WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 14 ] --

Війни хоче цар російський, самодержавний володар імперії, яка є історичним ворогом України. Царі російські зломили Переяславський договір, яким вони зобов'язалися були – шанувати самостійність України, – і поневолили вільну Україну. Царська імперія протягом трьох століть веде політику, яка має за ціль відобрати поневоленій Україні національну душу і зробити український нарід частю російського народу. Царський уряд відобрав українському народові його найсвятіше право, – право рідної мови. В царській Росії нинішнього дня найбільше поневолений – український нарід.

І коли Росія хоче війни, то говорить з неї та ненависть, яка червоною ниткою тягнеться через усю історію сеї імперії, що з московського князівства, загарбуючи все нові землі, поневолюючи народи, – розрослася в кольос, який від ряду літ загрожує загально-европейському мирові і загально-людському поступові, культурі і життю народів.

Та ненаситність царської імперії загрожує також нашому національному життю. Історичний ворог України не може спокійно дивитися, що не вся Україна в його руках, що не весь український нарід стогне поневолений під його пануванням, що існує часть української землі, де український нарід не є винятий зпід права, де він може жити своїм національним життям.

І тому наша дорога ясна.

Вже під час попереднього австрійсько-російського напруження – з'їзд найвизначніших діячів усіх українських партій Галичини, який відбувся у Львові 7 грудня 1912 р., заявив, що з огляду на добро і будучність українського народу, на випадок оружного конфлікту між Австро-Угорщиною і Росією, ціла українська суспільність однозгідно і рішучо стане по стороні Австро-Угорщини, проти російської імперії, як найбільшого ворога України.

Так і теперішня хвиля кличе український нарід стати однодушно проти царської імперії, при тій державі, в якій українське національне життя знайшло свободу розвитку.

Дотеперішня пасивність австро-угорської політики супроти затій російського царизму була все визискувана на шкоду інтересів австро-угорської монархії і її народів, а передовсім на шкоду самостійного національного розвитку нашого народу. І тому тепер нашим святим обов'язком є покласти всі свої сили на жертвеннику боротьби за будучність рідної країни.

Побіда Австро-Угорської Монархії буде нашою побідою. І чим більше буде пораження Росії, тим швидше виб'є година визволення України.

Український Народе! Тільки той нарід має права, що вміє іх здобути. Тільки той нарід має історію, що вміє її творити рішучими ділами.

Головна Українська Рада кличе Тебе до діла, яким Ти здобудеш нові права, утвориш новий період в своїй історії, займеш належне місце в ряді народів Европи.

Нехай же цей поклик знайде відгомін в кожнім українськім серці! Нехай збудить в нашім народі давнє козацьке завзяття! Нехай вся наша суспільність буде не тільки видцем, але як найдіяльнішим учасником грядучих подій! Нехай віддасть всі свої матеріяльні і моральні сили на те, щоб історичний ворог України був розбитий!

До бою – за здійснення ідеалу, який в теперішню хвилю з'єднює ціле українське громадянство!

Нехай на руїнах царської імперії – зійде сонце вільної України!

Львів, 3 серпня 1914 р.

За Головну Українську Раду: д-р Кость Левицький, голова – Михайло Павлик,

Микола Ганкевич, заступники голови, – д-р Степан Баран, секретар. Члени:

Микола Балицький, Іван Боберський, Іван Кивелюк, д-р Микола Лагодинський, д-р Михайло Лозинський, Теофіль Мелень, Володимир Темницький, д-р Кирило Трильовський, д-р Володимир Старосольський, д-р Льонгин Цегельський.

В три дні після проголошення повищого історичного маніфесту Головної Української Ради, після того, як Австрія виповіла війну Росії, – появився дня 6 серпня 1914 р. спільний мобілізаційний заклик Головної Української Ради і Української Боєвої Управи до українського народу – ставати до збройної боротьби в ряди Українських Січових Стрільців та складати пожертви на закупно зброї і санітарного устаткування. Згідно з тим закликом громадянство мало закладати громадські мобілізаційні комітети.

