WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 3 ] --

І в цьому реальному й практичному виді найшла ідея самостійної України своїх відданих та щирих визнавців серед молодої генерації народу, серед загалу тодішньої української студентської молоді. Під впливом модерних демократичних ідей та новітніх поступових соціяльних рухів, і в висліді студій і зрозуміння національно-державної традиції українського народу та її значення для дальшої визвольної боротьби – українська молодь високих та середніх шкіл австрійської України перебрала в свої руки бойовий прапор Самостійної України, об'єднуючись на переломі ХІХ і ХХ століть в тисячних рядах нової організації, під назвою «Молода Україна». Це назва широкого ідейного руху молоді, якому в майбутньому довелось відограти рішальну ролю в актуалізації і здійснюванні гасла самостійної української державности. Ініціятором та одним із передових ідеологів «Молодої [4] України» був студент прав Львівського університету, Володимир Старосольський, палкий український самостійник та ідеаліст, людина криштального характеру, глибокої вродженої культури, небуденного таланту та сердечної і товариської вдачі. До гурту основників та перших організаторів і ідейних провідників «Молодої України» належали оці її передові члени: Євген Косевич, Лонгин Цегельський, Теофіль Мелень, Остап Грабовський, Семен Горук, Михайло Галущинський, Антін Крyшельницький, Володимир Темницький, Лев [5] Ганкевич, Степан Баран і Володимир Гуркевич. Була це високоідейна, характерна громада, що мала в своїм середовищі багато людей великого інтелекту, високоосвічених у всіх галузях людського знання, а зокрема основно обзнайомлених із сучасними світовими суспільними рухами та поступовими теоріями й умовими течіями. Вона брала найактивнішу участь та надавала напрям усьому нашому громадському та політичному життю тих часів. Була це доба надзвичайного ентузіязму молоді, що не погоджувалась із австрійським льоялізмом офіційного проводу української політики, і яка щиро і некомпромісно приймала гасло самостійної України, як своє «вірую», яке треба вщіплювати щоденно в дyшу кожного українця, бо воно не є якоюсь далекою мрією, тільки нашою першою й основною метою.

Члени «Молодої України» були визнавцями різних суспільних і філософічних світоглядів та активними членами усіх українських політичних партій і провадили між собою незвичайно живі й серйозні дебати на суспільно-політичні й світоглядові теми. Та не зважаючи на це, вони як люди високої культури та ідеї, і як дійсні демократи – були без застереження толерантні супроти себе, довіряли собі та взаємно себе поважали. Об'єднувала їх спільна всім ідея самостійної української державности. В цій атмосфері глибокої товариської та громадської моралі виростала вся тодішня українська молодь.

Для поширення своїх ідей між українським громадянством та найширшими колами молоді, видавала організація місячний журнал «Молода Україна». Про надзвичайну популярність та вплив «Молодої України» свідчить низка масових актів та публічних виступів, які в історії українського відродження є подіями історичного значення.

Першою історичною маніфестацією «Молодої України» був загальний з'їзд українського студентства і середньошкільників в липні 1900 року у Львові, який при надзвчайнім ентузіязмі всіх учасників проголосив національно-державницьке кредо «Молодої України». З'їзд прийняв резолюцію, що «тільки в самостійній, власній державі знайде українська нація повну свободу розвою». Перший раз на українських землях проголошено на цьому з'їзді, публічно, домагання створення незалежної і соборної української держави, і це домагання стало провідним гаслом усієї української молоді та повело її в ряди Українських Січових Стрільців в 1914 році. Справу української державностй на цьому з'їзді реферували Володимир Старосольський і Лонгин Цегельський, автор виданої тоді та масово поширюваної книжки: «Русь-Україна і Московщина», в якій на основі ідей і науки вчителя тодішньої української молоді, М.Драгоманова, обгрунтовано постулят української державности по думці української історичної традиції та пануючих тоді в Европі [6] поступових і демократичних ідей. Тодішній щоденник «Діло» зігнорував цей з'їзд, не подаючи навіть змісту ухвалених резолюцій. Сміливий виступ молоді заскочив нашу старшу [7] інтелігенцію.

