WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 59 | 60 || 62 | 63 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 61 ] --

Прибувши до слідуючої станції за Полонним кіньми, нам, польським комендантом станції було зазначено, що Гол. Отаман вже від’їхав в напрямку Шепетівки. Тут же на станції стояв поль­ ський ешелон для обеззброєння наших військ. На запитання оса­ ула Гомзина, як він нас відправить назад і чи можна по телеграфу довідатись, де знаходиться Гол. Отаман, а також чи не можна його догнати, була одержана відповідь, що зараз приїде вагон зі стар­ шинами 13-ої дивізії, на чолі з ротм. Вітвіцьким, і, що при повер­ ненні їх назад він і нас відправить. Дійсно незабаром прибув ва­ гон і за годину ми сиділи разом з польським жовніром і кондук­ тором в купе вагона. Я, сидячи проти осаула Гомзина, польського жовніра і кондуктора, ліг спати. Прокинувся я не то від вибуху, не то від галасу збігшихся людей коло вагона, це вистрілом з ре­ вольвера осаул Гомзин зробив замах на своє життя, на очах поль­ ського жовніра і кондуктора. Знаходившимся тут польським са­ нітаром була зроблена перша допомога, після якої осаул Гомзин в повному розумі підозвав бувших тут же ротм. Вітвіцького і двох інших польських старшин і передав їм, що зробив це як старий солдат, який не міг перенести ганьби української армії, а мене попрохав передати всю пошту персонально Гол. Отаманові і розповісти йому про все. Прибувши на станцію Шепетівку, осаул Гомзин був одправлен в шпиталь ч. 8, а мене після складення про­ токолу і допиту, відправлено в штаб дивізії, де було зазначено, що після того, як Гол. Отаман поїхав до Польщі, ніяких старшин зв’язку не існує. Почта ж була з початку відібрана і запечатана польською печаткою, після чого була мені знов повернена. Зі штабу дивізії я був відправлений в Рівно в штаб Волинського фронту, звідки лише через добу мене, відобравши почту в супро­ воді польського жовніра відправлено до Варшави. Почта була по­ вернена мені лиш тут в Начальному Довудстві.

Сотник (підпис нечиткий).

Військовому експертові при Українській Дипльом. Місії На розпорядження.

За Голову зв’язку при Головному Польському Командуванню Сотник Чудненко (власноручно).

9-го грудня 1919 р.

Ч. 109 Одержавши таку відомість, яка потрясла мною до глибини, я негайно зайшов до шефа штабу, щоб вияснити, що власне д і­ ється. На моє питання, чи це правда, що та частина української армії, яка не пішла в зимовий похід, була роззброєна і відпрова­ джується в польське запілля, полк. Пшевлоцький відповів (пере­ кладаю з польського):,,Ви знаєте, Гол. Отаман виїхав до Варша­ ви, і ми боялись, щоб на фронті не постали якісь небажані екс­ цеси, тому взяли фронт під опіку/’ „То правда, що є різні форми опіки,” сказав я і запитав, яка дальша доля тої обеззброєної армії? „Зреорганізуємо українську армію й підемо разом на боль­ шевиків,” — була відповідь полк. Пшевлоцького. Залишилася ще справа виїзду старшин, яка, без уваги на безвиглядність, все таки не давала мені спокою. Без обиняків я запитав шефа штабу, чи, digitized by ukrbiblioteka.org дозвіл начальної команди польських військ на переїзд українських старшин через Польщу залишається в силі, а коли так, то з ким можу цю справу обговорити. На це полк. Пшевлоцький сказав:

„Хто буде тепер говорити про якийсь виїзд чи переїзд українських старшин, коли ми вирішили разом іти проти большевиків.” Ьув це віз і п е р ев із!... Таким робом несподівано Коновалець і Мель­ ник опинились на польській стороні як жертви польського під­ ступу.

Я виходив з кабінету шефа штабу з тим, що залишаюсь на­ далі старшиною зв’язку між штабом та українською армією, що прибувала поїздами. На другий день я виїхав до колишніх арти­ лерійських касарень, де перебувало наше військо, привезене з фронту. Частина містилась у великій галі з цементовою підлогою, притрушеною чимсь, що не було гноєм, але й не було сіном. Вікна повибивані, а за вікнами тріскучий мороз.

