантів із Великої України, які перебували в Галичині

– було дорогим духовим пережиттям молоді, спрагненої живого слова з уст наддніпрянських братів, та авторитетним джерелом пізнання українського народу над Дніпром, на його великих просторах, про які мріяли всі, як про свою гордість та як про свою ширшу батьківщину.

В гарячих головах львівських гімназистів родиться та довго кружляє думка і плян про революційний атентат на передового ворога українського народу, російського прем'єра Столипіна, який згинув пізніше в Києві з рук російського революціонера. І тоді постало у молоді з логічною послідовністю таке гнітюче питання: а де ж є активні революціонери української нації, що во ім'я власного гасла Вільної України та з полум'яними словами Шевченка карали б смертельних ворогів у серці України, в Києві, не оставляючи цього морального обов'язку революціонерам других націй. І тут знаходить молодь відповідь, що родить думку про потребу організації власної української революційно-збройної акції для боротьби з гнобителями. Ця думка не спиняється, а ворушиться у молодечих головах, щоб у відповідний, пригожий час, та в відповідній формі здійснитися.

Централя кружків середньошкільників скликувала щорічно крайовий з'їзд до Львова, який тривав звичайно три дні, а на якому обговорювано національно-державницьку та поступову ідеологію організації, методи боротьби з москвофільством, справи самоосвіти й організації власної преси. Усі присутні делегати з місць складали звіти з діяльности та стану кружків. Широкі і палкі дискусії та ухвали ідеологічних та організаційних резолюційPages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«АКАДЕМІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ НАУКОВИЙ ВІСНИК АКАДЕМІЇ МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Серія «ПРАВО» ВИПУСК 1 КИЇВ – 2011 УДК 340(06) Наукове фахове видання України з юридичних наук. Засновник: Академія муніципального управління. Реєстраційне свідоцтво серії КВ № 8848 від 9 червня 2004 року. Схвалено Вченою радою Академії муніципального управління. Протокол № 4 від 21 квітня 2011 р. Редакційна колегія: Голова редакційної колегії – В.В. Луць, д.ю.н., професор, академік АПрН...»

«Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» Юридичний факультет Коледж економіки, права та інформаційних технологій Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака Національної академії правових наук України Теоретичні та практичні проблеми застосування цивільного та господарського законодавства Збірник наукових матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції Київ – 2015 УДК 082 ББК Я43 Т 30 Рекомендовано до друку Вченою радою...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXVIII Історіографія. Джерелознавство УДК 002(477) Ю. О. Лєбєдєва САМОДОСТАТНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ У ХІХ ст. Статтю присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку історіософських ідей на ґрунті української історичної науки, з урахуванням новітніх концепцій українських істориків, що являлись представниками різних наукових шкіл та течій. Поряд з цим обґрунтовано, що ХІХ ст. – це доба...»

«УДК 008:785.6. (477) [1920/1939] Ірина Миколаївна Ян кандидат мистецтвознавства, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка ДІЯЛЬНІСТЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО КВАРТЕТУ ІМЕНІ Ж. ВІЛЬОМА 20-х – ПОЧАТКУ 30-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ У статті досліджуються зміст і напрями гастрольно-концертної, музичнопросвітницької діяльності Всеукраїнського державного квартету імені Ж. Вільома в контексті соціокультурних процесів 20-х – початку 30-х рр. ХХ століття як важливої складової становлення й...»

«Л ю бсм и р В инар НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Т. ШЕВЧЕНКА І МИХАЙЛО ГРУШЕВСЬКИЙ Розвиток Наукового Товариства ім. Шевченка, як загально-укра­ їнської наукової установи до вибуху 1-ої Світової війни нероздільно пов’язаний з науково-організаційною діяльністю М. Грушевського. Завдяки його організаційному хистові й наполегливій праці над кон­ солідацією українського наукового життя, Наукове Т-во ім. Шевчен­ ка в короткому часі розвинулося в правдиву, хоч неофіційну, укра­ їнську академію наук. За...»

«Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М.ГІ. Драгоманова Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка Науково-дослідна лабораторія змісту і методів навчання математики, фізики, інформатики (СумДПУ ім.А.С.Макаренка) Інститут педагогіки НАПН України Брянський державний педагогічний університет імені академіка І.Г. Нетровського (Росія) Мозирський державний педагогічний універси тет імені І.П.Шамякина (Беларусь) МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ...»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна КАЛАШНІКОВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК [316.74:7]:[316.334.2] РИНОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА: СОЦІАЛЬНІ ЧИННИКИ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 22.00.04 – спеціальні та галузеві соціології Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук Харків – 2016 Дисертацією є рукопис Роботу виконано в Харківському національному університеті ім. В. Н....»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ З КУРСУ «ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ (АНТИЧНА)» для студентів І курсу ФІФ (філологія) викладач: доцент Кравченко Я.П. Рекомендації до організації процесу підготовки до семінарських занять на першому курсі Семінарські заняття з курсу «Історія зарубіжної літератури» покликані доповнити, узагальнити й систематизувати лекційний матеріал, розвинути навички роботи з художніми текстами й науковими джерелами, стимулювати пізнавальну активність студентів. Успішне проведення семінару...»

«Юрій Легун, Олександр Петренко МАТЕРІАЛИ РЕВІЗІЙНОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 1795 1796 рр. У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Київський національний університет імені Тараса Шевченка Державний архів Вінницької області Юрій Легун, Олександр Петренко Матеріали ревізійного перепису населення 1795 -1796 рр. у фондах Державного архіву Вінницької області Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Протокол № 96 від 27 грудня...»

«УДК 336.71:001.895:504.06 ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА БАНКІВСЬКИХ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ Єгоричева С.Б. Визначена сутність екологічних банківських інновацій та проаналізовано їх використання при реалізації різних видів банківських інноваційних стратегій. Постановка проблеми. Інноваційна діяльність комерційних банків має різну змістовну наповненість на певних історичних етапах розвитку світового банківництва, оскільки знаходиться під впливом різноманітних факторів зовнішнього середовища. Здійснюючи...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»