WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 75 |

«UKRAINIAN CORPS OF THE SICH RIFLEMEN A MILITARY-HISTORICAL STUDY PUBLISHED BY THE JUBILEE COMMITTEE FOR THE COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE SICH RIFLEMEN CHICAGO 19 6 9 ...»

-- [ Страница 48 ] --

Після бою за Коростень і відходу ІІ-го Галицького Кор­ пусу до Бердичева, а Групи Січових Стрільців до Полошюго й Шепетівки, ворог, зайнявши лінію Кодня-Романів-Баранівка-Майдан-Вілля, далі не посувався, й на фронті настало за­ тишшя. Після сутички, яка сталася між українськими військами, що зайняли були 30-го серпня Київ, і частинами московської Д обро­ вольчої Армії, що підійшла на другий день до столиці України, та після того, як під натиском добровольців українські частини за­ лишили її, стало ясним, що з москвинами — чи то червоними, чи то білими, — не може бути й мови про будь-яке порозуміння. То­ му український уряд і командування проголосили Добровольчій Ар­ мії війну на всьому східньому фронті. Таким чином перед україн­ ським військом виринув новий ворог. Білі москвини по зайнятті Києва й Одеси розпочали у другій половині вересня наступ на Ук­ раїнську Армію. Переважаючи її чисельно, технічно й багатством вогнеприпасу, одягу й іншими родами постачання, вони потрохи відпирали українське військо на київському й уманському напрям­ ку на захід і на одеському — на північ. Коло половини жовтня по­ ложення на фронті склалося таке: Запорізька Група й 3-а дивізія в районі Крижополя; Волинська Група в районі Гайсина; 4-а Ки­ ївська дивізія в районі Ільвиці й далі на північ Галицькі корпуси.

Через надзвичайну перевтому 3-ої й 4-ої дивізії та Волинської Гру­ пи, великі втрати, що їх зазнали ті частини в тяжких боях, відсут­ ність бойових припасів і повний брак обмундурування, — вище digitized by ukrbiblioteka.org Командуваня вирішило відвести зазначені війська до резерви в р а ­ йон Озаринці-Лучинець, ст. Котюжани-Муровані Курилівці-Яришів на відпочинок і для поповнення. Галицькі корпуси повинні були змі­ нити 4-у дивізію та Волинську Групу, протягнувши фронт свій на південь; 3-ю дивізію на вапнярському напрямі повинні були зміни­ ти частини Групи Січових Стрільців. В останніх днях перед 20 жовт­ ня, московські добровольці стали проявляти діяльність на свому лівому крилі й почали тіснити Запоріжців, 3-ю дивізію, Волинців і 4-у Київську дивізію. Ці частини залишили Крижопіль, Гайсин та Ільвицю.

Дня 15 жовтня Група Січових Стрільців отримала наказ Шта­ бу Дієвої Армії про зосередження в районі Жмеринки.

Перше, про що мусіло подумати Командування Групи С.С.

після того, як вона перейшла до району Полонне-Шепетівка, — це про поповнення боєвого складу своїх частин, які тільки мали втра­ ти, а поповнення новими силами не мали зовсім; друге — треба бу­ ло одягнути Стрільців; третє — роздобути зброю і зрештою, по­ повнити харчеві запаси.

Для поповнення боєвого складу негайно, по приході до Ше­ петівки, виділено відповідний мобілізаційний апарат, призначено кадри старшин і підстаршин для вишколу, зорганізовано господар­ чий апарат для задоволення мобілізованих усім необхідним і т. д.

Так зорганізовано наново так званий Кіш С.С. Кіш мав складатися:

1) з двох куренів пішого вишколу, для поповнення двох ди­ візій,

2) запасової батерії, для поповнення артилерії,

3) запасової кінної сотні,

4) запасової технічної сотні,

5) коша кулеметів із кількох кулеметних сотень,

6) сотні підстаршинського вишколу,

7) сотні старшинського вишколу,

8) сотні польової варти й

9) постачання Коша.

При Коші в Старокостянтинові знаходився й величезний шпиталь (до 700 ліжок), який грав ролю тилового шпиталю.

За час з 15-го серпня по 20-те жовтня змобілізовано більше як 3.000 запасних і новобранців, які склали в першу чергу два піші курені вишколу по 1.000 чоловіка та інші зазначені вище частини.

На половину жовтня можна було вже влити по тисячі Стрільців до кожної дивізії, але бракувало ще одягу, а в той час якраз наступи­ ли холоди й слота.

У Проскурові при постачанні Групи були засновані магазини харчевих продуктів, куди звозилось все закуплене й виміняне в селян. Там же засновано великі майстерні заготови одягу та взуття.

