WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 32 ] --

Ми такі спрагнені того слова розради, що чути його хотіли б ми не лише у свята, а як найчастіше в кожній новій фазі переговорів в національних справах, в кожнїм моменті, чи він для України ясний чи прикрий. Тому така радість тут постала, коли розійшлась була чутка, що для постійного інформування УСС про стан української справи буде ЗУРада удержувати при нас свою постійну делегацію.

Тепер підписана начальна старшина УСС сердечно дякує передусім Президії, а рівно також цілій ЗУРаді за привіт і признання та, заявляючи іменем цілого стрілецтва, що душу і тіло віддамо для добра, слави і волі України, просить рівнож ЗУРаду, щоб одностайне, сміло і рішучо добувала життєвих прав для України.

Нехай жиє Загальна Українська Рада! Нехай жиє Україна!

Гриць Коссак, полковник УСС – Семен Горук, к. отам. І кур. УСС – Василь Дідушок, кур. отам. ІІ кур. УСС – Василь Панчак, полковий адьютант.

Цей документ незалежної стрілецької думки є дальшим доказом високої політичногромадської зрілости та відповідальности Стрілецтва. Оправдані сумніви щодо доцільности його боротьби та жертв серед тодішніх неясних політичних обставин могли спричинити повну зневіру та упадок духа. Але бойова постава Стрілецтва в бою під Семиківцями вказує на щось інше. УСС бачать ясно перед собою мету своєї боротьби. Ще раз проголошують вони з постою в бойовій лінії, що вони несуть ці тяжкі воєнні труди в повній свідомості тільки тому, щоб доказати, що Україна хоче жити та мати своє місце під сонцем.

Також Союз Визволення України відгукнувся щирими словами в першу річницю боротьби УСС. У своєму органі він писав:

«Дня 10 вересня минає 12 тяжких, повних трудів, кривавих місяців. Скільки подій, скільки бажань, скільки болів і розчарувань пережило Українське Стрілецтво! Прикрі несподіванки все ще часом вертають, одначе цілість устрою перейшла вогненну пробу щасливо та остала панцером і мечем свого народу. Бороніть і здобувайте! Здобувайте силу, повагу, свободу для тих мільйонів, що загибають все ще у чужій неволі, зітріть ржу сумніву і зневіри з їх душі, влийте в них відвагу, завзяття і карність, а тоді злучаться всі в одну велику, [99] самостійну, непоборну громаду».

Духова творчість Українських Січових Стрільців

Цілу зиму 1915-1916 р. перебув полк УСС в опущенім, наполовину знищенім селі Соснові над Стрипою, як запас 129 бригади. Тут стрільці виконували усякі позафронтові праці, очищували і направляли дороги, будували оборонну греблю, відновляли знищені домівки і інше. Праця була спершу тяжка. Тяжча, ніж служба в окопах. Але, незважаючи на це, життя Стрілецтва загалом покращало. Знищені хати і стодоли відновлено, наладнано санітарні умови та унормалізовано прохарчування так, що Соснів став місцем першого, довшого відпочинку УССтрілецтва від початку війни. Полк УСС упорядкувався та відновився організаційно в спокійних умовах. Воюючи часто на окремих відтинках корпусного фронту, сотні і курені побачили себе тепер разом, пізналися краще, скріпили своє самопочуття в об'єднаних лавах стрілецького полку. Відкрилися широкі зв'язки з рідними, знайомими та українським громадянством. Багато гімназійних учнів та студентів університету користало із відпусток, щоб скласти матуральні іспити або частинно продовжити свої студії. Зокрема нав'язали живий зв'язок зі Львовом, що чав відновляти зруиноване москалями національне життя.

Як і в минулому, так і тепер використало Стрілецтво спокійні умови свойого постою в Соснові. Воно стало продовжувати, перервану в лісі над Золотою Липою працю над своїм морально-духовим та національно-політичним ростом. Воно з одного боку розуміло своє бойове завдання відродженого українського війська, але при цьому ніколи не забувало, про свою ролю як речника визвольної ідеології та творця нової української духовости.