Притулившись один до одного, хлопці лежали — всуміш хво­ рі зі здоровими. Багато з них мали високу гарячку, схоплювались раз-у-раз, хотіли кудись утікати. Боляче було дивитись і слухати.

Я пішов на кінець галі, де була перегородка з завішаними коцами, замість дверей і вікна. Там перебував полк. Коновалець з кількома старшинами. Я повторив їм слова полк. Пшевлоцького в справі переїзду старшин за границю. Від них я довідався, що Мельника, Мешковсьхого й В. Тютюнника у високій гарячці перевезено без­ посередньо до тифозного шпиталю. Полк. Коновалець передав мені па збереження два збитки довідок на більші суми грошей, які він виплатив від Корпусу Січових Стрільців різним українським ін­ ституціям і організаціям у Галичині. Опісля я зайшов до тиф оз­ ного шпиталю, щоб довідатись, наскільки тут спроможні прийняти хворих українських вояків. На це дістав я відповідь, що тільки одиниці можуть бути прийняті, бо щораз більше польського вій­ ська хворіє на тиф. Потім я удався до шефа штабу, щоб йому пред­ ставити нестерпне положення наших інтернованих вояків.

Коли розповів йому про те пекло в касарнях, він спочатку не хотів вірити, а потім, перериваючи мій доклад, запитав, що на мою думку конечно і можна на скору руку там зробити. Я вказав на те, що в першій мірі треба зробити бодай тимчасові двері й вікна, далі треба привезти соломи стільки, скільки потрібно, щоб застелити бетонову долівку грубою верствою. Наполегливо я про­ сив шефа штабу, щоб він наказав заснувати український шпиталь, щоб можна було відділити хворих від здорових. Тепла страва і теплий чай мусять бути доставлені без найменшого зволікання.

Полковник обіцяв дати наказ підлеглим чинникам зробити, що найконечніше, за винятком шпиталю, бо немає лікаря. За хвилинку до­ дав: „Шукайте в моїм імені по всіх гарнізонах лікаря, а коли знай­ дете, зорганізуємо шпиталь.” Лікаря я знайшов, і шпиталь в корот­ кім часі був готовий. В день відкриття шпиталю триповерхова камениця була переповнена хворими. Я був щасливий, що міг бодай та­ ким способом облегшити долю своїх товаришів по зброї. Та скінчи­ лась моя місія, і я за кілька годин перед відкриттям українського шпиталю був перевезений з високою гарячкою до тифозного ґарнізонового шпиталю.

У різних авторів знаходимо всякі недокладності й перекру­ чення при описах подій у листопаді і на початках грудня 1919 р.

Так у книжці під заголовком „Героїчний бій під Чорним Остро­ вом”, ст. 27, читаємо, що ген. піт. ген. Юнаків вивіз Головного Ота­ мана до Польщі. В іншій книжці п- з. „Пора сказати правду про паші визвольні змагання добитися волі для Галицької землі 1918авторства д-ра С. Шевчука, знаходимо цілий ряд неправди­ вих і злобно перекручених даних.

У моїм спогаді я старався подати оригінальні й автентичні дані щодо дати, способу й обставин виїзду Гол. Отамана С. Петлюри за кордон.*) *) Корнстаючи з дозволу скоротити рукопис, пропускаємо з ньо­ го кілька розділів, не пов’язаних з нашою темою. — Редакція.

–  –  –

Коли в огнях революцій Росія палала, і згорів престол царя, то в Україні виникла надія, що всім засяє вільности зоря.

Тоді в містах і селах, серед збіжжя і на ланах пшеничних гордий дух прадавнього, старого Запоріжжя воскрес в серцях нащадків козарлюг.

Озвалася кров Костя Гордієнка, скликав усіх до бою поклик, зов Полуботка, Мазепи, Дорошенка, звав під свою, народню хоругов.

З всіх областей всієї України сходились під жовто-блакитний стяг ті, що терпіли досі без провини, воюючи з наказу на фронтах.

Зліталися орли з-над Волги, Дону, із тайг Сибірських, тюрем, таборів, куди москвин загнав їх до полону за службу в австріяцьких цісарів.

Тоді у лави січові ставали найхоробріші із усіх борців, і їх повів Євгеній Коновалець в марші, походи, до змагань, боїв.

digitized by ukrbiblioteka.org Уперше по неволі довголітній в столиці йшли у зброї, у стальній, із тризубом служить вітчизні рідній військ українських сотні й курені.