Для придбання зброї вживали способу купівлі й виміни її в селян за цукор. Робота в усіх зазначених ділянках ішла надзвичайно ж ва­ во й успішно. Сподівалися добрих наслідків. До часу виходу на південний фронт 10-ої дивізії поповнення для неї ще не було гото­ ве, а тому його підвезено для цієї дивізії пізніше, вже на позиціях.

11-а дивізія, що виїжджала пізніше, влила поповнення в дорозі. Як у першому, так і в другому випадку були майже однакові невиго­ ди. Старшини не знали своїх стрільців, стрільці не знали своїх стар­ шин. Частини, прийнявши поповнення, ще не зазнайомилися з ним, через це, на випадок бою, виникали деякі сумніви щодо боєздатности цього поповнення. Та все ж Командування Групи С.С. і її під­ леглі зробили все можливе, що було в їхніх силах, щоб якнайскорше довести Січове Стрілецтво до належного боєвого стану.

Згідно з наказом Штабу Дієвої Армії, Група Січових Стріль­ ців мала зосередитися в районі на схід від Жмеринки; станцією ви­ садки призначено ст. Гнівань. По цім маршруті й вирушила 18-го жовтня 10-а дивізія, а 21-го прибула до району Ворошилівка-Барське-Маянів-Рудківка; 11-а дивізія виїхала з району Шепетівки тіль­ ки 21-го жовтня (спізнення вийшло через те, що не подано сво­ єчасно потягів).

З якихось, досі невідомих причин, Штаб Дієвої Армії в д о ­ розі змінив маршрут 11-ої дивізії: спрямував частину транспортів на Котюжани й частину на ст. Рахни. З прибуттям 24-го жовтня Штабу Групи С.С. до Жмеринки, Штаб Дієвої Армії визначив район зосередження Групи: Джурин-Рахни, куди обі дивізії й прибули на ранок 27-го жовтня. Таким чином 10-ій дивізії треба було зро­ бити перехід з Ворошилівки до Рахнів, а частинам 11-ої дивізії — одним перехід з Рахнів до Джурина, а другим із Котюжан до Джурина, доброго півтора переходу. Коли ж прийняти під увагу слоту й поганий стан в той час доріг, треба признати, що місця висадок були призначені неуважно й зовсім недоцільно. Правда, оправдан­ ням може бути твердження необхідности підходу резерв із глиби­ ни, але тоді обставини дозволяли призначити пунктами вивантажен­ ня ст. Яро шинку або ст. Рахни.

На час підходу Групи Січових Стрільців обстанова на фронті була така: Запорізька Група без 7-ої дивізії й полку Чорних Запоржців залишила 27-го жовтня Томашпіль і зайняла оборонну по­ зицію по лінії Клембівка-Горохова-Антонівка, а 7-а Запорізька диdigitized by ukrbiblioteka.org зізія з полком Чорних Запоріжців мала бути на лінії ст. ЮрківкаЛука Жабокрицька. Праве крило II Галицького Корпусу мало бути в районі сіл Войціхівка-Жабокрич. Але на ділі галицьких частин там не було: вони й не думали ставати там на фронті, бо згідно з умо­ вою з Денікіном вони мали зосереджуватись в районі БердичівВинниця й поривали з Наддніпрянською Армією. Те, іцо Україн­ ська Галицька Армія цих пунктів не зайняла і про своє рішення не повідомила Групи С.С. — поставило Групу, як побачимо далі, в критичну ситуацію та було переважним чинником у ході наших операцій.

Волинська, 3-а й 4-а Київська дивізія в цей час були в пов­ ному відступі й простували до визначених їм районів на відпо­ чинок, проходячи через райони зосередження Січових Стрільців.

На ранок 27-го жовтня Група С.С. зосередилася: 10-а дивізія в районі Рахнів Лісових, 11-а дивізія в м. Джурині, кінний дивізіон Бориса, підпорядкований 11-ій дивізії, в с. Рекичинцях, Штаб Гру­ пи в с. Ярошинці.

Склад Групи на той час: 10-а дивізія мала — 1-й полк С.С.

(в який влито поповнення) до 1200 багнетів, 2-й і 3-й полк по 200багнетів; 11-а дивізія мала 4-й полк С.С. (куди також влито по­ повнення) до 1500 багнетів, 5-й і 6-й полк С.С. по 150-200 багнетів, кінний дивізіон Бориса — 200 шабель; у кожній дивізії по дві бате­ рії легких гармат.