Поруч зі збройним чином Українських Січових Стрільців, разом з їх воєнними трудами та бойовими подвигами, супроводила їх нерозлучно від самого початку їхня багата та широка духова творчість, глибока національно-політична визвольна думка та мистецтво у всіх його виявах і формах. Здавалося б, що суворі та тверді воєнні умовини та тяжка стрілецька служба не повинні сприяти нормальному розвиткові духового життя та мистецької праці. Та навпаки, війна та визвольний зрив УСС були тою спонукою, яка мусіла до основ потрясти усю духову істоту активних учасників цих великих подій та зродити в них глибокі творчі імпульси, що стали джерелом стрілецької творчости.

Українське Січове Стрілецтво, вже від свойого народження, як революційна, політичновійськова формація та ідейно-культурна спільнота, було творцем та носієм новаторських ідей та нових духових цінностей, які воно впродовж усього свойого існування всебічно розвивало. Молодий революційний дух, що «тіло рвав до бою», життєрадісні, юнацькі почування, глибока віра в краще майбутнє свойого народу та в перемогу ідеї, а передусім той реальний, неповторний стрілецький побут, та щоденна «побутовщина» стрілецького походу від Карпат далеко поза Дніпро, нові, багаті та різноманітні переживання кожного Українського Січового Стрільця, не тільки як бойовика-вояка, але також як живої людини, молодого юнака, – те все було тим животворним джерелом, із якого розлились живі течії стрілецької духовости.

Щоб вірно зобразити та оцінити стрілецьку духову творчість, не можна міряти її тільки на підставі оголошених та друкованих уже праць чи творів. Бо, на жаль, лише невелика частина стрілецької духової спадщини була опублікована в друкованій формі, або утривалена на папері. Ненормальні воєнні обставини, передчасна смерть багатьох молодих талановитих авторів, тяжкі національно-політичні відносини між двома війнами, втрата багатьох цінних матеріялів під час революції, двох великих воєн та кількакратних еміграцій, не дали можливости зберегти та утривалити те все, що могло б сьогодні творити вірний і повний образ ідейно-духового та мистецько-творчого життя Українського Січового Стрілецтва.

а) Національно-політична думка УСС В першій мірі була це національно-політична думка стрілецька, нова визвольна ідеологія УСС-ів. Із довоєнної доби мрійництва, непевних сподівань, підготовчої праці та абстрактного теоретизування перейшла вона в стадію реалізації та з моментом перших боїв та перших жертв УСС-ів стала реальним ділом і живим тілом. Тому мусіла вона стати предметом нової оцінки та нового передумання і розроблення. Не зважаючи на те, що УСС мали своє авторитетне політичне представництво в особі Головної Української Ради, Української Боєвої Управи, Союзу Визволення України, а пізніше Загальної Української Ради, – то вони були весь час самостійно думаючою і діючою формацією та незалежною ідейною спільнотою, серед якої жила і розвивалась власна визвольна ідеологія та незалежна українська думка. Це був безспірний факт, і його з повною щирістю і одвертістю признала Загальна Українська Рада у своєму зверненні до Українського Січового Стрілецтва в першу річницю його збройного виступу, заявляючи м. ін.: «Стрільці! Ви боретеся за волю України і тому у Ваших рядах не тільки серце народу, але й його політична думка…» І цю незалежну українську політичну думку Стрілецтво чесно зберігало і її розвивало.

Почавши від перших днів передвоєнного існування Стрілецтва і його органу «Відгуків»

та від пам'ятних днів великої стрілецької збірки вліті 1914 р. у Львові і Стрию, аж до останнього бою УСС під Махнівкою і розв'язання Стрілецької Ради київських СС-ів в липні 1920 р. – в рядах стрілецьких йшла жива ідейно-політична праця, йшли творчі зусилля за правильні методи та ясну мету наших визвольних змагань. Була це дуже відповідальна праця, яку ведено в найрізноманітніших формах та серед найрізнородніших обставин. Її вели безперервно, бо боротьба на передовій позиції українського фронту, серед дуже несприятливих та змінних ситуацій вимагала щоденно ясної відповіди на питання: яке наше місце та які наші обов'язки в тій світовій війні?

