WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||

«Крючкова О.В. Використання інтерактивно-комунікативних технологій на уроках історії Полонне Крючкова О.В. Використання інтерактивно-комунікативних технологій на уроках історії. ...»

-- [ Страница 4 ] --

Церква заборонила ховати утоплеників на цвинтарі. На місці побачення батько Петра побудував склеп, де поклали поруч домовини Петра і Йоганни.

… Швидко плине час, а слова, що викарбувані на пам’ятнику, і навіки залишились, як пам’ять про безмежне кохання… «… Будешь помнить благородный поступок их, если узнаешь силу любви».

Для заміток ____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________________Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 ||
Похожие работы:

«УДК 33(09) ББК 65.03 1 89 Історія торгівлі, податків та мита [Текст]: зб. наук, праць. Дніпропетровськ, 2011. № 2 (4). —133 с. Рекомендовано до друку вченою радою Академії митної служби України (протокол № 7 від 22 грудня 2011 р.) Рекомендовано до друку вченою радою Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара (протокол № 3 від 31 жовтня 2011 р.) Редакційна колегія: К. М. Колесников, к. і. н., доц., заступник В. В. Ченцов, д. і. н., проф., головний головного редактора;...»

«Найвеличнішою пам’яткою одного з найвидатніших істориків України Наталії Полонської-Василенко є її двотомна “Історія України” (Мюнхен, 1973–1976 рр.). Даний посібник є однією із найякісніших на сьогоднішній день працею з погляду об’єктивності, конкретності і аргументованості викладу національної історії України. ТОМ 1 – ДО СЕРЕДИНИ XVII СТ. ТОМ 2 – В ІД СЕРЕДИНИ XVII СТ. ДО 1923 РОКУ. ЗМІСТ ТОМ 1 – ДО СЕРЕДИНИ XVII СТ. ДОІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ УКРАЇНИ КАМ’ЯНИЙ ВІК Палеоліт Мезоліт Неоліт ТРИПІЛЬСЬКА...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія педаг. 2012. Вип. 28. С.132–148 Ser. Pedag. 2012. Is. 28. P. 132–148 УДК 374.7.091.3(477) “18/19” РОЗВИТОК ДИДАКТИКИ ДОРОСЛИХ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ Людмила Тимчук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вул. Коцюбинського, 2, 58000 Чернівці, Україна Уточнено сутність поняття “дидактика дорослих”; здійснено ретроспективний аналіз розвитку дидактики дорослих як складової історії вітчизняної педагогіки; висвітлено...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 3–10 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 3– I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЧУЖОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ УДК 811.16’34’36’373:378.147.01 ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ВСТУПНОГО КОМЕНТАРЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ-СЛАВІСТАМИ Мар’ян Скаб Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Визначено лінгводидактичні можливості вступного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»