WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД “ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ” КАФЕДРА УКРАЇНОЗНАВСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З КУРСУ,,ІСТОРІЯ ...»

-- [ Страница 2 ] --

У 1113 р. була написана “Повість временних літ” – найвидатніший історичний твір Русі. Її автором був монах Києво-Печерського монастиря Нестор. Це літературно-енциклопедичний твір, який не тільки давав відповіді на питання вітчизняної історії, але і відображав княжу та дружинно-боярську ідеологію Київської Русі. У період феодальної роздробленості виникають нові літописні центри в Чернігові, Переяслові, Володимир-Волинському, Холмі, Переяславі-Залеському, Новгороді, Володимирі на Клязмі. З’являються нові літературні форми: сімейні та родові князівські літописи, життєписи, автобіографії. Відомими письменниками ХІІ –ХІІІ ст. були Кирило Тцуровський, Данило Заточник Перлиною давньоруської літератури вважають “Слово о полку Ігоревім”, яке було створене невідомим автором близько 1187 р. Це талановитий художній і публіцистичний твір, який за своїм художнім рівнем не має аналогів у візантійській та європейській літературах. “Слово” розповідає про трагічний епізод в історії Русі – невдалий похід проти половців князя Ігоря Святославича в 1185 р. Цей талановитий художній та публіцистичний твір закликав до об’єднання всіх сил Руської землі для боротьби з ворогом.

2.1 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПИТАННЯ,,ВПЛИВ

ХРИСТИЯНСТВА НА КУЛЬТУРУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. РОЗВИТОК

ЛІТОПИСАННЯ ТА ЛІТЕРАТУРИ’’

1. Запровадження … християнства на Русі сприяло зміцненню державності, розповсюдженню писемності, створенню визначних пам’яток культури.

1) наприкінці ІХ ст.

2) наприкінці Х ст.

3) на початку ІХ ст.

4) на початку Х ст.

2. З впровадженням християнства на Русі літературною мовою стала …

1) грецька

2) латинська

3) церковнослов’янська

4) слов’янська

3. Найбільш раннім давньоруським твором ХІ ст., який дійшов до нашого часу, є “Слово о Законі і Благодаті“ …

1) митрополита Іларіона

2) монаха-літописця Нестора 3) єпископа Кирила Туровського 4) ігумена Печерського монастиря Феодосія

–  –  –

5. Відомим письменником ХІІ ст., що написав багато творів, зокрема повчань, проповідей, молитов, був …

1) Данило Заточник

2) Кирило Туровський

3) Володимир Мономах

4) Нестор

6. Перлиною давньоруської літератури вважають “Слово о полку Ігоревім”, яке було створене … близько 1187 р.

1) Володимиром Мономахом

2) монахом-літописцем Нестором

3) невідомим автором

4) митрополитом Іларіоном

3. Розвиток освіти та наукових знань Розвиток культури на Русі вимагав підготовки освічених людей, відкриття шкіл, створення певної системи освіти. Після запровадження християнства на Русі князь Володимир наказав збудувати поряд з Десятинною церквою школу для дітей знаті. Школи відкривалися також у Чернігові, Переяславі-Залеському, Луцьку, Холмі, Овручі У них вивчали письмо, читання, арифметику, іноземні мови, риторику, географію, історію, навчали співу. Початкові школи існували при монастирях. Так, Анна Всеволодівна, сестра Володимира Мономаха, заснувала в Києві жіночий монастир, а при ньому школу для дівчат. Потреби життя вимагали певних знань, бо освічені люди були потрібні і для церкви, і для держави, зокрема для обіймання церковних та адміністративних посад, для підтримання широких торговельних зв’язків, для ведення великих господарств. Наукові інтереси вимагали знання грецької мови, а дипломатичні та торговельні зв’язки з Західною Європою вимагали знання латинської мови, яка в середні віки вважалася міжнародною. Перекладні книги “Шестоднєв”, “Християнська топографія”, “Руська правда”, візантійські хроніки та інші книги давали знання з природознавства, космології, історії та права. Чимало освічених людей було серед князів: Ярослав Мудрий, його донька Анна, Всеволод Ярославович, Володимир Мономах.При княжих дворах, монастирях створювалися книгосховища та бібліотеки. У знаменитій бібліотеці Ярослава Мудрого були книги, написані багатьма мовами. За підрахунками вчених, книжковий фонд до монгольської Русі налічував 130–140 тис. примірників.У церквах та монастирях створювалися скрип торії для переписування та перекладів на церковнослов’янську мову богословської літератури уславлених авторів. Одночасно з бібліотеками виникли і перші архіви.

