WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Снігур Т.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка паВло тиЧина — перекладаЧ ЧеСькиХ піСень На прикладі збірника «Чеські, моравські та словацькі народні пісні» ...»

-- [ Страница 1 ] --

танець завоював величезну популярність по всій території Індії і зформував багатовікову традицію передачі цього мистецтва, що дійшла до наших днів. Сюжети із давніх

творів складали основу храмового танцю протягом багатьох віків, підтверджуючи слова

легендарного філософа Рамануджи про те, що «...в Індії минуле не минає» [Majumdar R.

C. 2000, 57 ]. Оригінальність і новизна ніколи не були критеріями успіху в індійському

мистецтві. За словами др. Ананда К. Кумарасвамі «там, де є реалізація – мистецтво живе і виходить за рамки історій, і тоді не важливо, сюжети нові чи старі.» [Coomaraswamy Ananda K. 1995, 26].

1. Coomaraswamy Ananda K. The Transformation of Nature in Art. - Ind. 1995.; 2.

Raghavan V. Methods of popular religious instruction in South India. – The Cultural Haritage of India. Vol. 4. – Ind. 2000.; 3. Majumdar R. C. Evolution of religio-philosophic culture in India. – The Cultural Haritage of India. Vol. 4. – Ind. 2000.; 4. Venkataraman K. R. Skanda cult in South India. – The Cultural Haritage of India. Vol. 4. – Ind. 2000.; 5. Khokar M. Traditions of Indian Classical Dance. – Ind. 1979.

Снігур Т.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка паВло тиЧина — перекладаЧ ЧеСькиХ піСень На прикладі збірника «Чеські, моравські та словацькі народні пісні» досліджується схожість української та чеської народної творчості. З’ясовано, що завдяки перекладам П. Тичини розпочинається новий етап в утвердженні традиційних братніх взаємин українського і чеського народу.

Ключові слова: народна творчість, літературні взаємини, збірка, пісня, мотив.

В статье на примере сборника «Чешские, моравские и словацкие народные песни»

исследуется сходство украинского и чешского народного творчества. Выяснено, что благодаря переводам П. Тычины начинается новый этап в утверждении традиционных братских взаимоотношений украинского и чешского народа.

Ключевые слова: народное творчество, литературные взаимоотношения, сборник, песня, мотив.

This article deals with the problem of the simularities in Ukrainian and Czech folk, which is investigated on the example of the «Czech, Moravian and Slovak Folk Songs» collection. It was discovered that a new period in the consolidation of Czech-Ukrainian relations had started due to Pavlo Tychyna’s translations.

Key words: folk, literary relations, collection, song, concept.

Зацікавленість творчістю П.Тичини цілком очевидна, оскільки поет майстерно володів словом, мав надзвичайно сильне образне мислення, у якому часто найзвичайнісінькі враження буття наповнюються певним філософським сенсом. Самобутня творчість Тичини відразу стала сприйматися як суто оригінальне і неповторне мистецьке явище не лише в українській, а й загалом світовому письменстві.

Тичина як перекладач найчастіше звертався до літератур народів Радянського Союзу. Цінним є те, що його цікавили в першу чергу твори загальнолюдського значення як минулих, так і сучасного йому періодів.

З літератур Заходу П.Тичина перекладав переважно твори слов’янських поетів, а частково й прозу (оповідання Ботева, Базова, Єлина-Пелина, Стоянова). П.Тичина ідеально володів болгарською мовою, тому найбільше було перекладено саме з цієї мови (переклади творів таких письменників як Х.Ботев, І.Вазов, Єлин-Пелин, Х. Смиренський, Л.Стоянов). Дещо переклав П.Тичина з чеської, польської і сербської літератур, а саме поезій В.Незвала, А.Міцкевича та деяких інших. Крім того, з словесно художньої культури болгар, чехів, словаків і поляків, а також грузинів, досить широко подані у перекладах Тичини народнопісенні твори. З інших літератур ним перекладені окремі твори з румунської, французької, німецької, турецької і китайської літератур.

Нарешті, цілий ряд публіцистичних, критично-літературних і літературознавчих праць П.Тичини теж є переконливим свідченням його міцних зв’язків із світовим письменством. Хоча серед них небагато розробок широкого узагальнюючого характеру, зате в них часто маємо влучні оцінки й характеристики окремих літературних явищ, тих чи інших письменників і їхніх творів світового значення, починаючи від давньої літератури Сходу і закінчуючи новітнім письменством 50-60-х років XX ст. Ці праці стали невід’ємною частиною української культури, яка доповнює літературні праці багатьох сучасників П.Тичини (доробок М.Рильського, О.Білецького, А.Шамрая.

