WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«Збірник тестових завдань з дисципліни «Педагогіка» для студентів напряму підготовки 6.010100 – “Соціальна педагогіка” (ОКР «Бакалавр») ЧАСТИНА І. Загальні основи педагогіки. Дидактика ...»

-- [ Страница 1 ] --

Виговська С.В., Буцик І.М., Ямковий О.Ю.

Збірник тестових завдань з дисципліни «Педагогіка»

для студентів напряму підготовки 6.010100 – “Соціальна

педагогіка” (ОКР «Бакалавр»)

ЧАСТИНА І. Загальні основи педагогіки. Дидактика

Київ - 2010

УДК 378.147 (072)

ББК 74.59

Укладачі: Виговська С.В. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

педагогіки НУБіП України;

Буцик І.М. – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

педагогіки НУБіП України;

Ямковий О.Ю. – аспірант кафедри педагогіки НУБіП України.

Рецензенти:

д.п.н., професор Лузан П.Г.

д.п.н., професор Манько В.М.

Рекомендовано до друку Вченою радою Природничо-гуманітарного ННІ Національного університету біоресурсів і природокористування України (протокол № 2 від 23 вересня 2010 р.).

Збірник тестових завдань з дисципліни «Педагогіка» для студентів напряму підготовки 6.010100 – “Соціальна педагогіка” (ОКР «Бакалавр»)

Збірник містить тестові завдання з дисципліни «Педагогіка» (розділи:

Загальні основи педагогіки. Дидактика) для визначення рівня знань студентів. Для викладачів та студентів педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

ЗМІСТ Предмет і завдання педагогіки 3 Розвиток і формування особистості 10 Загальна характеристика методів науково-педагогічного 14 дослідження Система освіти України 21 Дидактика Процес навчання 35 Закономірності і принципи навчання 44 Зміст освіти в національній школі 51 Методи і засоби навчання 58 Форми і технології організації навчання 74 Контроль і оцінювання результатів навчальних досягнень 84 Предмет і завдання педагогіки Елементи знань з теми Педагогіка, предмет педагогіки, народна педагогіка, духовна педагогіка, світська педагогіка, складові народної педагогіки (педагогіка народного календаря, педагогічна деонтологія, козацька педагогіка, родинна педагогіка), джерела педагогіки (народна педагогіка, педагогічні ідеї та теорії прогресивних педагогів минулого, сучасні педагогічні дослідження, передовий педагогічний досвід), категорії педагогіки (виховання, навчання, освіта, самовиховання, самоосвіта, перевиховання), система педагогічних наук (загальна педагогіка, вікова педагогіка, корекційна педагогіка, соціальна педагогіка, історія педагогіки і школи, професійні педагогіки, часткові (предметні) методики), корекційна педагогіка (сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, олігофренопедагогіка, логопедія, виправно-трудова педагогіка)

1. Вставте пропущені слова:

1. Сукупність теоретичних і прикладних наук, що вивчають процеси виховання, навчання і розвитку особистості, –...............

Відповідь:______________

2. Галузь педагогіки, що охоплює накопичений віками народний досвід, погляди на мету, завдання, засоби і методи виховання та навчання підростаючого покоління – …………….

Відповідь:______________

3. Напрям сучасної педагогіки, який вивчає шляхи та засоби практичного засвоєння учнями культурно-історичних надбань минулих поколінь – традицій, звичаїв, обрядів свого народу – …………….

Відповідь:______________

4. Педагогіка українського народу, спрямована на формування мужнього громадянина ( козака-лицаря) з яскраво вираженою українською національною свідомістю, твердою волею і характером – …………….

Відповідь:______________

2. Вкажіть складову народної педагогіки, в якій зосереджено знання й досвід щодо створення і збереження сім'ї, започаткування і продовження сімейних традицій.

1. Педагогіка народознавства.

2. Народна педагогіка.

3. Родинна педагогіка.

4. Педагогічна деонтологія.

5. Духовна педагогіка.

6. Педагогіка народного календаря.

