WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 49 ] --

Після невдачі 7-ої Запорізької дивізії під Шпиковом і 11-ої дивізії С.С. під Голинчинцями, 11-а дивізія зосередилась з кінним дивізіоном С.С. в районі Джурина, а 10-а дивізія в районі на північ від ст. Рахнів, Стрільників і Бушинки. 7-а Запорізька дивізія — в районі м. Красного. Про галицькі частини ще була думка, що вони десь у районі Улича-Печари та що лише Групі Січових Стрільців не вдалося з ними зв’язатися. В дійсності вони вже стягалися до району Винниці і ліве крило та тил групи були абсолютно відкриті для ударів московських добровольців зі сходу. Дивізія 2-а Волин­ ська, 3-а Залізна й 4-а Київська були на маршах до районів свого відпочинку, що його було визначено за лінією Могилів-Подільський-Бар. На фронті лишалися: Запоріжці в районі Ямполя-Чернівців та Січові Стрільці в указаному вже районі. Ст. Жмеринка й напрям від неї на Проскурів не були забезпечені, тому Штаб Армії відтягнув 2-гу Волинську дивізію, як боєздатнішу в той час, для прикриття Проскурова. Напрямок Рахни-Жмеринка Штаб доручив 7-ій Запорізькій дивізії, а Січовим Стрільцям наказав знову роз­ почати наступ на Томашпіль.

3.

У зазначений період наступили сильні морози з вітрами й випаь глибокий сніг. Дуже зле одягнене поповнення Групи Січових Стрільців почало масово дезертирувати й хворіти; 4-ий полк С.С. з digitized by ukrbiblioteka.org 11-ої дивізії, який з прибуттям на південний фронт налічував коло

1.500 багнетів, за два-три дні зменшився наполовину; 5-й і 6-й полк С.С., і до того нечисленні, тепер уявляли собою сотні і то слабого боєвого складу. Склад 10-ої дивізії С.С. був ще гірший. Те, що бу­ ло з 4-им полком С.С., сталося і з 1-им полком С.С., який розтаяв ще більше. 2-й і 3-й полк С.С. просто були небоєздатні, то й були зведені в одну сотню. Особливо зле відбилася на 10-й дивізії від­ сутність її командира полковника Роґульського й начальника шта­ бу полковника Змієнка, які лежали хворі на тиф у Старокостянт и і і о в і. Сотник Домарадський і сотник Сологуб, перший як коман­ дир, а другий як начальник штабу, зовсім не могли справитися з дорученими їм обов’язками.

Все взяте разом примусило Командування С.С. перевести та­ ку реорганізацію: 11-а дивізія й надалі лишилася в повному свому складі; 10-а дивізія зводилася в один полк — 1-й полк С.С. Так складений 1-й полк С.С. входив до складу 10-ої дивізії С.С. З при­ воду перевантаження обозами й артилерією — зайві обози й батерії відправлено походом на Проскурів-Старокостянтинів. В цьому ос­ танньому ввесь час залишався Кіш С.С., шпиталь і штаб боєвого відтинка фронту проти Шепетівки — Заслава.

Моральний стан стрільців сильно підупав. Перше, що впли­ нуло в цьому напрямку, це був відхід майже всієї Армії У.Н.Р. з фронту і його прикрити мала одна лише Група С.С. Невдачі на пер­ ших порах на фронті, зменшення боєвого складу, неясність відно­ сим із Галицьким військом та вбійчий стан погоди — ось дальші причини. Але все ж Командування Групи С.С., не зважаючи на все це, бажало ще перетягти щастя на свій бік, і тому, у виконання на­ казу Штабу Дієвої Армії, наказало: 11-й дивізії з кінним дивізіо­ ном Бориса знов атакувати Голинчинці. 1-й полк С.С. рішено зосе­ редити в Деребчині, за лівим крилом 11-ої дивізії і для охорони крила збоку ст. Рахнів. Але ворог попередив ці почини й 11-та дивізія, заатакована на своїх становищах, наступу не розпочала.

Після кількагодинного бою вона стала відходити на північ. 1-й полк С.С. на допомогу не поспів і зупинився в с. Семанівці. В районі ст.

Рахнів ворог поводився пасивно. З району Ворошилівки ворог поволі став посуватися на Жмеринку. Тому Штаб Армії виїхав із Жмеринки в сторону Проскурова. Штаб Групи С.С. перейшов до с.

