WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 37 ] --

Сцмволом чого являються вони, знаємо, ще більше відчуваємо. А зрозуміння й відчуття тої мети, задля якої вони сміливо глядять смерти в очі вказує нам кожному роботу для тої самої цілі… Як Українські Січові Стрільці значать сліди свого існування та своєї історії вчинками безприкладної геройськости й посвяти, так таким учинкам мусить відповідати пожертвовання українській справі цілої з'єдиненої української родини. Як наша славна, хоч невелика українська армія великими ділами зазначила присутність у великій війні… Ми сьогодні сягаємо по нашу державну незалежність… Святом віри й надії є свято Христового Різдва. Сю віру й надію вливають у нас наші борці за українську державну незалежність – Українські Січові Стрільці».

Такі ж гарячі і повні віри думки висловлено з нагоди Шевченківської річниці в тім же часописі, називаючи чин Українських Січових Стрільців найкращим висловом соборної [114] України – революційних ідей Шевченка.

«І не буде добра на Україні доти, доки Дніпро не понесе з України ворожої крови, ворожою злою кров'ю не окропимо волі України, доки не матимемо спромоги в новій, вільній, соборній, незалежній Україні пом'янути незлим тихим словом того, що проголосив протимосковську політичну думку.

І в тім може найбільша заслуга Шевченка, що він запалив нас до боротьби за конечну потребу незалежної України, найкращий вислів чого дала соборна Україна в сотворенню Українських Січових Стрільців».

УССтрілецтво вірило в щирість і правдивість тих слів. Воно все вважало себе військом соборної України, бо так його довгі літа виховував Шевченко і Франко, якого пісню «Розвивайся ти високий дубе» воно змалку залюбки співало та глибоко в серце своє прийняло її останню строфу:

«Встане славна мати Україна Свобідна та вільна, Від Кубані аж до Сяну-річки Одна, нероздільна!»

І коли тоді з уст братів наддніпрянців воно почуло ці слова признання та зрозуміння його ідеиних задумів, то це було великою підтримкою його та заохотою до дальших боїв і змагань. Це було почуття гордости вояка великої соборної української нації, яке вже за пару місяців повело УССтрілецтво на його найбільший, найкривавіший і переможний бій на Лисоні.

На позиції «Весела»

Під час постою УСС в Соснові настала зміна в команді полку УСС. На місце дотеперішнього команданта полку отам. Гриця Коссака, призначено нового команданта отам. Антона Вариводу, що прибув до Соснова в середині березня 1916 р., рівночасно з другим австр. старшиною сот. Омеляном Лисняком. Новий командант був старшиною по професії. Він постарався про дозброєння УСС скорострілами і мінометами, яких вони досі не мали. Але незабаром показалось, що через свій австрійський патріотизм та слабі зв'язки з українством, він не надавався на команданта УССтрільців.

В середині травня перейшли чотири сотні ІІ-го куреня, а пізніше і сотні І куреня на становища «Весела» за Стрипою, які лучили мостові причілки Соснів і Бенева. Окопи були тут дуже сильно закріплені. Перед головними становищами були збудовані висунені заборола, що творили самостійні точки опору. Московські позиції були далеко. Між фронтами простягався рівний степ, зарослий високою травою. На фронті не було боїв, крім перестрілки стеж. Щоночі виходив у передпілля т. зв. ловецький загін з хор. М.Мінчаком.

Досить жива була діяльність артилерії і летунства. УСС повнили охоронну службу в окопах, на висунених заборолах і польових сторожах та розбудовували і закріплювали власні становища. На «Веселу» прибув вперше відділ чотирьох стрілецьких скорострілів з хор.

Ф.Черником, та відділи мінометів. Вільний від служби час використовувано для вправ у новітній тактиці оборони і наступу. Тоді ж зорганізовано курс ддя підстаршин під проводом чот. Б.Гнатевича, що був добрим вишкільним фахівцем. Стрілецькі окопи й землянки на «Веселій» були зразком найбільшого порядку, чистоти й гігієни. Зразкові квітники і травники надавали всьому гарного, естетичного вигляду.

На «Веселу» дійшла з кінцем травня несподівана вістка про смерть Івана Франка. З глибоким болем і сумом усвідомило собі УССтрілецтво велику втрату людини, що все своє життя працювада над тим, щоб із рабів зробити наш народ паном-господарем у своїй хаті.

