WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 36 ] --

Підстаршини німецької армії, що були інструкторами в Вишколі УСС в Розвадові, мусіли навчитись української мови наказів, щоб вести підстаршинський курс або давати муштрові накази. Сталось це після пасивної резистенції стрільців, які не схотіли виконувати наказів у німецькій мові, хоч їх добре розуміли. Був це один з доказів національної характерности і гордости та моральної сили УССтрілецтва. Також під час вправ вишколюваних відділів УСС у вишколі, службові голошення командантів відділів, прибулим на інспекцію штабовим австрійським або німецьким старшинам, відбувались тільки в українській мові.

Перекладачем був звичайно командант Вишколу або його заступник. Зокрема вважалось недопустимим говорити по німецьки з старшиною австрійської армії, українцем, коли він, як це не раз траплялось, звертавсь в певних службових справах до УССтрільця в німецькій мові. Зокрема сот. Д.Вітовський не любив цієї безхарактерности щодо рідної мови. У одному спогаді, м. інш., говориться, що коли з початком 1918 р. мав прийти на місце пполк.

М.Тарнавського, новий командант Легіону УСС, сот. Микитка, старшина австрійської армії, тоді Д.Вітовський попередив старшин УСС перед прибуттям нового команданта словами:

[109] «Панове товариші, ані слова по німецьки!». УССтрілецтво щиро і з достоїнством піклувалось дорученою йому під час великої війни національною цінністю: рідною мовою.

е) Праця УСС між народом Суспільно-політична, ідейно-громадська та культурно-освітня активність УССтрільців не обмежувалась тільки до праці в Легіоні УСС. Вони вважали себе не лиш українськими вояками, але також почували себе українськими громадянами. Уже до війни працювали вони серед народних мас, навчаючи, виховуючи та організуючи їх. Мали добрий досвід у народній праці.

Тепер, під час тяжких обставин воєнного часу, УССтрільці продовжали свою суспільну працю, коли для того заіснувала можливість. Найкращу змогу для цього мали позафронтові частини Легіону УСС, що перебували в Коші і Вишколі. Фронтові сотні і курені, що цілими місяцями і роками перебували в окопах, у боях, або в запасі в безлюдних і знищених селах, щойно ранньою весною 1918 р., коли перейшли на Україну, включилися до цієї суспільногромадської праці.

Ми згадували вже дещо про першу зустріч УССтрільців в 1914 р. з народом на Закарпатті та про їх національно-освідомну працю, яку вони з великим успіхом там розпочали. Треба тільки додати, що та перша українізація Закарпаття поширилась далеко поза місця постою УСС та на очах привертала українське національне обличчя нашого змадярщеного народу. Занепокоєна мадярська поліція виготовила восени 1915 р. обширний донос до міністерства внутрішніх справ в Будапешті про протидержавну пропаганду УССтрільців між закарпатським населенням. Тим доносом заінтересувався особисто мадярський прем'єр Тісса та видав в тій справі суворі адміністраційні накази в цілі спинення української пропаганди на Закарпатті.

Про конкретні успіхи тої піонерської, національно-виховної праці УССтрільців на Закарпатті – не раз були згадки в українській пресі. Для прикладу наведемо дві пресові нотатки на цю тему:

У «Вістнику Союзу Визволення України» з 26 грудня 1915 року в статті: «З угорської

України» м. інш. читаємо:

«Де УССтрільці стояли довше, нав'язувалися ближчі зносини з місцевою молоддю, заводилися сходини та співи. Молодь радо перебирала українські народні і патріотичні пісні, й мені траплялося декілька разів почути від угорськоукраїнських парубків і дівчат: «Ще не вмерла Україна», «Гей там на горі Січ іде» і т. д. В Чинадієві місцева молодь присвоїла собі цілий січовий репертуар, і коли ми пробували там в якийсь час по Січових Стрільцях, то думали, що живемо в якімсь свідомім галицькім чи буковинськім селі».

Часопис «Сеньйорська Ватра» – орган Об'єднаних Пластових Сеньйорів, в статті:

«Початки пластового руху на Карпатській Україні», передрукованій в «Свободі» в квітні 1954 р., так писав про це: «Безперечно важливий крок у пробудженні Карпатської України належить Українським Січовим Стрільцям.

