WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«YOUNG SPORTS SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА OF UKRAINE. 2009. V.2. P. 95-100. УКРАЇНИ, 2009. Т. 2. С. 95-100. УДК 796.011.1:392 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ОБРЯДОВОСТІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

YOUNG SPORTS SCIENCE МОЛОДА СПОРТИВНА НАУКА

OF UKRAINE. 2009. V.2. P. 95-100. УКРАЇНИ, 2009. Т. 2. С. 95-100.

УДК 796.011.1:392

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА

В УКРАЇНСЬКІЙ НАРОДНІЙ ОБРЯДОВОСТІ

Андрій МАНДЮК, Юрій ПЕТРИШИН

Львівський державний університет фізичної культури Анотація. Стаття присвячена вивченню особливостей деяких традиційних українських обрядів пов’язаних зі здоровим способом життя. Увага зосереджена саме на тих зразках української обрядовості, які, на думку сучасних дітей шкільного віку, найповніше відображають зв'язок українських традицій та фізичної культури. Автор аналізує характерні особливості окремих календарних та релігійних свят українського народу, виокремлює практичну та теоретичну складову відповідних форм народної фізичної культури.

Ключові слова: обряд, традиція, здоров’я, фізична культура школярі.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день, практично усі сфери суспільного життя перебувають під впливом стійких глобалізаційних процесів, які неминуче зумовлюють специфічний вплив на культуру конкретної країни, нації. В умовах існуючої необхідності спрямування, насамперед, економічного розвитку людства в, так би мовити, єдине русло, однією з основних культурних складових, що забезпечує своєрідну унікальність конкретної нації залишаються традиції та обряди того чи іншого народу.

Сучасне фізичне виховання, як важлива складова загальновиховного процесу, все частіше включає в свій зміст новітні методики покликані оптимізувати ефект фізкультурно – оздоровчих занять. Зважаючи на те, що окрім першочергового виконання оздоровчих та освітніх завдань фізичне виховання вирішує і загальнопедагогічні завдання, як от формування морально – вольових якостей, виховання патріотизму і шанобливого ставлення до Батьківщини, природно постало питання пошуку нових шляхів реалізації існуючих програмних вимог в поєднанні з традиціями українського тіловиховання та етнопедагогіки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Досліджуючи різноманітні аспекти розвитку фізичного виховання на теренах України в певні історичні періоди науковці все частіше почали звертати увагу на можливість отримання достовірної інформації з фольклорних джерел. Наслідком цього, стала поява ґрунтовних праць, насамперед, Є. Приступи та А. Цьося [4, 7]. Досліджуючи народну фізичну культуру українців Євген Приступа неодноразово згадував про українську обрядовість пов’язану зі здоровим способом життя. Автор, наводячи приклади певних обрядів та звичаїв, сконцентрував свою увагу на рухливих іграх та забавах, які були частиною календарної обрядовості українців. Доцільно також згадати і про спільну наукову працю групи авторів Приступи, Слімаковського та Лук’янченка “Українські народні рухливі ігри, розваги та забави” в якій висловлюється думка про те, що суттєву роль у виникненні різноманітних форм фізичного виховання на теренах України посідає система народних знань та уявлень про фізичний розвиток і фізичне виховання людини. Згадана система народних знань тісно пов’язувалась зі звичаями, повір’ями та забобонами, які були невід’ємними компонентами української родинної та календарної обрядовості.

Згадані дослідження, аналізуючи елементи української народної обрядовості, зосереджують основну увагу на рухливих іграх, забавах та розвагах, які в свою чергу були лише складовими елементами, своєрідною практичною стороною, того чи іншого обряду. На практичній стороні зупиняється в своєму дослідженні сімейної обрядовості і Н. Даделюк, яка аналізує саме конкретні дії, виконання яких повинно було забезпечити оптимальний фізичний розвиток та рівень здоров’я.

