WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 |

«На початку ХХІ ст. в Україні, як і в усьому світі, загострилися проблеми охорони довкілля. Природа з її частими повенями, надзвичайної сили цунамі і посухами нагадувала людям не ...»

-- [ Страница 3 ] --

27 лютого 1997 р. Верховна Рада України розглянула і затвердила Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води. Вона була запланована на 13 років: її перший етап розрахований до 2000 р., другий – до 2010 р. Щорічно на її втілення необхідно близько 200 млн грн24. Програму було розроблено з урахуванням світового досвіду розв’язання екологічних проблем значних водних об’єктів: Великих озер (США й Канада), басейнів європейських річок Рейн, Темза, Сена та ін.

Виконання програми здійснювалося шляхом реалізації заходів організаційного, законодавчого, нормативно-методичного та інформаційного забезпечення, проведення науково-дослідних робіт з екологічного відродження басейну Дніпра. Значною була кількість нових об’єктів, де велося природоохоронне будівництво, а також таких, де впорядковувалось існуюче водовідведення на об’єктах житлово-комунального господарства та інших галузей. У водосховища Дніпровського каскаду, а також в Азовське море і лимани Чорного моря в 1998 р. було вселено 63,5 млн особин різновікової молоді цінних видів риб (товстолобика, осетрових, форелі та ін.). Проте реалізація екологічної програми оздоровлення Дніпра, як і багатьох інших, натикалася на передусім фінансові труднощі. Аналіз екологічної ситуації свідчив, що, незважаючи на значний спад виробництва, забруднення навколишнього середовища в басейні Дніпра і в наступний період залишалося досить високим, навіть з урахуванням зменшення за останні роки валових об’ємів скидів стічних вод. Великого антропогенного впливу зазнавали майже всі річки і водосховища. Через біогенне забруднення водосховищ каскаду дніпровська вода перед подачею споживачеві потребувала додаткової очистки – фільтрації, коагуляції, знезаражування.

Поточний архів Мінприроди України. Звіти міністерства про роботу за 1991, 1992, 1993 рр.

Поточний архів Мінприроди України. Звернення колегії Міністерства до Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про невідкладні заходи щодо оздоровлення екологічного становища в басейні Дніпра (1992 р).

Оздоровимо Дніпро за 13 років // Урядовий кур’єр. – 1997. – 16 січня; Поточний архів Мінприроди України. 1999 р. Національна доповідь «Про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 р.». – С.50.

–  –  –

У 2000 р. відновилися роботи щодо поліпшення екологічного стану басейну річок Сіверський Донець та Дністер. Міжнародна фінансова й технічна допомога мали позитивне значення для реалізації проектів щодо контролю та поліпшення стану гідросфери. Важливу роль відіграє програма технічної допомоги Канади «Розвиток управління навколишнім середовищем в Україні (район басейну Дніпра)». Із 1998 р. наша країна отримувала допомогу від Євросоюзу за програмою ТАСІS для басейну Дунаю. Розпочався проект щодо налагодження транскордонного моніторингу Західного Бугу та річок латориця і Уж. У його розробці брали участь Україна, Білорусія, Польща та Словаччина. 24 листопада 2005 р. у Стамбулі (Туреччина) відбулося засідання керівного комітету проекту ПРООН-гЕФ (глобальної екологічної фундації) «Відновлення екосистеми Чорного моря».

Було заплановано розробити новий транскордонний діагностичний аналіз Чорноморського регіону.

Одним із нагальних екологічних завдань стало поліпшення якості питної води. Зокрема, у 1998 р. у системі централізованого водопостачання державним нормативам «Питна вода» за санітарно-гігієнічними показниками не відповідало 12,5% досліджених проб. Найбільший відсоток відхилень за санітарно-хімічними показниками – в Дніпропетровській, Донецькій, луганській та Запорізькій; за бактеріологічними – у Тернопільській, Миколаївській, Донецькій, Закарпатській та Запорізькій областях25.

Унаслідок незадовільного забезпечення населення України питною водою мали місце випадки загострення епідемічної ситуації за деякими інфекційними хворобами. Одним із заходів є будівництво нових та реконструкція діючих потужностей комунальних очисних водопровідних і каналізаційних споруд. За даними Держкомітету з будівництва й архітектури, близько 20% водопровідних мереж в Україні перебувають в аварійному стані.