Понад дві тисячі свідомого вояцтва УСС складалися у великій більшості з молоді із середньою і високою освітою. Вони в 1914 р. опинилися в селах Карпатської України, де були розміщені по селянських хатах. Через безпосередній зв'язок з населенням, зжилися з ним, відвідували недільні Богослуження, організували добрі хори і вели щиросердечні розмови.

Все це робило велику національну пропаганду, і не одному, вже змадярщеному українцеві, відкрилося правдиве українське серце. Пам'ять про УСС залишилася тривка і добра. Коли в 1925 році в Лугах, коло Сваляви був пластовий табір і одного дня запрошено на ватру довколишнє населення, від селян чули ми про УСС, як гарних хлопців, що йшли битися за Україну».

Так отже, та національно-виховна праця УССтрільців, їх боротьба з московським наїздником і численні стрілецькі могили, що остали на Закарпатській Україні, остануть цінним вкладом стрілецької ідеї та традиції УСС в історії Срібної Землі.

Під час свойого понад трилітнього побуту в Галичині, від лютого 1915 р. до весни 1918 р., УССтрільці продовжували свою суспільно-громадську працю. В першій мірі цю працю вів Кіш УСС. В Коші перебувало стало кількадесят кваліфікованих громадських діячів, старших студентів університету, народних і середньошкільних учителів, правників, людей вільних професій і т. д., які працювали в різних галузях культурно-освітньої праці в селах і містечках, де було місце постою Коша, як також в сусідніх місцевостях. Відновлювано читальні «Просвіти», улаштовувано свята Шевченківські та інші національні маніфестації.

Знаменитий стрілецький хор і оркестра під орудою пхор. Л.Гринішака і капельника М.Гайворонського успішно виступали з концертами в багатьох містах Галичини: у Львові, Станиславові, Стриї, Дрогобичі, Калуші, Болехові і інших містах. На концертах тих бувало також багато чужинців.

Зокрема важне місце займає в суспільній праці УССтрільців допомога селянам у їх сільсько-господарській праці, головно під час жнив. Ця допомога була дуже видатна в воєннім часі, коли не було рук до праці в наших селах.

Співчуваючи з селянством із-за його тяжкого матеріяльного положення під час війни та великих тягарів, що воно мусіло виконувати для війська, УССтрільці помагали селянам боронитись перед непосильними реквізиціями збіжжя, худоби і іншого добра. Бувало часто і так, що УСС силою забороняли чужонаціональним воякам виконувати такі реквізиції, а [110] навіть наганяли їх з села. Таке трапилось в Пісочній і Рудниках, Жидачівського повіту і в [111] Шишківцях, борщівського повіту.

Найповажнішу, найкраще зорганізовану та найбільш інтенсивну національно-культурну і громадсько-політичну роботу перевели УССтрільці на Волині в роках 1916-1918, після зайняття її німецько-австрійськими військами на весну 1915 р. В наслідок заходів Загальної Української Ради, дозволено Легіонові УСС в січні 1916 р. на набір добровольців із Волині.

Крім цього дозволено там закладати українські приватні школи та вести культурно-освітню працю. В цілі переведення акції набору добровольців створено на Волині три Комісаріяти УСС в Володимирі Волинськім, Ковлі і Луцьку. На чолі тих Комісаріятів станули чот.

[112] М.Саєвич, сот. Д.Вітовський і чот. М.Гаврилко. Культурно-освітньою справою на Волині зацікавився також Союз Визволення України, який для цієї цілі створив «Бюро Культурної помочі для українського населення окупованих земель».

Акція набору добровольців натрапила на Волині на великі труднощі. Тамошнє населення було національно неосвідомлене та не довіряло Австрії через її нелюдяний окупаційний режим. Крім цього згадані три старшини не мали ніяких майже помічників для переведення цього тяжкого завдання. Не зважаючи на це, УССтрільці вирішили викорнстати свій побут на Волині для зорганізування і переведення тут плянової культурно-освітньої і національно-освідомної праці. Це була велика ідея почати на території України, в найбільш занедбаній під оглядом національної свідомости області, піонерську місію національного освідомлення та розбудови громадського життя. Невдала акція набору добровольців відійшла на другий плян та вкінці її припинено, а на її місце приступлено до організації українського шкільництва на Волині.