УСС, стоячи на фронті з крісом в руці проти ворога України – Московщини, були вірні своєму великому вчителеві, бо пішли за його наукою, щоб «полягти та здобути Рідному Краєві славу, волю і честь». На похорон, що відбувся у Львові дня 31 травня, виїхала з фронту делегація Українських Січових Стрільців. Як другий промовець над могилою попрощав Івана Франка іменем Українського Січового Війська сотник Зенон Носковський. Від УСС зложено на могилу срібний вінок.

В червні і липні панував на фронті ХХV корпусу, в склад якого входили становища на «Веселій», спокій. В тім часі розпочало командування російської армії під проводом ген.

Брусілова загальну офензиву в двох напрямах: Луцька і Бродів і на полудні в напрямі Станиславова і Чернівців. В обох напрямах розбив Брусілов австрійські війська та протягом двох місяців безнастанних боїв загнався глибоко в терен Волині, Гадичини й Буковини. Весь той час фронт ХХV корпусу не рухався. Внаслідок глибоких вломів, що їх зробила російська армія наліво і направо, ХХV-му корпусові грозив обхід крил, і тому наказано йому й іншим частинам Південної Армії відійти з-над Стрипи на лінію Завалів-Золота Липа-Ценівка.

Лисоня

11 серпня ввечорі УСС з жалем покинули свої становища над Стрипою, над будовою і укріпленням яких вони сильно напрацювалися. На другий день опівночі вони прибули до Потутор. Полк дістав наказ зайняти становища на горбах по правому березі річки Ценівки, означені як верхи 399, 327 і 348. Найвищою точкою тих горбів є верх Лисоня, через те всю систему горбів називають Лисонею. Австрійське командування, хоч сподівалося заздалегідь відстyпу з-над Стрипи, не тільки не подбало про приготування хоч найпримітивніших окопів, але навіть не зазначило лінії нових становищ. Полк УСС почав копати стрілецькі рови. Терен був кам'яний і дуже тяжко приходилось поглиблювати рови, навіть при помочі джаганів.

Коло полудня 14 серпня зайняв ворог протилежні горби та сильно обстрілював стрілецькі становища. Пізно ввечорі москалі пішли в наступ, здобули становища сусіднього австрійського куреня і пішли в обхід І куреня УСС та зайшли на його зади. Одна сотня якраз копала стрілецькі рови і буда заскочена при праці. Тяжке положення рятували два скоростріли хор. Ф.Черника, заслонюючи загрожене крило куреня та здержуючи наступаючі лави москалів. Частина куреня вирвалась з окруження. Москалі обійшли ззаду становища скорострілів. В рукопашнім бою згинула майже вся обслуга скорострілів. В міжчасі сформувався знову І курінь до бою і рушив до протинаступу з двома австрійськими сотнями.

Москалів відкинули та відзискали втрачені становища. Згинув тоді чот. І.Каратницький.

Пишемо ширше про цей незначний бойовий інцидент, що тривав загалом тільки дві-три години тому, що його використали вороги УСС-ів при вищих австрійських командах, щоб кинути на них новий наклеп бойової і політичної ненадійности, а навіть обвинувачували УССтрілецтво у зраді. Вину за повищий прорив приписано УСС. Справа ця була предметом розгляду польового суду. Підсудних стрільців звільнив суд як невинних, а оборонець чот. д-р Суховерський усю вину за хвилевий пролом фронту звернув в сторону команди дивізії, яка не подбала в час про вибудування придатних до оборони окопів. Та не зважаючи на регабілітацію суду, по вищих командах дальше продовжувались Ворожі настрої супроти УСС. Завинив в тій справі багато командант полку УСС А.Варивода, який замість взяти своїх людей в оборону та боронити чести УСС, публічно жалував, що зв'язав свою кар'єру з Легіоном УСС. Крім цього, корпусна команда наказала реорганізувати полк. З обох куренів створено тільки один бойовий – І-ий, а ІІ-ий мав бути робітничим. Командантом І-го куреня став сот. Лисняк, а ІІ-го сот. Горук. Змінено також деяких старшин у сотнях.