[48] Цей заклик наводимо нижче, пропустивши тільки організаційну частину.

ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РАДА ДО ВСЬОГО УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ!

Гряде великий час, вибила слушна година!

Здіймається пожежа війни, в якій тріснуть кайдани, що давили поневолені народи. В сій пожежі кується будучність України.

Настав слушний час, день нашого воскресення. В сей час українськнй нарід кличе синів своїх до бою за волю України. В сей час нема жертви, яка для нас могла б бути завелика. В сей час одноцілі є наші думки і бажання, однодушні та тверді мусять бути наші діла.

Однодушним рішенням Головна Українська Рада з'єднала начальні управи всіх досі в нас існуючих стрілецьких і руханкових організацій в Українську Боєву Управу.

Українська Боєва Управа стає одинокою старшиною організації українських добровольців, яка одержує назву Українських Січових Стрільців.

В її руки зложила Головна Українська Рада верховну владу над Українськими Січовими Стрільцями, а від Тебе, Український Народе, жадаємо карности і послуху.

Тому взиваємо весь Український Нарід дати Українській Боєвій Управі силу, яка потрібна, щоб викувати будучність України. Взиваємо всіх, хто тільки здатний, молодих і старших, інтелігенцію, селян, міщан і робітників, – наскільки вони не обняті мобілізаційним наказом ц. і к. армії, – ставати однодушно в лави Українських Січових Стрільців під прикази Української Боєвої Управи.

Український Народе!

Гряде время, якого давно не було. Зближається давно вижидана хвиля, що долю українського народу віддає в руки самому народові. Тепер або ніколи добудемо собі волю! Тепер або ніколи виборемо собі свободу! Або станемо панами своєї землі, або полишимося надалі в чужім ярмі.

В тім вага хвилі, що самі можемо рішати про свою долю та власними руками добувати можемо собі свободу. Від нашої готовости, від наших діл, від нашого завзяття і нашої сили залежить тепер наша будучність. Тому кличемо до Тебе, Народе: До зброї! З оружжям в руці зміримося з відвічним нашим ворогом, з царизмом!

З оружжям в руці постоїмо за наші права, честь і будучність!

Стрічаймо великий час, як ялося Великому Народові.

Нехай же через весь край котиться наш поклик! Нехай пориває до бою всіх, і тисячі нехай стануть в ряди Українських Січових Стрільців!

Бо пора се великая єсть!

У завзятій важкій боротьбі.

Ми поляжем, щоб славу і волю і честь, Рідний Краю здобути Тобі.

Львів, 6 серпня 1914 р.

ГОЛОВНА УКРАЇНСЬКА РАДА Президія: Д-р Кость Левицький – голова; Михайло Павлик, Микола Ганкевичзаступники голови; д-р Степан Баран – секретар.

Члени: Микола Балицький, Іван Боберський, Іван Кивелюк, д-р Микола Лагодинський, д-р Михайло Лозинський, Теофіль Мелень, Володимир Темницький, д-р. Кирило Трильовський, д-р Володимир Старосольський, д-р Льонгин Цегельський.

Українська Боєва Управа:

Секція акції: Теодор Рожанковський – начальник, Дмитро Катамай – заступник начальника, д-р Михайло Волошин, Михайло Геник.

Секція організації: д-р Кирило Трильовський – голова, д-р Степан Шухевич – заступник голови, д-р Кость Бірецький, Іван Боберський, Дмитро Вітовський, Сень Горук, Володимир Темницький.