Взаємини П.Тичини зі світовою літературою чітко виявляються в його перекладних поетичних творах. Вони становлять значну частину в його творчому доробку і за обсягом майже дорівнюють його творчості. Ці різнобічні зв’язки зі світовою літературою є закономірним розвитком української літератури, яка ніколи не була ізольованою від світового літературного процесу.

Уся різноманітна і плодотворна діяльність П. Тичини в галузі чесько-українських відносин була спрямована, по-перше, на популяризацію чеської культури в Україні, подруге, на ознайомлення з українською радянською літературою в Чехії.

Водночас з іменем П.Тичини пов’язане проникнення української радянської поезії в довоєнну Чехословаччину. Його творчістю цікавилося багато діячів чеської культури. Зі сторони чеської літератури слід виділити такі аспекти. По-перше, це переклади творів П.Тичини, здійснені у різні роки такими майстрами слова як Яном Їржі, Міланом Кундерою, Франтішком Грубіним, Рудольфом Гулкою, Яном Трефулкою, Камілом Беднарджем. Цими перекладами вони вплинули на подальший розвиток чеської літератури, яка збагатилася новими методами та прийомами перекладу.

1950-й – рік виходу книги «Чеські, моравські та словацькі народні пісні» з нотами у перекладі П.Тичини. Збірка за своїм обсягом досить невеличка, але саме завдяки їй відкривається ще один талант П. Тичини, саме вона відіграє велике значення в українськочеських літературних взаєминах.

М.Довгалюк, колишній директор видавництва «Мистецтво» й упорядник пісенника, у своїй статті «Павло Тичина – перекладач чеських та словацьких народних пісень» зазначав, що «це була, здається, єдина його праця в цьому жанрі, хоча він жагуче любив і досконало знав народне пісенне мистецтво» [Довгалюк 1982, 20]. Ідея перекласти і видати збірку чеських та словацьких народних пісень українською мовою виникла у травні 1945р. на території східної Чехії у невеличкому селі Каменець. Петро Микитович Довгалюк, тоді ще офіцер Радянської Армії, а згодом і літературознавець жив у чеського селянина Яна Восьмека. На прощання він дістав у подарунок від гостинного господаря старий чеський пісенник зі 188 піснями та нотами «Orelsk zpvnk», виданий у Празі 1920 р. Обіцянка П. Довгалюка, що якщо повернеться живий та здоровий в Україну, опублікує пісні українською мовою, не полишала літературознавця. Згодом у Києві він разом з редактором музичних видань композитором О. Зноско-Боровським відібрали сто пісень, що найбільше припали їм до душі. Оскільки пісні не перекладаються, а переспівуються, а слово має органічно зливатися з музикою, бути музичним, — звучати в голосі так само, як і в оригіналі, то потрібен був поет, який найдосконаліше знав незбагненну поетику українського фольклору, любив народну пісню, мав добрий досвід перекладача.

М. Довгалюку вдалося залучити до роботи над їх художнім перекладом П. Тичину, який на той час обіймав посаду міністра освіти УРСР та мав силу-силенну інших обов’язків.

Поет – палкий поборник і співець дружби народів не залишився байдужим до видання першого в Україні перекладного збірника народних пісень. Для полегшення праці над перекладом запросили професора Київського державного університету М. Машека, чеха за національністю, який зробив підрядкові переклади підібраних пісень.

Робота над перекладами тривала два роки. Упоряднику хотілося видати великий збірник, тому була спроба залучити до співпраці М. Рильського, однак це йому не вдалося. А 1950 р. вийшло вже згадане видання «Чеські, моравські та словацькі народні пісні»

(тираж 3000 прим.), у якому містилося лише 33 пісні, з них двадцять чеських народних пісень.

Видання вміщувало значно меншу частину пісень, чим було заплановано і надруковано. Збірка повинна була містити пісні такої тематики: пісні як про щасливе кохання, так і про нерозділену та зраджену любов, пісні про нещасну жіночу долю, історичні пісні, гумор, сатиру, сирітські, рекрутські, патріотичні тощо. Завданням П. Тичини було перекласти всі пісні, але спершу він вибирав ті пісні, які йому були більше до вподоби. Таким чином до збірки увійшли вісім пісень про щасливе кохання, три пісні про неможливість щасливого кохання між бідними і багатими, десять пісень про розлуку й зраджене, чотири пісні про радість життя, одна історична, дві сирітські, одна весільна, гумористичних – три пісні.

