WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«О.П. Козоріз, асист., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка, ЯВИЩЕ ОМОНІМІЇ У КИТАЙСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ У статті досліджуються терміни-омоніми юридичної термінології ...»

-- [ Страница 1 ] --

О.П. Козоріз, асист.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка,

ЯВИЩЕ ОМОНІМІЇ У КИТАЙСЬКІЙ ЮРИДИЧНІЙ

ТЕРМІНОЛОГІЇ

У статті досліджуються терміни-омоніми юридичної термінології

сучасної китайської мови, висвітлено їхні структурно-семантичні та

функціональні особливості.

Ключові слова: омоніми, омографи, омофони, термін-омонім,

словосполучення, юридична термінологія, китайська мова.

В статье исследуются термины-омонимы юридической

терминологии современного китайского языка, освещены их структурно-семантические и функциональные особенности.

Ключевые слова: омонимы, омографы, омофоны, термин-омоним, словосочетание, юридическая терминология, китайский язык.

The term-homonyms in the legal terminology of modern Chinese, their structural-semantic peculiarity and functional features are analyzed.

Keywords: homonym, homograph, homophone, homonym-term, phrase, legal terminology, Chinese language.

Об'єктом нашого дослідження є юридичні терміни-омоніми сучасної китайської мови, предметом – їхні структурно-семантичні та функціональні особливості. Джерельною базою – китайськоросійський юридичний словник на 16 тисяч термінів та словосполучень [Ахметшин, Ли Дэпин 2005], а також відповідні нормативно-правові акти.

Оскільки омонімія є небажаною для будь-якої термінологічної системи, це явище малопоширене також і в юридичній термінології.

Зважаючи на це, дослідження було проведене із залученням омонімічних відповідників із будь-яких лексико-семантичних підсистем, не лише термінологічних. До уваги бралися усі види омонімії включно з омофонами, омографами і омоформами [Семенас 2007, 197–198; Яйцева 1998, 345].

Для європейських мов суттєвою проблемою є розмежування омонімії і полісемії [Маслов 1987, 107]. При вивченні китайської мові вона менш актуальна, оскільки більшість омонімів тут може бути зарахована до омофонів – відмінних у написанні ієрогліфів, які мають різну етимологію.

  Деякі дослідники сприймають конверсію як різновид омонімії [Реформаторський 1996, 50], інші вважають, що оскільки в такому випадку лексичні одиниці семантично схожі і пов’язані між собою – омонімія тут відсутня [Яйцева 1998, 235].

Серед джерел омонімії у китайській мові виокремлюють: 1) історичні фонетичні процеси; 2) розпад полісемії; 3) іноземні запозичення; 4) словотвір; 5) скорочення слів [Семенас 2007, 200].

Оскільки у китайській мові склади мають також і тон, існують різні думки щодо того, чи вважати омонімами слова з однаковим фонетичним складом, але різними тонами. Ми дотримуємося думки, що такі слова теж можна зараховувати до омофонів, адже через велике розмаїття діалектів на території Китаю не всі носії мови однаково правильно тонують склади і не всі мають ідеальний слух, щоб точно розрізнити тон, що може викликати непорозуміння під час спілкування.

Серед шляхів уникнення омонімії виділяють: перехід односкладових слів у двоскладові або синонімічну заміну. У більшості випадків омоніми відрізняють завдяки контексту [ 1983, 251; Семенас 2007, 206].

У китайській мові прикладів класичної омонімії, коли слова однаково пишуться і звучать, надзвичайно мало, в основному поширені омофони переважно серед односкладових та двоскладових слів, рідко – трискладових. Тому пошук варто проводити саме серед цієї групи юридичних термінів китайської мови. Із попередніх наших досліджень ми виявили, що односкладових термінів у китайськоросійському юридичному словнику на 16 тисяч термінів та словосполучень [Ахметшин, Ли Дэпин 2005] лише 105 одиниць, двоскладових – 3821 одиниця.

Серед односкладових термінів у вищезазначеному словнику ми виявили невелику групу односкладових слів, які можна зарахувати до омофонів: c 1) термін; вираження; слово; 2) заява; твердження;

виклад; формулювання; мова – c завдати удару колючою зброєю;

dng ручна застава; ломбардна застава; закладена річ – dng партія; din правило; стандарт; норма; норматив; закон – din 1) електрика; 2) телеграма; каблограма; gu країна, держава – gu недбалість; помилка; h 1) комбінувати; сполучити; поєднувати;

приєднувати; 2) відповідати – h атомне ядро; ядерний; hu 1) конференція; нарада; збори; засідання; 2) асоціація; суспільство;

союз; об'єднання – hu хабар; підкуп; hu товар; вантаж – hu лихо; нещастя; аварія; катастрофа; l 1) причина; підстава; мотив;

 

2) правда; істина; 3) природнича наука – l 1) вигода; користь;

прибуток; дохід; 2) відсоток; s 1) смерть; 2) страта – s спадкоємець; спадкоємець; успадковувати; xin ризик – xin повіт; префектура (Японія); xing район округу, області; волость – xing 1) підпункт; 2) сума (про гроші).