Шляхом обміну думками, після основних дискусій, прислухаючися все до авторитетного голосу досвідчених та більш політично вироблених одиниць – Стрілецтво збірними творчими зусиллями находило відповідь на повище пекуче питання та розв'язувало його. Стрілецька ідеологія творилася і розвивалася на зборах і дебатах старшин і стрільців, у численних промовах кращих стрілецьких промовців при різних нагодах: Шевченківських святах, стрілецьких похоронах, відмаршу сотень на фронт, посвячення стрілецьких могил і пам'ятників, стрілецьких зборах-вічах, на яких ухвалювали відповідні резолюції, а також в багатьох викладах, рефератах та лекціях національно-виховного змісту.

Ця стрілецька політична ідеологія проявлялася у формі численних публіцистичних статтей, нарисів, спогадів, відозв, інструкцій, листів з бойового фронту і з запілля, воєнних оглядів і т. п., які були поміщувані в усій тодішній українській пресі, в першій мірі в дуже добре редагованім органі Союзу Визволення України, – тижневику «Вістник Союзу Визволення України», а від грудня 1915 р. також у власнім стрілецькім місячнику «Шляхи», що почав тоді виходити у Львові під редакцією УСС Миколи Голубця.

Усі ці довші і коротші, солідніші й легші статті, писані людьми з різних ідейних середовищ, на різні теми та з різних нагод, – хоч деколи не були виключно ідеологічного чи політичного змісту, то однак усі вони в більшій або меншій мірі були насичені суспільницькими моментами, та мали багато ідеологічних та політичних міркувань.

Для прикладу наводимо уривок із нарису М.Опоки п. з. «Рік тому», в якому він, згадуючи минулорічне невеселе та понуре Різдво в Карпатах, висловлював свої радісні й погідні настрої і міркування з нагоди стрілецького Різдва над Стрипою. Бачимо тут виразно кращі елементи стрілецької ідеології: бадьорість духа, почуття гордости після виконаного обов'язку, високий патріотичний полет, тверду віру вояка України в свої сили і в свою святу [100] справу та його палке соборницьке наставлення. М. Опока так писав в січні 1916 р.:

»…Серед безнастанних боїв дійшли УСС аж до широких подільських степів, перед ворота поневолених братів. Друге Різдво!.. Тепер їх очі напружені в сторону славутнього Дніпра… горда певність у свої сили та святу справу, слава серед чужих і своїх, почуття задоволення по відбутій праці увільнення рідних сторін від ворога.

На хвилину спинилися УСС над Стрипою, щоб набрати віддиху до далекого лету, до далекої дороги, до Золотоверхого Києва. Не понурі чорні думки, як минулого року, але ясні, веселі, милі в них думи, високі, найгарніші думи вояка України».

Ці гарячі слова УССтрільця, що з повною свідомістю і відповідальністю знову назвав себе вояком України та усею істотою своєї лицарської душі мріяв на Різдво 1916 р. тільки про золотоверхий Київ та про Дніпро – це доказ великої моральної сили, невгнутої віри та [101] політичної зрілости їх автора та його товаришів, що думали так само, як він.Pages:     | 1 |   ...   | 30 | 31 || 33 | 34 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«РОЗМОВИ РЕЖИСЕР ҐІЄДРЕ БЕЙНОРУТЕ ЛИТВА, 2012, 64 ХВ НА СЕРЙОЗНІ ТЕМИ ҐІЄДРЕ БЕЙНОРУТЕ народилася 1976 року. Закінчила факультет кіно й телебачення Литовської академії музики і театру як магістр аудіовізуальних мистецтв. З 2007 року викладає написання сценаріїв та режисуру. Її стрічки «Вулканівка. Після «великого кіно» та «Дідусь і бабуся» здобули чимало нагород на фестивалях в Україні, Білорусі, Португалії, Канаді та Литві. Ґієдре у 2005 і 2007 роках отримувала премію Литовської спілки...»

