WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Дзюба О. Приватне життя кОзацькОї старшини ХVІІІ стОлІття (на матерІалаХ еПІстОлярнОї сПаДщини) / Відп. ред. В.А.Смолій. – К.: Інститут історії України, 2012. – 347 с. Вихід у світ під ...»

-- [ Страница 3 ] --

Безумовна заслуга авторки – цитування тих фраґментів з опрацьованих нею документів, в яких розповідається про приготування до весілля («играть свадбу») та самого дійства. Так, читач із «перших вуст» дізнається про тогочасну весільну термінологію («весельные члены похали перезвою»; «весельные сваты похали восвояси»), звичай повідомляти рідних про змовини молодих, надсилаючи їм рушник («дочь моя б’єть челом, рушником поднося»), приготування посагу («приуготовления к отдач, як ото платя, бля, постил и других надобностей для ей нужнихъ и необходимихъ»; «взят, что ей понравится, на мантилю и для обкладки очопковъ, да на буденную шубку»), випікання короваю («раздленъ весельний каровай»), окремі випадки дарування молодим коштовних речей («особливе дарованни» срібні кубки), звичай підносити гостям весільний хліб та подарунок («зъ хлбом и хусткою») тощо.

Окремої уваги варті загалом рідкісні свідчення щодо поховальної обрядовості («отправу погребового акту»), традиційної для козацької старшини.

Як випливає з листів, зокрема чернігівського полковника Павла Полуботка з приводу смерті ґенерального хорунжого Івана Сулими, існувало повір’я, що душа покійника лише тоді знайде спокій, коли буде оплакана «всмъ своимъ домомъ» і похована у своїй, а не чужій, де «и имени его милости нихто никогда не помянетъ», землі. Як і тепер, у XVIII ст. літні люди намагалися заздалегідь приготувати для себе «смертний одяг». Ці, а також свідчення, віднайдені авторкою в описі майна померлого воронізького сотника Григорія Фридрикевича, дозволяють скласти уявлення про особливості спорядження небіжчика («купить в Глухов 40 аршин тафти плотной, тоесть не рдкой, цвтом кровавой или зеленой свтлой или голубой. Голанского полотна штуку»; «[споряджено] кунтушъ тонкій перцовый, кафтанъ жолтій, поясъ зеленій Див. докл.: Гаврилюк Н.К. Київсько-поліський варіант традиційної сімейної обрядовості на фоні суміжних територій // Київське Полісся (етнолінгвістичне дослідження). – К., 1989. – С.24;

Боряк О.О. Баба-повитуха в культурно-історичній традиції українців: між профанним і сакральним. – К., 2009. – С.201–233.

<

–  –  –

з засновами золотими, положено шапку шитую, фуста (шовковий носовичок – О.Б.) матеріалная»).

Сторінки монографії містять розсип, на перший погляд, дрібних етнографічних замальовок. Проте їх вік, а головне – достовірність дають усі підстави стверджувати, що вони можуть прислужитися для детальнішої реконструкції традиційно-побутової культури українців в усьому її розмаїтті. Так, варті уваги замальовки про святкування Різдва й Великодня та надсилання з нагоди свята вітань; опис жіночого ґардеробу («рубашок з доброго полотна десять, постль на швабском полотн, золотом и зеленимъ шолком [гаптовану], запасок дв материялнихъ и шнуровокъ дв, кунтушъ атласу венецкого, цвтом кармазиновый на сбркахъ, з опушкою соболлею») зі згадкою про «материнскій перстень з дияментамы на образецъ сердца здланій»; перелік провіанту («горлки куфовъ простой доброй 6 или смъ и доброй досужних барилъ три, сала бочку да круповъ гречаних з бочку»); бідкання Євдокії Граб’янки, що «горлки стоять не продани, бо не купують нхто»; згадка про народну звичку давати дітям «хлб жеванный», а також повсякденна звичаєвість – при сварках демонструвати «нсколько фиг» або «большого сорту дулю», «поматерно ссорится» та багато чого іншого.