Другою історичною акцією, веденою «Молодою Україною», була рішуча, масова, революційна боротьба за український університет у Львові. Її вели шляхом бурхливих демонстрацій і актів, а замість легального випрошування свойого права у польських та австрійських можновладців шляхом петицій та парляментарних внесків – перенесла молодь боротьбу за університет між широкі народні маси та зв'язала її ідеологічно з постулятом самостійної України. Університетську боротьбу виразно поставлено як одну з перших передумов в боротьбі за нашу державність та зв'язано її рівночасно з політичними й [8] соціяльнимй інтересами народних мас. Завершенням тої радикальної боротьби за університет було рішення «Молодої України» восени 1901 р. – покинути демонстраційно Львівський університет та перенестись на дальші студії на інші австрійські університети. І вся українська студентська молодь при гарячому співчутті та жертвенній допомозі усієї суспільности, в числі коло 1000, у високому почутті національної гордости та віри в перемогу, покинула Львів. Про українську справу заговорив світ. В легалізмі виховане громадянство почало усвідомлювати собі своє достоїнство та вартість власних сил. Замість оманливих сподівань на закони конституційної Австрії та вигдядання дрібних здобутків з ласки власть імущих – «Молода Україна» вказала народові нові, доцільніші методи національно-визвольної боротьби, а саме радикальну, некомпромісну, масову боротьбу, оперту на вірі у власні сили, яка хоч і получена з жертвами, та вона є найкращим і найпростішим шляхом до визволення та здобуття незалежности.

Автором ідеї «сецесії» та її ініціятором був передовий член «Молодої України» та її [9] ідеолог Володимир Старосольський, пізніше голова першої стрілецької організації у Львові, член Української Боєвої Управи та старшина Українських Січових Стрільців.

Також на соціяльно-економічному відтинку українського життя виступила «Молода Україна» із новими кличами. В місяці липні 1902 р., після ліквідації «сецесії», ухвалено на загальнім студентськім вічу, що відбулось у Львові під проводом Теофіля Меленя, пізнішого члена Загальної Української Ради та Українського Січового Стрільця, що згинув на фронті під Галичем в червні 1915 року, – після рефератів В.Старосольського, Л.Цегельського, В.Темницького і Є.Косевича – підняти спільно з трьома політичними партіями в Галичині масову страйкову акцію українських селян і сільських робітників проти нечуваного визиску польських поміщиків. Переведення в життя цієї великої масової акції та її організація припала загалові членів «Молодої України». Страйк охопив около 100 тисяч селян і закінчився перемогою. Цей соціяльний рух мав також національно-політичний характер, був великою пробою власних сил українського народу та був дальшим поштовхом для безкомпромісної боротьби та для орієнтації на власні сили народу. Солідарною, об'єднаною боротьбою та посвятою і жертвенністю, а не прошацтвом чи принизливими депутаціями до цісаря у Відні – учився наш народ здобувати свої права.

Всю діяльність «Молодої України» ведено по виразно всеукраїнській, соборницькій лінії, і тому вона мала великий вплив на російську Україну, де існували численні студентські громади та революційні організації, що стояли в живім зв'язку з «Молодою Україною».

Брошуру М.Міхновського «Самостійна Україна» виправили до друку та таємно, зі значними перешкодами, видрукували у Львові члени головного комітету «Молодої України». Десятки тисяч накладу різних брошур соціяльно-революційного змісту друкувались у Львові та перепачковувались на Україну заходами членів організації МУ. Ці зв'язки зі східньою Україною утримували В.Старосольський, Л.Ганкевич, Л.Цегельський, С.Горyк і В.Темницький. До організації «Молодої України» приїздили представники РУП, яких вітали з щирим одушевленням. Також із «Молодої України» їздили таємно до Києва В.Старосольський, В.Загайкевич, Л.Ганкевич і В.Темницький. Ці взаємини в активній революційній роботі скріплювали соборницьку солідарність спільної боротьби.