Серед двоскладових термінів на базі словника було зафіксовано приблизно 300 слів, які можна об’єднати у такі групи омофонів:

boh застрахована особа – boh захищати; bochu помста – bochou винагорода; bodo повідомлення – bodo повідомлення; binzo підробляти – binzo змінювати;

binzh створення – binzh девальвація; ciw фінанси – ciw майно; cny участь – cny участь; cngdn розписка – cngdn декларація про вантаж; chnji фальсифікувати – chnji фальсифікувати; chngbn брати на себе – chngbn покарання; chngbo підрядитися на – chngbo брати на себе гарантії; chj первинний – chj експатріація – chj денатуралізація; chzh 1) карати; 2) відчужувати (про майно) – chzh карати; dji нижча ціна – dji ціна покупця; dzh адреса – dzh монархія;

dinxng типовий – dinxng страта на електричному стільці;

dy ворожість – d-y перший; fz відповідати за – fz доповнення; fy коронер – fy законні відсотки; fyun суд – fyun джерело права; fzh правова система – fzh правова норма; fnyng відображати – fnyng реакція;

fnbo субпідряд – fnbo вторинна страховка; fnj філіал – fnj окреме проживання; fbn копія – fbn дублікат;

fz відповідати за – fz доповнення; gibin зміна – gibin виправлення; gnghu профспілка – gnghu гільдія;

gngshng виробнича травма – gngshng господарська діяльність; gngzhng справедливість – gngzhng нотаріальне свідоцтво; gfn акція – gfn частка, пай; gyng робота за наймом – gyng наймати; guhu парламент – guhu герб; guj міжнародний – guj громадянство; gujng транзит – gujng територія країни; guq прапор – guq просрочка; hudu грошовий переказ – hudu зворотний переказ векселя; hufi членський внесок – hufi плата за переказ;

  jwi планова комісія – jwi комісія з перевірки дисципліни;

jn повія – jn пасербиця; jsh невідкладний – jsh друга дружина; jish умовне звільнення – jish фальшива присяга;

jinch перевірка – jinch розслідування – jinch контроль; jiof відправляти – jiof платити; jiohu поставляти – jiohu захоплення; jion вручати – jion заплатити; jishu отримувати – jishu визнати; jil розкривати – jil меморандум; jiyu розірвати контракт – jiyu договір про кордон – jiyu рахунок до оплати; jngj економіка – jngj посередництво; jnsh військовий – jnsh прапороносець – jnsh баланс; kish починати – kish виправдати; mishng продавець – mishng покупець;

mizh продавець – mizh покупець; nizhng внутрішні справи – nizhng громадянська війна; qmn закінчення строку дії – qmn приховування з метою обману; qintio боргова розписка – qintio бірка; qunxin повне страхування – qunxin компетенція; qunl влада – qunl право;

rnzhng свідоцтво – rnzhng покази свідків; shngsh старший сержант – shngsh котирування; shnj інстанція – shnj аудит; shngy народження – shngy; shjin практика – shjin час – shjin автопсія – shjin випадок; sht труп – sht речовина; shsh катастрофа – shsh неточний – shsh проводити – shsh факт; shw загублене майно – shw річ; shxio стати недійсним – shxio позовна давність;

shxio придатний для продажу – shxio продаж зі збереженням права покупця відмовитися від товару; shy справа – shy безробіття; shzh невиконання – shzh суть;

shji світ – shji посланець; shyng користування – shyng практичність – shyng застосування – shyng випробування; shji ринкова ціна – shji існуюча ціна;

shyn випробування – shyn присяга; shuhu взятка – shuhu віндикація; shujin саджати у в'язницю – shujin содомія; shuj квитанція – shuj боргова розписка;

shuj мобільний – shuj почерк; shmng підпис – shmng заголовок; sf юстиція – sf приватне право;

tngmu спільник – tngmu таємна змова; tngy об'єднання –   tngy згода – tngy тотожність; wnhn пізній шлюб – wnhn укладання шлюбу; wifn порушення, протиріччя – wifn порушення; wif неоплачений – wif абандон;

wgo сфабриковане обвинувачення – wgo помилкове обвинувачення; wg невинний – wg необґрунтований;

