WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |

«конСПЕкт САМоУСвіДоМЛЕннЯ чАСтинА 2 ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА ДУХ І ЛІТЕРА ХАРКІВ–КИЇВ  На обкладинці використана графічна робота худ. І. Остафійчука Відповідальні за випуск: Євген ...»

-- [ Страница 1 ] --

Зиновій Антонюк

конСПЕкт

САМоУСвіДоМЛЕннЯ

чАСтинА 2

ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА

ДУХ І ЛІТЕРА

ХАРКІВ–КИЇВНа обкладинці використана графічна робота худ. І. Остафійчука

Відповідальні за випуск: Євген Захаров,

Костянтин Сігов, Леонід Фінберг

Редактор: Ніна Кусайкіна

Художнє оформлення: Світлана Невдащенко

Комп’ютерна верстка: Олег Мірошниченко

Антонюк Зиновій

Конспект самоусвідомлення. Частина 2 / Харків–Київ: Дух і

Літера, 2007. – 336 с.

ISBN 978-966-378-058-0.

© З. Антонюк, 2007 © С. Невдащенко, художнє оформлення, 2007 © Харківська правозахисна група, 2007 ISBN 978-966-378-058-0 © Дух і літера, 2007  Іх. хто – «інтернаціоналіст», а хто – «націоналіст»?

ІХ. Хто – «ІнтернацІоналІст», а Хто – «нацІоналІст»?

Думаю, що таке запитання не раз зринало в читача при гортанні сторінок попереднього розділу. Виникало воно і в мене в процесі складання цього конспекту: тим більше, коли читаєш оцінку одних і тих же подій явищ чи постатей історичного процесу за різних періодів радянської влади. Такий аспект порівняння, мабуть, зацікавить багатьох з тих, хто зіткнеться з цими «історичними метаморфозами».

Мій ровесник, як і я сам, добре засвоїв, що як Центральна Рада, так і Директорія, чи гетьманат, були «зборищем українських буржуазних націоналістів», що всі ці інституції служили «інтересам української націоналістичної буржуазії». Правда, Директорія являла собою «зборище особливо небезпечних націоналістів», бо обіцяла зовсім «відсторонити нетрудові класи від участі в керуванні державним життям», бо «скликала так званий «Трудовий конгрес» так званих трудових рад» і т. д. і т. д.

Але ось мені до рук потрапляє збірник статей В. Винниченка, виданий за радянської влади. Збірник цей вийшов не як приватне якесь видання, а під титлами «Українська Соціалістична Радянська Республіка» 1920 року в Харкові і називався «Винниченко проти Петлюри». Особливо цікава передмова до цього збірника, її написав член ЦК КП (б)У В. Блакитний (Еланський). Ця передмова має назву «Дві постаті».

Ось витяги з неї:

«Революція на Україні висунула на кін історії дві колоритні, дві характерні і своєрідні постаті.

Винниченко і Петлюра, – це яскраві символи двох груп «української демократії», що стала на чолі національної революції, це два живі образи різних щаблів її розвитку. Талановитий письменник – новатор, революціонер в літературі і в громадському рухові, один з перших українських співців робочої кляси – Володимир Винниченко з пер

–  –  –

ших днів революції став до керма її на Україні, як провідник української соціал-демократії, як ініціатор Центральної Ради, як голова Генерального Секретаріату, потім як голова Ради Народних Міністрів і зрештою – як голова Директорії УНР.

Знаменувало це спробу трудової, робітничої і селянської української інтелігенції, з хворобливо-чутливим національним почуттям здійснити революційним шляхом максимум національних здобутків, погодивши момент національного і соціального визволення в буржуазній революції.

Висуваючи на перший план національне визволення – мимоволі через слабість національно свідомих власних сил змушена була вона йти на компроміс із власною «ріднесенькою» буржуазією, берегти «єдність національного фронту», офіруючи йому несвідомо інтереси робітничої кляси, інтереси революції...

І цей момент, – момент признання соціалістичної суті революції з боку рештків чесної, трудової інтелігенції – є моментом остаточного знищення «єдиного національного фронту», моментом повного завершення національної революції.

