WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 || 3 |

«М.М.ВОЛОщук (ІВанО-ФранкІВськ) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ пРОЕКТ «ColloquIa RussICa» (2010–2014 рр.) Попри функціонування академічних інституцій, покликаних об’єднати кращий науковий ...»

-- [ Страница 2 ] --

Привернули увагу виступи доцента Андрія Федорука з Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича («Воєнна діяльність Володислава Опольського на території “Шипинської землі” у 1374–1377 рр.»), д-ра Адріана Юсуповича з Варшавського університету («“На двое будущу”: Баскаки в Галицком княжестве в ХІІІ в.»), д-ра Вітаса Янкаускаса з Каунаського університету імені Вітовта Великого («Положение волынского князя Любарта в династии Гедиминовичей»), а також викладачів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Юрія Довгана («Озброєння галицьких воїнів у ХІІ ст.: загальна характеристика») і Богдана Томенчука («Давній Галич в новітніх археологічних дослідженнях»), який також провів заключного дня блискучу екскурсію румовищами літописного Галича6.

Утретє «Colloquia Russica» зібрала 29 учасників із Польщі (Варшава, Краків, Бидґощ, Білосток), України (Київ, Львів, Чернівці, Івано-Франківськ), Білорусі (Мінськ), Росії (Москва, Санкт-Петербурґ), Литви (Каунас), Словаччини (Братислава), Чехії (Брно) та Угорщини (Печ) у стінах Інституту історії імені Тадеуша Мантойфеля Польської академії наук за підтримки Варшавського університету. Тема конференції – «Ru w epoce najazdw mongolskich (1223–1480)» – привернула належну увагу, про що свідчили не тільки теплі привітальні слова посла Російської Федерації в Польщі Олександра Алексєєва, заступника директора Інституту історії Польської академії наук проф. Томаша Вісліча, а й обговорення відкритих лекцій проф. Марти Фонт (Печ; «Притягательность и отталкивание: Латинская церковь и татарское влияние на Руси»), а також варшавських професорів Анджея Янечека («Ru Czerwona – perypetie z nazw») та Даріуша Колодзейчика («Ru a Zota Orda – antagonizm i symbioza w stosunkach Rurykowiczw z Czyngisydami»).

Наукові дебати під назвою «Просопографія на службі історії» пройшли за участю проф. Олександра Майорова з Санкт-Петербурґа, д-ра Адріана Юсуповича з Варшави та доцента Києво-Могилянської академії Віталія Михайловського. Інше тріо панелі «Русь в генеалогічних дослідженнях» утворили професори Леонтій Войтович (Львів), Даріуш Домбровський (Бидґощ), Ян Тенґовський (Білосток).

Жваве обговорення викликали виступи учасників конференції, зокрема доц.

Степана Темушева з Мінська («Трансформация налогово-даннической системы древнерусских земель после монгольского нашествия 1237–1241 гг.»), дослідників з ІваноФранківська доц. Мирослава Волощука («Влияние монгольского нашествия 1239–1243 гг. на переселение жителей Руси в Венгрию: хронология, динамика, демография проблемы») та Андрія Стасюка («Миссии францисканцев на Русь и в Золотую Орду в середине – второй половине XIII в.»), Адама Месяркіна з Братислави («Najazd mongolski na Ru oczyma polskich, czeskich i wgierskich kronikarzy»), д-ра Вітаса Янкаускаса з Каунаса («Иерархия Гедиминовичей в свете некрологов битвы над Ворсклой 1399 г.»), Вітора Адамовича з Брна («Rus’ in the Second Sequel to Cosmas») та ін. На завершення До матеріалів пізніше було додано статтю ще одного прикарпатського дослідника – Ігоря Коваля, який за станом здоров’я не зміг узяти особисту участь у засіданнях конференції, але підготував до друку унікальну публікацію «Галицька “чорна археологія” і “білі плями” історії»

(див.: Colloquia Russica / Pod red. V.Nagirnego. – Series I. – Vol.1 (Principalities in lands of Galicia and Wolhynia in international relations in the 11th–14th centuries: Publication after 2nd International Conference, Ivano-Frankivsk, 20–22th October 2011). – Krakw, 2012. – Р.198–210).

Український історичний журнал. – 2014. – №5Хроніка 229

конференції відбулася традиційна презентація новинок літератури не тільки з історії Русі, а й сусідніх країн7.