У додатках уміщено 15 листів 1740–1770 рр., які дають можливість читачеві відчути смак першоджерела й водночас засвідчують, яку значну працю проробила авторка, наближаючи їх зміст до сучасника. Реєстр листів, а також іменний покажчик надзвичайно корисні для тих, хто хотів би зануритись в історію козацько-старшинського соціуму. Книга містить цікаві ілюстрації (як-от портрети фіґурантів листування, фотозображення Воскресенської церкви в Батурині), проте подані в неналежній поліграфічній якості, вони навряд чи виконують свою функцію зробити основних персонажів книги та середовище, в якому ті жили, «видимим». Утім, попри цю обставину, монографія Олени Дзюби дає читачеві нагоду здійснити делікатну подорож до самої «серцевини»

людського буття – у його приватний простір. Ця мандрівка обіцяє бути не тільки пізнавальною, але й захоплюючою.

–  –  –Pages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«Ян Парандовський АЛХІМІЯ СЛОВА Переклав з польської Ю р ій П оп с^ /єн ко київ Видавництво художньої літератури «Дніпро» ББК 83.3(0) Ш8 «Алхімія слова» — книжка, що не має аналогів у світовій літературі. Йдеться в ній про таємниці літературного ремесла, про покликання й життя, натхнення і творчість, славу і безсмертя тих, хто своїм знаряддям праці обрав слово. Читач дізнається чимало цікавого про великих письменників давнини і сучасності — Есхіла, Ціцерона, Данте, Сервантеса, Гете, Міцкевича,...»

«Художня проза Михайла Старицького. – Черкаси, 2003. 11. Грабович Г. До історії української літератури. Дослідження, есе, полеміка. – К., 1977. 12. Франко І. Наша поезія в 1901 році // Франко І. Зібр. творів: у 50-ти томах., – К.,1982. – Т.33. 13. Филипович П. Пушкін в українській літературі // Павло Филипович. Літературознавчі студії. Компаративістика. Статті. Рецензії. – Черкаси, 2008. 14. Левчик Н.В., Мороз Л.З. Михайло Старицький // Історія української літератури. ХІХ століття: У З кн. Кн....»

«Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 9’2012 УДК 32:008(4УКР) Подобєд Павло Костянтинович, аспірант кафедри політичних наук Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова ІСТОРИКО-МЕМОРІАЛЬНІ ПРАКТИКИ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЦЕРКОВ Висвітлення позицій українських парвославних церков щодо питань політики пам'яті та меморіальних практик, в світлі офіційних документів та публікацій в ЗМІ. Ключові слова: релігія, українське православ’я, політика пам’яті На шляху до...»

«Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку, випуск 21, 2009 УДК 323.172:329.272 О. Івасечко Національний університет “Львівська політехніка” ВІД АВТОНОМІЇ ДО САМОСТІЙНОСТІ: ІДЕЯ ФЕДЕРАЛІЗМУ В ТЕОРЕТИЧНИХ ПРАЦЯХ ВІТЧИЗНЯНИХ УЧЕНИХ ДЕМОКРАТИЧНОНАРОДНИЦЬКОГО НАПРЯМУ (МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД) © Івасечко О., 2009 Проаналізовано погляди українських учених-емігрантів народницько-демократичного напрямку міжвоєнного періоду: М. Грушевського, Р. Лащенка, С. Шелухіна, О. Саліковського, М....»

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2014, № 2 (36) УДК 159.91–053.6:373]:005.591.1 Д. С. Воропаєв, О. О. Єжова Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ЗАХОДИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО СТАНУ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ У статті висвітлено питання, присвячені оптимізації та корекції психофізіологічного стану організму. Зазначено, що кожен із компонентів пси фізіологічного стану організму впливає на його рівень,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»