Можна стверджувати, що більшість цих мотивів можна знайти як в українських, так і в чеських народних піснях. Багато пісень розповідають про вірне, щасливе кохання («Гнівайсь чи не гнівайсь», «Люба, синьоока», «Думав я, думав», «Ідем, ідем, до вас ідем»). Є пісня, про щирі почуття, де говориться, що юнак шукає собі дівчину таку ж по духу як і він («Якби моя мила. Серед мотивів є такий, де парубок не хоче брати собі в дружини хоч і красиву, але бідну дівчину, тому шукає багату наречену(«Куди, куди, куди стежечка»). І навпаки жінка, де жінка шукає собі пару («Ти ж моя хусточко»). Є серед мотивів перекладених українським поетом пісень мотиви тяжкого життя за вдівцем («Ой де ж ви ділися»). Декілька з пісень зображають тяжке життя сироти («Годочок дитяті, – нема мамки в хаті»). Значна частина перекладених пісень відзначається сильними почуттями, вкладеними в них народом, тонким ліризмом (особливо пісня «Щось мені та все здається» – про нероздільне, нещире кохання дівчини до юнака). Майже в усіх піснях можна побачити нотки, які вніс автор від себе. Сирітська пісня «Годочок дитяті» дуже сподобалася автору. Саме вона підкреслює схожість з багатьма українськими піснями на цю тему, зокрема лірницькими. У пісні розповідається про сирітку, яка приходить на могилку до матері й оплакує своє гірке життя при мачусі, попереджає батька про лихо і гине з горя. У цій пісні багато традиційно спільного для фольклору всіх слов’янських народів. «У переважній більшості перекладів маємо чудовий сплав, органічну єдність істинно народного з істинно Тичининим. Бо ж і вся його поезія від вершин і до коріння зросла й розцвіла на народному ґрунті – з пісень, дум, казок і приказок. Вроджена любов до народного мистецтва була щасливою причиною, що при всій своїй страшенній зайнятості державною і громадською діяльністю, і маючи власні великі творчі плани і задуми. Тичина не відмовив видавництву «Мистецтво» взяти на себе ще й такий «приємний тягар» (слова П.Тичини). Ми якось і не зчулися, як видання цього пісенника перестало бути тільки пунктом у видавничому плані «Мистецтва», а перетворилося на хвилюючу частку життя славетного поета», писав П.Довгалюк [Довгалюк 1982, 26].

Журнали «Praha – Moskva» (1954, № 8) і «Slovanski pehled»(1954, № 7) вмістили статті, присвячені виходу пісенника, розповіли історію його появи. М. Мольнар наголошує на значущості цього збірника і постійно згадує у своїх працях. Про переклади чеських пісень Тичиною писали й інші автори, підкреслюючи, що перекладач пісень – видатний український поет, добре знаний в Чехословаччині з його поезій, виданих там.

Книжка стала помітною подією в розвитку радянського пісенного мистецтва. У 1952 р.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ISSN 2307-7778 Періодичне видання НАУКОВІ ЗАПИСКИ Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Cерія: ІСТОРІЯ Випуск 1 Частина 1 ТЕРНОПІЛЬ 2 Наукові записки: Серія “Історія” УДК 93 ББК 63 Н 34 Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. – Вип. 1. – Ч. 1. – 236 с. Друкується згідно з рішенням Вченої ради...»

«Історичні студії суспільного прогресу УДК 94(470) Коваленко Ю. О. ПОДОРОЖ ДО ЧЕЧНІ Повідомлення присвячене пошуковій роботі автора в рамках археологічних розкопок місць боїв часів Другої світової війни на території Чеченської Республіки (РФ) восени 2013 р. Ключові слова: Чечня, битва за Кавказ, пошукова робота, археологічні розкопки, ексгумація. Коли мені зателефонували з Києва й запропонували участь у пошуковій експедиції, я, як завжди, з радістю погодився. Одне тільки мене бентежило,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НОВІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ДОНБАСУ ЗБІРНИК СТАТЕЙ КНИГА 15/16 ВИДАЄТЬСЯ З 1992 р. Донецьк 2008 р. УДК 94 (477.6) Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 15 / 16 /Головний редактор та упорядник – З.Г. Лихолобова, д.і.н., проф. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – 426 с. П’ятнадцята / шістнадцята книга щорічника “Нові сторінки історії Донбасу” продовжує публікацію досліджень з невивчених або недостатньо вивчених питань історії...»