© Мандюк А., Петришин Ю., 2009 96 Андрій МАНДЮК, Юрій ПЕТРИШИН Ґрунтовними працями, в яких були систематизовані численні українські народні обряди пов’язані з календарними та релігійними святами є дослідження авторів В. Сапіги та О. Курочкіна [6].

Слід зазначити, що окрім практичної сторони того чи іншого обряду, який передбачав позитивний вплив на здоров’я та фізичний розвиток людини, невід’ємною складовою була і своєрідна теоретична компонента. Мова йде, насамперед, про світоглядну основу того чи іншого дійства, про широке насичення згаданого виду обрядовості численними забобонами та повір’ями, дотримання яких на рівні з практичними компонентами (скажімо, рухливими іграми) також передбачало оздоровлення організму та забезпечення оптимального фізичного розвитку.

З нашої точки зору, на сьогодні, цікавим для вивчення є також питання поінформованості сучасного молодого покоління, насамперед, школярів про особливості та специфіку традиційної української обрядовості пов’язаної з тіловихованням та народною фізичною культурою. Зважаючи на це, метою нашого дослідження було – виявити компоненти пов’язані зі здоровим способом життя в традиційних українських обрядах.

Завдання дослідження:

1. Виявити компоненти пов’язані зі здоровим способом життя в деяких прикладах української обрядовості.

2. Визначити, які українські народні обряди найчастіше асоціюються зі здоровим способом життя в учнів старшого шкільного віку.

Методи дослідження:

- аналіз літературних джерел;

- соціологічні (опитування).

Робота виконана відповідно до зведеного плану наукових досліджень у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 роки за темою 1.1.3 «Історико-методологічні напрями розвитку фізичної культури та спорту в Україні у ХХ столітті».

Результати дослідження. В календарній обрядовості українців існує чимало різноманітних свят невід’ємним компонентом яких виступає рухова активність та традиції, пов’язані зі здоровим способом життя. В межах даної статті зупинимося на деяких зразках згаданих свят, які, на нашу думку, найбільш яскраво ілюструють зв'язок фізичної культури та обрядовості.

19 січня закінчувався дванадцятиденний період святок. Останній день цього періоду (відоме в народі як Йордан або ж Водохреща) супроводжувався різними магічними діями та повір'ями. Центральною подією дня 19 січня було водосвяття – звичай змішаного язичницькохристиянського характеру. У цей період свято за традицією відбувалося на річці або біля струмка, в місцевостях, бідних водою, збиралися біля криниці.

Майже одразу після виконання основної церемонії освячення води в народній обрядовості починали проявлятися своєрідні звичаї, які, до певної міри, носили спортивно – змгальний характер. Так, освячену воду люди намагалися швидко набрати в посуд і рознести по домівках, вірячи, що у того, хто зробить це першим, худоба буде розмножуватись і взагалі господарство буде йти краще [6]. Зазвичай прагнення бути першим при освяченні свого обійстя виливалося у перегони на санях або ж у бігові наввипередки. Кожен господар чимдуж мчав до рідної оселі аби бути першим. Винагородою за виявлену спритність зазвичай виступала неабияка пошана серед односельців.

Ще одним звичаєм, що мав своєрідну спортивну спрямованість була давня традиція на Хрещення в селах і містах України (особливо Лівобережної) влаштовувати катання на святково прикрашених конях та кулачні бої. Загалом, кулачні бої зазвичай проходили зимою на льоду річок, ставків, озер, нерідко там, де відбувався обряд водосвяття. Сходилися чоловіки з двох сусідніх сіл або хуторів, у великих селах, як і в містах, бої йшли між представниками вулиць чи кутків. Іноді міщани билися з купцями, ремісники з семінаристами тощо.

Кулачні бійці дотримувалися певних правил. Спочатку силою мірялися діти, після них показували свою відвагу й спритність парубки, і лише потім включалися у боротьбу дорослі Фізична культура в українській народній обрядовості 97 чоловіки. Неписаний закон не дозволяв бити лежачого або бити з-за спини, ті, що виходили з гри, сідали на лід або відбігали вбік. Переможцем вважалася та сторона, якій вдавалося витіснити суперників з поля бою (справою престижу було відвоювати місце біля йорданського хреста) або змусити їх до втечі. Іноді відступаючих переслідували аж до їхнього села і там знімали з церкви дзвін, це вважалося великою образою для громади, якій доводилося сплачувати викуп. Кращі кулачні бійці користувалися в народі великою повагою [2].