Вважається, що найдавнішим сховищем рукописних документів була церква св.Іллі в Києві. Виробнича діяльність людей потребувала реалістичних знань.

Для розвитку металургійного виробництва, ковальської та ювелірної справи потрібні були знання з металознавства; будівництво споруд і торгівля потребували знання математики. На Русі користувалися іонійською системою рахування, в якій букви грецького алфавіту з різними додатковими знаками – титлами – вживалися як цифри. Виготовлення скла, мозаїк, кольорової емалі, черні, глазурі для керамічних предметів сприяло розвитку знань у галузі хімії.

Значного розвитку на Русі досягли географічні знання. Так, “Повість временних літ” наводить географічний опис країн та земель, що знаходяться на Сході, Півдні та Півночі, а також розповідає про розселення слов’нських племен. При створенні мовного слов’нського алфавіту – кирилиці, Кирил і Мефодій обрали за взірець грецьку абетку і граматику та писемність південно-східних росів Хозарії. Одночасно із засвоєнням кирилиці русичі почали писати мовою, дещо відмінною від церковнослов’янської, яка використовувалася у всіх сферах життя крім церковного.

3.1 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПИТАННЯ,,РОЗВИТОК ОСВІТИ ТА НАУКОВИХ ЗНАНЬ’’

1. Після офіційного запровадження християнства на Русі князь ….

Наказав збудувати поряд з Десятинною церквою школу для знаті.

–  –  –

7. Значного розвитку на Русі досягли географічні знання. Так, … наводить географічний опис країн та земель, що знаходяться на Сході, Півдні та Півночі.“

1) Слово о полку Ігоревім” 2) “Повчання Володимира Мономаха своїм дітям” 3) “Повість временних літ” 4) “Руська правда”

4. Архітектура, живопис, прикладне мистецтво Уведення християнства привело Русь до передової на той час культури будівництва, запозиченої з Візантії, де вона склалася під впливом античних традицій. В основу культових споруд на Русі було покладено хрестово-купольний тип храму, який був досить поширений у Візантії. Головна риса таких храмів – внутрішній простір, аркові перекриття. У плані храм мав форму хреста, над яким височіла головна баня. Під час зведення таких культових споруд використовували цеглуплінфу та камінь: граніт, кварцит, шифер. Для зв’язки застосовували розчин вапна, дахи вкривалися черепицею та листовим свинцем.

Початок культового будівництва на Русі пов’язують із спорудженням у Києві в 989–996 рр. Десятинного храму, на спорудження якого князь Володимир Великий віддав десяту частину своєї казни. Цей храм було зруйновано монголо-татарами в 1240 р., але за даними археологічних розкопок відомо, що це був великий, хрестово-купольний храм, увінчаний двадцятьма банями.

–  –  –

За Ярослава Мудрого архітектура досягла розквіту. Територію Києва обнесли величезним земляним валом висотою 11 метрів, Р и с. 4 Земляний вал зверху звели дубові стіни, з півдня прорізали Золоті Ворота, що збереглися до нашого часу.

Найвидатнішою архітектурною спорудою Київської Русі першої половини ХІ ст. є Софійський собор у Києві, який було побудовано в 1037 р. Конструкцію собору утворювали п’ять нефів та двадцять п’ять куполів.

Храм було оздоблено фресковим живописом та мозаїкою. Значне місце в розписах собору займали орнаменти, зокрема рослинні.

Р и с. 5 Софійський собор

З другої половини ХІ ст. в архітектурі настає новий етап – відмова від грандіозних форм. Храми стають меншими та багатіше оздобленими.