Молчанів. Частини С.С. на 1-го листопада стали: кінний дивізіон Бориса в Шаргороді, 11-а дивізія на становищах під Мурафою, 1-й полк С.С. в с. Михайлівці. Виявилося, що ворожа частина, яка при­ мусила відійти 11-у дивізію, сильно виперлась уперед, тому Штаб Групи рішився здержати її наступ 11-ою дивізією під Мурафою, вдарити 1-им полком С.С. з Михайлівни у праве крило, а кінним дивізіоном Бориса з Ш аргорода на Джурин по її тилах.

Ранком 2-го листопада ворог повів наступ на ст. Мурафу.

Спочатку бій розвивався добре. 11-а дивізія успішно стримувала ворога; 1-й полк С.С. вже почав розвертатися для удару у фланг, коли ось виявився ворожий наступ із боку Лопатинець. Це затри­ мало 1-й полк, а тимчасом праве крило 11-ої дивізії не витримало й почало відхід. Кінний дивізіон Бориса, що ним кермував у той час сотник Байло, теж не виявив належної енергії. Дивізія та особ­ ливо 1-й полк С.С. попали у тяжке становище і з втратами відій­ шли: 11-а дивізія до с. Плебанівки, 1-й полк С.С. через Копистирин до Перепильчинців; арієргардні частини зайняли сс. РозкошНосиківку; кінний дивізіон зупинився у с. Калинівці.

Боєм під ст. Мурафою фактично й закінчилися боєві опера­ ції Групи С.С. Дальші події зводились до безпереривного відходу зі спробами спинити ворога й дати можливість витягнутися без­ конечним обозам частин Армії, що відходили позаду Групи С.С.

5-го листопада Група С.С. зупинилася в районі Лучинця-Степанок-Копайгорода. У цьому районі частини простояли до 9-го ли­ стопада, не відчуваючи напору ворога.

Ворог переніс головну свою діяльність на напрямок Жмеринка-ІІроскурів, очевидно, маючи на меті захопити Проскурів і при­ тиснути Армію У.Н.Р. у кут між Дністром і Збручем. Польські від­ діли на Збручі й районі Шепетівки також почали виявляти себе висилкою кінних стеж для розвідування ситуації.

На півдні в той час Запоріжці залишили Могилів-Подільський і відходили на Муровані Курилівці. Група С.С. зосереджувала­ ся в районі Сніткова. Волинська дивізія відходила до району Деражні, де й зайняла позиції для прикриття підступів на Проскурів.

Рештки Армії У.Н.Р. були в районі Нової Ушиці.

Простоявши три дні в районі Сніткова, Група С.С. на 18-го листопада відходить до району Воньківці-Охримівці, де отримала наказ триматися для забезпечення правого крила 2-ої Волинської дивізії, що стояла в районі Деражні. Решта Армії витягалася по шляху Нова Ушиця-Дунаївці-Ярмолинці й мала завдання зосереди­ тись в районі Проскурова для його захисту. В той час поляки р оз­ почали свій наступ і 18-го листопада зайняли Кам’янець Поділь­ ський. Уряд і всі державні установи У.Н.Р. евакувалися до Проску­ рова.

Добровольці 19-го і 20-го листопада збили 2-у Волинську ди­ digitized by ukrbiblioteka.org візію з позицій під Деражнею і та дивізія відходила на Богданівці.

Група С.С. дістала наказ відійти до району Шарівки, де й зосереди­ лася ввечорі 20-го листопада. Запоріжці в той час — у районі Солодківцкі-Ярмолинців. 3-я Залізна й 4-а Київська дивізія десь у ра­ йоні Фельштина. Утворилось цікаве становище. Ворог (доброволь­ ці) наступав вузьким фронтом уздовж залізниці Жмеринка-Проскурів. Поляки зайняли Кам’янець Подільський — Дунаївці й вирів­ няли свій фронт з фронтом Армії У.Н.Р. Відносини з ними зовсім неясні — ні стан війни, ні стан мира, якась безглузда невтральність.