Винниченко – комуніст....Винниченко – уповноважений посол у С.С.Р. у Відні. Винниченко – член Всеукраїнського Центрального Виконкому Рад робітничих і селянських депутатів».

«Друга постать, постать «Головного отамана Симона Петлюри» виросла з-за спини Винниченків у самому ході Української революції, викинена вгору хвилями революційного моря, появилася на першому плані в останні часи»...

Цей документ вартий того, щоб його перечитати декілька разів.

Як сильно міняється оцінка подій і людей великої української революції в різні епохи і...

А тепер слово самому Винниченкові, який у брошурі «Поворот на Україну» від 1926 року про себе і про весь поворот українців з еміграції на Радянську Україну на початку 1920-х років написав таке:

«...маю свою літературну працю, якою можу по мірі сил своїх служити соціалізмові й національному відродженню нашого народу й з-за кордону, як служив цим цілям навіть з тюрми». (підкреслення нові).

 Іх. хто – «інтернаціоналіст», а хто – «націоналіст»?

«...Мета повинна бути все та сама, єдина: цілковите (підкреслення автора) соціальне й національне визволення нашої нації, творення соборної самостійної й незалежної держави працюючого робітничо-селянського народу нашого. А цим самим служіння визволенню всього працюючого, поневоленого, експлоатованого людства, всіх народів на нашій землі, творенню загальнолюдських невмирущих цінностей.

Це – найвища, найкраща мета людини».

Тепер же Винниченко – «запеклий український буржуазний націоналіст», як ще донедавна таким називано самого Блакитного, називано Скрипника, називано... Та й кого тільки з національно свідомих українців не називано так!..

Зате «мужественный сын великого русского народа» Артем, що на ІІІ з’їзді КП (б)У різко виступав проти лінії Скрипника словами:

«...вы ругаете в нашем лице работу и политику всей партии. Так и говорите: «Мы украинские сепаратисты, мы хотим здесь, на Украине, играть свою мировую политику». Извините, эту политику вы играть не будете. Будет единая Российская компартия и только она будет вести политику», – сьогодні в усіх працях, йому присвячених, називається не інакше, як «славний син українського народу»! Цікава метаморфоза!..

Справжній великий син українського народу Винниченко «стає лютим ворогом українського народу», а «мужественный сын великого русского народа» Артем (Сергєєв) стає раптом з якихось причин «славним сином українського народу».

Ще навіть наприкінці двадцятих років у «буржуазному націоналізмі» пізніших «українських дрібнобуржуазних», «українсько-польських» чи «українсько-німецьких націоналістів» не звинувачували.

Тоді писалося тільки про декого з «них, пізніших» як про кримінальних злочинців, що порушували спокій мирного населення.

Деякі цитати, з одної серед книжок такої серії, наводжу нижче, тим більше, що вона містить цікаві думки про рушійні сили повстанського руху в Україні в той бурхливий період (А. Буйский,

Красная Армия на внутреннем фронте, Государственное издательство, отдел военной литературы, Москва-Ленинград, 1927 год.):

«Особенно тесную дружбу с уголовниками вел знаменитый украинский «головной атаман» Симон Петлюра, вся политическая деятельность которого состоит из погромов и грабежей.

 КОНСПЕКТ САМОУСВІДОМЛЕННЯ Частина 2 Заняв какой-либо город или местечко, петлюровцы начинали с того, что вырезывали всех советских работников, коммунистов, затем устраивали общий погром, а всякий погром начинался с того, что выпускали из мест заключения всех уголовников и давали им возможность принимать самое деятельное участие в погроме и грабежах.

Понятно, что эти уголовники по окончании погрома торжественно вступали в петлюровские войска. Шайки атаманов, действовавших на Украине, – Тютюнника, Зеленого, Струка, Чучупаки, Пирховки, Трепета, Лизнюка, Ангела, Магомета, Железняка, Сатаны, Мордалевича, Шубы, Гуляй-Гуленко и многих других состояли главным образом из уголовников.

...По окончании войны с белополяками он (Петлюра) еще некоторое время боролся с Красной Армией мелкими разбойничьими отрядами, но был окончательно разбит и по требованию Соввласти разоружен поляками. После этого проживал в Париже; в 1926 г. был убит русским эмигрантом (беженцем) Шварцбартом.

