WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 33 ] --

Найцінніші були публіцистичні твори авторів, які в даній статті обговорювали в цілості певну конкретну проблему і тому творили викінчену систему думок і тез. До таких статтей належали, напр.: д-ра В.Старосольського «Думки про демократію», та «Національний і соціяльний момент в українській історії», або Т.Меленя: «Український Легіон» і багато інших.

Такі стрілецькі автори з'ясовували ідеологічні та політичні елементи стрілецької духовости: д-р В.Старосольський, Т.Мелень, Д.Вітовський, О.Назарук, І.Балюк, М.Опока, В.Кучабський, М.Угрин-Безгрішний, В.Дзіковський, А.Лотоцький, М.Заклинський, А.Бабюк і інші.

Дослідники історії УСС, на жаль, не звернули належної уваги на потребу основнішого простудіювання суті й характеру стрілецької духової творчости в ідейно-політичній ділянці.

В «Історії Легіону УСС» О.Думіна находимо деякі неузасаднені зауваження на цю тему.

Думін був того погляду, що Стрілецтво не причинилося до дальшого розроблення української політичної думки й до її теоретичного видосконалення, та не видало ні одного [102] теоретика української визвольної стратегії.

Повищі думки Думіна є неузасаднені та суперечать усім основним висновкам його ж «Історії Легіону УСС», де він на багатьох фактах змальовує дуже докладно – якраз ріст і видосконалення стрілецької політичної думки та її ролю під час війни. Свої максимальні на той час політично-визвольні постуляти – Стрілецтво ясно проголосило ще на початку війни і від них ніколи не відступало. Ці визвольні постуляти були заразом його політичною теорією. УССтрілецтво було спільнотою дії. Воно серед найнесприятливіших обставин реалізувало щоденно і щоденно видосконалювало свою політичну теорію в конфронтації з дійсністю. Шляхом досвіду воно творило досконалішу теорію української політики. Воно розв'язувало тяжкі політичні проблеми та стверджувало своїм свідомим, добровільним збройним чином правильність своєї самостійницької політичної теорії і в той спосіб її «розробляло і видосконалювало». Коли гасло Самостійної України стадо в 1916 р. реальніше і певніше серед українського народу, ніж в 1914 р., та було глибше засвоєне українською політичною думкою, то це сталося тому, що воно дозріло та видосконалидось також теоретично в процесі живого здійснювання наших основних національних постулятів, то є в процесі боротьби за ці постуляти. В той спосіб УССтрілецтво розробляло і удосконалювало українську політичну думку. Воно робило збройним чином найвищу політику і одночасно формулювало її теорію.

УССтрілецтво створило свою визвольну стратегію, відповідно до історичних обставин, серед яких виступило та відповідно до сил, якими диспонувало. І цю стрілецьку визвольну стратегію не творив якийсь теоретик, як цього хотів би О.Думін. Вона була плодом збірної думки та спільних ідейних зусиль стрілецької спільноти, опертих на традиції «Молодої України» та довоєнного січового і стрілецького руху. Її провірювали і закріплювали в процесі боротьби УСС.

Згадані вище завваження Думіна треба розуміти як побажання створення певної широкої теоретично-наукової системи, на основі якої належало б будувати нашу визвольну політику. Та це важко здійснити було УСС, які мусіли тоді воювати. Могло це статись пізніше, і це зробив один з найкращих політичних теоретиків і публіцистів з-поміж УССтрілецтва, д-р Володимир Старосольський. Вже під час своєї служби в стрілецьких рядях він почав основні підготовчі студії, а після заломання наших визвольних змагань, опрацював наукову теорію трьох основних соціологічних груп, чи явищ, на яких спирається національна визвольна політика, та які заразом є її об'єктом, а саме: нація, держава і демократія. Про кожну із цих проблем д-р Старосольський написав основний науковий твір.

Проблему нації проаналізував він оригінальною науковою методою, в творі: «Теорія нації», виданім у Відні в 1920 р. Теорію держави і політики він перший в українській науці вичерпно опрацював, згідно з найновішими поглядами на істоту держави, у своїм університетськім підручнику п. з. «Держава і політичне право», виданім у двох томах у Подєбрадах в 1925 р. Основні принципи демократії та її теорію з'ясував блискуче в книжці виданій в німецькій мові в Відні 1916 р. п. з. «Das Majoritaetsprinzip», яку по нинішній день високо цінять в німецьких наукових колах.