Бо спалахнув огонь війни страшенний з Московщиною, де нові царі вже панували, Троцький нехрещений, Владімір Ленін — два комунарі.

Загинув не один як дань, офіра боїв тих там, де Лавра, гірки склін, де пам’ятник стоїть Володимира, де Золотих Воріт руїни стін.

Здобувши мур твердині Арсеналу, Січовики йшли під Софійський храм.

Почувши там слова Універсалу, раділи всі, що вождь, Грушевський сам їм сповістив, що вічно від сьогодні народ наш буде жити вже вільний в республіці об’єднаній народній, і в ній сам створить кращий лад новий.

Коли хилився прапор України, йшли вороги з усіх шляхів, сторін, творилися нові геройські чини, і виростав Стрілецький Кіш, Загін.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Все, що було могутністю й красою народу, що ждав на свій слушний час, у руки брало поржавілу зброю на Симона Петлюри клич, наказ.

Так, наче буря грізна, провесняна, йшли Січові Стрільці під город Львів, слідами Йвана Богуна й Богдана, і там лунали стріли їх і спів,

–  –  –

і навіть у лічницях жартували, й до битви йшли під спів козацьких дум.

Гриміли знову січові канони, торохкотіли кріси, й гук рушниць злітав із лісу над поля, загони, з окопів нісся і з сільських станиць, та блискав кріс, багнет на сіножаті, а вороги народу в тих боях то гинули, то до полону взяті, здавали зброю, похиляли стяг.

Ішли вперед Січовики сміливо у наступи, в атаки рукопаш, і скоро стріли починали жниво, летіли кулі із гарматних пащ.

Знов по лугах, по межах і по травах котився оклик Січовиків: Ціль — тополі й копи! Слава! Слава! Слава! — А у часах спочинку і дозвіль, галузками червоної калини заквітчані, Січовики, як в тан, ішли в рядах, і з кожної хатини хтось усміхом вітав їх, то із ран їм кров змивав, стелив під ноги квіти, любов своїх усіх сердець і душ, вітали їх і сиві старці й діти із радістю в садках вишень і груш.

По сотнях битв на долах і на горах стояли знов стрілецькі вартові, і не здолав їх жадний лютий ворог, а ще й міцніли чоти січові.

На їх слідах росли і їх могили, — й щоб ворогам завдати свій удар, січовики з останком зброї, сили, йшли на Волинь під городок Базар, digitized by ukrbiblioteka.org і там вони із повелінь москвина розстріляні, загинули в ровах, співаючи: „Не вмерла Україна!” До зрад, покори не довів їх страх.

Своєю кров’ю щедро поливали і засівали костями вони ту земленьку, яку обороняли в страшних часах визвольної війни.

Січовиків вели на бойовиська бажання визволяти свій народ, і віра в перемогу зброї, війська, народу дух і міць його чеснот.

В борні за правду, за свою державу були стрільці все вірні хоругві, то й заслужили на любов і славу, вони безсмертні, вічно, все живі.

–  –  –

Все, що зродилось із душі народу, у царстві духа зроджує свій плід і овоч свій, за жертви в нагороду здійсняють діти предків заповіт.

Заслуги — вічні, гинуть лиш провини.

Великих діл і задумів творці — то найдорожчі діти України, любов народу, — Січові Стрільці.

–  –  –

В. Зарицький Пполк. Артил. СС.

СИЛЬВЕТКА ПОЛКОВНИКА ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЛІ ЗБРОЙНОЇ БОРОТЬ­

БИ 1917-1919 І ЙОГО ПОЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТИ 1920-1938 p.p.

Полковник Є. Коновалець був сином Західньої України — Галичини. Під час першої світової війни був старшиною в австроугорській армії, на фронті попав у московський полон і перебував у таборі для військово-полонених над Волгою у Царицині (Сталінград, Волгоград). На початку російської революції в 1917 році утік в полону до Києва.

Опинившись на волі, Є. Коновалець не вернувся до АвстроУгорщини, але віддався повністю службі відродженій Україні й без вагання вступив у ряди борців, що виступали проти револю­ ційних затій большевиків та проти чужинецьких військових ре­ акційних сил в Україні.

Революція 1917 р. звулканізувала народні маси та створила передумови до визволення України з кількавікового московського рабства.

В революційних обставинах Коновалець бачив неповторну на­ году здійснення мрій про відродження вільної соборної Україн­ ської Держави.

