WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 78 |

«Annotation Книга описує становлення, розвиток, діяльність та зникнення Українських Січових Стрільців, їх збройні чини. Окремо описується діяльність стрільців в ...»

-- [ Страница 13 ] --

Коли Австрія виповіла 28 липня війну Сербії і австрійсько-російська війна була вже неминуча, тоді організації Січових Стрільців І і ІІ у Львові – об'єднались, а їхня старшина видала всім своїм членам наказ з'явитись негайно у Львові, та рівночасно закликала добровольців зголошуватись у стрілецькі ряди при вул. Коперника, ч. 5. Цей короткий наказ оголошений був у львівськім «Ділі» з дня 30 липня 1914 року, та був ще окремо висланий організаціям та поодиноким членам. Стрілецький провід мав від початку свого існування ясну мету та плян праці і, підготовляючись довший час до слушного моменту, до збройного виступу, – видав тепер свій перший бойовий, мобілізаційний наказ, до виконання якого зорганізовані УСС були вже достатньо приготовані.

У Львові відкрито стрілецький мобілізаційний комітет, в склад якого ввійшли передові старшини львівських стрілецьких організацій: д-р В.Старосольський, І.Чмола, О.Степанівна і М.Гаврилко. Цей комітет зорганізував протягом кількох днів першу бойову сотню Українських Січових Стрільців, яка під командою сотника І.Чмоли, відійшла з початком серпня на постій до підльвівського села, Гаї. Був це останній акт діяльности передвоєнної статутової організації Українських Січових Стрільців.

Передвоєнні Січові Стрільці – перша українська військова формація новітньої доби Із хвилею зорганізування першого Т-ва Січових Стрільців у Львові 18 березня 1913 року почала існувати та діяти на українських землях незалежна, власна українська збройна сила.

Це зовсім не обезцінює, ані не поменшує національно-державного значення передвоєнної формації Українських Січових Стрільців, – що вона була мала в відношенню до 35 мільйонового народу, що мала тільки найосновніші засоби модерного війська та що не стояла під наказами власної державної влади. Це не вина УСС.

Не тільки теорія про генезу та ціль держави, але й уся історія ХІХ і ХХ століть доказали, що героями історичного діяння новітньої історії не є держави, а тільки нації, які за тими дер жавами стоять, та що тільки волею націй існують старі і творяться нові держави. Отже нація як окрема спільнота є повновартісним та основним суб'єктом історичного діяння і єдиним носієм своїх державних інтересів.

Тому ми не маємо підстави відмовляти нашій мілітарній організації, передвоєнним Українським Січовим Стрільцям, – їхньої історичної ролі, а саме, що вони були першою військовою формацією української нації після упадку української державної незалежности.

Вони були виразниками стремлінь і інтересів української нації, повстали із мотивів боротьби за національну державність, опирали своє існування та організацію тільки на власних силах і засобах, а правильність та доцільність своїх плянів оправдали своєю кров'ю, пролитою в боях УСС і СС.

Треба ще ствердити, що праця і боротьба формації УСС, яка від літа 1914 року боролась проти Росії по боці Центральних Держав, та т. зв. київські Січові Стрільці, які служили власній вже, українській державі, – це фактично тільки органічне продовження тієї праці й боротьби, яку започаткували Українські Січові Стрільці у Львові з днем 18 березня 1913 року. Не тільки єдність стрілецької ідеології та спільність тої ж історичної назви зв'язували разом ці три формації Українського Січового Стрілецтва. У праці, діях та боротьбі цих трьох окремих періодів стрілецької історії ми бачимо також єдність особового складу усіх трьох формацій. Основні кадри ідейного, організаторського та фахового старшинського складу УСС і СС-ів – вийшли з передвоєнних стрілецьких товариств. Також без традиції і досвіду УСС, не можна уявити собі можливости виникнення київських СС, яких майже весь старшинський склад в першому році свого існування, вийшов із УСС. Мусимо пам'ятати, що між передовими творцями київських СС були кращі організатори передвоєнних Українських Січових Стрільців у Львові: І.Чмола, Р.Дашкевич, Ф.Черник, В.Семець, Р.Сушко, В.Кучабський і багато інших.