Відповідь:______________

3. Вкажіть складову народної педагогіки, що передбачає виховання дітей та молоді шляхом залучення їх до сезонних робіт, підтримання звичаїв, участі у святах і обрядах.

1. Народна педагогіка.

2. Педагогіка народного календаря.

3. Педагогіка народознавства.

4. Козацька педагогіка.

5. Педагогічна деонтологія.

6. Родинна педагогіка.

Відповідь:______________

4. Вкажіть складову народної педагогіки, що охоплює народні знання про виховні обов’язки батьків перед дітьми, вчителів перед учнями, вихователів перед вихованцями, про етичні норми, необхідні для виконання педагогічних функцій.

1. Педагогіка народознавства.

2. Педагогіка народного календаря.

3. Народна педагогіка.

4. Педагогічна деонтологія.

5. Родинна педагогіка.

6. Козацька педагогіка.

Відповідь:______________

5. Визначте галузь педагогічних знань, що передбачає пріоритет релігії у вихованні і навчанні особистості.

1. Педагогіка народознавства.

2. Духовна педагогіка.

3. Народна педагогіка.

4. Педагогічна деонтологія.

5. Світська педагогіка.

6. Соціальна педагогіка.

Відповідь:______________

6. Вкажіть, хто перший з педагогів відокремив педагогіку як самостійну науку.

1. М.Ф. Квінтиліан.

2. Я. А. Коменський.

3. Й.Г. Песталоцці.

4. А.Ф. Дістервег.

5. Ж.-Ж. Руссо.

6. К.Д. Ушинський.

Відповідь:______________

7. Вкажіть автора праці,,Велика дидактика"?

1. Дж. Локк.

2. А.Ф. Дістервег.

3. Й.Г. Песталоцці.

4. Я. А. Коменський.

5. К.Д. Ушинський.

6. Ж.-Ж. Руссо.

Відповідь:______________

–  –  –

9. Визначте джерела сучасної педагогіки.

1. Народна педагогіка.

2. Вікова фізіологія.

3. Сучасні педагогічні дослідження.

4. Педагогічні теорії та погляди педагогів минулого.

5. Передовий педагогічний досвід.

6. Філософія.

Відповідь:______________

10. Визначте категорії педагогіки.

1. Освіта.

2. Самоосвіта.

3. Виховання.

4. Клас.

5. Колектив.

6. Навчання.

Відповідь:______________

11. Вставте пропущені поняття:

1................– цілеспрямована взаємодія вчителя та учнів, у процесі якої засвоюються знання, уміння і навички.

Відповідь:______________

2................– процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, набуття умінь і навичок, формування на їх основі наукового світогляду, моральних та інших рис особистості, розвиток її творчих сил і здібностей.

Відповідь:______________

3................– цілеспрямований та організований процес формування особистості.

Відповідь:______________

4................– систематична і свідома діяльність людини, спрямована на вироблення і вдосконалення своїх позитивних якостей та подолання негативних.

Відповідь:______________

5................– цілеспрямований вплив вихователя з метою змінити у вихованця неправильно сформовані погляди, особливості поведінки, що ускладнюють процес формування особистості.

Відповідь:______________

12. Вкажіть галузь педагогіки, що вивчає головні теоретичні й практичні питання виховання, навчання і освіти, досліджує проблеми навчально-виховного процесу.

1. Загальна педагогіка.

2. Соціальна педагогіка.

3. Професійна педагогіка.

4. Вікова педагогіка.

5. Корекційна педагогіка.

6. Часткові (предметні) методики.

Відповідь:______________

13. Вкажіть галузь педагогіки, що досліджує закони і закономірності виховання, навчання і освіти, організаційні форми і методи навчально-виховного процесу стосовно різних вікових груп.

1. Корекційна педагогіка.

2. Вікова педагогіка.

3. Професійна педагогіка.

4. Часткові (предметні) методики.

5. Загальна педагогіка.

6. Соціальна педагогіка.

Відповідь:______________

14. Вкажіть галузь педагогіки, що вивчає закономірності та механізми становлення й розвитку особистості в процесі здобуття освіти та виховання в різних соціальних інститутах.

