WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |

«Суми 100-літтю з дня народження Степана Бандери та 80-літтю ОУН присвячується Державний архів Сумської області Центр досліджень визвольного руху ОУН-УПА НА СУмщиНі т. ББК 63.3 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Державний архів Сумської області

Центр досліджень визвольного руху

Суми

100-літтю з дня народження

Степана Бандери

та 80-літтю ОУН

присвячується

Державний архів Сумської області

Центр досліджень визвольного руху

ОУН-УПА

НА СУмщиНі

т.

ББК 63.3 (4Укр-4Сум)

ОУДК 94 (477.52)

Державний архів Сумської області

Центр досліджень визвольного руху

Автор-упорядник: Іванущенко Г.М.

Схвалено науково-методичною радою Держархіву Сумської області

Рецензенти:

Сергійчук В.І., доктор історичних наук, професор Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка Корогод Г.І., кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету О-90 ОУН-УПА на Сумщині: Т.2. / Автор-упорядник Іванущенко Г.М.

– 1 вид. 2009. – 232с.: іл.

ISBN ??????????????

Збірник включає нарис-огляд, документи з історії діяльності підпілля Організації Українських Націоналістів та окремих боївок Української Повстанської Армії на Сумщині, ілюстрації та коментарі.

Розрахований на дослідників історії визвольного руху, краєзнавців, учителів, студентів, учнів, всіх, хто цікавиться історією України.

ББК 63.3 (4Укр-4Сум) 6 ISBN ?????????????????????

© Іванущенко Г.М., 2009 © ДАСО, 2009 ПЕРЕДмОВА П ройшло півтора роки після виходу в світ першого тому збірника документів "ОУН-УПА на Сумщині". З`явилося кілька позитивних наукових рецензій, є і негативна оцінка роботи, представлена двома публікаціями в ЗМІ.

Безумовно, ця тема ще довго буде збирати навколо себе дискусії як спеціалістів, так і дилетантів, об’єктивно налаштованих і відверто упереджених, але головне не те, яку оцінку буде дано роботі упорядників. Головне, що відбувся інформаційний прорив у суспільній свідомості. Адже сьогодні переважна більшість істориків визначають важливість тієї чи іншої праці не тільки об`єктивністю, а й науковим та суспільним резонансом, який вона викликала. В цьому запорука уваги до теми, її всебічного вивчення. Відрадно й те, що читачі все більше розуміють особливість завдання архівістів. Воно полягає не в тому, щоб "хвалити" чи "ганьбити" якусь тему, а подавати на розсуд дослідників документи. Особливо важливо, коли масив документів, який залучається до наукового обігу, раніше був засекречений. Таким чином, архівні джерела покликані як заповнювати лакуни в історичній науці, так і вирівнювати викривлення в історичній свідомості суспільства, що формувалися десятиліттями.

Зрозуміло, що відсутність єдності стосовно оцінки раніше замовчуваних сторінок вітчизняної історії є найбільшою перешкодою в консолідації суспільства. Без цього неможливо вирішувати проблеми сьогодення, планувати майбутнє. Тому, всупереч культивованій певними силами тезі про те, що історія ОУН-УПА роз`єднає людей, переконані в зворотному. Роз`єднує незнання, відсутність інформації, засекречування і замовчування. Публікація раніше заборонених документів сприяє науковому і суспільному діалогу, стає передумовою для осмислення складного періоду боротьби за українську державність, вироблення спільного бачення нашого минулого та, відповідно, визначення суспільного і державного курсу.

У першому томі збірника "ОУН-УПА на Сумщині" було викладено документальну базу, на основі якої можна скласти загальні уявлення про український підпільний і повстанський рух на північно-східних землях сучасної України в 40-50-ті роки минулого століття. Позбутися стереотипів щодо ролі Сходу Украни і Сумщини зокрема у визвольній боротьбі – цим була обумовлена поява книги. Це не означає, що упорядники "підганяли" видання під певну схему.

Іноді для них самих у процесі виявлення документів з`являлися несподівані відкриття, які не вписувалися в жодну схему. Опрацювання таких документів і залучення до збірників додає останнім об’єктивності, показує історію у всій її складності і суперечливості.

Сьогодні стоїть завдання розширювати наукові пошуки одночасно в кількох напрямах. По-перше, необхідно деталізувати хронологію основних подій в діяльності українського підпілля: дослідити взаємодію учасників похідних груп ОУН з місцевими патріотами, обставини формування організаційної структури ОУН на території області і передусім в обласному центрі. По-друге, є потреба чіткіше уявити географію визвольного руху в області. Це стане передумовою для продовження досліджень на рівні району і не тільки шляхом опрацювання документів, але й засобами краєзнавства. Нарешті, важливим завданням є визначення кола осіб – учасників підпілля, як членів ОУН, так і симпатиків, і в цьому плані перед дослідниками відкриваються усе нові й нові імена.