У всякому разі зачіпних акцій ні з польського, ні з українського боку не було, тому можна було думати, що при зустрічі поляків із московськими добровольцями між ними почнуться переговори щодо взаємовідносин і Армія У.Н.Р. буде з правого крила на кілька днів забезпечена. Маючи ворога на Проскурівському напрямі й ма­ ючи згрупованою всю свою Армію на південь від Проскурова, Ко­ мандування військ У.Н.Р. могло вдарити на добровольців із пів­ денного заходу з метою відкинути їх на схід і тримати місто Про­ скурів для закінчення його евакуації й забезпечення відходу Армії на Старокостянтинів та Миколаїв. Успіх, на наш погляд, не зва­ жаючи на втому і повну деморалізацію частин Армії У.Н.Р., був забезпечений. Але вище Командування Армією У.Н.Р. рішилось поперше виїхати з Проскурова, подруге відтягнути 2-у Волинську ди­ візію на Чорний Острів. Усім частинам Штаб Армії У.Н.Р. наказав продовжувати відступ до району Чорний Острів-Миколаїв. На фронт для зміни 2-ої Волинської дивізії висунено Юнацьку школу й Гайдамацьку бригаду отамана Волоха.

Зазначеним частинам визначено фронт Копистин-Шумівці.

Групі С.С. наказано на ранок 22-го листопада зайняти фронт Шумівці-Росоші (на південь від Проскурова). В розпорядження Коман­ дира Групи С.С. поступає Юнацька школа й Гайдамацька бригада.

Розпорядження отримали в Штабі Групи С.С. після 2-ої години віючі з 21-го на 22-го листопада. Від району Шарівки до фронту було коло 18 верст.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Додаючи до цього певну проволочку часу на розсилку розпоряджень, видно було, що Група С.С. не встигне сво­ єчасно зайняти вказаного їй становища. Штаб Армії повинен був це врахувати й відповідно розпорядитися. Крім того, недоцільне було відтягнення Волинської дивізії, що знала обстанову під Про­ скуровом, і передача командування Групі С.С., якій треба було ще підійти до своїх становищ і зв’язатися на фронті з залишеними не­ об’єднаними між собою частинами (Юнацька школа й Гайдамаць­ ка бригада).

4k

Між 4-ою і 5-ою годиною 22-го листопада Група С.С. вийшла з району Шарівки по шляху на Проскурів. Штаб Групи о 8-ій годині прибув до Проскурова, щоб остаточно зорієнтуватися в обстави­ нах. Виявилось, що Гайдамацька бригада і Юнацька школа займа­ ють фронт не Шумівці-Копистин, а Ракова-Лезневе, себто прикри­ вають Проскурів у безпосередній від нього близькості. Ворожі пан­ церні поїзди обстрілювали Проскурів з-під Ракової, а ворожа пі­ хота вела з частинами УНР перестрілку.

Коло 10 години ворог розпочав наступ на Лезневе, де була Гай­ дамацька бригада. Бригада почала відступати. Юнацька школа ще трималася, але між 10 і 11 годиною під натиском ворога з фронту і збоку Книжковець, поспішно відступила на східню околицю Проску­ рова. Зупинитись тут не спромоглася й відійшла за Проскурів - до ст. Гречани. Гайдамацька бригада частинно відійшла на Гречаи, частинно на Заріччя — на північ від Проскурова. Проскурів за­ лишено. На станції пропало багато майна і припасів, яких не було можливості! вивезти.

У той час, коли за Проскурів ішов останній бій, головні сили Сі­ чових Стрільців підходили до Ружичанки. Тут їх заатакували, очеви­ дно, крилові частини московських добровольців. Начальник колони, не маючи зв’язку зі штабом Групи й не знаючи обставин під Проску­ ровом, не спромігся оцінити своє вигідне становище і, замість у свою чергу заатакувати ворога з півдня, вирішив звернути на за­ хід, ухиляючись від бою. Правда, він уважав, що його завдання — прикрити відхід Армії УНР, а не втримати Проскурів.*) З залишенням Проскурова Армія УНР втратила останній важли­ вий стратегічний пункт. Командування вирішило відірватись від ворога і скупчити рештки Армії УНР в районі м. Старокостянтинова.

Для того доручило Групі С.С. прикрити напрямок Проскурів - Ста­ рокостянтинів, а решті частин перейти з району Чорного Острова в район Старокостянтинова через Миколаїв — Красилів. Маючи вико­ нати це завдання, Група С.С. вночі 23-го листопада зосередилася в ра­ йоні сс. Осташки — Черепова з тим, щоб наступного дня зайняти лінію р. Бужка й захопити дороги з Проскурова на північМ ожна різно задивлятися в даном у разі на цс питання, але, на наш у думку, вигідну обставину слід було використати, хоч би вж е для того, щ об морально підтягти своїх козаків, сер ед яких дем оралізація все більш е росла.

digitized by ukrbiblioteka.org

КОМ АНДА КОРПУСУ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ ПО САМ ОРОЗВ’ЯЗАННЮ.