wl сила – wl зухвалість – wl неправомірний; wqun неуповноважений – wqun речове право; wzh власник – wzh незатребуваний; xngsh кримінальний – xngsh форма – xngsh ситуація – xngsh здійснення; xzhn залишатися у володінні після закінчення строку оренди – xzhn пролонгація; yshn перша інстанція – yshn передача питань на розгляд; ysh однаковість – ysh церемонія – ysh втрачати; yzh ідентичність – yzh обмеження – yzh воля; ysh заповіт (документ) – ysh заповіт; yt труп – yt предмет обговорення; yn законопроект – yn підозра; yf оплачуваний – yf передача; yyun законодавець – yyun конгрес; yy заперечення – yy значення; ynwn цитата – ynwn штамп; yngh споживач – yngh підтримка; yuy корисний – yuy навмисний; yxin достроково – yxin непередбачений випадок; yungo обвинувач – yungo рукопис; yunzh допомога – yunzh оригінал; zngy дарування – zngy дарування; zhohu відкликання – zhohu нота; zhzhng компроміс – zhzhng компроміс; zhnch розслідувати – zhnch займатися шпигунством; zhngdng справедливий – zhngdng політична партія; zhngqun акція – zhngqun влада; zhngsh офіційний – zhngsh підтверджувати;

zhqun правочинність – zhqun іпотека; zhw посада – zhw закладена річ; zhz осудження – zhz обов'язок;

zhwn допит – zhwn відбитки пальців; zhdng призначати – zhdng формулювати – zhdng формулювати; zhl керівництво – zhl розум; zhngzh закінчення – zhngzh припинення; zhrn власник – zhrn керівник; zhzhi житло – zhzhi головне зобов'язання; zhsh канцлер – zhsh підбурювати – zhsh анотація; zzh матеріально підтримувати – zzh автономія – zzh самодопомога;

  zzh організація – zzh перешкода; zuzhng свідчити – zuzhng свідчити – zuzhng свідчити; zuji оцінювати – zuji підробка.

Таким чином лише на основі китайсько-російського юридичного словника було знайдено 22 односкладових і 279 двоскладових терміни, які водять до складу омонімічних рядів, що є достатньою базою для подальших досліджень. Таким чином було доведено існування явища омонімії у межах юридичної терміносистеми.

У "Кримінальному кодексі КНР" (ККК) [ 2011] знаходимо яскравий приклад омоформ, одна з яких –іменник fzrn відповідальна особа – і словосполучення f zrn брати на себе відповідальність:,,...... ("Керівники перерахованих вище підприємств і організацій, що вчинили зазначені в частині першій цієї статті злочини, караються максимально суворим покаранням із передбачених цією статтею. (Стаття 361 ККК))" (Стаття 419 ККК) ("Працівники державних органів, що виявили повну безвідповідальність, що призвела до псування або втрати культурних цінностей, при обтяжуючих обставинах – караються позбавленням волі на строк до 3 років або короткостроковим арештом").

Користуючись наведеним вище списком термінів-омонімів як підказкою, у "Кримінально-процесуальному кодексі КНР" (КПКК) [ 2009] знаходимо групу із трьох омофонів xngsh кримінальний – xngsh здійснення –

xngsh форма:

("За проведення по кримінальних справах попереднього розслідування, затримки, взяття під варту, проведення дізнання відповідають органи громадської безпеки. (Стаття 3 КПКК)").

(Стаття 5 КПКК) ("Народний суд відповідно до закону незалежний у здійсненні правосуддя, народна прокуратура на підставі закону незалежно здійснює прокурорський нагляд, ніякі адміністративні органи,   громадські організації чи окремі особи не можуть втручатися в їхню діяльність").

(Стаття 56 КПКК)Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 378 (477) (09) 1920/1930 Войналович Л. П. ЗГОРТАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ОСВІТНІХ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН В УКРАЇНІ В 30-Х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ У статті досліджено політико-правові чинники процесу згортання та ліквідації мережі освітніх закладів для національних меншин в Україні в 30-х роках ХХ століття. Особлива увага приділяється процесу реорганізації закладів по підготовці педагогічних кадрів для національних меншин. Ключові слова:Україна, національні меншини, згортання, ліквідація,...»

«ІСТОРІЯ ОСВІТИ І ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 163 УДК 378.09 (477) (09) ''18/19'' Т.С. Твердохліб, аспірант Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди вул. Артема, 29, м. Харків, Україна, 61002 e-mail: FesyaTanya@ yandex.ru ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ КИЇВСЬКОЇ ДУХОВНОЇ АКАДЕМІЇ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) Розкрито зміст педагогічної діяльності викладачів вищого духовного навчального закладу України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Висвітлено...»