...Злостные дезертиры, грабители, убийцы и прочие уголовники составляли небольшое, но крепкое и постоянное ядро любой бандитской шайки. По окончании боевых действий в каком-нибудь районе мятежное крестьянство обыкновенно оставалось на месте, прятало до случая оружие, а уголовное ядро вместе со своим батькой перебиралось в последующий район и снова здесь обрастало повстанцами нового района. Благодаря этому волна восстания перекатывалась из волости в волость, и в этом – секрет неуловимости бандитов, их живучести и тех трудностей, какие приходилось испытывать Красной Армии в борьбе с бандитизмом.

...Война в своем районе давала повстанчеству (виходить, що автор словом «бандитизм» називає повстанський рух, що тоді охопив усю Україну!..) большие выгоды по сравнению с частями регулярных армий, потому что на месте боевых действий повстанцам известен был каждый куст, каждая тропинка. Это позволяло им всегда появляться врасплох и скрываться бесследно. Живя у себя дома среди сочувствующего населения, повстанцы не нуждались ни в продовольственных складах, ни в больших обозах, которые так связывают регулярные части. Кроме того, происходя из одного района, волости, часто из одной деревни, повстанцы в большинстве были известны друг другу.

Это укрепляло спайку между ними и, кроме того, легко позволяло вылавливать подосланных агентов и вообще «чужаков».

 Іх. хто – «інтернаціоналіст», а хто – «націоналіст»?

...Гор. Изюм был захвачен повстанцами, например, таким образом.

Незадолго перед тем разбитые бандиты по обыкновению рассыпались по уезду, а затем, выяснив, что в Изюме оставлены не особенно большие части красноармейские, решили занять город. Они выбрали базарный день, когда с утра в город тянулись воза с соломой, сеном, продовольствием, в каждом возу был спрятан бандит и даже пулеметы. Когда возов на базаре накопилось достаточно, бандиты вылезли и при помощи приехавших на базар кулаков напали на расквартированную в разных местах часть и перебили всех красноармейцев...

Такие условия и особенности повстанчества и его боевых действий делали борьбу с ним Красной армии весьма упорной и тяжелой, особенно на Украине...

Вся Украина в течение 3-4 лет была местом действий многочисленных батек и атаманов, которые затрудняли боевые действия Красной армии на внешних фронтах, нарушали работу советских учреждений.

Из всех их наиболее опасным, наиболее живучим оказался Махно, по имени которого называется и все повстанческое движение Левобережной Украины...

Сам Махно – сын крестьянина из Гуляй-поля, анархист, до 1917 г. сидел в царской тюрьме за убийство пристава, а в 1918 г. с группой своих односельчан встал во главе одного повстанческого отряда. Это отряд так успешно действовал против немцев, что к Махно потянулись все недовольные существующим порядком. С уходом немцев Махно стал действовать против Деникина. Его отряд препятствовал мобилизации, реквизициям, проводимым Деникиным, уничтожал обозы, мелкие белогвардейские отряды и т. д. Это повело к тому, что крестьянство увидело в Махно человека, который защищает его интересы, и оказывало ему полную поддержку. Отряд Махно сильно разросся, стал называться «повстанческой Армией Украины» и принялся так вредить Деникину, что тот должен был для охраны тылов срывать с фронта свои лучшие части, которые все-таки успеха не имели и только научили Махно, как действовать против регулярной конницы.

Борьба носила общекрестьянский характер, а потому все слои деревни, от кулака до бедняка, поддерживали ее. Другой вооруженной силы, боровшейся с белогвардейщиной, можно сказать, в самом сердце ее, не было, а потому повстанческая армия в то время могла считаться революционной...»Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 61 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ [Електронний ресурс] Випуск 16 Одеса УДК: 342.5.Члени редколегії: Іжа М.М. д.політ.н., професор (головний редактор), Заслужений працівник освіти України (Одеса). Попов С.А. д.держ.упр., доцент (заст. гол. ред.) (Одеса). Овчаренко Ю.О. к.психол.н. (відпов. секр.) (Одеса). Ахламов А.Г. д.е.н., професор (Одеса). Бакуменко В.Д....»