В цій передвоєнній стрілецькій формації почались уже творити усі характерні духовоморальні особливості майбутніх УСС і СС та нового типу українця. Ясний і повний віри ідеалізм, сміливий життєрадісний молодечий розмах, революційний оптимізм, бойовий дух, глибока відданість ідеї, щире почуття товариської солідарности, шляхетна взаємна терпимість, толеранція та пошана різних світоглядів та політичних ідеологій, дух посвяти і саможертвенности в боротьбі за національні ідеали – це був цінний духово-ідейний вклад передвоєнного Стрілецтва, що в процесі майбутньої збройної боротьби став змістом «стрілецької душі».

Мазепинський дух безкомпромісної боротьби проти Московщини, орієнтація на власні сили нації, безперервний зв'язок із життям народу та розуміння його інтересів, послух єдиній, народом створеній державній владі, довір'я до старшинського проводу, оперте на довшім співжиттю, товариський дух січового братства – всі ці духові елементи зв'язували все січово-стрілецьке військо в одну історичну формацію, в одну ідейну громаду від початків його існування аж до його ліквідації та через тяглість особового складу витворили особливу, передову, історичну військову формацію, воєнно-бойового, державно-політичного та громадсько-ідейного значення.

Передвоєнне Стрілецтво фактично підготовило та одушевило своєю революційною ідеєю – великий український воєнний зрив у серпні місяці, 1914 року, надаючи йому вироблені організаційні рамці і форми та багатий зміст переведеного вже ним військового діла, і передаючи йому свою історичну назву: Українські Січові Стрільці.

III. УКРАЇНСЬКІ СІЧОВІ СТРІЛЬЦІ "До боротьби за волю України"!

З вибухом першої світової війни відкривається новий період історії Українського Січового Стрілецтва. Дотеперішній етап стрілецького руху був ідеологічною та військовою підготовою до майбутнього збройного виступу Українських Січових Стрільців проти Росії та одночасно приготовив психологічно наш політичний провід та цілу суспільність до цього важливого и відповідального діла. З моментом вибуху війни починається властива історія збройного чину УСС, тої першої новітньої бойової формації українського народу, що виступила до безпосередньої, активної боротьби проти нашого історичного ворога – Москви із зброєю в руці та започаткувала наші визвольні змагання.

Хоч український загал із вдоволенням, а навіть з деяким одушевленням сприйняв вибух війни проти Росії, – то він її покищо не бажав, ані до неї достаточно не підготовився. Війна вибухла по волі великих держав, і кожна з них мала свої власні інтереси і пляни. Зокрема, безпосередньою метою Центральних Держав не було визволення російської України та створення української держави. Ніхто не хотів за Україну воювати та ніхто не виставляв на початку війни політичних цілей, зв'язаних з Україною. Австрійська влада не інтересувалась Україною під Росією та взагалі не мала зрозуміння для міжнародного значення української справи. У всякому разі визволення України не грало такої ролі у воєнній програмі Австрії і Німеччини, як завоювання Галичини і Буковини в воєнних плянах російського імперіялізму, який вважав галицьку Україну російською землею, а її завоювання і прилучення до Росії вважав за головну ціль війни. Метою Осередніх Держав було тільки таке осдаблення Росії, щоб могти забезпечити собі корисний і тривалий мир. Про розбиття, чи розвал Росії вони взагалі не думали.

У Львові 2 серпня 1914 року зорганізувалась центральна політична організація:

«Головна Українська Рада», в якій об'єдналися всі три головні українські політичні партії в Галичині: національних-демократів, радикалів і соціяльних-демократів. В цей спосіб створено єдину політичну репрезентацію українського народу в Австрії під час світової війни.

Головна Українська Рада з ініціятиви та при співучасті стрілецької Секції Українського Січового Союзу, львівських організацій Січових Стрільців та Сокола-Батька у Львові – вже на своєму першому засіданні вирішила зорганізувати корпус воєнних добровольців для боротьби проти Росії – під назвою: «Українські Січові Стрільці». Дотеперішні головні управи наших стрілецьких і руханкових організацій об'єднались в окремий орган т. зв.

