WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«М.М.ВОЛОщук (ІВанО-ФранкІВськ) МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ пРОЕКТ «ColloquIa RussICa» (2010–2014 рр.) Попри функціонування академічних інституцій, покликаних об’єднати кращий науковий ...»

-- [ Страница 1 ] --

Хроніка

М.М.ВОЛОщук (ІВанО-ФранкІВськ)

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ пРОЕКТ

«ColloquIa RussICa» (2010–2014 рр.)

Попри функціонування академічних інституцій, покликаних об’єднати кращий

науковий потенціал навколо недостатньо розвинених напрямів, здобуток вітчизняної

медієвістики (особливо з питань візантиністки, орієнталістики) за роки незалежності

виявився доволі скромним. Окремі випадки захисту дисертацій, титанічна подальша

праця молодих дослідників радше становлять виняток із правил. Більшість розуміє складність вивчення таких тем, які завжди перебувають на перехресті міждисциплінарних студій, передбачають засвоєння щонайменше кількох іноземних мов, у тому числі латини, середньогрецької, класичної арабської, османської тощо. Звісно, географія досліджень за останні роки суттєво розширилася. Окрім традиційно авторитетних Києва, Львова, Одеси, Дніпропетровська, Харкова своє місце у вивченні періоду середніх віків зайняли Чернівці, Івано-Франківськ, Чернігів, Луганськ, Дрогобич, Ужгород та ін. Утім ідеться головно про епізоди, а не систему. При цьому маємо перед собою гідні приклади не тільки в Росії, а й Польщі, Словаччині, Чехії, Румунії, де інтерес до стародавньої історії в рази більший.

На тлі кризових подій в українській медієвістиці гідна поваги ініціатива викладачів і студентів Яґеллонського університету (Краків, Польща) на чолі з випускником Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (ІваноФранківськ) д-ром Віталієм Нагірним (кафедра історії Східної Європи), спрямована на зміну ситуації. Навесні 2010 р. учасники краківського Наукового кола студентівсториків під час одного з робочих засідань запропонували ідею щорічних наукових зустрічей у форматі конференцій із метою вивчення історії Русі IX–XVI ст. Методично й логістично це мало б суттєво відрізнятися від досі узвичаєних як на пострадянському просторі, так і у Східній Європі. Ішлося фактично про мобілізацію різних поколінь істориків у вузькоспеціалізованій галузі. Учасниками конференції мали бути відомі вчені, молоді дослідники, аспіранти, а також студенти з різних європейських кран. Програма передбачала не тільки окремі виступи, а й дискусійні столи за участю двох – трьох осіб (панелі), відкриті лекції, презентації найновішої наукової літератури тощо. Шляхом організації теплого «сімейного» клімату організатори планували максимально посприяти й неформальному спілкуванню, яке часто набагато краще інтенсифікує наукові контакти.

Влучно, як на наше переконання, з огляду на збереження величезної кількості латиномовних джерел до вітчизняної історії та потребу в їх подальшому опрацюванні, було обрано й назву серії конференцій – «Colloquia Russica», тобто «Порозмовляймо про Український історичний журнал. – 2014. – №5

–  –  –

Русь». Офіційними робочими мовами обрано російську, англійську та мову країни-господаря, адже кожен наступний захід передбачалося проводити в іншому місті й місці.

Проект на сьогодні справедливо вважається одним із найуспішніших у Центральній Європі, що бачимо як за кількістю анкет бажаючих узяти в ньому участь, так і за відгуками на шпальтах найрізноманітніших за жанром видань1. Упродовж 2010– 2014 рр. відбулося п’ять конференцій, які почергово пройшли у Кракові (24–26 листопада 2010 р., Польща), Івано-Франківську (20–22 жовтня 2011 р., Україна), Варшаві (15–17 листопада 2012 р., Польща), Моґільному (14–16 листопада 2013 р., Польща), Спішському-Підградді (16–18 жовтня 2014 р., Словаччина). За результатами роботи видавалися збірники матеріалів2.

Від 2011 р. публікацією тез конференційних виступів займається студентський і викладацький актив інституту історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на чолі з доцентом кафедри всесвітньої історії Мирославом Волощуком. Платформою для цього було обрано місцеві «Студентські історичні зошити», публікація яких започаткувалася завдяки активній співпраці Наукової історичної студентської асоціації з ІваноФранківська та Наукового кола студентів-істориків із Кракова в 2010 р.3

Kumiga M. Ru redniowieczna pokonferencyjnie // Societas Historicurum. – T.38/39 (11/12) –