Стоять зліва: сотник Іван А н друх, полковник Роман Даш кевич, полков­ ник Василь Кучабський, сотник Ярослав Чиж. Сидять зліва: сотник Ми­ хайло Матчак, полковник Андрій М ельник, полковник Євген К оновалець, полковник Роман Сушко, сотник Іван Даньків.

–  –  –

1.

24-го листопада почався марш Групи С.С. на р. Бужок. У той час отримано відомості, що узброєне населення Пашковецької волости захоплює всі обози, гармати, обеззброює дрібні відділи Армії УНР та ніяких узброєних частин через свій район не пропускає без бою. І дійсно, ввечері 24-го листопада коло с. Заруддя головні застави наших частин були зустрінуті вогнем рушниць і кулеметів.

Командування Групи вирішило з місцевим населенням у бій не всту­ пати, прямуючи далі на північ до визначеного району зосеред­ ження.

26-го листопада решта всієї Армії УНР зосередилася в районі Старокостянтинова. Тут відбулася низка нарад старших військових начальників з Урядом.

Стверджено повну ізольованість Армії й Уряду УНР та повну безнадійність становища. Однак вирішено триматися до останнього моменту.

Становище на той час було таке: польське військо займало фронт Кам’янець Подільський, Дунаївці, Чорний Острів, Купіль, Базалія, Антоніни, Полонне й далі на північ по р. Случ; московські доброволь­ ці — Козятин, Хмільник, Проскурів; московські большевики — Бердичів, Чуднів.

Становище катастрофальне. З поляками Армія УНР не вою­ вала, але й не була в спілці. Поляки при всякій нагоді намагалися по­ ширити терен свого посідання на рахунок війська УНР. Москвинидобровольці й большевики, хоч одні з одними були в стані війни, хотіли того самого — знищити Армію УНР- Отже залишалось або digitized by ukrbiblioteka.org битися до загину й залишити по собі легенду для будучих поко­ лінь, або приєднатися до одної із сторін і приготуватися до то­ го, що військо буде роззброєне, а його командний склад, в разі захоплення його чи то білими, чи то червоними москвинами, буде винищений до останнього старшини.

Вирішено, вибравши найвідповідніше центральне місце між фронтами, дати війську можливість відпочити й виждати на даль­ ший хід подій. Таким центральним місцем буде район Остропіль

- - Любар — Нова Чортория. Наказом Штабу Армії передбачалось та­ ке розташування: 4-та Київська дивізія в Острополі, Група С.С. — у Любарі, 2-га Волинська й 7-ма Запорізька дивізії — в районі Но­ вої Чорториї — Мирополя, Уряд і центральні установи — в Любарі.Pages:     | 1 |   ...   | 47 | 48 || 50 | 51 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«Окснер А.М. Флора лишайників України: В 2-х т. – Т. 1. – К.: Вид-во АН УРСР, 1956. – 495с. АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР ІНСТИТУТ БОТАНІКИ А.М. ОКСНЕР ФЛОРА ЛИШАЙНИКІВ УКРАЇНИ В ДВОХ ТОМАХ Том І ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР КИЇВ —1956 ПЕРЕДМОВА Всебічне вивчення флори Української РСР є одним з основних завдань Інституту ботаніки АН УРСР. Внаслідок вивчення флори різних груп спорових рослин України, що було проведено переважно за роки Радянської влади, стало можливим видання...»

«НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія “Культурологія” Випуск Острог – УДК 008: 001. 891 ББК 71 Н 3 Друкується за ухвалою вченої ради Національного університету “Острозька академія” Протокол № 2 від 27.09.2012 року Редколегія збірника: Пасічник І. Д., доктор психологічних наук, ректор Національного уні­ верситету “Острозька академія” (головний редактор); Кралюк П. М., доктор філософських наук, професор, проректор з нав­ чально­наукової роботи Національного університету “Острозька академія”;...»