Одночасно із Головною Українською Радою, яка була репрезентацією австрійських українців, зорганізувалася у Львові з початком серпня 1914 р. політична репрезентація українців із Східньої України – «Союз Визволення України». В його склад увійшли політичні емігранти з Росії, що перебували в момент вибуху війни в Австрії. Вони належали до різних політичних партій. Ця група існувала вже кілька років до війни, але щойно тоді вона оформилась і почала діяти публічно. Була це загально-національна, безпартійна організація, яка діяла в імені українського народу в Росії. Її метою було розбиття Росії і створення незалежної української держави на землях, – відібраних Осередніми Державами від Росії. Для пропаганди українських самостійницьких домагань, вона задумала повести широку пропагандивну і політичну акцію серед европейських держав і народів. Її основною провідною ідеєю була орієнтація на власні сили українського народу. Та тому, що її безпосередньою метою була поразка російської імперії, вона вважала Центральні Держави союзниками української справи в тій війні проти Росії. Союз Визволення України працював весь час свойого існування в найближчім контакті з політичною репрезентацією галицьких українців, з Головною Українською Радою та Українською Боєвою Управою. Зокрема, як побачимо пізніше, стояв він в дуже дружніх і сердечних відносинах із Українськими Січовими Стрільцями, що з свого боку обдаровували цю організацію українців з-під російської займанщини надзвичайним довір'ям та глибокою пошаною. Впродовж війни розвинув СВУ живу та корисну працю для української справи.

В цій спільній акції українців обох займанщин належить шукати початків соборних визвольних змагань українського народу за власну державність у новітній добі його історії.

Зараз на початку війни виступив Союз Визволення України з такою політичною деклярацією, яку наводимо в скороченні.

ПЛЯТФОРМА СОЮЗУ ВИЗВОЛЕННЯ УКРАЇНИ

Українські землі по обидва боки австро-російського кордону є не тільки одним з головних теренів сучасної европейської війни, а також одною з причин і предметом війни.

Українці добре розуміють, що у війні цій ходить головно про їх долю, ходить про те, чи в результаті війни український П'ємонт в Австрії буде знищений, чи українське національне життя розцвіте також по той бік Збруча, аж за Дніпро і над Чорне море, і тому не можуть зоставатися німими свідками теперішніх подій, а голосно і рішучо підносять свої неоспоримі права на національну самостійність.

Об'єктивна історнчна конечність вимагає, щоб між західньою Европою і Московщиною повстала самостійна українська держава. Потрібно це для осягнення і утривалення европейської рівноваги… В зрозумінні цієї історичної конечности російські українці покликали до життя центральну загально-національну організацію, яка взяла на себе репрезентацію під теперішню хвилю національно-політичних і соціяльноекономічних інтересів українського народу в Росії. Організацією цією є Союз Визволення України.

В Союзі репрезентовані всі ті політичні напрями, що стоять на становищі державної самостійности українського народу, а реалізацію своїх національнополітичних і економічних стремлінь в даний момент зв'язують з розбитям Росії у війні.

Національно-політнчною плятформою Союза є державна самостійність України.

Одночасно зі збудованням самостійної української держави має бути переведена радикальна аграрна реформа на користь селянства. Є це основний економічний постулят Союза Визволення України.

Союз Визволення України в своїй діяльності стоїть в контакті з австрійськими українцями.Pages:     | 1 |   ...   | 12 | 13 || 15 | 16 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«ДОДАТОК 4 КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Інститут журналістики Кафедра соціальних комунікацій «ЗАТВЕРДЖУЮ» Заступник директора з навчальної роботи проф. Приступенко Т.О. «»2014 року ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Методологія досліджень соціальних комунікацій для магістрів напрям підготовки 030301 – Журналістика 030302 Реклама та Зв’язки з громадськістю 030303 Видавнича справа та редагування спеціальність 8.03030101 – Журналістика 8.03030201 Реклама 8.03030202 Зв’язки з...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ На правах рукопису СНИТКО ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ УДК 904.5(477.73)-“5/-2” НЕКРОПОЛІ ХОРИ ОЛЬВІЇ VI–III ст. до н. е. Спеціальність 07.00.04 – археологія Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Науковий керівник член-кореспондент НАН України, доктор архітектури, професор Крижицький С.Д. Київ 2015 ЗМІСТ ВСТУП.. 4 I. РОЗДІЛ 1. ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СІЛЬСЬКИХ НЕКРОПОЛІВ ХОРИ ОЛЬВІЇ..10 Перший етап..10 Другий етап..10 Третій...»