Ікони поряд з фресками і мозаїками займали важливе місце у внутрішньому оздобленні храмів. Іконами прикрашали не тільки храми, але й княжі та боярські палаци, житла простих людей. Це був один із розповсюджених видів образотворчого мистецтва на Русі.

Велике будівництво розгортається в інших містах: у Чернігові – Спаський собор (1036 р.), Борисоглібський (1128 р.), у Каневі – Юр’ївська церква (1144), у Новгороді – храм Покрови (1165 р.), у Володимирі-Волинському – Кирилівська церква (1146). Їх об’єднує спільна конструктивна схема, характер архітектурного вирішення фасадів.

Осібним видом мистецтва на Русі була книжкова мініатюра. Її яскраві взірці містило “Остромирове євангеліє”. Текст цієї літургійної книги був оздоблений художніми заставками на сторінках книги розміщувалися мініатюри, виконані технікою давньоруської емалі, які зображували євангелістів Іоанна, Луку та Марка. Довершеними художніми якостями характеризується й “Ізборник Святослава”.

Високого рівня на Русі досягло й прикладне мистецтво. Ювелірні вироби часто слугували не тільки прикрасами, але й виконували роль амулетів – оберегів для захисту їх володарів від злих сил. Поширеним було зображення сонця, місяця, води, фантастичних звірів та птахів, рослинного орнаменту тощо. Давньоруські майстри володіли різними художніми способами обробки металів – зернь, скань, чеканка, художнє лиття, інкрустація, перетинкова емаль.

Славилося на Русі також мистецтво художнього лиття, скляне і керамічне виробництво, різьблення по дереву та каменю. Різьблення по дереву прикрашало фасади давньоруського житла, човни, санчата та інші вироби. Цінувалися вироби різьбярів по кості: шкатулки, гребні, ґудзики, образки.

Усі найбільш видатні події давньоруського життя були пов’язані з музикою та співом. Свята супроводжувалися обрядовими піснями, музикою, танцями та виставами. З піснями вирушали у військовий похід, з піснями святкували перемоги, піснями плачами супроводжували погребальний обряд. Чільне місце в структурі давньоруської музичної культури займав церковний спів – складова частина театралізованої церковної служби. Церковний хоровий спів розвивався під впливом народної творчості.

Серед професійних виконавців особливе місце посідали виконавці билин та сказань, які в речитативній формі славили-співали героїко-епічні твори. Серед професійних музикантів та акторів важливе місце займали скоморохи-витівники. Вони майстерно володіли різними музичновиконавськими жанрами.

4.1 ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДО ПИТАННЯ,,АРХІТЕКТУРА,

ЖИВОПИС, ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО”

1. В основі культури будівництва Київської Русі були … традиції.

1) дохристиянські 2) європейські

3) античні

4) азійські

–  –  –

3. Найвидатнішою архітектурною спорудою Київської Русі першої половини ХІ ст. є …

1) Софійський собор

2) Спаський собор

3) Борисоглібський собор

4) Храм Покрови

–  –  –

5. Скоморохи-витівники майстерно володіли різними музично виконавчими жанрами; вони були …

1) танцюристами

2) фокусниками

3) акторами і музикантамиPages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«102 СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ ВОЛИНІ, Луцьк, 2009. Матеріали ХХХ Всеукраїнської науково-практичної історикокраєзнавчій конференції, 24-25 березня, 2009 р., м. Луцьк. Нумерація сторінок та розміщення тексту відповідає друкованому варіанту. Текст, виділений синім кольором не опубліковано. _ Денис Тоїчкін (Київ) Проблеми атрибуції клинкової зброї: знахідки зображень фігур династичних гербів шляхти Волині на клинках шабель литовського й руського походження XVІI-XVIII ст. Надзвичайно важливим етапом...»