На початку ХХ ст. цікавий обряд Водохрещі було зафіксовано на березі Чорного моря у м. Балаклаві. Після богослужіння у церкві священики виходили до моря на пристань.

Навкруги неї стояли на воді човни з рибалками. Закінчивши молитву над водою, священик кидав хрест у море. Відразу за ним пірнали у море десятки рибалок, які саме цього очікували у човнах. Героєм цих культових змагань ставав найспритніший молодий рибалка, який діставав хреста з моря [3].

Початок циклу весняних свят пов’язувався із стародавніми міфами та віруваннями, незвичайними обрядами, що супроводжувалися піснями, радісними іграми та хороводами.

Серед різноманітних звичаїв, прикмет та забобонів цього періоду простежується чіткий зв'язок останніх зі здоровим способом життя.

У неділю за тиждень до Великодня широко вшановується свято Вхід Господній в Єрусалим. Характерним звичаєм цього свята – є освячення гілочок верби, які отримують після цього неабияку магічну силу.

Молоді хлопці та дівчата граючись лупцювали одне одного вербою ще й біля церкви, а потім по дорозі додому, а б'ючись примовляли:

Будь великий як верба, А здоровий, як вода, А багатий, як земля!

Надзвичайно важливим і багатим на різноманітну обрядовість було велике свято весняного циклу Великдень.

Складовою великодньої обрядовості, яка передбачала прояв різноманітних фізичних якостей і вимагала демонстрацію відповідного рівня фізичної підготовленості, виступали, насамперед, рухливі ігри. Професор Приступа вказує на провідну роль такого компоненту української обрядовості як народні ігри, що були і залишаються органічною складовою системи свят, обрядів, звичаїв, пов’язаних із кожною порою року [4]. Характерною була своєрідна диференціація тих чи інших ігор та забав за віком і статтю, що передбачало наявність дитячих, парубочих та дівочих обрядових ігор. Фізичні якості найширше проявлялися саме в парубочих іграх. Парубочі ігри здебільшого носили характер змагання у спритності, прудкості та силі.

На Гуцульщині був і дотепер залишається поширеним звичай: хто швидше на Великдень добіжить із церкви до дому – той буде мати першість поміж людьми. Між Паскою та Трійцею на Україні відомою була так – звана Переплавська середа: хто не перепливе в цей день річку ризикує серйозно захворіти – “ корчі будуть хапати ноги ”.

Одним зі свят весняного циклу яке насичене численними обрядами та повір’ями пов’язаними з фізичною силою та здоров’ям було свято св. Юрія. Цього дня зранку виганяли худобу в поле на Юрову росу, яка, за повір'ями, мала чудодійну силу. Добрим знаком вважалося, якщо бик-тур штовхне (буцне) даючого пожертву. Це, за повір'ям, надає людині здоров'я та плодючої сили.

Роса в день святого Юрія – священна: “Юрієва роса краще вівса”. “За повір'ям у день Юрія вся природа наповняється плодючою силою. Тому за звичаєм цього дня качаються по зелених сходах жита, беручи приклад з корів і коней, аби окропитися цілющою Юрієвою росою й набратися життєдайних сил. На Херсонщині вірили, що діти покачавшись по озимих посівах – «на всі чотири сторони» не будуть боятися ніякої хвороби, будуть дужими й здоровими і, крім цього, буде врожай на жито [6].