«    МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО   ХАМУЛА ПАВЛО ІВАНОВИЧ   УДК 34.023   ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ   12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук   Харків – 2016     Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії держави і права Національного юридичного університету імені Ярослава...»

«УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ СУМСЬКА ОБЛАСНА НАУКОВА МЕДИЧНА БІБЛІОТЕКА Світоч ортопедо-травматологічної науки і практики Ситенко Михайло Іванович Біобібліографічнийпокажчик (до 130-річчя від дня народження) Суми-2015 Відповідальний за випуск: Пономаренко О.І., директор Матеріал підготувала: Безверха О.В., завідуюча відділом науково-бібліографічної та інформаційної роботи Комп’ютерний набір та верстка: Безверха О.В. Біобібліографічний покажчик...»

«Єремєєв Павло Старообрядництво Харківщини. 8. Про символіку, яка використовується у Збройних Силах України: указ Президента України від 20 червня 2006 року № 551/2006 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 25. – С. 23 – 43.9. Сборник законов СССР и Указов Президии Верховного Совета СССР. 1938– 1945 гг. – М., 1945.10. Сич В. Однострій має стати дійсно українським / В. Сич // Наша армія. – 2009. – 22 серпня. – С. 6.11. Слободянюк М. Символ Національної гвардії України / М. Слободянюк // Знак....»

«Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна Бардола Костянтин Юрійович УДК 94(100) “05/08” СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ У ВІЗАНТІЇ В IV– IX СТ. Спеціальність 07.00.02 – всесвітня історія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Харків – 2003 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському національному університеті ім. В. Н. Каразіна Міністерства освіти і науки України Науковий керівник – доктор історичних наук,...»

«Антін ЛОТОЦЬКИЙ Котигорошок Antin LOTOTSKYI “The Tale of Little-Rolling-Pea” Ivan Franko National University of Lviv Львівський національний університет імені Івана Франка SCIENTIFIC LIBRARY НАУКОВА БІБЛІОТЕКА In honour of the 125-th anniversary of the birth До 125-річчя від дня народження Antin LOTOTSKYI Антін ЛОТОЦЬКИЙ “The Tale of Little-Rolling-Pea” Котигорошок Publishing House “Panorama” Видавничий дім “Панорама” Lviv 2006 Львів 2006 АНТІН ЛОТОЦЬКИЙ УДК 821.161.2-93-343’06(0.045) Л-82 І...»

«Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Українська Академія Наук Збірник наукових праць • Історичні науки • Філософські науки • Політичні науки Випуск 67 (№ 12) Київ – 2012 Випуск 67 ПОЛІТИЧНІ НАУКИ УДК 140 Гай–Нижник П.П.ВО «Свобода» у виборчих перегонах: тактика боротьби та ідеологічні засади (березень–серпень 2012 р.) Розглядається діяльність Всеукраїнського об’єднання «Свобода» в умовах виборчої кампанії 2012 р. Розглядаються виборчі технології, тактика та ідеологія...»

«ФІЛОСОФІЯ І ПРАВО ФИЛОСОФИЯ И ПРАВО PHILOSOPHY AND LAW ФІЛОСОФІЯ ПРАВА: ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ФУНКЦІЇ С.І. Присухін професор кафедри суспільних наук ВНЗ «Національна академія управління» Постановка проблеми. Досвід викладання навчальної дисципліни «Філософія права» дозволяє зробити висновок, що висвітлення однієї з перших тем «Філософія права: об’єкт, предмет і функції» викликає певні складності, зумовлені необхідністю попереднього опрацювання значної кількості матеріалів, які віддзеркалюють...»

«ISBN 978-966-383-524-2. Англістика та американістика. Випуск 11. 2014 Библиографические ссылки 1. Земская Е. А. Современный рус10. Dresslеr W. Elements of the polycentric ский язык. Словообразование / Theory of the Word-Formation 1977 / Е. А. Земская. – М. : Просвещение, W. Dresslеr // Wiener linguistische Gazette. – 1973. – 304 с. 1977. – H. 15. – S. 13–32. Земская Е. А. Словообразование как дея11. Fleischer W. Regeln der Wortbildung und 2. тельность / Е. А. Земская. – М. : Наука,...»

«наука: стан, та » МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ» МАТЕРІАЛИ XХIІI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії»...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»