Переважна більшість українських мас, оп’яніла революційною безмежною свободою, не усвідомляла ваги епохальних подій. Ма­ лосвідома національно, вона скоро й легковірно піддавалась большевицьким кличам.

Неорганізовані маси не зуміли виявити єдиної волі народу для вдержання краю, що падав у безодню анархії.

Тільки авторитетна влада відродженої України, обрана наро­ digitized by ukrbiblioteka.org дом і ставши виявом одної збірної волі, могла повести народ Ук­ раїни шляхом до великої майбутности.

Безпосередньо по створенні Української Центральної Ради і Ге­ нерального Секретаріяту виявилась (потреба творення власних збройних сил.

Тодішні державні провідні діячі мали різні концепції про те, яку творити збройну силу. Дехто бажав на взір Швайцарії творити народну міліцію. Коновалець твердив, що для збереження в краю ладу і для оборони України від ворогів, що зазіхали на українські землі, треба конечно створити могутню, регулярну національну ар­ мію.

Старшина воєнного часу з вищою освітою, людина високої інтелігенції та глибоко-національної свідомости, Коновалець був щирим патріотом і визнавав парляментарно-демократичні респуб­ ліканські засади щодо устроєвої форми відродженої України.

В половині листопада 1917 р. за згодою Уряду Коновалець почав формувати в Києві „Галицько-Буковинський” курінь з охотників, колишніх вояків західньоукраїнських земель, що прибува­ ли до Києва з московського полону. Цей курінь був ядром, з якого впродовж 5-ти місяців постав полк піхоти Січових Стрільців у складі коло 3,000 зразково вишколених бійців. Пізніше, під час гетьманського перевороту 30.IV 1918 p., цей полк був німцями обеззброєний.

Полковник Є. Коновалець був революціонер, політик і воякстаршина здорового розсудку, сильної індивідуальности, невсипу­ щої енергії та незвичайних організаційних здібностей. Він скоро збагнув психіку вояцьких мас у період революційної стихії. Д об­ рий промовець, умів впоїти в серця вояків ідеї невідмовного обо­ в’язку перед рідним українським народом.

Коновалець був майстер у вихованні у вояка бойового духа до меж фанатизму і вірности відродженій Батьківщині. До спів­ праці він добирав вартісних старшин — знавців воєнного діла, стосував обережний підбір охотників та звертав велику увагу на на­ ціональну свідомість і бойову вартість кожного січового старши­ ни чи стрільця.

Його бажанням було створити регулярну військову формацію, сперту на спартанській дисципліні, інтенсивнім вишколі, ідейних виховних впливах і національнім усвідомленні.

Вихований у такій системі вояк був здисциплінований не з примусу і страху, але з добре зрозумілого вояцького обов’язку су­ проти України.

Тому Січовий Стрілець із справжньою самопосвятою і майже надлюдським завзяттям бився з кількісно переважаючою ворожою силою.Pages:     | 1 |   ...   | 59 | 60 || 62 | 63 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ АРХІВНОЇ СПРАВИ ТА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА Архівні зібрання України Спеціальні довідники АРХІВНІ УСТАНОВИ УКРАЇНИ ДОВІДНИК ТОМ 2 НАУКОВІ УСТАНОВИ, МУЗЕЇ, БІБЛІОТЕКИ Книга 1 Національна академія наук України, Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська області КИЇВ УДК...»

«ДО 65 РІЧЧЯ ВЕЛИКОЇ ПЕРЕМОГИ УДК 94(477)«1941/1943» Валентина Саверська Лихошва АНТИФАШИСТСЬКІ ПОВСТАННЯ В РОКИ ТИМЧАСОВОЇ ОКУПАЦІЇ УКРАЇНИ НІМЕЦЬКО ФАШИСТСЬКИМИ ЗАГАРБНИКАМИ (1941 1943) ТА ЇХ РОЛЬ У ВИЗВОЛЕННІ ВІТЧИЗНИ Намагання ліквідувати «білі плями» історії рідного краю, спростувати думку про те, що підпільно партизанська боротьба в тилу ворога (1941 1943 роки) в Україні керувалася виключно з центру; висвітлення антифашистських повстань у Варві та у Павлограді – основна мета даного...»