Та д-р Старосольський обробив деякі важні проблеми української визвольної політики ще під час війни. В 1915 р. вийшла у Відні його розвідка п. з. «Національний і соціяльний момент в українській історії», в якій він вияснив і доказав ролю соціяльного чинника в визвольній боротьбі українського народу. В тім же році появилась у «Віснику Союзу Визволення України» його стаття п. з. «Думки про демократію», яка не втратила своєї актуальности.

б) Сатира і гумор Поважну політичну і суспільницьку тематику доповнювала знаменито стрілецька сатира, карикатура і гумористика. Ця ділянка стрілецької творчости була дуже багата. Вона була виявом щирої стрілецької душі та вільного і критичного духа січової братії, яка любила правду та не щадила слів гострого осуду й іронії, коли бачила в стрілецькому житті та в поведінці нашого політичного проводу недоліки.

Зокрема надто льояльна та опортуністична тактика офіційного українського політичного проводу та його нерішучість були головним об'єктом стрілецького гумору і сатири.

Про популярність цієї ділянки стрілецької творчости свідчить факт, що від 1915 до 1917 рр. існували між УСС-ами чотири гумористично-сатиричні газети: «Самохотник» від липня 1915 р. (вийшло разом 35 чисел); «Бомба» – 1916 р. (вийшло два числа); «Самопал» – від 15 травня 1916 р. (три числа); «Усусу» в 1916-1917 рр. (вийшло сім чисел).

В сатиричних і гумористичних творах, стрілецькі автори натякали і на хиби, помилки і недомагання УСС та зображували веселі гумористичні ситуації із фронтового і позафронтового життя. Згадаємо хоч би про комедію-сатиру Юліяна Назарака п. з. «Штурм на полукіпки», що змальовувала дійсну подію із стрілецького життя, або про талановито написану поему-сатиру п. з. «пісня соборного Стрілецтва», що починається словами:

«Як Европа розпочала той завзятий бій, Захотіла Україна мати корпус свій…», а яку співалося на відому лірницьку мелодію.

Щира самокритика, свідомість власних помилок і хиб, гостра іронія, а деколи й карикатура старших і молодших і старшин та стрільців, зображування стрілецького побуту на фронті і поза фронтом із здоровим гумором та веселою сатирою, – це були позитивні риси стрілецької творчости, які зберегли УССтрілецтво перед можливою власною самореклямою та дешевою пропагандою своїх заслуг.

в) Стрілецька пісня Побіч ідеологічно-політичної творчости, що була плодом більш інтелектуальних сил, створилась серед УССтрілецтва інша сторінка духової творчости, якої джерелом були чуттєво-емоціональні сили його духовости, а саме, поезія і музика. Вони виступили як одна духово-мистецька сила, що своїм дужим розмахом служила не тільки мистецько-культурним потребам Стрілецтва, але також стала найкращим висловом його ідейного спрямування й політично-визвольної програми. Була це – стрілецька пісня.

Від початків свого існування УССтрілецтво перейняло найкращі історичні традиції українського війська, не тільки в військово-бойовому відношенні, але також щодо його ідейно-культурного побуту. Як колись у козацькому і січовому війську, так і тепер, січова, стрілецька пісня стала невід'ємною частиною душі і побуту УСС. Юнацький, життєрадісний настрій, буйна стрілецька душа, патріотичні почування новітнього українського вояка, – з повною силою виливались із його грудей: спершу як чудова українська пісня із усіх просторів української землі, а пізніше, як власна, уже ним створена стрілецька пісня.

На війну йшли УСС під звуки старих козацьких, та новітніх січових і патріотичних пісень. І з піснею вони ніколи не розлучались. Весь Львів гомонів в серпні 1914 р.

бадьорими піснями маршуючих на вправи стрілецьких сотень. З особливою радістю вивчали тоді вперше стрільці незнані ще їм чудові пісні Наддніпрянщини, із яких деякі ставали першими стрілецькими піснями, як, напр., пісня «Ой з-за гори чорна хмара», яка стала сотенним маршем першої сотні УСС у Львові. На місцях постою багатьох сотень творилися вже у Львові і Стрию сотенні хорові гуртки з вишколених співаків, що вже давніше співали в студентських і гімназійних хорах. В однім із таких невеличких сотенних хорів сотні Дідушка в Дяківській бурсі у Львові, вивчав пісні та вперше серед УССтрілецтва компонував і гармонізував, Михайло Гайворонський.