1. Професійна педагогіка.

2. Історія педагогіки і школи.

3. Соціальна педагогіка.

4. Часткові (предметні) методики.

5. Загальна педагогіка.

6. Корекційна педагогіка.

Відповідь:______________

15. Вкажіть галузь педагогіки, що вивчає розвиток педагогічних ідей і практику освіти в різні історичні епохи.

1. Часткові (предметні) методики.

2. Загальна педагогіка.

3. Історія педагогіки і школи.

4. Корекційна педагогіка.

5. Соціальна педагогіка.

6. Професійна педагогіка.

Відповідь:______________

16. Вкажіть галузь педагогіки, предметом дослідження якої є закономірності викладання і вивчення конкретних навчальних дисциплін у закладах освіти всіх типів.

1. Соціальна педагогіка.

2. Загальна педагогіка.

3. Вікова педагогіка.

4. Корекційна педагогіка.

5. Часткові (предметні) методики.

6. Професійна педагогіка.

Відповідь:______________

17. Вкажіть галузь педагогіки, предметом дослідження якої є виховання, навчання та освіта дітей із вродженими чи набутими відхиленнями у фізичному або психічному розвитку.

1. Корекційна педагогіка.

2. Загальна педагогіка.

3. Історія педагогіки і школи.

4. Професійна педагогіка.

5. Соціальна педагогіка.

6. Вікова педагогіка.

Відповідь:______________

18. Вкажіть галузь педагогіки, що вивчає особливості, форми і методи навчання людей, які здобувають або мають певний фах.

1. Професійна педагогіка.

2. Історія педагогіки і школи.

3. Загальна педагогіка.

4. Корекційна педагогіка.

5. Вікова педагогіка.

6. Соціальна педагогіка.

Відповідь:______________

–  –  –

20. Із наведеного переліку оберіть функції, які виконує педагогічна наука.

1. Дослідження законів і закономірностей педагогічних явищ і процесів.

2. Теоретичне обгрунтування змісту, принципів, методів і форм навчання та виховання.

3. Здійснення контролю за навчальною діяльністю особистості.

4. Вивчення передового педагогічного досвіду і створення на його базі педагогічної теорії.

5. Виховна діяльність педагога, спрямована на досягнення конкретної мети в колективі учнів.

6. Експериментальні дослідження педагогічної діяльності.

7. Вироблення педагогічної техніки.

Відповідь:______________

21. Поставте етапи розвитку педагогіки у логічній послідовності.

1. Світська педагогіка.

2. Народна педагогіка.

3. Духовна педагогіка.

Відповідь:______________

22. Із наведеного переліку оберіть складові народної педагогіки:

1. Андрогогіка.

2. Родинна педагогіка.

3. Педагогічна деонтологія.

4. Гендерна педагогіка.

5. Духовна педагогіка.

6. Педагогіка народного календаря.

7. Козацька педагогіка.

Відповідь:______________

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2015, № 2 (46) Ключевые слова: коррекционно-реабилитационная помощь, модели помощи, составляющие помощи, лица с психофизическими нарушениями и/или инвалиды. SUMMARY Dehtyarenko T. Modern philosophy and realities of correctional-rehabilitation help for people with mental and physical impairments and/or disabilities. In the article the author has defined that the functioning of the system of correctional-rehabilitation help for people...»

«УДК 371.13 Інна Червінська ББК 74.58 ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕТНОВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ГІРСЬКОЇ ШКОЛИ Розкрито особливості виховання школярів в умовах етнічного середовища Карпатського регіону, здійснено аналіз основних проблем і перспектив розвитку гірської школи. Ключові слова: гірська школа, етнос, гірське середовище, виховний процес, етнічний, формування, розвиток особистості. Постановка проблеми. Всебічний розвиток особистості неможливий без відродження духовної культури та...»