«Пояснювальна записка Програму оцінювання зі світової літератури розроблено з урахуванням чинних програм зі світової літератури для 5–9 класів (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-6611 від 23.12.2004 р.) та програм для профільного навчання учнів 10–11 класів (рівень академічний, наказ Міністерства освіти і науки України № 1021 від 28.10.2010 р.). розподілено за такими розділами: «Художня Матеріал програми література як мистецтво слова. Літературний процес», «Античність»,...»

«Національна академія наук України Інститут історії України Теоретичні та науково-методичні засади підготовки статей про пам’ятки історії до «Зводу пам’яток історії та культури України» Київ — 2011 УДК 94 (477):351.8 Теоретичні та науково-методичні засади підготовки статей про пам’ятки історії до «Зводу пам’яток історії та культури України» / Автори й упорядники Гаврилюк Л. О., Горбик В. О. (кер.), Денисенко Г. Г., Кот С. І., Піскова Е. М., Скрипник П. І., Федорова Л. Д. — К.: Інститут історії...»

«Наєнко Галина Михайлівна кандидат філологічних наук, доцент Фахівець у галузі історичної граматики української мови, термінознавства У Київському університеті працює з 1992 р.: асистент, з 1999 – доцент кафедри історії української мови (з 2009 р. – кафедри історії та стилістики української мови), з 2010 р – докторант кафедри історії та стилістики української мови. Кандидатську дисертацію Наукова лексика у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького було захищено в 1994 р. 2000-01 рр. – лектор...»

«Віктор АндріяноВ Гусейнбала МірАлАМоВ Ільгам АлІєв Портрет Президента Азербайджану Київ Видавничий дім Дмитра Бураго УДК 354-057.341(479.24)(092) ББК 67.9(5Азе)400. A 65 Перекладено за виданням: Андриянов В. И., Мираламов Г. Ф. Ильхам Алиев / Виктор Андриянов, Гусейнбала Мираламов. М.: Молодая гвардия, 2007. 396[4] с.: ил. (ЖЗЛ: биография продолжается: сер. биогр.; вып. 8). Відповідальний редактор: Ейнулла Мадатлі Перекладач з рос. мови: Віра Біннатова Андріянов В. І., Міраламов Г. Ф. A 65...»

«УДК 802.0-541.2 ФЕМІНІСТСЬКИЙ РУХ І РОЗВИТОК СЛОВНИКОВОГО СКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ Зацний Ю.А., д. філол. н. Запорізький державний університет Боротьба жінок у США та Великобританії за рівні економічні і соціальні права з чоловіками знайшла глибоке відбиття в англійській мові, зумовила навіть певні тенденції розвитку його словникового складу. Насамперед, у зв’язку з жіночими рухами англійська мова поповнилась значною кількістю нових слів та словосполучень. Серед неологізмів 80-х – 90-х років...»

«СЕКЦІЯ ІІІ ГАЛУЗЕВЕ ТЕРМІНОЗНАВСТВО ТА СТИЛІСТИКА: РЕГІОНАЛЬНИЙ ВИМІР Неля Нікуліна Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, nykulina@ukr.net ОСОБЛИВОСТІ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ І ФУНКЦІОНУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ ТА НОМЕНКЛАТУРИ Історично склалося так, що формування світової автомобільної галузі розпочалося у кінці ХVІІІ століття конструюванням мускульно-силових візків і саморушних екіпажів, але українською мовою в названий період таких наукових...»

«Вісник ХДАК. Випуск 33. 2011 УДК 004.032.6(091) О. О. ЛИТВИНЕНКО ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО ЕТАПУ ЕВОЛЮЦІЇ МУЛЬТИМЕДІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА Визначено основні етапи розвитку мультимедійного середовища як підсистеми соціокомунікативного простору. Розглянуто основні проблеми функціонування вітчизняного мультимедійного середовища на сучасному етапі розвитку, запропоновано шляхи їх подолання. Ключові слова: мультимедіа, мультимедійне середовище, кінематограф, телебачення, комп’ютеризація, Інтернет. Определены...»

«ISSN 0453-8048 Міністерство освіти і науки України ВІСНИК ХАРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені В.Н.КАРАЗІНА № _ Серія: „Питання політології” Випуск Заснований у 1993 році Харків УДК 32(05) ББК 66.0 Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна „Питання політології”. – 2009. – № 861. – 247 с. Друкується за рішенням Вченої ради Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Протокол № 10 від 25 вересня 2009 р. Вісник присвячений розгляду актуальних...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»