З Коша УСС почали прибувати на Волинь до диспозиції трьох комісаріятів досвідчені громадські працівники, які пішли з новим, українським словом на волинські села, проповідували тут вперше живу українську визвольну ідею, будили народ, освідомляли його, ширили українське друковане слово, часописи, книжки, закладали товариства, хори, бібліотеки, а вкінці приступили до того найважнішого діла, до виховання нового, національно свідомого покоління, через закладання і ведення широкої сітки українських шкіл.

Першу українську школу на Волині засновано в Володимирі Волинськім на весні 1916 р. Протягом одного року існувало понад 50 шкіл, а в 1918 р. 150 шкіл. В процесі творення нових шкіл, включилися в учительську працю кільканадцять місцевих учителів.

Умови праці Комісаріятів УСС були дуже важкі, бо майже вся місцева адміністрація була в польських руках, вороже відносилась до акції організації українського шкільництва та перешкоджала її розвиткові. Також знищення багатьох сіл, нужда селян, брак учителів і шкільних будинків утруднювали працю. Кошти удержання майже усіх шкіл взяло на себе українське громадянство. Грошова збірка на ту ціль в Коші УСС давала місячно около 1200 корон. УССтрільці, що вчили в волинських школах, не одержували платні й жили тільки з невеликих вояцьких платень.

На Волині були УССтрільці також заступниками інтересів українського селянства, боронячи його перед надужиттями і сваволею мадярського вояцтва та австрійської жандармерії.

Душею і головним організатором цілої культурно-освітньої акції УСС на Волині був.

чот. М.Саєвич. УССтрільці започаткували національне освідомлення волинського села.

Праця УСС на Волині залишила по собі глибокий слід в історії національно-політичного відродження тої частини України.

Про національно-громадську працю УССтрільців на Наддніпрянщині буде мова пізніше.

Ідейно-політичний зв'язок між УСС і СВУ Життя УСС-ів та їхня боротьба проти Московщини були все предметом особливої уваги та симпатії політичних емігрантів з Наддніпрянщини, що працювали тоді дуже активно і з великим успіхом для української справи – в Союзі Визволення України. Також в часі побуту УСС в Соснові над Стрипою, СВУ мав з ними близький зв'язок та в своїм органі пресовім присвятив їм в тім часі низку основних статтей, у яких знову з великим захопленням висловлено глибокі сподівання та надії, покладені на УСС. Тоді вперше названо їх виразно українською армією, що у тій великій війні бореться за українську державну незалесжність.

[113]

В статті п. з. «У другий Святий Вечір» написано:

«Ми всі без огляду на кордони, на партії вдивилися в одно світло, що являється зорею нашої кращої будучности, наших сподівань, нашої мети, котрої так потребуємо, як риба води – в Українськцх Січовцх Стрільців.Pages:     | 1 |   ...   | 34 | 35 || 37 | 38 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«Обрій на крилах (збірка поезії) Чумак Микола Обрій на крилах (збірка поезії) Чумак Микола МИКОЛА ЧУМАК 150-річчю Харківської державної зооветеринарної академії присвячується ОБРІЙ НА КРИЛАХ ПОЕЗІЇ ХАРКІВ 200І ПЕРЕДМОВА Вибір професії це вибір своєї долі. Вірне, а чи невірне визначення свого призначення в житті робить людей щасливими або нещасливими. І в молодості інколи важко знайти вірний шлях і реалізувати себе як особистість. Адже навколо стільки всього привабливого і неповторного! Крім того...»

«Юрій Мушкетик Яса. Том 2 Серия «Історія України в романах» Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5014778 Яса. Том 2: Фоліо; Харків; 2006 ISBN 966-03-3541-5 Аннотация В центрі роману «Яса» відомого майстра сучасної української прози Юрія Мушкетика, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка, – історична постать, кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко, який ще за життя став легендою, бо під його проводом запорожці не програли майже ні одного бою. Все...»