2010–2011. – S.33–34; Mesiarkin A. Medzinrodn konferencia Stredovek Rus a susedia (IX – pol. XIII st.) // Historia Nova: tudie k slovenskm dejinm. – Т.2. – 2010. – S.174–176; Курін М., Павлюк А., Тимар І. «Colloquia Russica»: Краківські етюди // Студентські історичні зошити. – Вип.2. – Івано-Франківськ, 2011. – С.119; Porozmowiamy o Rusi: wywiad z dr. Vitaliyem Nagirnym // Societas Historicurum. – T.46 (1). – 2011. – S.3–6; Kumiga M. Z gocin na Rusi // Ibid. – T.47 (1). – 2011. – S.16; Orsgov Z. Medzinrodn konferencia Stredoveka Rus: «Hali a Volynsko v rmci systmu medzinrodnch vzahov c XI a XV Storoi», Ivano-Frankovsk, 20–22 Oktbra 2011 // Historia Nova. – T.2. – 2011. – S.275–277; Jusupovi A. Zaproszenie na konferencje «Ru w epoce najazdw mongolskich (1223–1480)» // Mowi Wieki. – T.12 (633). – 2012. – S.33; Камінська М. «Colloquia Russica»: ІІ Міжнародна наукова конференція «Князівства Галицької та Волинської земель в міжнародних відносинах (XI–XIV ст.)» // Студентські історичні зошити. – Вип.3. – Івано-Франківськ, 2012. – С.111–112; Войтович Л. Нове в дослідженні княжої доби // Інститут українознавства імені І.Крип’якевича Національної академії наук України в 2011 р.: Інформаційний бюлетень. – Л., 2012. – С.97–101; Kamiska M. Colloquia ruskie, tym razem w stolicy // Societas Historicurum. – T.57. – 2013. – S.19; Стасюк А. Colloquia Russica III: Варшавська конференція «Русь в епоху монгольський нападів: 1223–1480», 15–17.11.2012 // Студентські історичні зошити. – Вип.4. – ІваноФранківськ, 2013. – С.173; Mesiarkin A. Medzinrodn konferencia Rus v epoce monholskch njazdov (1223–1480), Varava, 15–17 november, 2012 // Historia Nova. – T.6. – 2013. – S.169–172; Kamiska M.

IV Midzynarodowa Konferencja Naukowa Colloquia Russica «Rurykowicze w wiecie powiza dynastycznych: polityka, obyczajowo, kultura, religia (X–XVI ww.)», 14–16 listopada 2013, Mogilno // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagieoskiego: Prace Historyczne, 2014 (у друку); Nagirnyy V.

Midzynarodowa Konferencja Naukowa z serii Colloquia Russica: «Rurykowicze w wiecie powiza dynastycznych: polityka, obyczajowo, kultura, religia (X–XVI ww.)», 14–16 listopada 2013, Mogilno // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 2014 (у друку); Madej A. Trzy dni z ycia klasztornego, czyli IV Colloquia Russica (14–16.11, Mogilno) // Societas Historicurum. – T.60. – 2014. – S.43–44;

Міхальський М. Звіт з IV-ї Міжнародної наукової конференції Colloquia Russica – «Рюриковичі в світлі династичних зв’язків: політика, звичаї, культура, релігія (X–XVI ст.)» // Студентські історичні зошити. – Вип.5. – Івано-Франківськ, 2014. – С.135–136 та ін.

Принагідно відзначимо, що 2012 р. матеріалізувався намір випускати «Colloquia Russica»

двома серіями: за результатами щорічної однойменної конференції, а також тематичного характеру. Наразі побачили світ два випуски «Colloquia Russica: Series II» (див: Colloquia Russica / Pod red. V.Nagirnego, T.Pudockiego. – Series II. – T.1 (Przemyl i ziemia Przemyska w strefie wpyww ruskich X – poowa XIV w.). – Krakw, 2013. – 218 s.; Colloquia Russica / Mokslin redakcija V.Jankauskas, V.Nagirnyy. – Series II. – T.2 (Vidurio ryt Europa mio prie mlynj vanden metu). – Kaunas; Krakw, 2013. – 239 s.).

Починаючи з другої конференції, яка відбулася в Івано-Франківську 20–22 жовтня 2011 р., інститут історії, політології та міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника залишається постійним співорганізатором «Colloquia