«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ УДК 72.01, 72.03 Канд. арх., доц. Ладан Т.М. Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування Київський національний університет будівництва і архітектури ХУДОЖНІЙ ГЕРМЕНЕВТИКО-СЕМІОТИЧНИЙ МЕТОД ФОРМОУТВОРЕННЯ (КОНСТРУКТИВІЗМ) Анотація. Пропонується звернення до синтезу мистецтв шляхом поєднання таких видів просторових мистецтв як архітектура та зображувальне мистецтво (жанр: живопис, графіка, скульптура, фотографія) на контрасті з існуючою забудовою, для...»

«Статтю подано до редакції 19.02.09 р. УДК 330.83:330. 33.01 М. О. Проскуріна, аспірантка, кафедра історії економічних вчень та економічної історії, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ЦИКЛІЧНОСТІ В ЕКОНОМІЧНІЙ ДУМЦІ II ПОЛОВИНИ XIX — І ТРЕТИНИ XX СТ. «Якщо я бачив далі за інших, то лише тому, що стояв на плечах гігантів». І. Ньютон Стаття присвячена розгляду базових концепцій циклічності. Простежена еволюція поглядів на феномен циклічності в період ІІ половини XIX — на початку XX...»

«УДК 347.27(477) Н. М. Макаренко, слухач магістратури 1-го року навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – зав. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук канд. іст. наук А. О. Ткаченко. ІСТОРИКО-ПРАВОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИНАМІКИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ІПОТЕЧНИХ УСТАНОВ В УКРАЇНІ У статті здійснена спроба...»

«Діалог цивілізацій: Уроки Мілоша для України Ми публікуємо повний текст панельної дискусії “Діалог цивілізацій”, що відбулася у Львові 15 вересня ц.р., під час XVIII Форуму видавців, в рамках міжнародного проекту «Уроки Мілоша для України». Участь у львівській дискусії взяли Анджей Менцвель один із найвпливовіших інтелектуалів сучасної Польщі, Борис Дубін відомий російський соціолог і перекладач, Мирослав Попович український філософ, Рустем Жангожа філософ і письменник. Модерував дискусію...»

«УДК 631.155.6:338.515 Гуцаленко Л.В. Кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри аудиту та державного контролю Вінницького національного аграрного університету Вплив дотацій держави на параметри та етимологічну значимість показника прибутків Анотація. В статті розкрито потребу сільськогосподарських підприємств в підтримці держави через дотації та субсидії. Доведено, що включення дотацій держави до доходів підприємств призводить до викривлення значимості показника прибутків. Ключові...»

«УДК 37(091) Володимир ОМЕЛЬЧУК, кандидат педагогічних наук, доцент Дубенського коледжу Рівненського державного гуманітарного університету З ІСТОРІЇ РУСИФІКАЦІЇ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ВОЛИНІ У статті розглядається проблема русифікації шкільної освіти на Волині протягом XVIII – поч. XX ст. Аналізуються історичні умови та наслідки русифікації шкільної освіти на теренах Волині. Ключові слова: русифікація, освіта, Волинь, культура, школа, політика. В статье рассматривается проблема русификации школьного...»

«Матеріали V щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції •27.05.2015 •м. Київ  139 УДК 930(477)«1942» Салата О.О., завідувач кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор історичних наук, доцент НАУКОВА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ КИЄВА   В УМОВАХ НАЦИСТСЬКОГО ОКУПАЦІЙНОГО РЕЖИМУ  1941–1942 рр.  Висвітлюється діяльність наукової інтелігенції Києва в умовах окупації міста військами нацистської Німеччини 1941–1942 рр.; розкривається робота Музею-Архіву переходової доби...»

«УДК 316.613.434:[32.019.51:654.19] Качанова Ю. Аспірантка, Чорноморський державний університет ім. Петра Могили ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ПРОЯВИ АГРЕСИВНОСТІ ЛЮДЕЙ Стаття присвячена проблемі впливу телебачення на рівень агресивності людей. У статті вказані основні способи негативного впливу ЗМІ на особистість та наведенні емпіричні дані стосовно того, яким чином засоби масової інформації впливають на свідомість особистості. Ключові слова: агресивність, телебачення, насильство,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»