«Засновники: Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади. Заснований у 2005 р. Видається щомісяця. Відповідальний редактор Л. Чуприна, канд. наук із соц. комунікацій. Упорядник О. Натаров. Адреса редакції: НБУВ, просп. 40-річчя Жовтня, 3, Київ, 03039, Україна. Тел. (044) 525-61-03. E-mail: siaz2014@ukr.net, www.nbuv.gov.ua/siaz.html. Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1390 від 11.06.2003 р. Шляхи розвитку...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРАВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ПРОГРАМА ХV ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ:ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ” 27 березня 2014 р. Конференція проводиться згідно з планом Міністерства освіти і науки України КИЇВ – 2014 ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Голова оргкомітету: Бошицький Юрій Ладиславович, ректор Київського університету права НАН України, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист...»

«Міністерство культури України Національна всеукраїнська музична спілка Дніпропетровська консерваторія ім. М. Глінки Проблеми синтезу мистецтв у художній культурі Дніпропетровськ «Л і р а» УДК 78.072 ББК 85.93 П 78 Редакційна колегія: НОВІКОВ Ю.М. – ректор Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, заслужений діяч мистецтв України, доцент кафедри „Фортепіано”, голова редакційної колегії; ХАНАНАЄВ С.В. – проректор з навчальної роботи Дніпропетровської консерваторії ім. М. Глінки, кандидат...»

«Педагогічний дискурс, випуск 8, 2010 УДК 37.014:061.22(477.43/44)”19”:06.05(045) Б.С.КРИЩУК, здобувач (м.Хмельницький) Форми педагогічної та культурно-просвітницької роботи товариства „Просвіта” на Поділлі (1906-1923 рр.) У статті виокремлено та розкрито сутність основних форм педагогічної та культурнопросвітницької діяльності товариства „Просвіта”, показано їхній вплив на підвищення рівня освіти та культури населення Поділля. Ключові слова: педагогічна та культурно-просвітницька робота,...»

«Парламентські вибори в Європейському Союзі « «« « « « « « « «« « Київ Міленіум Парламентські вибори в Європейському Союзі/ Ковриженко Д.С., Кот ляр Д.М., Євгеньєва А.М., Асланян Г.П., Замніус В.М. — К.: Міленіум, 2002. — 116 с. ISBN 966 8063 06 6 Авторський колектив: Ковриженко Д.С., Котляр Д.М., Євгеньєва А.М., Асланян Г.П., Замніус В.М. « «« У книзі розглянуто особливості виборів депутатів Європейського Парла менту за законодавством держав членів Європейського Союзу, висвітлено по рядок...»

«Лятіна О.І. Поняття правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин УДК 340.111.5 О. І. ЛЯТІНА Ольга Ігорівна Лятіна, студентка III курсу Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка ПОНЯТТЯ ПРАВОВІДНОСИН У КОНТЕКСТІ ЗАКОННИЦЬКОЇ ТА ЮРИДИЧНОЇ ДОКТРИН Дослідження правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин є складним і багатоаспектним явищем, предметом постійної уваги юристів, філософів, соціологів. Сьогодні воно в центрі...»

«ЛЮДИНОЗНАВЧІ СТУДІЇ. ВИПУСК 26. ФІЛОСОФІЯ УДК 378.4(4)(09) К 93 Сергій КУРБАТОВ ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ ТА СПЕЦИФІКА ПЕРШИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ УНІВЕРСИТЕТІВ Розглядаються історичні умови виникнення перших європейських університетів та їхні характерні риси. Автор пропонує поглянути на університет у темпоральному та просторовому контекстах. У темпоральному контексті університет виникає як механізм трансляції знань з минулого в теперішній час, а в просторовому контексті – як результат переміщення центру...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА ТРУШ СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА УДК 94(477.54)«1919/1922»:351.746.1 ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНСЬКА НАДЗВИЧАЙНА КОМІСІЯ: ОРГАНІЗАЦІЯ, ФУНКЦІЇ, ДІЯЛЬНІСТЬ (1919–1922 рр.) Спеціальність 07.00.01 – історія України АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії України Харківського національного університету імені В. Н....»

«2 «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Рада молодих учених університету Матеріали IІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» 14 квітня 2016 року Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницький – 2016 _ Випуск 2 (14 квітня 2016 р.) «Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи» ГОСУДАРСТВЕННОЕ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»