Європейський банк реконструкції і розвитку прийняв рішення про надання кредиту на оновлення водопровідної та каналізаційної мережі у Запоріжжі, львові та Севастополі26. У травні 2011 р. ЄБРР виділив кошти на модернізацію та розширення систем централізованого водопостачання у Криму, в тому числі в ялті.

За даними обстежень Міністерства охорони здоров’я, у 2002 р. кожна сьома із проб води, взятої із системи господарсько-питного постачання, не відповідала санітарно-гігієнічним вимогам на санітарно-хімічні показники та кожна тринадцята – на мікробіологічні (у 2001 р. – кожна дванадцята)27.

У 2002 р., за проведеними спостереженнями Державної гідрометслужби, найчастіше високі рівні забруднення фіксувалися у річках басейнів Західного Бугу, Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Дніпра, Сіверського Поточний архів Мінприроди України. 1999 р. Національна доповідь «Про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 р.». – С.18–19, 21, 141.

Водопроводы Украины в критическом состоянии // Труд-7. – 2000. – 31 августа; Поточний архів Мінприроди. 1999 р. Національна доповідь «Про стан навколишнього природного середовища в Україні у 1998 р.». – С.61.

Поточний архів Мінприроди України. Національна доповідь «Про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2002 р.». – С.3.

–  –  –

Дінця, річках Приазов’я. У задовільному стані перебували лише водні артерії Карпат і гірської частини Кримського півострова. У 2004 р. найбільшими забруднювачами басейну Дніпра виявилися підприємства «Київводоканал», «Дніпропетровськводоканал», «Запоріжжяводоканал», Запорізька АЕС, металургійні заводи ім. Дзержинського, ім. Петровського, металургійні комбінати «Запоріжсталь» і «Криворіжсталь». За 2004 р. зі стоками у водойми Дніпровського водозбору надійшло 419 т нафтопродуктів, 285 тис. т сульфатів, 330 тис. т хлоридів, 6,4 тис. т азоту амонійного, 31,6 тис. т нітратів, 1077 т заліза, 17,1 т міді та деякі інші речовини28. У рамках здійснення Національної програми екологічного оздоровлення Дніпра у 2004 р. реалізовувалися 23 природоохоронні заходи (головним чином, будівництво очисних споруд у населених пунктах 16 областей Дніпровського басейну). Проте їх виконання відставало від обсягу потреб.

У жовтні 2004 р. у Києві з ініціативи низки неурядових екологічних організацій (зокрема, «Мама-86») відбулися громадські слухання «Питна вода в Україні», спрямовані на посилення уваги до цієї гострої проблеми не лише населення, а й відповідних міністерств і відомств, органів влади на місцях.

Проте недосконалість водного законодавства щодо державного контролю за використанням та охороною вод і відсутність важелів впливу на порушників водного законодавства ускладнювали забезпечення якісною водою населення та галузей економіки.

На межі екологічної кризи балансує ситуація в одному з найбільших промислових регіонів України – Донецько-Придніпровському. Велика кількість підприємств металургійної, вугільної та інших галузей були збудовані ще в 1930-х рр. та оснащені застарілим устаткуванням, що функціонує за матеріало- та енергомісткими технологіями й не враховує екологічні чинники. Тільки в одному Кривому Розі від стаціонарних джерел щорічно викидалося у повітря 1,2 млн т шкідливих речовин – десята частина викидів в Україні.

Основними джерелами забруднення атмосфери були підприємства енергетики, металургії, вугільної, хімічної та нафтохімічної промисловості, а також автотранспорт. Перелік міст зі збільшеними обсягами викидів в атмосферу включає Кривий Ріг, Маріуполь, Запоріжжя, Макіївку, Дніпропетровськ, Донецьк, Дебальцеве, Комунарськ, лисичанськ та ін.29 Надзвичайно серйозне екологічне становище склалося у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та луганській областях, де конче потрібні реорганізація виробництв, технічне переоснащення підприємств, запровадження нового екологічно чистого устаткування і нових технологій, посилення природоохоронних заходів. У 2000 р. управлінням екології та природних ресурсів у Донецькій області забруднювачам повітря було пред’явлено понад 40 претензій на загальну суму близько 300 тис. грн, а за порушення Поточний архів Мінприроди України. Інформаційна довідка про хід виконання Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води у 2004 р. – С.2, 9.

Поточний архів Мінприроди України. Звіти про роботу Міністерства за 1991, 1992, 1993 рр.