«ДЕРЖАВНИЙ АРХІВ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виявлення і включення до державного реєстру національного культурного надбання, організації обліку та зберігання унікальних документальних пам'яток Національного архівного фонду України СХВАЛЕНО Науково-методичною радою протокол №4 від 08.06.2001 ЗМІСТ Вступ.1. Критерії віднесення документів НАФ до унікальних документальних пам'яток. 2. Організація роботи щодо віднесення документів НАФ до унікальних документальних пам'яток. 3....»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2014, вип. XXXIX УДК 94:725.182(477)19 О. І. Рудик ЗМІНА ПІДХОДІВ ДО БУДІВНИЦТВА ДОВГОТРИВАЛОЇ ФОРТИФІКАЦІЇ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст. У статті автор розглядає удосконалення, розвиток та зміну підходів до використання і будівництва фортифікаційних споруд у світі після Першої світової війни. Проаналізовано ефективність, доцільність, витривалість побудованих укріплених районів під час бойових дій Першої Світової...»

«УДК: 159.964.21:005.91:331.105.22 ДОСЛІДЖЕННЯ КОНФЛІКТНОЇ ПОВЕДІНКИ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА А.П. Поплавська, кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології Запорізького національного університету У статті розглянуто тенденції вивчення конфліктної поведінки як у зарубіжній, так і у вітчизняній психології. Крім цього, емпірично досліджено питання взаємозв’язку особистісних рис керівників та конфліктної поведінки, та залежність даних показників від стажу роботи на керівній...»

«Інститут історії України НАН України Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України Інститут політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України Український інститут національної пам’яті СОБОРНІСТЬ ЯК ЧИННИК УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ (до 90-річчя Акту злуки) ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ Київ, 21 січня 2009 р. Київ — 2009 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Смолій В. А., директор Інституту історії України НАН України, академік НАН України (голова). Пиріг Р. Я.,...»

«ПРАВОЗАХИСНИЙ РУХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ і впровадження в життя суверенною Україною, особливо в галузі застосування заходів кримінально-правового впливу. У нашій державі вже зараз проводиться чітка межа між наркоманом-хворим і наркоманом-злочинцем, а також наголошено саме на ранній профілактиці наркоманії; створюються короткоі довгострокові програми антинаркотичної діяльності, що складаються на комплексній основі з урахуванням щільного міжнародного співробітництва. Література: 1. Гасанов Э. Г....»

«Розділ 1. Історія, теорія та методологія соціології УДК 316.776.23 МОРАЛЬНІ ПАНІКИ ЯК МАНІПУЛЯЦІЇ ЗІ ЗНИКЛИМ ТА ЗНИЩЕННЯ РОЗМАЇТТЯ Малес Людмила Володимирівна – докторка соціологічних наук, доцентка, доцентка кафедри теорії та історії соціології факультету соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка У статті йдеться про актуальну нині проблематику інформаційної війни, її складових та соціокультурних механізмів. Серед них авторка зосерджується на мові маніпуляцій у...»

«Наукові праці Кам’янець Подільського національного університету імені Івана Огієнка УДК 002.2:01(477)(092) Т.Є. М’яскова, м. Київ Ярковський відомий Павло Йосипович Ярковський – відомий український книгознавець, бібліограф У статті висвітлюється книгознавча та бібліотекознавча діяльність відомого українського вченого Павла Йосиповича Ярковського (1781 1845), завідуючого бібліотекою Волинського ліцею, а згодом бібліотекою Імператорського Університету Св. Володимира. Ключові слова: бібліологія,...»

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. – Вип. 21.9 УДК 581.9:712 Пров. наук. співроб. Ю.О. Клименко, канд. біол. наук – НБС НАН України ПОЛЕМІЧНІ ПИТАННЯ ГЕОБОТАНІЧНОГО ПАРКОЗНАВСТВА На підставі літературних відомостей та проведених власних досліджень стверджено, що сформувався новий науково-практичний напрямок – геоботанічне паркознавство. З'ясовано, що найперспективнішими є дослідження дендроценозів за методикою домінантної школи, що відновлення корінного насадження у парках не може бути...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»