Наступна, четверта, зустріч учасників «Colloquia Russica» під назвою «Rurykowicze w wiecie powiza dynastycznych: polityka, obyczajowo, kultura, religia (X–XVI w.)»

за підтримки центру досліджень середньовічної Русі Бидґощського університету імені Казимира Великого відбулася у стінах середньовічного бенедиктинського монастиря в містечку Моґільно (Польща). На цей раз до історичної Великопольщі прибуло 30 дослідників із Польщі (Краків, Бидґощ, Познань, Білосток), України (Івано-Франківськ, Чернівці), Литви (Каунас), Словаччини (Братислава), Чехії (Брно, Оломоуц, Їчин), Білорусі (Мінськ), Росії (Москва), Сербії (Нові-Сад).

Формат засідань залишався звичним. Відкрила роботу конференції врочиста частина зі словами привітань і побажаннями плідної праці отця-декана парафії Св. Яна-Апостола Анджея Панасюка та бурґомістра Моґільного Лешека Душинського.

Далі учасники заслухали й обговорили лекцію проф. Федора Успенського з Москви «Близкородственные браки в династии Рюриковичей домонгольской эпохи». На питання: «Кем был для Венгрии Dux Galiciae после заключения мира между Арпадами и Романовичами в Зволене 1246 г.?» спробував відповісти сербський історик Дюра Гарді. Натомість проф. Ян Тенґовський розповів про «Zwizki rodzinne Rurykowiczw i Giedyminowiczw w XIV w.». Більшість авторів лекцій також узяли участь у дебатах, для яких організатори обрали теми «Рюриковичі як родичі – соціальні аспекти династичного функціонування» та «Рюриковичі й великі литовські князі». У ході жвавих обговорень неодноразово підкреслювалася феноменальність руської правлячої династії, багатовекторність її матримоніальної політики.

Авторами цікавих виступів стали також д-р Їтка Комендова з Оломоуца («Опавский поход Даниила Романовича: чешский взгляд»), доц. Мирослав Волощук з Івано-Франківська («Rutheni in Polonia XI–XIII вв.: краткие очерки проблемы»), канд. іст. наук із Москви Анна Литвина («К уточнению семантики древнерусского “свататися”/“сватитися” и “сват(ь)ство”»), доц. Степан Темушев із Мінська («Рюрик Ростиславович на черниговском престоле: реальный политический компромисс или ошибка летописца?») та ін.

На тлі виступів старших колеґ гідно виглядали молоді дослідники, зокрема Адам Месяркін із Братислави («Od kiedy Czech, Lech i Rus stali si brami?»), Анета Ґолембйовська-Тобіаш з Їчина («Kontakty poowieckiej arystokracji rodowej z Rurykowiczami w wietle rde archeologicznych»), Андрій Стасюк з Івано-Франківська («Доминиканцы и францисканцы на страницах Галицко-Волынской летописи»), Поліна Скурко з Мінська («Андрей Курбский и Константин Острожский: общность интересов и разница мироощущений (пример дружбы князей-интеллектуалов XVI в.)»)8.

Безперечно, чи не найекспресивніші враження та спогади залишили екскурсії до осередків середньовічної польської історії й культури – монастирів ХІ–ХІІ ст. у Крушвицях і Стшельному, розташованих на незначній відстані від першої столиці П’ястів – міста Ґнезно. Вразили учасників конференції й прогулянки монастирем у Моґільному.

Colloquia Russica / Pod red. V.Nagirnego. – Series I. – Vol.3 (Rus’ during the epoch of Mongol invasions (1223–1480): Publication after 3rd International Conference, Warsaw, 15–17th November 2012). – Krakw, 2013. – 289 p.

Colloquia Russica / Pod red. V.Nagirnego. – Series I. – Vol.4 (Rurikids in dynastic relations: politics, customs, culture, religion (10th–16th c.): Publication after 4th International Conference, Mogilno, 14–16th November, 2013). – Krakw, 2014. – 326 p.

–  –  –

Ініціативу прийняти п’яту конференцію серії «Colloquia Russica» під назвою «Rus a Stredn Eurpa v XI–XIV storoi» взяли на себе словацькі колеґи, головним чином з Братиславського університету імені Яна Амоса Коменського. Вибір для чергових зустрічей саме цієї країни пояснювалася одразу кількома ювілеями, зокрема 800-літтям Спішської угоди між угорським королем Андрашем ІІ, краківсько-сандомирським князем Лешеком Білим та, імовірно, за участі галицького боярства. Не випадково цього разу учасників приймало містечко Спішське-Підграддя, відоме своїм мальовничим замком – резиденцією галицького короля Коломана впродовж 1221–1241 рр. та осідком місцевого єпископа – Спішською капітулою.