У дорозі багато з молодих мобілізованих здезертирувало — ті, що були зле одягнені.

В той же день 27-го жовтня Група отримала наказ зі Штабу Дієвої Армії про перехід ізранку 23-го (28 — Ред.) жовтня в на­ ступ із метою заволодіти Томашполем-Комаргородом і допомогти разом із тим Запоріжцям вийти на М’ясківку; 7-а Запорізька ди­ візія отримала наказ наступати на Вапнярку.

Командування Групи С.С. ставило собі завданням 28-го жовт­ ня вийти на фронт Головарусова-Великарусова. т ому, що 7-а диві­ зія діяла окремо від своєї Групи і порун із Гру юю С.С. — коман­ дир Групи СС просив Штаб Дійової Армії, для ліпшої координації акцій, підпорядкувати її Командуванню Групи С.С. Командуючий Армією отаман Сальський не погодився, а давав розпорядження 7-ій дивізії самостійно. Вся ніч на 27-го жовтня пройшла на роз­ шуки 7-ої Запорізької дивізії для доручення їй наказу Штабу Д іє­ вої Армії й нав’язання з нею зв’язку, але її так і не знайдено.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


2.

Зранку 28-го жовтня 10-а дивізія С.С. перейшла в наступ че­ рез Юліямпіль і Кічман на Головарусову й Олександрівку. Напере­ додні вдарив мороз, а тепер падав густий сніг. Коло полудня 1-й полк С.С., ідучи в авангарді дивізії, довідався, що с. Кічман зай­ няте ворогом. Під заслоною густого снігу полк наблизився до села її несподівано заатакував московських добровольців, які спокійиесенько обідали. Ворог не встиг вхопити за зброю, як на нього на­ сіли Січові Стрільці. По короткій битві ворог у безладді почав від­ ступати на південь. До рук 1-го полку С.С. попали полоненими старшини та кількох козаків, 2 гармати, кілька кулеметів і кухні. Це був 56-й Житомирський полк 14-ої ворожої дивізії, який складав­ ся на три четвертини зі старшин, а решта з козаків; 1-й полк С.С.

переслідував ворога, що мерщій утікав, і ввечері заняв с. Голова­ русову. При проході через Юліямпіль, де мала бути 7-а Запорізька дивізія, 10-а дивізія ні її, ні будь-яких частин цієї дивізії не знай­ шла. Ввесь день пройшов у пошукуванні 7-ої дивізії, щоби з нею зв’язатися, але безуспішно.

У цей день на фронті 11-ої дивізії події склалися не так удачно, як у 10-ої дивізії, l l -та дивізія повинна була, згідно з нака­ зом Штабу Групи С.С. наступати через Голинчинці й Сапіжинці, щоб зайняти Великорусову й Рознотівку. Праву колону складали 5-й і 6-й полк, ліву (через Голинчинці) — 4-й полк. З наступом 11-а дивізія спізнилася і тому 4-й полк С.С. підійшов до Голинчинець вже пополудні. Через густий сніг о 15 годині вже було майже тем­ но. Отримавши відомості від розвідки, що Голинчинці вільні, полк втягнувся в село. Коли хвіст полку ввійшов у село, а голова ще не вийшла з нього, полк був несподівано обстріляний із рушниць і кулеметів і заатакований із усіх сторін москвинами з засідки. Бій був розпучливий. Молоді мобілізовані в більшості трималися ду­ же добре. Полк багнетами проложив собі дорогу назад і відійшов на Ксендзівку. Положення можна було поправити. Наступного дня Штаб Групи С.С. плянував із Головарусової допомогти 11-й диві­ зії вибити ворога з Голинчинець і осягнути визначене їй станови­ ще. Коли раптово зі Штабу 10-ої дивізії, з Рахнів, прийшли відо­ мості про 7-у Запорізьку дивізію з Чорним полком і то з такими подробицями: 7-а дивізія донесла в Штаб Дієвої Армії, що вона б’ється в районі Юліямполя, а фактично була з полком Чорних Запоріжців у м. Шпикові, виславши для охорони до Торкова одну сотню своєї кінноти. Ворог коло 10-ої години вечора 28-го жовтdigitized by ukrbiblioteka.org ня пройшов через Луку Жабокрицьку-Шпиківку й атакував 7-у ди­ візію та Чорний полк на кватирах. Дивізія, яка нараховувала в свому складі коло пів тисячі багнетів, пішла врозтіч, кінний полк теж, і тільки поодинокі люди й вози пробилися після її розгрому до Лісових Рахнів і помаршували на Шаргород. Тут пізніше зі­ брався ввесь кінний полк теж, щоби вирушити на з ’єднання зі своєю Групою. Рештки ж піхоти розшукав Начальник Штабу Гру­ пи С.С. 29-го жовтня в м. Красному, звідкіля вони вирушили на Жмеринку до розпорядження Командуючого Армією.