«2014’1 Ден Соліс УЧНІВСТВО ЗМІСТ Вступ. Господь Учнівства Урок 1. 28 грудня — 3 січня. Учні і Писання Урок 2. 4-10 січня. Метафори учнівства Урок 3. 11-17 січня. Учнівство і молитва Урок 4. 18-24 січня. Наставляючи дітей Урок 5. 25-31 січня. Служіння хворим Урок 6. 1-7 лютого. Служіння «звичайним» людям Урок 7. 8-14 лютого. Ісус та знедолені Урок 8. 15-21 лютого. Спілкування з багатими й видатними Урок 9. 22-28 лютого. Служити можновладцям Урок 10.1-7 березня. Служити народам Урок 11. 8-14...»

«Національна академія наук України Інститут історії України СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 років Збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, професора Руслана Яковича ПИРОГА з нагоди 70-річчя з дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності Київ-2011 УДК 94(477) «1917/1921» СТУДІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 років: на пошану Руслана Яковича ПИРОГА. Збірник наукових праць / Гол. редкол. В.Ф. Верстюк. — К.: Інститут історії України НАН...»

«НаціоНальНа академія Наук україНи іНСТиТуТ СХодоЗНаВСТВа ім. а.Ю. кримСькоГо і.В. оТроЩеНко НА ШЛЯХУ ДО ВЕЛИКОЇ МОНГОЛІЇ (панмонгольський рух у 1920–1930-ті роки) киїВ – УДК 94(517):94(5) ББК 63.3(5МОН) О друкується за рішенням ученої ради інституту сходознавства ім. а.Ю. кримського НаН україни (протокол № 1 від 27.01.2011) Рецензенти: Бубенок о.Б., доктор історичних наук, старший науковий співробітник макаренко Є.а., доктор політичних наук, професор Отрощенко І.В. О86 На шляху до Великої...»

«УДК 94-054.73(477.82/86)”1922/1935” І.О. Гаврилів Національний університет “Львівська політехніка”, Інститут гуманітарних та соціальних наук БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ТЕРОР НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ У 1939–1941 рр. © Гаврилів І.О., 2008 Показано початок Другої світової війни через призму проблеми західноукраїнських земель в умовах більшовицької агресії. The beginning of the WW II is shown from the point of view of the Western Ukrainian land problems under bolsheviks aggression. У сучасному українському...»

«УДК 35.075 О. В. ОРЛОВ ОНТОЛОГІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ НАУКИ “ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ” Обґрунтовано шляхи розбудови категоріального апарату науки державного управління. Доведено, що онтологічний підхід має великий потенціал продуктивності з точки зору подальшого створення та узгодження термінологічної системи зазначеної науки. Substantiated categorical ways of building scientific apparatus of the government. Proved that the ontological approach has great potential...»

«РЕЦЕНЗІЯ Ю.А. Злобин, В.Г. Скляр, А.А. Клименко. Популяции редких видов растений: теоретические основы и методика изучения: монография / Ю. А. Злобин, В. Г. Скляр, А.А. Клименко. – Сумы: Университетская книга, 2013. – 440 с. Вихід у світ монографії колективу авторів, який очолює професор Юліан Андрійович Злобін – відомий дослідник демографії популяцій рослин, є значною подією як для ботанічної науки загалом, так і для популяційної екології та науки зі збереження рідкісних видів рослин зокрема....»

«Міністерство освіти і науки України Національна академія педагогічних наук України Відділення загальної педагогіки та філософії освіти Вища педагогічна школа Cпілки польських вчителів (м. Варшава, Республіка Польща) Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна) ОСВІТНІ РЕФОРМИ: МІСІЯ, ДІЙСНІСТЬ, РЕФЛЕКСІЯ Монографія За редакцією: Василя Кременя Тадеуша Левовицького Віктора Огнев’юка Світлани Сисоєвої Київ – 201 УДК 37.012. ББК 74.0 О Рекомендовано до друку Вченою Радою...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Державний вищий навчальний заклад «КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА» УКРАЇНСЬКИЙ СОЮЗ ПРОМИСЛОВЦІВ І ПІДПРИЄМЦІВ ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ Збірник наукових праць Заснований 2000 р. Видається 2 рази на рік № 32 Київ 2013 УДК 330.341.08 (477) В збірнику знайшли відображення результати наукових досліджень стратегічних процесів на макро-, мезоі мікрорівні національної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»