У давнину люди вранці цього дня, ще до схід сонця, збирали росу і промивали нею хворі очі, дівчата вмивалися – «на красу», старші люди мочили голову, – «щоб не боліла». А 98 Андрій МАНДЮК, Юрій ПЕТРИШИН на майданчиках та околицях чоловіки міряються на силу, атлетизм, спритність та влучність у стрільбі з лука. Цього дня також поминають померлих родичів і особливо вояків.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін ФІЛОСОФІЯ Курс лекцій У 2 частинах Частина 1 Історія світової та української філософії Для студентів усіх спеціальностей всіх форм навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 1(073) Ф56 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 11 від 02.07.2009....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В. Н. КАРАЗІНА ДУДНИК ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ УДК 349.412.2 ВІДЧУЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ: ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Харків – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті імені В. Н....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДАВИДЕНКО ІВАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ УДК 82.091«19»:82’01 ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ОБРАЗУ ПУБЛІЯ ОВІДІЯ НАЗОНА В ПОЛЬСЬКІЙ, АВСТРІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРАХ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ 10.01.05 – порівняльне літературознавство Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Бердянськ – 2016 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано на кафедрі зарубіжної літератури та теорії літератури...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО» На правах рукопису Гусаров Костянтин Володимирович УДК 347.95 ІНСТАНЦІЙНИЙ ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ Спеціальність 12.00.03 – цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Науковий консультант: Комаров Вячеслав Васильович, кандидат юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук...»

«УДК 657.246 Н.С. Акімова, канд. екон. наук О.О. Безпалова, асп. КЛАСИФІКАЦІЯ АКЦІЙ ТА ЇХ ОБЛІКОВА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ Розкрито суть поняття «акція», через притаманні їй властивості. Подано класифікацію акцій, їх призначення і роль. Запропоновано напрями удосконалення класифікації акцій шляхом залучення міжнародного досвіду. Раскрыто сущность понятия «акция», через присущие ей черты. Приведена классификация акций, их значение и роль. Предложены направления усовершенствования классификации акций...»

«Григорій Григорович Ващенко (1878 1967) Життєвий і творчий шлях Григорія Григоровича Ващенка (1878 1967) Григорій Григорович Ващенко, уродженець Полтавщини, український просвітитель, педагог народився 23 квітня 1878 року в с. Богдановці Полтавської губернії. Звідси, з Полтавщини, пролягли дороги Григорія Григоровича Ващенка в світ, які залишили по собі помітний слід в його педагогічній творчості. Сподіваємось, що Полтавський край не тільки увійшов у творчість і долю педагога, але і сам набув...»

«ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА. 2015. Випуск 64. С.70–80. PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 64. Р.70–80. УДК: 94 (477.7) “192/193” (= 163.2) ПІДГОТОВКА БОЛГАРСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРЕСЛАВСЬКОМУ ПЕДТЕХНІКУМІ (20–30-ті роки ХХ ст.) Альона СЕНЮК Запорізький національний університет пр. Леніна 74, Запоріжжя, 69063 Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін e-mail: Alena_sn@ukr.net У статті висвітлюється роль Преславського педтехнікуму...»

«2 Робоча програма Редагування навчальної і довідкової літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія, галузі знань 0201 «Культура» 2015 року – 24 с. Розробники: Афанасьєв І.Ю., канд. істор. наук, доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка; Робоча програма затверджена на засіданні кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Протокол від 06 лютого 2015 року № 7...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ» Конкурсна робота «БУДЕТЛЯНИН ДАВИД БУРЛЮК» Захожий Віталій (група БС-83), Кузьович Наталя (група БС-81), Мунтян Віктор (група БС-82), Савченко Марія (група БС-82) спеціальність «Банківська справа» факультет «Банківські технології і процеси» Суми – 2010 Давид Давидович БУРЛЮК (22.07.1882 15.01.1967) При підготовці даної конкурсної роботи авторами було опрацьовано теоретичну і наукову...»

«Науково-дослідний інститут полоністики при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили: з історії заснування й діяльності Автор: Морозова О.С., Чорноморський державний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв Проголошення та розбудова незалежної держави Україна обумовили активізацію досліджень історії українського народу. Це пожвавлення характеризує не тільки вітчизняну історіографію, небувалий інтерес до історії України виник і з боку іноземних науковців. Згідно активізації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»