Свою готовність узяти участь у засіданнях підтвердили 43 особи – рекордна кількість учасників зі Словаччини (Братислава, Спішське-Підграддя), Польщі (Варшава, Краків, Бидґощ), України (Львів, Чернівці, Івано-Франківськ, Ужгород), Чехії (Прага, Оломоуц, Брно, Їчин), Угорщини (Печ), Росії (Москва), Сербії (Нові-Сад), Білорусі (Мінськ), Литви (Каунас). Урочисте відкриття розпочалося зі звернення до всіх присутніх від імені проректора Братиславського університету імені Яна Амоса Коменського Вінцента Мучки та заступника філософського факультету проф. Юрая Шедівого. На правах співорганізатора привітальне слово виголосив також заступник декана історичного факультету проф. Станіслав Срока. Уперше «Colloquia Russica» привернула увагу керівництва міжнародної Вишеградської групи в особі директора фонду Карли Вурстерової.

Відкриті лекції ювілейної конференції провели професори Мартін Гомза з Братислави («Priny uhorskej expanzie na Rus na konci XII a v prvej polovici XIII storoia»), Дана Піцкова з Праги («Rusk knieatstv v dobe mongolskej expanzie a ppesk kria») та д-р Геронім Ґраля з Варшави («Царьград и Rosia Mikra: вокруг дискуссионных вопросов византийско-русских отношений в XIII–XV вв.»), виступ якого на тлі останніх досліджень колеґи проф. Олександра Майорова з Санкт-Петербурґа викликав особливо жваве обговорення.

Цілком очікувано участь у наукових дебатах під назвою «Rutheni v Uhorskom krovstve a v juhovchodnej Eurpe v XI–XIV st.» узяли проф. Марта Фонт із Печа, д-р Дюра Гарді з Нові-Саду та доц. Мирослав Волощук з Івано-Франківська. Передбаченим вектором обговорень стали особи князя Ростислава Михайловича, який давно заслуговує на окреме монографічне дослідження, та галицьких бояр, котрі активно підтримували стосунки з Арпадами, часто оселяючись в їхніх володіннях.

Тематика виступів, як завжди, відзначалася різноманітністю, що, утім, не порушувало концепцію конференції. Доц. Олександр Філіпчук із Чернівців ознайомив присутніх з особливостями русько-візантійських відносин за правління Василія ІІ.

Про «Влияние литовского фактора на русско-польские взаимоотношения в начале XIII в.» розповів д-р Вітас Янкаускас із Каунаса. Про загадки зустрічей князя Данила Романовича в Пожоні 1252 р. доповів Олексій Мартинюк із Мінська. Теми «Орден меченосцев и Русь» зацікавила д-ра Павела Смржу з Праги, а «Европейское рыцарство и таранный бой в средневековой Руси» – канд. іст. наук Володимира Гуцула з Ужгорода.

Не стояли осторонь і молоді дослідники. Чималий інтерес викликали теми Ірини Тимар («Образ половцев в интерпретации Ипатьевской летописи и польских средневековых хроник») та Андрія Носенка («Рязанские князья-изгои в русско-венгерско-польских междинастических отношениях 40–60-х гг. XIII в.») з Івано-Франківська, Моніки Камінської з Кракова («Монголы? Литовцы? Русь? Находки оружия монгольского типа на польских землях и их историко-культурный контекст»), Віктора Адамовича із

Український історичний журнал. – 2014. – №5Хроніка 231

Брна («Koncept Rusi v ideolgii eskch kronik v ranoluxemburskom obdob»), Назарія Христана з Чернівців («Был ли Владимирко Володаревич “вассалом” византийского императора?») та ін.

До програми конференції також ввійшла аудієнція в місцевого єпископа Стефана Сечка, відвідання Спішської капітули та Спішського граду, де особливо цікаву екскурсійну програму презентувала директор місцевого заповідника Маґдалена Яновська.Pages:     | 1 || 3 |
Похожие работы:

«1 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису ДАВИДЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 82.091«19»:82’01 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА В ПОЛЬСЬКІЙ, АВСТРІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 10.01.05 – порівняльне літературознавство Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Науковий керівник – Зарва Вікторія Анатоліївна, доктор філологічних наук, професор Бердянськ – 2015 ЗМІСТ...»