«LINGUISTIC STUDIES. Volume 29 МКУ 2010: Митний кодекс України [Текст] / [відп. за випуск С.В. Карплюк]. – Х. : Одіссей, 2010. – 215 с. МКУ-13: Митний кодекс України [Текст] : нормативні док-ти з урахуванням останніх змін в редакції станом на 23.01.2013 р. – Суми : ТОВ «ВВП НОТІС», 2013. – 324 с. НІМС 2005: Дідусенко, П.М., Лисицький, О.В., Пахневський, С.А. Нариси з історії митної справи та митного законодавства України-Руси [Текст] / П. М. Дідусенко, О. В. Лисицький, С. А. Пахневський та ін. –...»

«Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека імені Миколи Островського Центр регіональної та правової інформації Хроніка культурного життя Хмельниччини: оглядова довідка за матеріалами преси та неопублікованих документів за липень 2015 року Хмельницький Культурно-мистецьке життя краю 25 липня у Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» відбувся Всеукраїнський фестиваль авторської пісні пам’яті Олександра Авагяна «Чумацький шлях» за участю друзів, знайомих, колег та родичів...»

«УДК 94 (470. 1/. 6) “12/14” Лущай Ю. В., здобувач кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди МІСТА ВОЛОДИМИРО-СУЗДАЛЬСЬКОЇ РУСІ ЗА ВІДОМОСТЯМИ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ ДЖЕРЕЛ XIII-XV СТОЛІТТЯ У статті розглядаються та аналізуються відомості західноєвропейських джерел XIII-XV століття про міста Володимиро-Суздальської Русі. Суздаль в середньовічних іноземних джерелах багаторазово згадується в XIII-XIV століттях. Мається свідоцтво в одному...»

«ISSN 0203-9494. ПРОБЛЕМИ СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВА. 2015. Випуск 64. С.70–80. PROBLEMS OF SLAVONIC STUDIES. Issue 64. Р.70–80. УДК: 94 (477.7) “192/193” (= 163.2) ПІДГОТОВКА БОЛГАРСЬКИХ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНІХ ПРАЦІВНИКІВ У ПРЕСЛАВСЬКОМУ ПЕДТЕХНІКУМІ (20–30-ті роки ХХ ст.) Альона СЕНЮК Запорізький національний університет пр. Леніна 74, Запоріжжя, 69063 Кафедра джерелознавства, історіографії та спеціальних історичних дисциплін e-mail: Alena_sn@ukr.net У статті висвітлюється роль Преславського педтехнікуму...»

«ЗМІСТ Вступ 2 1. Облік в підприємницькій діяльності 6 1.1 Облік в будівництві 7 1.2 Облік в сільському господарстві 14 1.3 Облік для водіїв 24 1.4 Облік для кравців 26 1.5 Облік для кухарів 30 2. Облік в повсякденному житті 34 3. Заробітна плата 40 4. Відпустки. Види та право надання 48 5. Розрахунок лікарняних 56 6. Службові відрядження 58 7. Податок на додану вартість та прибуток 68 8. Помилки в обліку та способи їх виправлення 71 9. Калькулятор 73 10. Порядок проведення інвентаризації 74...»

«Леонід ЗАШКІЛЬНЯК Від «різні» до порозуміння чи навпаки?Grzegorz Motyka. Od rzezi woyskiej do Akcji «Wisa»: Konflikt polsko-ukraiski 1943–1947. Krakw: Wydawnictwo Literackie, 2011. 522 s. Н ова книжка знаного польського історика, дослідника «важких» сторінок українсько-польських стосунків у роки Другої світової війни і післявоєнний час, вийшла друком у авторитетному краківському видавництві, що, слід сподіватися, забезпечить їй безсумнівний читацький успіх. Та й назва роботи, де замість...»

«УДК 37.091.31–059.2 Юрій Олексін, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор Рівненського ОІППО ТРАДИЦІЙНІ ТА НЕТРАДИЦІЙНІ ФОРМИ НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В СТАРШІЙ ШКОЛІ У статті проаналізовано сучасні наукові підходи до розуміння традиційних і нетрадиційних уроків. Зроблено висновок про те, що, творчо комбінуючи різні форми (традиційні і нетрадиційні) навчальної роботи у відповідності до мети, завдань і змісту історичної освіти, гарантовано можливо урізноманітнити навчання старшокласників на всіх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»