–  –  –

вимог водного законодавства накладено штрафи на 166 тис. грн. Станом на грудень 2000 р., на Донеччині діяло 12 природозахисних програм, на які щорічно необхідно було 400–500 млн грн, але фінансування цих проектів залишалося недостатнім30.

В Україні є й інші еколого-небезпечні регіони, що потребують неабиякої уваги. Один із них – Закарпаття, яке в листопаді 1998 р. спіткало страшне екологічне лихо – надзвичайної сили повінь. За висновками експертів, руйнівний паводок спричинили природні умови, обтяжені антропогенним фактором. До природних причин належить і складна метеорологічна ситуація, особливості гідрогеологічних умов регіону, нестійкість гірських масивів, висока водність річок перед катастрофою та ін. Антропогенними причинами паводка стало тривале втручання людини, недбале ведення водного, лісового та сільського господарства в гірських умовах, зокрема вирубування лісів і чагарників, розорювання крутосхилів, відсутність водосховищ, кар’єрне видобування гравію та піску, забудова заплав, неякісне будівництво захисних споруд, недосконале планування розбудови населених пунктів, недостатня готовність до надзвичайних ситуацій, незадовільне виконання протипаводкової програми на 1994–2000 рр. тощо31. Сума збитків від паводка на Закарпатті сягала 810 млн грн, від стихії постраждало понад чверть закарпатців. Експерти зазначали, що збіг негативних природних чинників, який призвів до надзвичайної ситуації в листопаді 1998 р., не є максимальним і треба бути готовими до можливих повторень стихії.

3–5 березня 2001 р., попри великі обсяги проведених протипаводкових робіт, на Закарпатті знову розбушувалася повінь, яка виявилася ще сильнішою. Зокрема, рівень води був на метр вищим, ніж раніше. Танення снігів у горах та інтенсивні дощі, котрі тривали кілька днів, спричинили стрімке підвищення рівнів води у Тисі та її притоках, що на окремих ділянках сягнуло 8-метрової позначки. Постраждало 12 районів і місто Хуст. Було підтоплено 255 населених пунктів і 33 569 будинків, з яких 1669 повністю зруйновано32. Для проведення першочергових робіт із ліквідації стихії було залучено близько 25 тис. фахівців та 2 тис. одиниць техніки, тимчасово відселено майже 12 тис. людей33.

Стала актуальною розробка спільної протипаводкової програми в рамках українсько-угорсько-словацько-румунського прикордонного співробітництва в регіоні Карпат. У Закарпатській області зафіксовано 1250 зсувонебезпечних ділянок. Комплексна програма протизсувних заходів потребувала підвищеної уваги і фінансування у повних обсягах.

Донетчина – лидер по загрязнению окружающей среды // Сегодня. – 2000. – 22 декабря;

Захарова Т. Запорожье откорректирует экологическую программу // Труд. – 2006. – 31 марта. – С.3.

Катастрофа може повторитися // Урядовий кур’єр. – 1999. – 20 січня; Закарпаття: 2 роки після стихії // Там само. – 2000. – 4 листопада.

Закарпатскую область лихорадит от паводка // Труд. – 2001. – 9 марта; Урядовий кур’єр. – 2001 (огляд за березень – квітень); Під захистом держави Тиса // Урядовий кур’єр. – 2000. – 16 жовтня.Pages:     | 1 | 2 || 4 |
Похожие работы:

«Інформаційний лист Квітень 2014 р. Офіційна інформація 1. Про затвердження переліку медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 7 відсотків: постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 118 //Урядовий кур’єр. – 2014. № 77. – С. 21. Перелік медичних виробів, операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України яких...»

«НIЖИНСЬКА СТАРОВИНА УДК 94(477.51–25):069.02:929Шраг Т ам ар а Д ЕМ Ч ЕН КО (Чернігів) Матеріали особового фонду Іллі Шрага в Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського як джерело вивчення культурної спадщини України Особовий фонд відомого українського діяча Іллі Людвиговича Шрага (1847–1919) був сформований у Чернігівському історичному музеї імені В.В. Тарновського (далі – ЧІМ) за деякими даними відразу після його смерті, за іншими – в 30-х роках ХХ ст. Його молодший син М. Шраг...»