ОУН-УПА на Сумщині Особливо перспективною є робота з документами радянських спецслужб, адже свого часу на Сумщині, як і по всій Україні була створена широка мережа секретних співробітників (сексотів). Один з документів навіть зазначає, що у 1944 році в області діяло 908 агентів НКВС1.

Не складно провести попередні підрахунки, щоб уявити масштаби незаконних стежень за громадянами. Напередодні війни населення Сумської області складало 1 707 тис. чол2. З фронту не повернулося 154 тис. 462 воїни3. Жертвами війни стали ще понад 43 тис. мирних жителів4. Як стверджується в третьому томі обласної Книги Пам`яті України: "За роки війни на фронтах, в партизанській і підпільній боротьбі, від бомб, снарядів і репресій окупаційних властей Сумщина втратила понад 200 тисяч чоловік. Ще 78 тис. 038 жителів було вивезено до Німеччини5." Таким чином, прямі втрати області становили близько 278 тис. чоловік. Значить, після війни населення області становило приблизно 1 429 тис. чоловік, тобто кількість секретних співробітників складала 0.06 % від кількості населення, або 1 таємний агент НКВС на 1500 чоловік.

При такій мережі агентів інформація про український визвольний рух на території області займала значне місце серед оперативних донесень того часу.

Це дає надію на виявлення нових документів означеної тематики, насичених невідомими іменами та фактами.

Пропонований читачеві другий том збірника "ОУН-УПА на Сумщині" переважно базується на документах з архіву Управління Служби безпеки України в Сумській області. Це матеріали п`яти кримінальних справ по звинуваченню громадян у націоналістичній діяльності в період німецької окупації. Переважно вони стосуються 1941-1942 років і містять звинувачувальні висновки, протоколи допитів. Важливою їх особливістю і науковою цінністю є наявність оглядових довідок на інших учасників підпілля, чиї імена не були відомі раніше.

Друга частина документів, поміщених у збірнику – це матеріали Державного архіву Сумської області. Вони стосуються діяльності радянських слідчих органів щодо злочинів, скоєних німецькими окупантами на території області.

В них фіксуються прізвища загиблих від рук гестапо людей, в тому числі, учасників бандерівського підпілля. Розкриваються також обставини їх загибелі.

Частина документів ДАСО показує умови боїв першої партизанської дивізії ім. Ковпака проти загонів УПА на території Західної України.

Окрему групу становлять документи з архіву УМВС в Сумській області, які не увійшли до попереднього збірника. Вони переважно стосуються уже згадуваної в попередньому томі агентурної справи "Автоматчики", заведеної в процесі ліквідації боївки УПА на території Недригайлівського та Роменського районів. Своєрідним продовженням даної теми можна вважати два документи з фондів Державного історико-культурного заповідника "Посулля", надані завідувачем музею П.Калнишевського О.В.Іващенком.

Залучаючи до збірника матеріали з архівного відділу Центру досліджень визвольного руху (далі ЦДВР), упорядники мали на меті показати джерельну базу вивчення підпілля на Сході України через документи самих структур ОУН-УПА. Ця база розширюється через опрацювання документів Галузевого Державного архіву СБУ, які стали доступними нещодавно, завдяки відкриттю в м.Києві інформаційно-довідкового залу Служби безпеки України.

Починається збірник теоретичною статтею уродженця м. Глухова Євгена Онацького[1]* – одного з засновників Організації Українських Націоналістів, учасника першого конгресу ОУН 1929 року.

Тексти документів, поміщених у збірнику, за деяким винятком подаються мовою оригіналу із збереженням мовно-стилістичних особливостей. Пропущені, незрозумілі, недописані слова, згасання або втрата тексту доповнюються у квадратних дужках або в примітках. Кожний документ має контрольнодовідкові дані (легенду), в яких зазначається місцезнаходження документа, номер фонду, опису, справи, аркуша або посилання на інше джерело, а також спосіб відтворення документа.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вміщені документи і матеріали відображають адміністративнотериторіальний поділ 30х – 50х років ХХ століття.

Збірник складається з передмови, нарису-огляду і двох частин: документів з історії діяльності ОУН-УПА на території Сумської області та ілюстративних матеріалів, до яких складено перелік. Він включає номер ілюстрації, заголовок документа та контрольно-пошукові дані. Значна частина ілюстрацій публікуться вперше.

Науково-довідковий апарат складається з коментарів по змісту (позначені порядковою нумерацією в квадратних дужках); текстуальних приміток (позначені зірочками, вміщені під текстом); переліку документів, вміщених в збірник;

іменного та географічного покажчиків та списку скорочень.

Видання дозволяє ввести до наукового обігу новий обсяг документів з історії ОУН-УПА, який не тільки відображає регіональні особливості українського визвольного руху, але й деталізує обставини формування підпілля в області.

Автор-упорядник висловлює подяку:

п. Віктору Рогу за допомогу у збиранні матеріалів та моральну підтримку.

Заступнику голови Сумської облдержадміністрації О.В.Медуниці за допомогу в реалізації видавничого проекту.