Коли УССтрілецтво вирушило зі Львова у далекий похід до волі, то вслід за ним пішла й пісня. Уже в перших днях цього походу вибухла живим полум'ям нова, власна стрілецька пісня. Не твориться вона на замовлення, ані на наказ чи згідно з пляном. І не творять її відомі поети, чи композитори. Не було тоді ще й Пресової Кватири. Постає вона як народна пісня, родиться серед Стрілецтва, а автори її маловідомі. Спершу виступає несміло, з запозиченою мелодією, але власним стрілецьким текстом, зі стрілецькою тематикою. Або до існуючої пісні додаються нові стрілецькі слова.

Вже в Карпатах, в грудні 1914 р., постають перші вповні оригінальні, справжні стрілецькі пісні. Їх творить Михайло Гайворонський, перебуваючи при сотні, на фронті.

Деякі з них постали в Грабівці Скільськім під Маківкою. Стрілецтво з захопленням приймає перші стрілецькі пісні та залюбки їх співає. Серед дуже тяжких обставин карпатської кампанії, взимі 1914/15 року, УСС це була, мабуть, єдина військова частина в цілому корпусі, яка ще мала охоту співати. Командант Маківки кап. Дрозд, та його адьютант чот. Ванічек, цілими годинами з найбільшою приємністю перебували в товаристві чоти УССтрільців, що повнили там допоміжну службу впродовж березня і квітня 1915 р., прислухаючись їхнім співам та поділяючи їх веселий настрій. Стрілецька пісня стала духовою поживою і розрадою не тільки їх виконавців, але і усього, навіть чужинецького оточення, що стрічалось з УССтрільцями. Для УССтрільців стала вона найщирішим другом, джерелом одушевлення та віри в перемогу їх ідеї.

З надзвичайним розмахом розвинулася стрілецька пісня в спокійніших обставинах побуту полку УСС в Соснові над Стрипою. Постає багато нових пісень, як напр.: «Ой видно село», «Іхав стрілець на війноньку» і багато інших. Протягом одного тільки року створило УССтрілецтво десятки своїх пісень, що своїм змістом обняли все його життя, всі важливі переживання. Жартівливі і любовні стрілецькі пісні, це вияв щирих, правдивих і природних почувань українського юнака, того реального, справжнього, не виідеалізованого молодого стрільця, який поза ідейним, жертвенним життям для батьківщини, жив також своїм власним, буйним життям, повним життєрадісної сердечної веселости, що була джерелом стрілецької сили. Коли стрілець думав і співав про свою «дівчину-рибчину», то це зовсім не псувало його бойового характеру як вояка. І коли дівчина, плачучи його прощала, як він ішов на війну, то вона не мусіла уявляти собі його тільки в героїчних ситуаціях, серед куль і крови, щоб він був гідний її пошани й любови.Pages:     | 1 |   ...   | 31 | 32 || 34 | 35 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«УДК 016: 63: 93(477)«1945» ЛАЗОРЕНКО Юлія Іванівна, старш. наук. співроб. відділу науково-методичної роботи ДНСГБ УААН (м. Київ) РЕАБІЛІТОВАНА НАУКОВО-ДОПОМІЖНА БІБЛІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ЗАВЕРШАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ (СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ 1945 р.) Автор вважає за доцільне довести до вчених-дослідників історії України періоду Великої Вітчизняної війни та широкого загалу знайдені ним, вивчені de visu, реабілітовані (через 24 роки) бібліографічні джерела, що містять матеріали з...»

«Аннотация В статье проанализировано развитие категории художественного пространства в историческом аспекте. В центре исследования – учение украинских и иностранных лингвистов о категории пространства и вариации её типов. Также рассмотрено языковые средства выражения художественного пространства в литературных текстах. Ключевые слова: категория пространства, художественное пространство, виды художественного пространства. Summary The article analyzes the development of the Art Space Category in...»

«УДК 78 Т.І. Кірєєва, О.Г. Кірєєва Донецька державна музична академія ім. С.С. Прокоф’єва, Україна Донецька музична школа № 2, Україна СИМВОЛИ МИСТЕЦТВА У ЧАСІ У статті висвітлюються символістські тенденції світової музики. Підкреслюється, що становлення світогляду українського народу здійснюється у руслі світових закономірностей від міфології до релігії і філософії. Становлення світогляду українського народу здійснюється у руслі світових закономірностей від міфології до релігії і філософії. З...»