«2012. – Спеціальний випуск № 1 295 5. Гуляев А. П. Следователь в уголовном процессе / Гуляев А. П. – М., 1981.6. Гурский М. К. Соотношение дознания и предварительного следствия : лекции / Гурский М. К. – Львов, 1965.7. Гуткин И. М. Органы дознания и предварительного следствия системы МВД и их взаимодействие / Гуткин И. М. – М., 1986.8. Дубинский А. Я. Исполнение процессуальных решений следователя: правовые и организационные проблемы : монограф. / Дубинский А. Я. – К., 1984. 9. Ищенко А. В.,...»

«ТРИБУНА МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ УДК 340.12 О. І. Колич Навчально-науковий інститут права та психології Національного університету “Львівська політехніка”, здобувач, асист. кафедри теорії та філософії права ФІЛОСОФСЬКО-ПРАВОВІ КОНЦЕПТИ ПОЛЕМІСТІВ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ © Колич О. І., 2014 Після прийняття Берестейської церковної унії 1596 року, яка повинна була об’єднати православну та католицьку церкви в Україні, розпочалася ідеологічнорелігійна боротьба, яка знайшла свій вияв у полемічній літературі....»

«УДК 94 (477) Ірина Каганова КРАЄЗНАВЧО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОУНБ ІМЕНІ В.Г.КОРОЛЕНКА: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ у статті здійснено спробу проаналізувати краєзнавчо-видавничу діяльність Чер­ нігівської області універсальної т укової бібліотеки імені В.Г.Короленка за останнє десятиліття, її вклад у наукову бібліографію України та розвиток краєзтвства на Чернігівщині, зокрема йдеться про видавничі проекти, реалізовані у партнерстві з науковими закладами та громадськими...»

«Діалог цивілізацій: Уроки Мілоша для України Ми публікуємо повний текст панельної дискусії “Діалог цивілізацій”, що відбулася у Львові 15 вересня ц.р., під час XVIII Форуму видавців, в рамках міжнародного проекту «Уроки Мілоша для України». Участь у львівській дискусії взяли Анджей Менцвель один із найвпливовіших інтелектуалів сучасної Польщі, Борис Дубін відомий російський соціолог і перекладач, Мирослав Попович український філософ, Рустем Жангожа філософ і письменник. Модерував дискусію...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ДВАДЦЯТЬ ПЕРШІ СУМЦОВСЬКІ ЧИТАННЯ Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвяченої 95-річчю з часу заснування Харківського історичного музею 17 квітня 2015 р. Харків «Майдан» УДК 069.01 : 745/749 :929 : 930 ББК 79.1(4УКР)я5 : 63.2/3(4УКР)я5 Д 22 Друкується за рішенням...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua від 05.08.10 № _1/9-516 від _ на № Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Про орієнтири діяльності працівників психологічної служби системи освіти у 2010-2011 навчальному році Міністерство освіти і науки України надсилає методичні...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 17.022.14 А. А. Приходченко, д. м. н., проф.; А. В. Іванченко ЕКОЛОГІЧНА ПСИХОЛОГІЯ — ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ Початок XXI століття – це час усвідомлення кризи цивілізації, заснованої на індивідуалізмі, споживанні та підкоренні природи. Якщо уважно проаналізувати, то деградує не природа, не біосфера, а духовні цінності людини, які стоять на вершині піраміди. Цими важливими глобальними питаннями...»

«210 Науковий вісник Чернівецького університету: Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. 2013. Вип. 676 – 677 ініціативою у Верховній Раді України16. Даною привілегією користується кожен депутат по-різному. У М. Бурбака з 13 законопроектів, що були подані ним як суб'єктом права законодавчої ініціативи, лише один став чинним актом № 612-VII від 03.06.2013 про відзначення 800-річчя заснування села Онут Заставнівського району Чернівецької області17. Також були зафіксовані 2 поправки, до...»

«4. Плеханов Г.В. Избранные философские произведения в 5 томах. Т. IV. – М.: Госполитиздат, 1958.5. Пантин И.К. Социалистическая мысль в России: переход от утопии к науке. – М., ИПЛ, 1973.6. Хазин Михаил. Красный проект // «Завтра». Август, 2012 г. № 33 (978).7. Голованевский А.Л. Словарь оценочной лексики в системе словарей русского языка // Аванесовские чтения. Международная научная конференция 14-15 февраля 2002 г. Тезисы докладов. – М., МАКС Пресс 2002. 8. Проханов А. Орден меченосцев XXI...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»