Керівництву УСБУ в Сумській області та співробітникам архівного підрозділу за надану можливість працювати з документами архіву.

Співробітниці ДАСО І.Г. Нужденко за допомогу в опрацюванні документів з архівного підрозділу УСБУ в Сумській області.

Співробітниці ДАСО Я.О. Литвиненко за літературне коригування нарисуогляду.

Начальнику архівного відділу Роменської райдержадміністрації Н.О.Лавриненко за надані фото.

Завідувачу музеєм П.Калнишевського ДІКЗ "Посулля" О.В.Іващенку за надані документи.

В.В. Бубнову за надані фото з родинного альбому.

п. Ярославу Цецику за наданий примірник статті Є. Онацького.

п. Тамарі Харченко за підготовку англомовного короткого звіту.

1. Архів УМВС в Сумській області. Доповідні записки за 1944 рік, спр. 3, арк. 195-195 зв.

2. Книга Пам`яті України. Сумська область. Том 3. – Суми: "Слобожанщина", 1995. – С. 10.

3. Там само. – С. 30.

4. Там само.

5. Там само.

–  –  –

ОУН-УПА на Сумщині ПіДПіЛЛЯ

ОУН-УПА НА СУмщиНі:

ДЕТАЛіЗАЦіЯ ПОДіЙ ЧЕРЕЗ ПРиЗмУ ДОКУмЕНТіВ

СПЕЦСЛУЖБ

П ершоосновою будь-якого дослідження є документ. Історія починається з нього. Тільки він може виступати свідком епохи, інакше ми і надалі будемо приречені віддавати своє минуле на відкуп суб`єктивному тлумаченню представниками різних політичних сил, які "підганятимуть" історичні події під власну ідеологію. Саме тому сьогодні особливої наукової і суспільної вартості набуває публікація документів з історії Організації Українських Націоналістів та Української Повстанської Армії.

Найбільш замовчувана і сфальсифікована сторінка нашої історії потребує документального наповнення ще з однієї причини. Адже за кожним актом українського підпілля, за кожним вчинком стоять долі сотень людей. Незаслужено засуджені учасники боротьби та їх родини, які все життя ходили з тавром "ворога народу", просто мають право сказати слово на свій захист. Практично нікого з колишніх підпільників Сумщини уже немає на цьому світі. Тому документальне відтворення умов їхньої діяльності безумовно матиме і наукове, і суспільне, і моральне значення.

Останніми роками сталися великі зрушення у вивченні даної проблеми в масштабах всієї України. Передусім, це поява колективної праці "Проблема ОУН-УПА" і створений на її основі підсумковий документ "Проблема ОУНУПА: основні тези (історичний висновок)"1. Згадане дослідження містить розлогу характеристику діяльності ОУН, еволюцію її позицій у ході Другої світової війни, витоки, особливості ідеології українських націоналістів. Відрадним є факт появи саме колективного дослідження, тому є надія, що згадана тема стане не тільки справою ентузіастів-одинаків, а притягатиме значну кількість наукового потенціалу держави з відповідними ресурсами.

Важливим етапом у дослідженні націоналістичного підпілля є продовження публікацій збірників документів, монографій, альбомів. Це двохтомник "Роман Шухевич у документах радянських органів державної безпеки"2, упорядкований В. Сергійчуком, що не тільки дає широку документальну базу для вивчення діяльності керівника визвольного руху, але й містить багато додаткової інформації, яка дозволяє краще зрозуміти особливості протистояння радянських спецслужб і українського підпілля. Велике значення для опрацювання джерельної бази з вивчення повстанського руху має вихід восьмого тому нової серії Літопису УПА3. У ньому представлені інструкції, накази та інформаційні звіти командирів підрозділів УПА про бойові дії, про настрої населення, зокрема і на східноукраїнських землях у 1944-1946 роках. Збірник статей, який присвячений найбільш суперечливим твердженням про факти й видумки з української історії в часи Другої світової війни, виданий у 2008 році В. Косиком4.

Він містить відповіді на питання щодо діяльності ОУН-УПА на основі ретельно опрацьованих німецьких архівів. Цінним інформаційним, і в першу чергу довідковим, джерелом став вихід третього, доповненого видання "Нарис історії ОУН"5. Це не тільки перевидання відомої праці П. Мірчука, але й багато додаткових відомостей, які з`явилися завдяки новітнім дослідженням визвольної боротьби українського народу. Регіональні особливості боротьби ОУН-УПА представлені появою навчального посібника Г. Стародубець, що присвячений дослідженню ролі і місця ОУН-Б у структурі національно-визвольного руху на Волині в роки Другої світової війни6. Таким чином, маємо широкий фронт досліджень, відповідне опрацювання джерельної бази як у масштабах усієї Украни, так і на місцевому рівні.

Слід зазначити, що на заході України через певні обставини дослідження визвольного руху 40-50-х років уже перейшло від описової фази до виходу ґрунтовних праць з конкретизацією подій, дат, учасників на рівні району, села.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |
 Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»