«ПРАВОЗАХИСНИЙ РУХ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ і впровадження в життя суверенною Україною, особливо в галузі застосування заходів кримінально-правового впливу. У нашій державі вже зараз проводиться чітка межа між наркоманом-хворим і наркоманом-злочинцем, а також наголошено саме на ранній профілактиці наркоманії; створюються короткоі довгострокові програми антинаркотичної діяльності, що складаються на комплексній основі з урахуванням щільного міжнародного співробітництва. Література: 1. Гасанов Э. Г....»

«323 Збірник наукових праць УДК 94 (477) Андрій Кліш УКРАЇНСЬКА ХРИСТИЯНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ: СТРУКТУРА, ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ (1925–1930 РР.) У статті проаналізовано становлення, форми та методи діяльності Української християнської організації. На основі архівних та опублікованих матеріалів розглянуто організаційну мережу, охарактеризовано мету, завдання та основні напрями діяльності організації упродовж 1925–1930 рр. Ключові слова: Українська християнська організація, суспільнохристиянський...»

«Наталія ПЕРЕПЬОЛКІНА ЗІБРАННЯ ДОРЕВОЛЮЦІЙНИХ СВІТЛИН З ФОНДІВ КЕРЧЕНСЬКОГО ЗАПОВІДНИКА (1880 ті — 1920 ті роки) Колекція стародавніх фотографій, що зберігаються у фондах Керченсько го історико культурного заповідника нараховує близько 400 одиниць зберіган ня [1]. Початок формування цієї колекції було покладено ще на рубежі XІX і ХХ ст., коли Керченський музей старожитностей став фотографувати рідкісні предмети археології, що надходили до музею. Пізніше, у 1930–1940 ві рр., ко лекція...»

«Богдан Винар АКАДЕМІК МИХАЙЛО СЛАБЧЕНКО (Матеріяли до біографії та бібліографії) Вступні завваги Акад. Михайло Єлисійович Слабченко — одна з найбільш трагіч­ них постатей «українського ростріляного відродження». Учений ши­ рокого наукового діяла зону, педагог і громадський діяч мусів відійти від української науки, коли йому було всього 48 років, у розквіті сво­ їх творчих сил, знищений еовєтськиїм режимом. В совєтській історіо­ графії його ім’я промовчується, а як іі згадується, то зі звичайною...»

«УДК 821.161.2-312.9.09 Світлана Олійник ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІ ВИМІРИ РОМАНУ ВОЛОДИМИРА ЄШКІЛЄВА «ТІНЬ ПОПЕРЕДНИКА» У статті здійснено спробу встановити інтертекстуальні зв’язки у фантастичному романі В. Єшкілєва «Тінь попередника», зокрема з міфологією, історією, науковими фактами, полілог із попередніми фантастичними текстами. Ключові слова: інтертекст, раціональна фантастика, ремінісценція, алюзія, цитування. У інтерв’ю газеті «Ратуша» Володимир Єшкілєв поділився міркуваннями про свій роман «Тінь...»

«Тарас Гунчак КЛЮ ЧОВІ ПРОБЛЕМИ історіографії ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ збірник статей digitized by ukrbiblioteka.org Національний університет “Києво-Могилянська академія” Тарас Гунчак КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІОГРАФІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (збірник статей) Київ-2011 Гунчак Т. Ключові проблеми історіографії Другої світової війни.— УВС ім. Ю. Липи. — Київ, 2011 — с. 225 В збірнику статей видатного історика і громадськополітичного діяча, професора Тараса Гунчака досліджуються проблеми української...»

«21 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ В.С. Марцин (Львівський банківський інститут Національного банку України) СКЛАДОВІ ФІНАНСОВОГО МИСЛЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ ПРІОРИТЕТІВ ПРИ ПЛАНУВАННІ Й УПРАВЛІННІ ЕКОНОМІКОЮ У статті показано, що в умовах нестабільної економіки особливого значення набуває питання складових структури механізму управління з метою забезпечення конкурентоспроможності національної економіки у світовій системі господарювання. Першочергового значення у даному випадку...»

«УДК 332.122:911.375 (477.83) А.В. Шевчук Освітня та інноваційно-креативна метрополійні функції міст та їх вплив на регіональний розвиток Визначено інноваційно-креативну метрополійну функцію міста Львова. Встановлено, що інноваційно-креативна метрополійна функція міста Львова особливо виражена через складові освіти, науки, інновацій та розвитку сфери ІТ на фоні Львівської області та Західного регіону. Метрополійний простір даної функції поширюється далеко за межами передмість та області,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»