Ці події викликали поганий настрій серед УСС. Почуття незаслуженої зневаги зродило психічну реакцію, що виявилася з одного боку в ненависті до відомих ворогів УСС, а з другого боку в стихійному бажанні всього УССтрілецтва доказати при найближчій нагоді свою бойову вартість наперекір усім ворогам та піднести в публічній опінії зневажену вояцьку честь УССтрільця.

І ця нагода надійшла скорше, ніж УСС сподівались. У криваву дводенну битву на Лисоні в днях від 2-го до 4-го вересня пішли вони з девізою: УССтрільці будуть битись за свою стрілецьку честь та добру славу українського імени!

Битву на Лисоні почали москалі, як одну з бойових акцій загальної Брусіловської офензиви. Метою російського командyвання було опанувати узгір'я між річками Ценівкою і Золотою Липою, сфорсувати Золоту Липу і зайняти Бережани.

Бої почалися ввечорі 2 вересня 1916 р., наступом 113-ої пішої дивізії під командою ген.ляйтенанта Тимченка. В склад цієї дивізії водили полки: 449-ий, 450-ий Зміївський, 451-ий [115] Пирятинський і 452-ий. Австрійських становищ боронили 35-ий полк (золочівський) і 310-ий полк мадярських гонведів. Ворог прорвав лінію і розгромлені полки відступили на великому відтинку лисонського узгір'я до запасних окопів, а деякі – ще дальше.

Ще того ж самого вечора вислано на Лисоню з полку УСС, що стояв, як запас дивізії, в Посухові, дві сотні І куреня: 1-шу пор. Р.Сушка і 2-гу пор. А.Мельника. Сотня Сушка вже вночі почала бій в лісі, що лежить на полудне від верха 399. Серед змагань за запасні окопи сотню розбито, і її більшість з командантом сотні попала в полон.

Вранці 3 вересня рушила до протинаступу сотня Мельника, піднявшись із повздовжного окопу, в якому простояла цілу ніч, як запас. Неначе на площі вправ розвинулася розстрільна та рванула скорим кроком під гору в напрямі лісу на Лисоні. Там ішли вже тяжкі змагання із наступаючими московськими силами. Коли сотня пройшла не більш кількадесяти кроків, загриміло багато батерій російської артилерії. Над головами наступаючих рвалась безліч шрапнелів, а гранати попадали в саму розстрільну. Гук експльозій, лоскіт шрапнелів, свист куль, курява, дим, крик ранених, мішались зі словами команди. Багато вбитих і ранених осталось на місці. Проріджена розстрільна таки наблизилась до лісу. Московські частини, які прорвалися на полудне від лісу та сходили вже надолину із зайнятого хребта горбовини, відкрили по сотні скорострільний вогонь. Рівночасно дались чути з долини скоростріли хор.

Черника, уставлені на залізничому шляху, які прецизним вогнем понад голови сотні стримували московські лави, що стали показуватись на верху хребта Лисоні. Сотня добігла до лісу, оставивши за собою більш третини свойого стану – вбитими й раненими. Про цей момент наступу сотні Мельника на лисонський ліс, пише коротко стрілецький літописець в той спосіб: «Під градом шрапнелевих куль клалися стрільці як скошені квіти; хто не впав, [116] ішов далі витривало».Pages:     | 1 |   ...   | 35 | 36 || 38 | 39 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«О.С. Тєлєтов S ПОROSHENКО.U A, або НАШ ФЕЙКОВИЙ ПРЕЗИДЕНТ СУМИ Тєлєтов А.С. ПОROSHENКО.USA, або наш фейковий президент. 2015. — 94 с. Нова книга відомого в Україні і за її межами вченого і публіциста Тєлєтова Олександра Сергійовича в доступній формі дає змогу через особу президента Порошенка П.О. оцінити минуле і сьогодення нашої держави. Використані лише дозволені в Україні матеріали масової інформації та інших літературних джерел. Книга розрахована на широке коло читачів. © Тєлєтов А.С., 2015...»

«242 8. Сиротинина О.Б. Лекции по синтаксису русского язика / О.Б.Сиротинина. М.: Высш шк., 1980. – 141 с.9. Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови / І.І. Слинько – К.: Вища шк., 1973. – 215 с.10. Шведова Н.Ю. Детерминирующий объект и детерминирующие обстоятельства как самостоятельные распространители предложения / Н.Ю.Шведова // Вопросы языкознания. 1964. № 6. С. 77-93.11. Цивільний кодекс України: офіц. текст: чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 верес. 2007 р. –...»