Так отже цей масовий рух української молоді в перших роках ХХ-ого століття, що оформився в організації «Молода Україна» та мав тисячі ідейних членів і сильні організації в усіх осередках високих шкіл Австрії та середніх Галичини й Буковини, як рівнож і численних симпатиків між студентською молоддю російської України, – відіграв особливу ролю та поклав сильні основи під новітні методи боротьби українського народу за волю, та соборну державність. Рух цей був самобутній та творив переломове явище українського життя, діяв незалежно від існуючих тоді політичних партій, хоч і в порозумінні з ними.

Своїми новими самостійницькими, поступовими, демократичними та революційними ідеями він надав ясний напрям усій громадській праці молодої української генерації та намітив шлях, яким прямувала вся українська молодь до 1914 року, то є до моменту, коли великі історичні події дозволили їй зі зброєю в руці боротися за здійснення ідей «Молодої України».

Покликана до життя її першими ідеологами та провідниками, організація молоді, продовжувала дальше свою відповідальну роботу після 1902 р., вправді під зміненими назвами, як Організація Української Молоді, Комітет Української Молоді (КУМ), Український Студентський Союз, Драгоманівські Громади та інші, – але дух організації, її основні ідеї та внутрішній зміст праці були ті самі. Ціле десятиріччя перед світовою війною

– це безперервна, завзята боротьба університетської молоді Галичини за український університет. Бурхливі демонстрації, криваві бійки на університеті з поляками, карні судові процеси, арешти, загальна голодівка студентів у тюрмі, криваві демонстрації на університеті, в яких згинув В 1910 р. від ворожої кулі студент Адам Коцко, багато ранених, [10] масовий судовий процес 101-го студента, – це все будо ясним доказом бойового наставлення загалу українського студентства. А рівночасно йшли освідомлювання і організація широких народних мас. Заснування тисяч політичних, освітніх, руханкових і кооперативних організацій по селах і містах, – це була в головній частині робота української студентської молоді. Масові політичні віча, демонстрації, величаві січові й сокільські свята, боротьба за демократичну реформу виборчу, виборча акція до сойму й парляменту – розворyiили до свідомого національного життя сотки тисяч народу. На очах росла і кріпшала народна сила. Зрадницькі впливи москвофільства падали. Були також численні жертви від стрілів жандармерії. Із рук 21-річного українського студента М.Січинського, згинув у Львові в 1908 році репрезентант насильницького польського панування над українським народом, намісник гр. А. Потоцький.Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2013, № 7 (33) РОЗДІЛ IV. ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УДК 378.147:78 Н. С. Барсукова Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ШЛЯХИ CТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ МОТИВАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ВИКОНАВСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У статті розкриваються шляхи стимулювання навчально-професійної мотивації майбутнього вчителя...»

«ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ УДК 330.83 (477) Я. В. Чернятевич, канд. екон. наук, асистент кафедри історії економічних вчень та економічної історії ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» УКРАЇНСЬКА ЕКОНОМІЧНА ДУМКА ПРО ЛЮДИНУ ЯК «ЕКОНОМІЧНОГО СУБ’ЄКТА» У статті здійснено аналіз української економічної думки стосовно бачення ролі людини в господарській системі в статусі економічного суб’єкта. В статье осуществлен анализ украинской экономической мысли по вопросу виденья роли человека в хозяйствующей системе в...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2013, вип. XXXVI 86. Короленко В. Г. «На помощь русским детям!» // Слово. – 1918. – 5 октября, Помощь детям // Полесье. – 1918. – 9 ноября.87. Ліга порятунку дітей // Придніпровський край. – 1918. – 26 вересня.88. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 82.89. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.90. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453. 91. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ ім. Богдана Хмельницького Кельбя Віктор Георгійович УДК 37.01: 355.23(477) ВИХОВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВИХ ОРГАНІВ ПРИКОРДОННИХ ВІЙСЬК УКРАЇНИ Спеціальність 20.02.02 Військова педагогіка та психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Здобувач: В.Г. Кельбя Хмельницький – 2002 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національній академії Прикордонних військ...»