–  –  –

Уперше наукову зустріч запланованого формату за участі представників 4 кран (Польща, Україна, Литва, Словаччина) під назвою «Ru redniowieczna a ssiedzi (IX – poowa XIII wieku)» було організовано в інституті історії Яґеллонського університету. Привітальне слово виголосили ґенеральний консул України у Кракові Віталій Максименко, директор інституту історії Яґеллонського університету Станіслав Срока, а також голова Наукового кола студентів-істориків Міхал Шота. Відкриті лекції зголосилися прочитати професори Леонтій Войтович (Львівський національний університет імені Івана Франка; «Ru a Bizancjum w XI–XIII wieku»4) і Мартін Гомза (Братиславський університет імені Яна Амоса Коменського; «Pogranicze rusko-polsko-wgierskie: miejsce pnocno-sowiaskich komitatw Krlestwa Wgierskiego w pnocno-wschodniej polityce Arpadw do poowy XIII wieku»). Участь у дебатах узяли професори Мацей Салямон (Яґеллонський університет), Даріуш Домбровський (Бидґощський університет імені Казимира Великого) й доцент Мирослав Волощук (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника). Обговорення культури середньовічної Русі та впливів на неї сусідніх країн провели Малґожата Сморонґ-Ружицька й Кшиштоф Стопка з Яґеллонського університету. Незабутніми для гостей стали екскурсії містом і королівським замком Вавель. Участь у конференції взяли 27 студентів та аспірантів із Кракова, Варшави, Любліна, Вроцлава, Івано-Франківська, Львова, Каунаса, Братислави5.

Господарем другої конференції – «Князівства Галицької і Волинської земель в міжнародних відносинах ХІ–XIV ст.» – став Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. До Івано-Франківська приїхало вже 33 гостей із 7 країн (Україна, Росія, Польща, Словаччина, Німеччина, Литва, Угорщина). Делеґували своїх представників навчальні заклади й наукові інституції Львова, Чернівців, Варшави, Кракова, Любліна, Бидґоща, Каунаса, Ґісена, Санкт-Петербурґа, Братислави, Печа. Привітальні слова учасникам прозвучали від проректора університету-господаря проф. Івана Миронюка, заступника директора інституту історії і політології Михайла Сигидина та голови Наукової історичної студентської асоціації Миколи Ломпаса.

Конференція відкрилася лекцією гостя з Бидґоща Даріуша Домбровського «Шлюбна політика Рюриковичів». Проф. Мартін Гомза з Братислави ознайомив присутніх із засадами зовнішньої політики угорської династії Арпадів на прикладі галицького короля Коломана в першій половині ХІІІ ст. Виступ професора Печського університету Марти Фонт мав назву «Принципы и способы политики венгерского короля Андрея II по отношению к Галицко-Волынской Руси».

Натомість львів’янин Леонтій Войтович окреслив останні роки життя короля Данила Романовича (1253–1264 рр.). М.Фонт, Л.Войтович та професор СанктПетербурзького державного університету Олександр Майоров також узяли участь у дебатах під назвою «Зовнішня політика князівств Галицької і Волинської земель ХІ–ХІІ ст.». Інший дискусійний стіл на тему «Держава галицько-волинських Russica», готуючи до друку матеріали учасників (див.: Студентські історичні зошити / Відп. секр.

М.М.Волощук. – Вип.1. – Івано-Франківськ, 2010. – 154 с.; Студентські історичні зошити / Відп.

секр. М.М.Волощук. – Вип.2. – Івано-Франківськ, 2011. – 142 с.; Студентські історичні зошити / Відп. секр. М.М.Волощук. – Вип.3. – Івано-Франківськ, 2012. – 120 с.; Студентські історичні зошити / Відп. секр. М.М.Волощук. – Вип.4. – Івано-Франківськ, 2013. – 183 с.; Студентські історичні зошити / Відп. секр. М.М.Волощук. – Вип.5. – Івано-Франківськ, 2014. – 146 с.).

Тут і далі тематика виступів учасників наводиться мовою ориґіналу.

Colloquia Russica / Pod red. V.Nagirnego. – T.1 (Ru redniowieczna a ssidzi (IX – poowa XIII wieku): Materiay midzynarodowej konferencji naukowej). – Krakw, 2011. – 173 s.

–  –  –

Романовичів в міжнародних відносинах (ХІІІ – перша половина XIV ст.)» відбувся за участі проф. Даріуша Домбровського, д-ра Віталія Нагірного з Яґеллонського університету та доцента Мирослава Волощука.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Відгук на дисертацію Шапарєвої Наталії Олегівни «Художня концепція світу у трилогії Луї-Фердінанда Селіна «Із замка в замок», «Північ», «Рігодон»», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – література зарубіжних країн Детальний аналіз дисертації Шапарєвої Н.О. «Художня концепція світу у трилогії Луї-Фердінанда Селіна «Із замку в замок», «Північ», «Рігодон»» дозволяє сформулювати наступі висновки щодо актуальності, ступеню обґрунтованості...»

«Духовність особистості: методологія, теорія і практика 4 (45) 2011 УДК 378.1:37.034:177 СТАНДАРТИЗАЦІЯ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ “ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА” Л.Ю. Москальова У статті розкривається специфіка стандартизації у підготовці майбутніх учителів за спеціалізацією “Християнська етика”. Автор аналізує основні складові освітньо-кваліфікаційної характеристики випускника вищого навчального закладу визначеної спеціалізації. Ключові слова: спеціалізація, духовність, майбутній...»