«Зиновій Антонюк конСПЕкт САМоУСвіДоМЛЕннЯ чАСтинА 2 ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ДУХ І ЛІТЕРА ХАРКІВ–КИЇВ  На обкладинці використана графічна робота худ. І. Остафійчука Відповідальні за випуск: Євген Захаров, Костянтин Сігов, Леонід Фінберг Редактор: Ніна Кусайкіна Художнє оформлення: Світлана Невдащенко Комп’ютерна верстка: Олег Мірошниченко Антонюк Зиновій Конспект самоусвідомлення. Частина 2 / Харків–Київ: Дух і Літера, 2007. – 336 с. ISBN 978-966-378-058-0. © З. Антонюк, 2007 © С....»

«Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) УДК 351.741:343.974(09)(477) Бусол Олена Юріївна – заступник начальника відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Роль органів внутрішніх справ та інших державних інституцій України в боротьбі з організованою злочинністю: історичний аспект У статті на основі вивчення...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА ГАВРОНСЬКА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 340.5 ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ПРАВОВИХ СИСТЕМАХ СВІТУ 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та історії держави і права Інституту політології та права...»

«ЕТОДОЛОГІЯ ІСТОРІОГРАФІЯ ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО В.В.бездРАбкО* РОЗВИТОК НАУКИ ПРО ДОКУМЕНТ У ХІХ ст.: ВІЗІЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ У статті розглянуто умови еволюції науки про документ у ХІХ ст., її організаційний розвиток. Відзначено роль університетів, спеціалізованих навчальних закладів, зокрема, Школи хартій, поціновано роль архівів як науково-дослідних центрів вивчення документів. Висвітлено основні здобутки археографії, джерелознавства, інших спеціальних історичних дисциплін на теренах студіювання...»

«Ольга Білокінь, Віта Дзима РОЛЬ АРХІВІВ У ДОСЛІДЖЕННІ ІСТОРІЇ ТАРАСОВОЇ (ЧЕРНЕЧОЇ) ГОРИ ТА ІНФОРМУВАННІ СУСПІЛЬСТВА Значення архівів як документальної пам’яті народу особливо зростає у зв’язку з підвищенням у суспільстві інтересу до історії, духовної і матеріальної культурної спадщини, процесів формування світогляду української нації, що значною мірою утверджувався під знаком Тараса Шевченка, завдяки плеканню національних святинь, однією з яких стало місце вічного спочинку українського поета,...»

«Ігор Ніколаєв Секретно-оперативна діяльніСть органів державної безпеки УСрр в першій половині 1920-х років У статті на підставі переважно архівних джерел проаналізовано головні форми та методи секретно-оперативної діяльності органів державної безпеки в боротьбі з опозиційними партіями України у період становлення тоталітарної системи. Ключові слова: ранній тоталітаризм, ліквідаційна політика, ВНК, ДПУ. Розвиток України як незалежної, демократичної держави показує, що для правильного визна­...»

«1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. – 208 с. 2.  Олексишина  Л.Г. Типи зоонімних художніх порівнянь за структурно-граматичною формою та лексичним складом компаратора / Науковий вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Серія «Філологічні науки». – Луцьк, 2007. – №4. С. 377-380. 3.  Селіванова  О.О. Сучасна лінгвістика. Термінологічна енциклопедія. – Полтава: Довкілля-К, 2006. – 716 с. 4. Степанова М.Д. Лексикология современного немецкого языка: Учебн....»

«Данило Яневський Проект «Україна», або Таємниця Михайла Грушевського Серия «Проект «Україна»» Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5317961 Проект «Україна», або Таємниця Михайла Грушевського: Фоліо; Харків; 2011 ISBN 978-966-03-5033-5 Аннотация Нова книга журналіста, телеведучого, доктора історичних наук є другою частиною навчального посібника для політиків, журналістів, політологів та любителів з написання, переписування та удосконалювання Конституції...»

«УДК 378(470+571)-055.2 О.О. Драч ПРЕДМЕТНА СИСТЕМА НАВЧАННЯ У ВИЩІЙ ЖІНОЧІЙ ШКОЛІ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ: ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ Результатом структурних реформ вищої школи років незалежності України стало створення розвиненої та розгалуженої системи вищої освіти, яка за кількісними та якісними показниками, в основному, відповідає рівню розвинених країн і поступово стає конкурентоспроможною у європейському освітянському просторі. Початок ХХІ ст. ознаменувався суттєвим зростанням уваги суспільства до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»