«Українську Боєву Управу» при ГУРаді, яка стала верховною владою над Українськими Січовими Стрільцями та перебрала в свої руки всю ініціятиву та відповідальність за УСС.

В обличчі великих історичних подій та кривавих змагань, що мали відбуватися в першу чергу на українських землях, а в яких мали брати участь по обох сторонах ворожого фронту в мундурах займаницьких армій сотки тисяч молодих українців, і в яких повинна була вирішитись доля українського народу – все свідоме українське громадянство в Австрії, яке мало можливість вільного вислову своїх почувань і домагань, стануло одностайною лавою під своїм єдиним національним проводом.

Велика переломова історична хвила, хоч дещо заскочила наш народ, то все ж таки застала його настільки приготованим, що не могло тоді вже бути в нікого найменшого сумніву про те, що робити, та за що боротись. Одна, єдина думка, що глибоко вкоренилася в душах мільйонів свідомих українців, з непереможною силою диктувала всьому українському народові під обома займанщинами єдине бойове гасло: «До боротьби проти історичного ворога України, проти Росії, за розбиття московської імперії, за визволення поневоленого українського народу з московської неволі, за вільну самостійну українську державу!» Це, що недавно ще було програмою безпосередньої дії тільки в рядах стрілецьких організацій та серед частини української суспільности, стало тепер загальним постулятом цілого народу.

Як виразник думок і домагань українського народу в вільнім світі – Головна Українська [47] Рада проголосила в тому історичному моменті свій маніфест 3 серпня 1914 р.

МАНІФЕСТ ГОЛОВНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДИ Український Народе!

Надходить важна історична хвиля. Важиться доля держав і народів. Нічого не вдіяли всі зусилля дипломатії, щоб удержати в Европі мир. Буря війни суне на Европу і ніщо її не спинить.

Суне отся буря передовсім на держави, в склад яких входить український нарід. Український нарід належить до тих народів, на які війна і її наслідки наляжуть найбільше.

В таку хвилю нарід, що хоче жити, мусить мати одну думку і одну волю і ту свою волю перемінити в діло, яке заважило би в історії держав і народів.

І тому всій хвилі, представники українського народу в Галичині, всіх політичних напрямків, які лучить один національний ідеал, зібралися в ГОЛОВНУ УКРАЇНСЬКУ РАДУ, яка має бути висловом одної думки і одної волі українського народу і показувати йому дорогу до діла, яке жде його в теперішній хвилі.

Ми не є прихильники війни, ми разом з цілим культурним світом уважаємо мир найціннішим добром людськости. Але бувають в історії держав і народів хвилі, коли війна являється неминуча. І коли не можемо війни відвернути, то мусимо старатися, щоб ті жертви, яких вона від нас вимагає, не пішли намарно, щоб кров батьків принесла добро дітям.

Дорога, яка веде до сього, ясна.Pages:     | 1 |   ...   | 11 | 12 || 14 | 15 |   ...   | 78 |
Похожие работы:

«Національний університет Острозька академія вул. Семінарська, 2, м. Острог, Рівненська обл., 35800 тел./факс: (03654) 2-29-49, email: oa@oa.edu.ua www.oa.edu.ua Прізвище: Трофимович Ім'я: Володимир По батькові: Васильович Загальна інформація Посада: завідувач кафедри історії ім. М. П. Ковальського Вчене звання: професор Науковий ступінь: доктор історичних наук Контакти Адреса: вул.Семінарська, буд.2, м.Острог, Рівненська обл., 35800 Телефон: e-mail: +380365422949 kafedra.istorii@oa.edu.ua...»

«Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент Література 1. Євтух В.Б. Міжкультурний діалог: ефективний конструкт інтегративного розвитку поліетнічних суспільств // Політичний менеджмент, № 3, 2009.2. Бессонов Н. Что ждт цыган в России // Доступно на: http://gypsylife.net/history20.htm 3. Бессонов Н., Деметер Н., Кутенков В. История цыган: новый взгляд. — Воронеж: 2000.4. Торопов В.Г. История и фольклор крымских цыган. – Москва: Институт наследия, 2004. 5. Toropov...»