«УДК 502.2:929 Воронцов ТРИФОНЮК Руслан Олексійович, аспірант ДВНЗ «ПереяславХмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (м. Переяслав-Хмельницький) СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСОРА Д.С. ВОРОНЦОВА ЯК ПРИРОДОДОСЛІДНИКА У статті висвітлюється життєвий і творчий шлях академіка Д. С. Воронцова та показаний вплив професорів Петербурзького університету на становлення Данила Семеновича як природодослідника та науковця. В статье показан жизненный и творческий путь академика Д. С....»

«Матеріали V щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції •27.05.2015 •м. Київ  179 УДК 930.1:82–6(092) Савченко С.В., викладач кафедри методики суспільно-гуманітарної освіти та виховання Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка «АЛЕ ГОЛОВНЕ БУЛО — НАУКА»:   КИЇВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ ОЛЕНИ АПАНОВИЧ   У СПОГАДАХ ТА ЛИСТАХ У статті досліджується київський період життя Олени Апанович. Показано її становлення як історика під впливом визначних...»

«Серія: ІСТОРІЯ... УДК 391:800.879 Л.А. Іваневич УЗАГАЛЬНЕНА ТИПОЛОГІЯ ТРАДИЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ ВБРАННЯ УКРАЇНЦІВ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ У процесі ґрунтовного аналізу наукових та краєзнавчих праць, статей, а також музейних фондових колекцій народної ноші у статті висвітлюється проблема формування класифікації традиційного комплексу вбрання українців історико-етнографічного регіону Поділля ХІХ – початку ХХ ст. Вперше робиться спроба створення узагальненої типології народного...»

«Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми та перспективи розвитку Всеукраїнська студентська науково-практична конференція УДК 657.1 Формування і подання фінансової звітності в форматі XBRL Автор: Гайдук І.В., студентка, Національний університет кораблебудування Джерелом інформації підприємства є фінансова звітність, яка забезпечує різноманітні інформаційні потреби її користувачів. Якість фінансових звітів впливає на економічні рішення щодо подальшої роботи підприємства та підкреслює...»

«Психолингвистический анализ семантических трансформаций при переводе и литературном пересказе художественного текста : автореф. дис.. канд. филол. наук : 10.02.19 / Варвара Георгиевна Красильникова. – М., 1998. – 20 с.6. КСКТ: Краткий словарь когнитивных терминов / под общ. ред. Е. С. Кубряковой. – М. : МГУ, 1996. – 245 с. 7. Нуриев В. А. Психолингвистический статус грамматических преобразований при переводе художественного текста (на материале французского и русского языков) : автореф. дис.....»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013, № 5 (31) УДК 796.011.3-057.875:796.41 Н. Г. Козубенко, С. В. Гвоздецька Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ (НА ПРИКЛАДІ ГІМНАСТИКИ) Головною проблемою в розв’язанні завдань підвищення ефективності навчання та якості підготовки майбутніх фахівців є проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності...»

«Василь ГОРБАЧУК Василь Горвачук БАРВИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ НБ ПНУС Видавничий дім “KM ACADEMIA” Київ — 1997 M bf)-/& SlW ББК ^ тй У К Р Г67 Видання здійснене на кошти подружжя Любові та Івана Заковоротних (США) Горбачук В. Т. Г67 Барви української мови.— К. : Видавничий дім “KM ACADEMIA”, 1997.272 с, (Сер. Були, є і будемо вовіки!) ISBN 966-518-065-7 Історія української мови, переслідуваної і викорінюваної віками, її роль у формуванні національної свідомості — цій темі присвятив автор свою...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.13 В.О. Попелюшко доктор юридичних наук, професор кафедра правосуддя та кримінально-правових дисциплін, (Національний університет “Острозька академія”) СЛІДЧИЙ СУДДЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ 1. Слідчий суддя як суб’єкт досудового розслідування: історія і сучасність Слідчий суддя у кримінальному процесі – французький винахід. Його прообраз було започатковано у Франкському королівстві епохи Карла...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»