«УДК 926-053.2 Наталя Петрівна МАРЧЕНКО, старший науковий співробітник Інституту біографічних досліджень НБУВ, кандидат історичних наук (Київ) АВТОБІОГРАФІЯ ДИТИНСТВА У МЕЖАХ БІОГРАФІЧНОГО ДИСКУРСУ «Усі автобіографії народжуються вільними і рівними.» Ф. Лежен. «Моє завдання полягає в тому, щоб розглянути, наскільки історія дитинства може бути виокремлена з тих свідчень, які нам залишилися.» Л. Демос. «Внутрішня біографія спирається на концепти і сюжети, зовнішня — на перелік нормативних дій і...»

«Наукові праці. Історія УДК 94 (430+520) «1933/1936»:327 Білоконь А. О. СТАНОВЛЕННЯ НІМЕЦЬКО-ЯПОНСЬКИХ ВІДНОСИН: 1933-1936 рр. У статті йдеться про становлення відносин між Німеччиною та Японією протягом 1933-1936 рр. На основі матеріалів Національного архіву Яп онії було зроблено частковий аналіз міждержавного співробітництва напередодні Другої світової війни. Ключові слова: Антикомінтернівський пакт, Друга світова війна, дипломатичні відносини, німецько-японські відносини, фашистський блок. В...»

«239 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ Н.І. Соловйова СИСТЕМНЕ ПЛАНУВАННЯ І ПРОГНОЗУВАННЯ: ГНОСЕОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ Статтю присвячено логіко-гносеологічному осмисленню проблем системного планування і прогнозування в економіці. Наведено авторське бачення силогістичної конструкції антагонізму «прогноз-план», моделі внутрішньої цілісності системи «прогноз-план», моделі відтворюваного циклу функціональної єдності підсистем планування і прогнозування, структури...»

«176 с. 15.Постмодернизм. Энциклопедия. – Минск: Интерпрессервис; Книжный Дом, 2001. – 1040с. 16.Поэтика: словарь актуальных терминов и понятий / [гл. науч. ред. Н.Д. Тамарченко]. – М.: Изд-во Кулагиной; Intrada, 2008. – 358с. 17.Проблемы современного сравнительного литературоведения. / Под ред. Н.А.Вишневской и А.Д.Михайлова. – М.:ИМЛИ РАН, 2004. – 96с. 18.Словарь-указатель сюжетов и мотивов русской литературы: Экспериментальное издание. / Отв. ред. Е. К. Ромодановская. – Новосибирск, 2003. –...»

«Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2015, вип. 42 9. Калініченко В.В., Рибалка І.К. Історія України. Частина ІІІ: 1917-2003 рр.: Підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів. Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2004. – 628 с.10. Волинська область за роки радянської влади (1940-1966 рр). Статистичний збірник. – Львів: Каменяр, 1969 р. – Відповід. М.Сергєєв. – 316 с. Волинська область : Адміністративно-територіальний поділ. – Відповід....»

«УДК 655.413:37:027.54](477.83/.86)“192/193” БОГДАН ЗАКЛИНСЬКИЙ І УЧИТЕЛЬСЬКИЙ ВИДАВНИЧИЙ ПРОЦЕС У ГАЛИЧИНІ 20–30-х рр. ХХ ст. (із матеріалів родинного архівного фонду Заклинських у відділі рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника НАН України) Єлисавета Домбровська молодший науковий співробітник відділу рукописів ЛНБ ім. В. Стефаника НАН України Звертаючись до теми галицьких видавництв міжвоєнного періоду, які мали за мету видавати літературу, що служила би вихованню молодого...»

«чи жить, чи вмерти.» [5, 422]. Посередництвом образів автор протиставляє державницькі ідеї козацької старшини і християнську мораль Божого чоловіка. Відчутним у творі є протиставлення трагічного розриву між ідеальним і реальним. Отже, домінування у творчості Шевченка і Куліша ідеї козакоцентризму свідчить про те, що обидва митці бачили в козацтві (низовому чи елітному) прообраз тієї рушійної сили, яка здатна на побудову української держави. Ідея козакоцентризму у Шевченка основується на...»

«Історія України 1. Реєнт О. П. Україна між світовими війнами (1914-1939). : події, люди, документи : нариси історії : навч. посіб. / О. П. Реєнт, І. А. Коляда. К. : Школа, 2004. 542 с. : іл. Голодомор 2. Гойченко Д. Красный Апокалипсис: сквозь раскулачивание и голодомор : мемуары свидетеля / Д. Гойченко. Вид. 3-тє. К. : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2013. с. Дозвілля 3. Тибболлз Д. Лучшая книга розыгрышей и фокусов / Д. Тибболлз. Х. : Клуб семейного досуга, 2003. 316 с. : ил. Енциклопедії 4. Тварини :...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»