«ТеТяна Боряк ПРОДОВОЛЬЧА ДОПОМОГА КРЕМЛЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ «Бесспорно, что эта помощь должна была стать одним из основных и могучих рычагов в деле мобилизации колхозных масс на борьбу за успешное проведение весеннего сева.». Директивний лист Павлоградського райкому КП(б)У Дніпропетровської області, травень 1933 р.1 Звернення до цієї теми зумовлене двома причинами. Першою є наполеглива аргументація з боку тих, хто не визнає Голодомор геноцидом, щодо турботи Сталіна про...»

«Науковий пошук молодих дослідників Збірник наукових праць студентів №8 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД „ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА” СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО НАУКОВИЙ ПОШУК МОЛОДИХ ДОСЛІДНИКІВ Соціально-гуманітарні науки Збірник наукових праць студентів № 8 (серпень), 2012 Луганськ ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” У збірнику представлено матеріали наукових досліджень студентів та магістрантів зі спеціальності „Соціальна...»

«СКАРБНИЦЯ МЕТОДИЧНИХ ІДЕЙ батьками про хід реалізації програми, про досягнуті результати й доводити план дій на наступний рік. Обговорення результатів аналізу буде здійснюватися на засіданнях ради, методичних об'єднань, семінарах, науковопрактичних конференціях, педагогічних радах. Інформування громадськості повинне здійснюватися через шкільний сайт, публічну доповідь, публічну презентацію, звіт керівника. Таким чином, навчально-виховний процес у загальноосвітній школі має бути спрямований на...»

«220 УДК 821.161.2. 09 Т.М. Шарова, Ю.В. Заборська ХУДОЖНІ ПРИЙОМИ ВІДОБРАЖЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ПЕРСОНАЖІВ У РОМАНІ К. ГОРДІЄНКА “ДІВЧИНА ПІД ЯБЛУНЕЮ” Кость Гордієнко залишив вагомий слід в реалістичній українській літературі, збагативши її чудовими творами, в яких зображуються різні сторони селянського життя і водночас підіймаються серйозні питання та життєві ситуації, зокрема праці на землі.Аналіз творчості К. Гордієнка подавався такими критиками: В. Брюховецьким, Г. Стукаловою, Г. Гельфандбейном,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНҐВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису БЕЛЯ Володимир Валерійович УДК 17.023.36 ТРАДИЦІЯ І МОДЕРНІЗАЦІЯ КИТАЙСЬКОГО СОЦІУМУ В УМОВАХ ҐЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук Науковий керівник – БОНДАРЧУК Інна Анатоліївна, доктор філософських наук, професор Київ – 2015 ЗМІСТ ВСТУП.. 3 РОЗДІЛ 1. ТРАДИЦІЯ ЯК ЛІНІЙНА МОДЕЛЬ...»

«Економічні науки УДК 657.3: 336.647 (477) В.І. ЄФІМЕНКО, І.Ю. КОВТУН Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана, Хмельницький національний університет БАЛАНСОВІ ОБМЕЖЕННЯ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗКРИТТЯ КОРПОРАТИВНИХ ОПЕРАЦІЙ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ БАЛАНСІ Розглянуто обмеження, властиві бухгалтерському балансу. На основі ситуаційної парадигми обґрунтовано логіку розкриття корпоративних операцій в бухгалтерському балансі. Встановлено вплив основних обмежень на подання інформації про...»

«Annotation Роман Тигролови написаний І. Багряним протягом 1943-1944 рр, на літературному конкурсі у Львові ця книга під назвою Звіролови (скорочений варіант Тигроловів) розділила перше місце з повістю Тодося Осьмачки Старший Боярин. Роман зразу було перекладено англійською, німецькою та голландською мовами, що свідчить про його популярність за рубежем і увагу іноземного читача до тогочасної радянської дійсності. Сюжетна канва роману...»

«Львівський державний університет внутрішніх справ Т. С. КОХАНЮК СИСТЕМНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ Монографія Львів Коханюк Т. С. СИСТЕМНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ УДК 343.214(477) ББК 67.9(4Укр)408 К75 Рекомендовано до друку Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ (протокол № 28 від 11 листопада 2014 р.) Р е ц е н з е н т и: О. О. Кваша, доктор юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу проблем кримінального права, кримінології та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»