Під впливом поразки 7-ої дивізії й Чорного Запорізького полку 51-м Литовським ворожим полком, частини 10-ої дивізії С.С. зі Штабом дивізії, що були в Лісових Рахнах, відмаршували на Стрільники.

11-а дивізія після невдачі під Голинчинцями відійшла на ста­ рі позиції. 7-а Запорізька дивізія (сусідня) потерпіла невдачу у Шпиткові, втративши багато полоненими, і де вона була — Січовим Стрільцям не було відомо. Частини 10-ої дивізії з Лісових Рахнів відійшли на Стрільники; 1-й і 4-й полк С.С. висунено далеко вперед, у Головорусову. Не будь випадку з 7-ою Запорізькою дивізією, все можна було б направити, але після зайняття ворогом Шпико­ ва, положення 1-го полку С.С. було небезпечне, й тому Штаб Групи С.С. видав наказ 1-му полкові С.С. відійти на Лісові Рахни й три­ мати їх.

На 29-го жовтня Штаб Дієвої Армії наказав Групі С.С. про­ довжувати виконання попередньої задачі, при чому в підлеглість Групі С.С. передав 7-му Запорізьку дивізію.

Для виконання того наказу Штаб Групи С.С. рішив: 10-ою дивізією тримати Лісові Рахни та Звізданівку й забезпечувати лі­ вий фланг 11-ої дивізії збоку Шпикова, шукаючи зв’язку з пра­ вим флангом III Галицького Корпусу, що за повідомленням Штабу Дієвої Армії мав бути в районі с. Улича; 11-й дивізії з кінним ди­ візіоном Бориса наказано взяти Голинчинці й наступати на Рознотівку й Олександрівку; 7-ої Запорізької дивізії 29-го жовтня не знайдено; 10-а дивізія С.С. тримала означені їй пункти. Ворог із Шпикова розвідками нащупував розташування Групи; 11-а дивізія С.С. розпочала піхотою з фронту з півночі наступ на Голинчинці, а кінним дивізіоном Бориса обхватила село з боку Джурина. Піхота підходила під Голинчинці раніше кінноти й не атакувала, а чекала на підхід кінноти; Січовики лежали у снігу при сильному морозі й у плохенькій одежі, зрештою, намерзнувшись, атакували з катего­ ричного наказу Штабу Групи. Ворог атаку піхоти відбив. Пізніше наблизився кінний дивізіон Бориса, атакував самостійно без під­ тримки піхоти і теж невдало. Надходила ніч. Стрільці перемучені.

Багато повідморожувало руки й ноги. Дивізія відходила знову на старі позиції.

Група С.С. утримала фронт 10-ю дивізією, але потерпіла зно­ ву невдачу 11-ю дивізією. Причини; нескоординованість акцій пі­ хоти й кінноти 11-ої дивізії, що є виключно виною Штабу тієї ди­ візії; 7-а Запорізька дивізія зовсім вийшла з гри тому, що була не­ своєчасно віддана в підлеглість Групи С.С., як рівнож і тому, що командування її було в руках якоїсь випадкової людини (командир чивізії в той час був у Жмеринці в родинних справах).

Ось так втрачено час і дано змогу зорієнтуватися ворогові;

Стрілецькі частини, поповнені змобіліозваними, замість пе­ ремоги, потерпіли невдачу. Настрій Стрільців понизився. Погано одягнені змобілізовані, а почасти й старі стрільці, почали хорувати. Стала збільшуватися дезерція. Частини щодня зменшувались чисельно. Надія на успішність боротьби з ворогом підупадала.Pages:     | 1 |   ...   | 46 | 47 || 49 | 50 |   ...   | 75 |
Похожие работы:

«ірина Реброва (Харків, Україна) усна історія і дослідження «пам’яті» Рецензія на книгу: [Память о блокаде: Свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: Материалы и исследования / Под ред. М. В. Лоскутовой. — М.: Новое издательство, 2006. — 392 с. (Серия: Новые материалы и исследования по истории русской культуры. Вып. 2)] Збірник являє собою результати роботи над двома проектами Центру усної історії Європейського університету в Санкт-Петербурзі «Блокада у долях та пам’яті...»

«Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) Упорядник А. І. Іваницький Вінниця Нова Книга УДК 784.4(477) ББК 85.94я491 П 34 Рецензенти: доктор мистецтвознавства, професор О. С. Смоляк; доктор мистецтвознавства, професор В. Й. Козлін; доктор історичних наук, професор О. В. Курочкін. Відповідальний редактор — академік НАН...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКИ Біобібліографічний довідник Серія «УКРАЇНСЬКІ ІСТОРИКИ» Випуск 3 Київ Українські історики. Біобібліографічний довідник. — Випуск 3. Серія «Українські історики». — Київ: Інститут історії України НАН України, 2010. — 344 с. Третій випуск біобібліографічного довідника серії «Українські історики» присвячено дослідникам минулого України та українським ученим, які досліджують історію інших країн. Випуск містить...»

«архівна україніка 129 АрхівнА укрАїнікА Христина ВінтоніВ СлоВ’янСька колекція МанітобСького уніВерСитету В канаді у канаді зберігається величезна кількість документів архівної ук­ раїніки, які є неоціненним скарбом для української історії, культури, мови, суспільства в цілому. у Манітобському університеті є багата сло­ в’янська колекція, яка потребує детального аналізу та впорядкування. Мета статті – ознайомити зацікавлених науковців, викладачів, ас­ пірантів, студентів з архівними фондами...»

«УДК 001:63 ПАДАЛКА Сергій Семенович, доктор історичних наук, професор Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова (м. Київ) ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК У статті висвітлені передумови та етапи становлення і розвитку Української академії аграрних наук. Наведені матеріали про наукові здобутки її вчених та шляхи їх ефективного впровадження у виробництво. В статье освещены предпосылки и этапы становления и развития Украинской академии...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щОДО зАбЕзпЕЧЕННя сАМОсТІйНОЇ РОбОТИ сТуДЕНТІв з дисципліни “ФІНАНсОвИй АНАлІз зОвНІшНьОЕКОНОМІЧНОЇ ДІяльНОсТІ” (для бакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри фінансів і статистики Н. І. Коломійченко Затверджено на засіданні кафедри фінансів і статистики (протокол № від 11.10.07) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Коломійченко Н. І. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної...»

«УДК 811.124'82-98 ЕКСТРАЛІНГВІСТИЧНИЙ КОНТЕКСТ ЛАТИНСЬКОМОВНОЇ ІСТОРИЧНОЇ АНАГРАМИ Бойко Наталія Василівна, канд. філол. наук, доц. Київський національний університет імені Тараса Шевченка З огляду на загальну тенденцію посилення уваги до феномена мовної гри, яка спостерігається на різних рівнях мови, зокрема й фонетичному, у запропонованій статті висвітлюються латинськомовні анаграматичні структури як спосіб генерування альтернативного змісту шляхом перестановки букв (звуків). Ключові слова:...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 130 – 136 2010. Is. 5. P. 130 – 136 УДК 025.176“15/17”:027.54(477-25)НБУВ ВИДАННЯ ПРОВІДНИХ ЄВРОПЕЙСЬКИХ КАРТОГРАФІЧНИХ ЗАКЛАДІВ XVI–XVIII ст. У ФОНДАХ СЕКТОРА КАРТОГРАФІЧНИХ ВИДАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БІБЛІОТЕКИ УКРАЇНИ ІМЕНІ В. І. ВЕРНАДСЬКОГО Олена ОСТАЛЕЦЬКА Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, просп. 40-річчя Жовтня, 3, м. Київ, 03039, Україна,...»

«УДК 930.1 Зозуля М.В. НТУ «ХПІ» (м. Харків) ІСТОРІОГРАФІЯ РОЗВИТКУ ХАРКІВСЬКОГО ПОЛІТЕХНІЧНОГО ІНСТИТУТУ НА ЕТАПІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ Історіографія має різні трактування це і історія історичної науки у цілому, а також сукупність досліджень, що присвячені певній темі або історичній епосі, або сукупність історичних робіт, що мають внутрішню єдність. Це також і наукова дисципліна, що вивчає історію історичної науки [1, с.550]. Для правильного обрання теми подальшого дослідження щодо...»

«Вінницький торговельноекономічний інститут Київського торговельноекономічного університету Бібліотека ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БІБЛІОТЕКИ (ЖОВТЕНЬ 2014) Вінниця 2014 Вінниччина у цифрах у 2013 році : стат. зб. / Державна служба статистики України, Головне управління статистики у Вінницькій обл. ; за ред. С. Н. Ігнатова, відп. за вип. В. Б. Моісеєв. – Вінниця, 2014. – 178 с. У статистичному збірнику вміщено дані про соціальноекономічне становище Вінницької області у 2013 році у...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»