«Нові надходження за ІУ квартал 2014 року Історія 1. Барилле А. Жил-был. ЧЕЛОВЕК. Вып. 2 : Предки человека / А. Барилле. М. : Де Агостини, 2008. 27 с. : ил.2. Барилле А. Жил-был. ЧЕЛОВЕК. Вып. 14 : Римская империя / А. Барилле. М. : Де Агостини, 2008. 27 с. : ил.3. Рильський Т. Р. В житті ніколи неправді не служив / Т. Р. Рильський ; упоряд. М. Г. Рильський. К. : Успіх і кар'єра, 2013. 558, [17] с. : фото, іл. 4. Єрмановська Г. Е. Загадки історії. Стародавній світ / пер. з рос. О. О. Якименко....»

«Юрій Мушкетик Яса. Том 2 Серия «Історія України в романах» Текст предоставлен правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5014778 Яса. Том 2: Фоліо; Харків; 2006 ISBN 966-03-3541-5 Аннотация В центрі роману «Яса» відомого майстра сучасної української прози Юрія Мушкетика, лауреата Державної премії ім. Т. Шевченка, – історична постать, кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко, який ще за життя став легендою, бо під його проводом запорожці не програли майже ні одного бою. Все...»

«МАТЕРІАЛИ ІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ЮРИДИЧНІЙ НАУЦІ УКРАЇНИ» (18-19 березня 2016 року) Вінниця УДК 34(477)(063) ББК 67.9(4Укр)я43 С 91 Сучасні тенденції в юридичній науці України. Матеріали С 91 ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 18-19 березня 2016 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 112 с. ISBN 978-966-916-078-2 У збірнику представлені матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції в...»

«Сергей Викторович Жадан Фома. Історія з книги «Месопотамія» Серия «Месопотамія» предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8374843 Сергій Жадан «Фома. Історія з книги «Месопотамія»: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2014 ISBN 978-966-14-7121-3, 978-966-14-7122-0 Аннотация Усім потрібна хороша робота, ніхто не любить роботодавців. Усі ухиляються від сплати податків, проте саджають зазвичай того, хто перший запропонував не платити. І що в такому...»

«Міжнародна науково-практична конференція “Перший Всеукраїнський з’їзд екологів” Збірник матеріалів УДК 631.95: 502.7 С. Г. Корсун, к. с.-г. н. ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА СИТУАЦІЯ В СУЧАСНОМУ АГРОЛАНДШАФТІ Встановлено, що критичними зонами у сільськогосподарських ландшафтах є подвір’я з високою концентрацію домашньої худоби, ферми, місця неупорядкованого зберігання відходів тваринництва та комунальних відходів. Здійснити ефективну програму поліпшення екотоксикологічної ситуації в межах селітебних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НОВІ СТОРІНКИ ІСТОРІЇ ДОНБАСУ ЗБІРНИК СТАТЕЙ КНИГА 15/16 ВИДАЄТЬСЯ З 1992 р. Донецьк 2008 р. УДК 94 (477.6) Нові сторінки історії Донбасу: Збірник статей. Кн. 15 / 16 /Головний редактор та упорядник – З.Г. Лихолобова, д.і.н., проф. – Донецьк, ДонНУ, 2008. – 426 с. П’ятнадцята / шістнадцята книга щорічника “Нові сторінки історії Донбасу” продовжує публікацію досліджень з невивчених або недостатньо вивчених питань історії...»

«МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ імені М. В. ЛИСЕНКА На правах рукопису МОЛЧАНОВА Тетяна Олегівна УДК 780.616.432:782/785 „./20”(092) МИСТЕЦТВО ПІАНІСТА-КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА: ІСТОРИЧНИЙ І МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС-АНАЛІЗ Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора мистецтвознавства Науковий консультант: КИЯНОВСЬКА Любов Олександрівна, доктор мистецтвознавства, професор ЛЬВІВ – 2016 ЗМІСТ ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ..5...»

«Н.Л. Сангаєвська. Етика ненасилля як норма толерантності в історичному прояві культур УДК 128 Н.Л. Сангаєвська, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ЕТИКА НЕНАСИЛЛЯ ЯК НОРМА ТОЛЕР АНТНОСТІ В ІСТОРИЧНОМУ ПРОЯВІ КУ ЛЬТУР У статті розглядаються моральні та етичні чинники взаємодії культур. Проблему толерантного відношення піднято такими мислителями як Сократом, Джоном Локком, Володимиром Соловйовим. Простежується неоднозначність трактування насилля та ненасилля в різних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»