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО ПРОКОПЧУК КАТЕРИНА МИКОЛАЇВНА УДК 339.1(477+438)(091)(043.3) ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОПОЛЬСЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків 2016 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та...»

«АРХІТЕКТУРНИЙ ВІСНИК КНУБА УДК 72.03 (2) Асистент ЯЩЕНКО О. Ф. Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування Київський національний університет будівництва та архітектури ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОРГАНИЗАЦІЇ ХРАМІВ ЧЕРНІГІВСЬКОГО РЕГІОНУ Анотація. У статті розглянуто особливості функціональної організації храмів Чернігівщини, які проектувалися і будувалися в період ХVІІІ – поч. ХХ ст. На прикладах різних типів планів показана їх еволюція зі збільшенням кількості функціональних зон,...»

«зміст Літературні антології: марґінес чи фронтир? [вступ]................. 11 Розділ 1: Метод і словник............................................... 27 1.1. Історії теорії: між поетикою, риторикою й інтерпретацією..... 29 Гуманістика як нагода запитувати – “Підручне” знання: мистецтво і мастацтво – Пошук парадигми – Теоретичний перекрій в епоху парадокси – Від теорії до інтерпретації – Теоретики проти теорії –...»

«10 Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: Шевченкознавчий дискурс Skrypnyk A. Kyiv city as the military administrative center in the first half of XiX century The article highlights establishment background, main stages of development, strengthening and construction of the city of Kyiv as an important military strategic centre of the Russian Empire in the south-west territories. It explores influence of the military presence on transformational changes of Kyiv society in the...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВНЗ «НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ» На правах рукопису МАТВІЙЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 347.121.2 ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник Стефанчук Руслан Олексійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної...»

«ПОВІДОМЛЕННЯ, МАТЕРІАЛИ, РЕЦЕНЗІЇ Мирослав Кратко ПАМ’ЯТІ МИХАЙЛА КРАВЧУКА © Кратко М. І., 2013 Віддаючи шану пам’яті видатного вченого математика Володимира Левицького, піонера опрацювання на Західній Україні української наукової термінології в галузі точних наук – математики, фізики, хімії, я на Врочистій Академії в його честь, яка відбулася в Національному університеті «Львівська політехніка» 29 вересня 2012 р. під час проведення XII Міжнародної наукової конференції «Проблеми української...»

«УДК 316.327 Мазуренко Л. І., м. Одеса ПОДОЛАННЯ БІДНОСТІ ЯК ФАКТОР ПОЛІТИЧНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ У статті розглядається проблема бідності в Україні та запропоновано напрями подолання бідності як фактора політичної стабільності. Ключові слова: шляхи подолання бідності, середній клас, малий і середній бізнес, політична стабільність. Постановка проблеми у загальному вигляді. Світ ніколи ще не був настільки багатий, як сьогодні. І в той же час більше мільярда людей на планеті, в основному в країнах, які...»

«ШАНОВНІ КОЛЕГИ! Пропонуємо Вашій увазі Інформаційний вісник, випуск №6, 2007 р., у якому подано основні події у системі позашкільної освіти області та участь позашкільних закладів у міжнародних, Всеукраїнських та обласних масових заходах. НОВИНИ *Протягом листопада 2006 – січня, лютого 2007 року, з метою надання комплексної методичної допомоги закладам, які не ввійшли до числа переможців ІІІ обласного огляду-конкурсу позашкільних закладів, група фахівців Кіровоградського ОЦДЮТ відвідала...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»