«СУЧАСНІСТЬ ЛЮТИЙ 1989 — Ч. 2 (334) Г. Кочур: ФЕНОМЕН МИКОЛИ ЛУКАША Г. Крук: ПОРАДА МИХАЙЛА КМІТА А. Зємба: КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА В ПОЛЬЩІ І УКРАЇНЦІ ПІСЛЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ Д. Марплз: УКРАЇНА ЗА М. ГОРБАЧОВА ISSN 0585-8364 НОВІ ВИДАННЯ ВИДАВНИЦТВА «СУЧАСНІСТЬ» Юрій Шевельов УКРАЇНСЬКА МОВА В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ДВАДЦЯТОГО СТОЛІТТЯ (1900-1941). Стан і статус 1987, 295 стор. З англійської переклала Оксана Соловей. ISBN 3-89278-000-5 Ціна: 12 ам. дол. (безкислотний папір) Автор змальовує політичну...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ІСТОРІЇ І КУЛЬТУРИ ЦЕНТР ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА На правах рукопису Костенко Антон Віталійович УДК [902+930]:069.02.001(477.75-21) АРХЕОЛОГІЧНІ ФОНДИ КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ: ФОРМУВАННЯ, ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ (на прикладі Херсонського обласного краєзнавчого музею) 26.00.05 – Музеєзнавство. Пам’яткознавство. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник: Гаврилюк Надія Оксентіївна, доктор...»

«Дубовик О.І. Альтернативне правосуддя: розвиток наукової думки в 70–90 рр. ХХ століття Резюме Губар К. А. Розвиток церковного права у навчальному процесі Києво-Могилянської та Київської духовної академій (XVIII – поч. ХХ ст.).Здійснюється огляд та аналіз викладання церковного права в Києво-Могилянській академії та Київській духовній академії. Характеризуються програми викладання церковного та канонічного права. Подаються короткі відомості про професорів: Ф. Прокоровича, Р. Заборовського, І. М....»

«Н.Л. Сангаєвська. Етика ненасилля як норма толерантності в історичному прояві культур УДК 128 Н.Л. Сангаєвська, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ЕТИКА НЕНАСИЛЛЯ ЯК НОРМА ТОЛЕР АНТНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЯВІ КУ ЛЬТУР У статті розглядаються моральні та етичні чинники взаємодії культур. Проблему толерантного відношення піднято такими мислителями як Сократом, Джоном Локком, Володимиром Соловйовим. Простежується неоднозначність трактування насилля та ненасилля в різних...»

«В. В. Комаров ЦИВІЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У ДИНАМІЦІ РОЗВИТКУ ТА ПРАКТИЦІ ВЕРХОВНОГО СУДУ УКРАЇНИ Харків «Право» ББК 67.9(4УКР)310 К63 Комаров В. В. Цивільне процесуальне законодавство у динаміці розвитку та пракК63 тиці Верховного Суду України / В. В. Комаров. – Х. : Право, 2012. – 624 с. ISBN 978-966-458-297-8 Досліджуються концептуальні підстави кодифікацій цивільного процесуального законодавства України, структурна модель сучасного цивільного процесу та його основоположні принципи,...»

«УДК 72.034.7+72.035+72.036 В.В. Базилевич Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра архітектурних конструкцій ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ХУДОЖНЬОГО МЕТАЛУ В КОМПОЗИЦІЇ ДАХІВ ЛЬВОВА © Базилевич В.В., 2011 Розглянуто історію формування та роль художнього металу дахів у місті та окремій споруді, а також проблему його збереження. Ключові слова: художній метал дахів, роль художнього металу у формуванні архітектури, Львів. The history of architectural metal forming and role of roofs in...»

«В. В. БАРКОВСЬКИЙ Н. В. БАРКОВСЬКА O. K. ЛОПАТІН ТЕОРІЯ ІМОВІРНОСТЕЙ ТА МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА 5-те видання НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Київ “Центр учбової літератури” УДК 519.2(075.8) ББК 22.17я73 Б 25 Рецензенти: Королюк Володимир Семенович — академік Національної академії наук України, доктор фізико-математичних наук; Віноградська Алла Вікторівна — кандидат фізико-математичних наук. Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін O.K. Б 25 Теорія ймовірностей та математична статистика. 5-те видання. —...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»