WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«паВлишин о. ЄВГен петрУшеВич (1863–1940): ІлюстроВаний бІоГрафІчний нарис. – л.: манУскрипт-льВІВ, 2013. – 400 с. Євген Петрушевич – визначна й водночас неоднозначна постать в ...»

-- [ Страница 2 ] --

Водночас хотілося б наголосити на деяких зауваженнях, які мають радше рекомендаційний характер. Так, відсутність посилань не дає змоги простежити, звідки автор черпає ту чи іншу інформацію. Дослідникові слід було б дати ґрунтовнішу оцінку певним діям Є.Петрушевича за конкретних політичних обставин.

Загалом же науково-популярний жанр книги дозволив авторові в повній мірі висвітлити життєпис Євгена Петрушевича як «сина своєї епохи», часу війн і революцій, падіння монархій та створення національних держав у центрі Європи й появи нової імперії – на її сході.

–  –  –Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Розділ 7 Іудаїзм — національно-державна релігія єврейського народу Розділ 7 Іудаїзм — національно-державна релігія єврейського народу   § 1. Історичний контекст виникнення іудаїзму Процес формування релігії древніх євреїв відомий з перших книг Біблії. Ще на початку ІІ тис. до н. е. євреї, як і інші племена Аравії та Палестини, були політеїста­ми. В кожній етнічній спільноті був свій головний бог. Одним з таких богів був Яхве, культ якого пізніше по ши ­рився серед усього єврейського народу. У...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ДАВИДЕНКО ОЛЕНА ВАСИЛІВНА УДК 37 (438) «1939/1945» ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПОЛЬЩІ В ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Житомир – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, Міністерство освіти і науки України....»

«6. Schrter, Jens. «Discourses and Models of Intermediality».— CLCWeb: Comparative Literature and Culture 13.3. — 2011. Режим доступа: http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/ vol13/iss3/3.7. Борисова И.Е. Интермедиальный аспект взаимодействия музыки и литературы в русском романтизме : дис.. канд. культурологии. — СПб., 2000. — С. 11.8. Подробнее об этом см.: Савинова А.Г. Синестезия как своеобразие миромоделирования и особенность стиля прозы Н. В. Гоголя : дис.. канд. фил. наук. Томск, 2010;...»

«Звіт кафедри менеджменту мистецтва за 2015 календарний рік. №, ПІП Науково-дослідна та творча роботи п/п Нікітенко Костянтин Нікітенко К.В. Вирішення національного питання по-сталінськи: 1. 1. Вікторович деякі аспекти існування німецьких національних районів в УРСР // Збірка матеріалів всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи». – 14-15 травня 2015. – Вінниця. – С. 42-43. Нікітенко К.В....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»