«НАУКОВИЙ ВІСНИК 12014 _ Львівського державного університету внутрішніх справ Розділ V ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ПСИХОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ Л. М. Андрушко, УДК 159.9.746.3.031.2 (477) В. П. Ясінський ВПЛИВ ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ НА ПСИХОСОМАТИКУ ЛЮДИНИ Досліджено вплив червоного кольору на психіку та фізіологічні функції людини, оскільки колір не тільки надає важливу інформацію про предмет, але й має здатність зумовлювати певні фізіологічні та психічні ефекти. Психологічний аспект сприйняття червоного...»

«5 СУМСЬКА СТАРОВИНА 2014 №XLV ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО УДК (UDC) 94:[930.25+025.12](497.2) ЯКІМОВА А. М. ТВОРЧА СПАДЩИНА М.П. ДРАГОМАНОВА В АРХІВАХ ТА БІБЛІОТЕКАХ БОЛГАРІЇ У статті йдеться про наукову і епістолярну спадщину відомого мислителя, історика, етнографа та громадсько-політичного діяча Михайла Драгоманова. Акцентовано увагу на болгарському періоді його життя (1889Охарактеризовано збірки документів, матеріалів та епістолярію М. Драгоманова у складі окремих фондів центрального і...»

«Рекомендації до проведення Першого уроку в початкових класах Український патріотизм повинен стати провідною виховною ідеєю сучасної школи. У молодшому шкільному віці важливо формувати здатність дитини пізнавати себе як члена сім’ї; родини, дитячого угрупування; як учня, жителя міста чи села; виховувати у неї любов до рідного дому, краю, вулиці, своєї країни, її природи, рідного слова, побуту, традицій. Національно-патріотичне виховання учнів початкових класів реалізується в урочній та...»

«Мальцева О.І. аспірант кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Луганський національний педагогічний університету імені Тараса Шевченка РОБОТА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ З БАТЬКАМИ ЧЕРЕЗ ПОСЕРЕДНИЦТВО ДІТЕЙ (ДРУГА ПОЛОВИНА 20-Х – ПЕРША ПОЛОВИНА 30-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ) У статті подано матеріал про роботу загальноосвітньої школи з батьками через посередництво дітей у 20-30-х роках ХХ століття This article is about active work with parents through children in 20-30th of the XX...»

«Н.Л. Сангаєвська. Етика ненасилля як норма толерантності в історичному прояві культур УДК 128 Н.Л. Сангаєвська, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ЕТИКА НЕНАСИЛЛЯ ЯК НОРМА ТОЛЕР АНТНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЯВІ КУ ЛЬТУР У статті розглядаються моральні та етичні чинники взаємодії культур. Проблему толерантного відношення піднято такими мислителями як Сократом, Джоном Локком, Володимиром Соловйовим. Простежується неоднозначність трактування насилля та ненасилля в різних...»

«Проблеми підготовки сучасного вчителя № 6 (Ч. 1), 2012 УДК 378.147.134:94 Надія Вєнцева ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ НОВИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В ПЕДАГОГІЧНИХ ВУЗАХ УКРАЇНИ В 30–40 РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Автор статті визначає особливості впровадження нових форм та методів навчання у вищих педагогічних закладах України в 30–40 роках минулого століття. Встановлено, що практична підготовка майбутніх вчителів в означений період пройшла досить складний шлях: від відсутності належної методичної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»